Grekiska ordet 2014 Epiphaino

Ordet är sammansatt av 2 ord nämligen EPI = På eller över + PHAINO = Att skina eller lysa. Så ordet betyder då rätt och slätt någonting som lyser på oss ovanifrån. Ordet kan betyda att någonting som inte syntes förut plötsligt blir synligt och förståligt och blir en verklighet. Man skulle kunna säga att det har en liknande innebörd…
Läs mer

Grekiska ordet 2052 Eritheia

Rom 2:8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget (2052 Eritheia) och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. (Vår egen själs begär) 9 Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken, G2052ἐριθεία eritheía; gen. eritheías, fem. noun from eritheúō (n.f.), to work for hire, usually in the…
Läs mer

Grekiska ordet 1391 Doxa – Härlighet

1391 Doxa – Härlighet Spiro Zodhiates = När det gäller att vi saknar Guds härlighet så innebär det att vi inte är det Gud tänkt och menat att vi skall vara och bli. Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten (1391 Doxa) från Gud. Härligheten från Gud som kan göra oss till det Gud vill och föra oss in…
Läs mer

Grekiska ordet 1922 Epignosis

Så här skriver min KSB – (Exakt rätt kunskap)(Full urskiljning) EPIGNOSIS är djupare och starkare än GNOSIS (kunskap) för EPIGNOSIS är också en relation och gemenskap med objektet som man har kunskap om. (GUD) Det är mer…. Det är också en kunskap som på ett mycket kraftigt sätt berör och influerar en personns sympatier och andliga liv. (AGAPE) – Nåden…
Läs mer

Grekiska ordet 1870 Ep-aischunomai

Ordet är sammansatt av 2 ord EPI = Som är en förstärkning av ordet Aischunomai som kommer av Aischos. Det är att deformeras och att vanäras. Det innebär att man upplever en våldsam smärta i sin status genom en plötslig händelse eller aktivitet. Det är en upplevelse i samvetet av skuld och en fruktan och rädsla för att man gjort…
Läs mer

Grekiska ordet 1860 Epaggelia

LÖFTE – I Strongs så finner vi att ordet också betyder en Gudomlig VISSHET och ÖVERTYGELSE. Det här ordet reflekterar ordet för TRO som beskrivs i HEB. Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Ordet HEB 1697 Dabar som översätts med ord i…
Läs mer

Grekiska ordet 1746 Enduo

Detta ord härstammar från 2 ord EN som betyder I och DUO som betyder att SJUNKA IN ELLER NER I. Ordet får då betydelsen att bara sjunka in i någonting. Jag tycker det ligger en vila i ordet. Det är precis som en hand som glider in i handsken. Gud han har förberett en andlig klädnad åt oss att glida…
Läs mer

Grekiska ordet 1519 Eis

EIS är en preposition som anger en rörelse in emot centrum av någonting. Joh 3:14 Och såsom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, 15 så att var och en som tror (1519 EIS) skall i honom ha evigt liv. 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son på det att var och…
Läs mer

Grekiska ordet 1537 EX

1537 EK (EX) – IGENOM, UTIFRÅN ELLER UT UR Att räddas igenom – inte från – prövningen: Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara [tereo] dig och rädda dig ur [ek (ex) = rakt igenom, ut ur] prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Upp 3:11 Jag…
Läs mer

Grekiska ordet 1492 EIDO

Det här ordet kan både betyda att lära känna genom ditt förstånd. Men samtidigt så innebär ordet en kunskap som kommer till oss genom en Andlig Intution. Detta kan vi spåra genom att ordet ingår i Samvete (Suneidesis) Men i bibeln är det ibland svårt att se någon klar skillnad. Eido är beskriven som en upplevd intuitiv kunskap som Gud…
Läs mer