Läs mer

Grekiska ordet 3140 – 3142 MARTURION (MARTUR)

Ordet martyr betyder inte bara en som ger sitt liv för en tro utan något mer. Det betyder nästan varf ordet för rättfärdighet i bibeln innebär, det betyder att jag får bevis som räcker för en solklar överbevisning till ett frikännande i en rättegång. Alltså när bibeln talar om Gud innebär det domaren över alla, alltså den som alla människor…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 2904 Kratos

Kratos är ett ord som beskriver en regerande auktorativ kraft. En kung har kratos han har en auktoritet att regera över dem han är satt över. Han styr med makt och utövar sin auktoritet genom kratos, eller sin makt att regera. Vår himmelske fader har all kratos. Hos honom finns all kraft och styrka och makt, men av någon anledning…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 2643 Katallage

Rom 5:11 Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. 2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 2343 THESAURIZO

2343 Thesaurizo = Att lagra upp i förråd Först kan vi säga att allting vi gör och säger är konsekvenser av vad vi tänker och vad vi lagrar i hjärtat kommer att komma ut genom munnen sa Jesus. Antingen så har vi i vårt hjärta ett gott förråd eller så har vi ett ont förråd – Det är därför det…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 225 Aletheia

Ordet kommer av 2 ord A + Letho som betyder att någonting som är gömt och fördolt kommer fram och blir synligt. Och man kan då förstå vad som menas med att vandra i ljuset. Sanningen (225 Aletheia) är någonting som avtäcks och blir synligt. Det är något man förstår och det ligger till grund för ett beslut som jag…
Läs mer
Läs mer

Dominionism – Kingdom Now – En ny förförelse!

Dominionism : Falskt gärningsevangelium Bland dominionister finns en allmän förnekelse av att världen förfaller vid slutet av kyrkans tidsålder, vilket leder till vedermödan och Syndens människas framträdande. De accepterar inte att det kommer ett stort avfall i den yttersta tiden (2 Tess 2:3) och en snabb ökning av ondska och syndfullhet till aldrig tidigare skådade nivåer (Matt 24:12; 2 Tim…
Läs mer
Läs mer

Hur får jag urskiljningsförmåga?

Urskiljningsförmåga Det här ordets betydelse är nog en av de största nycklarna i bibeln för att kunna förstå vad Guds Rike – Himmelriket och Agape – Kärlek är för något. Ordet betyder att lyda en härskares (Konungs) ord och bud. Jesus är KONUNGEN han är HERREN han är given ALL MAKT. Act 5:31 Honom har Gud med sin högra hand…
Läs mer
Läs mer

Nattvarden ur Hebreiska ögon

Många av oss idag har ingen kunskap om vad som egentligen är Nattvardens djupaste mening och så missförstår vi dess syfte. Det är egentligen en Judisk traditionell firande av Påsken. Lukas evangeliet säger oss: 22:14 När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom.15 Och han sade till dem: Jag har längtat mycket efter att…
Läs mer
Läs mer

Gå in i landet genom Jordan

LÖFTES LANDET = KRISTUS (Kraften vilan andens fullhet) 2Co 1:20 Ty Guds löften, så många de är har i honom fått sitt ”ja” mdärför få de också genom honom sitt ”amen”, på det att Gud må bli ärad genom oss. Port smal väg leder in i (EIS) livet. TRO (EIS) JESUS (Landet) Låt oss titta lite grann på att gå…
Läs mer
Läs mer

Vad är Rättfärdighet

För det första så beskriver rättfärdighet en frikännande dom. Så bildligt talat så är det en stängd dörr till förbannelsen och en öppen dörr In i välsignelsen Isa 32:17 Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid Och så på Engelska Isa 32:17 And the work4639 of righteousness6666 shall be1961 peace7965 Första…
Läs mer