Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 18/2-11

<< Tillbaka

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus,

Angående mitt senaste e-mail >> där ”usla” doktriner togs upp av Dennis Cramer...
Även om Cramer fortfarande är med i Profetrörelsen och har ett ”förflutet” som liknar det han nu skrivit emot – så kände jag att det var viktigt att sprida detta för att varna de som lurats in i sådana villoläror! Jag tänkte att för en del skulle det vara lättare att lyssna och ta till sig om det kommer från ”deras egna”, d.v.s. från samma rörelse!
Vi får be och hoppas att varningen sprider sig och når många som dragits in i detta...

Jag tänker speciellt på Ulf Christiansson som håller på med sin ”Todd Bentley – inspirerade” FireFireFire m.m. och så många som fortfarande går på det/dras med...bara här i Sverige!

>> The House i Göteborg bjöd in till en ”Fire Slam” (”eld-skräll”) med Jeff Garvin den 22-25 april, men pga vulkanutbrott på Island kunde inte Jeff komma. Man fick köra utan honom. Men så ombokades Jeff till den 4-6 juni, och då lovade man ett "vulkanutbrott" i Sverige istället. Något sådant har vi dock inte sett till. ”Kom och hämta elden” var ett av lockropen till denna samling.

The House är en grupp (inte en församling) med bl.a. rockgubben Ulf Christiansson som en av frontfigurerna. Ulf var över i Lakeland minst ett par gånger och blev väldigt påverkad av Todd Bentleys verksamhet. Efter detta har han blivit lite av en ”Lakeland-ambassadör”. Jag har hört från flera f.d. New agare som blivit kristna, att de upplever att det är samma andemakter i Todd Bentleys verksamhet som de upplevde inom New age. Därför flyr de sådana möten (vilket t.ex. skedde en gång när Ulf Christiansson deltog i ett möte där ett par som är f.d. New age:are var med).

Ulf Christiansson skriver på hemsidan för The House om folket och skeendet där:
• "Dessa människor på The House är mycket eldiga människor, du vet, och de kommer inte sitta och vänta på att himlen skall ramla ner över dem ... de kommer att dra ner den själva, och kräva att Gud exploderar nu i vår nation.

(KJ: ”at will / efter eget gottfinnande” ?) De våldsamma tar det med våld, det är inte bara ett fint bibelord men ett faktum, en verklighet som händer hos oss just nu. Vissa religiösa människor är rädda för detta, de säger att det är för mycket, inte rätt, inte ordentligt ... men jag säger, att det inte kommer som det gjorde tidigare, det kommer att vara samma ande, men i en annan 'form' bara för att utmana vårt gamla vin-tänkesätt ... kom ihåg, nytt vin i nya vinläglar!"

Det här är farliga saker. Här händer alltså saker vi inte tidigare sett i kristenheten och inte finner i Bibeln, men vi skall acceptera det bara för att "profeterna" säger att nu kommer Guds Ande på ett nytt sätt som vi inte är vana vid att se. Och man har själv med våld dragit ner detta från "himlen". Hur snett kan man inte hamna då!? Jag tycker redan att The House har hamnat mycket snett.

Att Ulf Christiansson är helt vilset ute bekräftas också av hans medverkan i satsningen som Vison Norge hade med Rodney Howard Browne månadsskiftet november/december i nya TV-studion/möteslokalen i Göteborg/Floda. Se ovan.

Lite av Jeff Garvin i Lakeland 2008 kan du se via länken nedan.
>>

Jag tänker också på den s.k. “Bay of the Holy Spirit Revival” (”Den Helige Ande Väckelsens Vik”) >>

Att John Kilpatrick är inblandad ger mig starka bevis för att detta är en "konstgjord" väckelse ... precis som ”Pensacola Väckelsen” (som också kallades den 2: a Vågen ”Wave”, Lakeland var den 3: e Vågen och 1:a Vågen var den s.k. Toronto Välsignelsen) där han också var pastor ... >> - >>

Jag har i alla fall inte hittat någon artikel som visar att John Kilpatrick omvänt sig från Pensacola-tiden... och här nedan samtalar han med Sid Roth om både Pensacola och den s.k. nya väckelsen som brutit ut i Mobile, Alabama... Mobile ligger vid ”Mobile Bay” (”Mobile Viken”) som är en vik/inlopp från Mexikanska Gulfen ( >> )... jag antar därav namnet ”Bay of the Holy Spirit Revival”...

Om han och väckelserna (Pensacola & nu i Mobile) uppmärksammas på Sid Roths webbsida ”It’s Supernatural”…så är det klart något att undvika!!!
Sid Roth intervjuar Rick Joyner, Patricia King och alla andra från Trosrörelsen, Profet- och Apostoliska Rörelsen...och tar upp om obibliska manifestationer...upphöjer detta som ”Supernatural” (”Övernaturligt”) - verkligen inget TV-program som jag rekommenderar!

>> Veckans Gäst - John Kilpatrick - November 8-14, 2010
Blixten har slagit ner två gånger under livstiden av den tidigare pastorn i Brownsville Revival i Pensacola, Florida där över 4 miljoner människor kom från hela världen!
Nu är John Kilpatrick värd för en ny väckelse i Mobile, Alabama där den mirakulöst exploderar!

Vänner, vi behöver inte åka till någon ”väckelse”... Sann väckelse börjar i vårt inre – Guds Helige Ande som övertygar och överbevisar en individ om Guds Sanning; om synd och rättfärdighet utifrån Skriften – och det kan ske i hemmet under ”vanlig” Bibelläsning! Sann väckelse är inget som vi kan ”åka och hämta hem till Sverige”!

Och för att inte nämna om Todd Bentley som håller på i full fart... Detta är min anledning för ytterligare ett brev.

Översänder härmed översättning av artikeln ”Todd Bentley: Writing his own Bible (Todd Bentley: Skriver sin egen Bibel) från webbsidan >> som gjort en redovisning av en nyligen avslutad ”The Burning Ones Internship” (”De Brinnandes Lärlingskap”) - >>  P.g.a tidsbrist så går jag inte in och översätter härifrån... Jag översatte en hel del från hans webbsida förra året som kan läsas här >> . Det har nog tillkommit mycket nytt på hans webbsida sedan dess, men detta ger en liten aning om hur ”villolärigt” det är! ”Tack vare” Rick Joyner så har Todd Bentley fått ”upprättelse” och har åter igen fått en plattform och kan ohindrat sprida denna smörja!

Ett STORT TACK till min syster i Herren Majlis Seppänen som översatt denna artikel åt mig!  Fetstil och röd textmarkering med kommentarer inlagt av mig...

Översättning:
>> - Todd Bentley: Skriver sin egen Bibel (25 januari 2011 av Chrystal Whitt)

I följande video får du se Todd Bentley, Jeff Hansen och Jason Hooper ge fullmakt åt och ordinera ett gift par vid namn Michael och Amanda Krysty, vilka nyligen avslutade en ”Burning Ones”- Lärlingskap hos Todd Bentley och Fresh Fire Ministries.

Vad som är så underligt är att Bentley ger fullmakt åt och ordinerar dem som ämbetsbröder till … sig själv … Todd Bentley. Jag har aldrig känt någon person som behövt bli ordinerad för det, har du? För att reda ut eventuell förvirring över vad som menas, förklarar Bentley att som ett resultat av denna process av ordination och befullmäktigande kommer Krystys under hans beskydd.

Karin: Detta är precis vad Trosrörelsen undervisar och speciellt då inom Profet & Apostoliska rörelsen...bl.a. har John Bevere skrivit en bok ”Under Cover” >> – Lyssna på videon - här tystas enkelt alla som ifrågasätter sin pastor, ledarna, villoläror eller avfall i en församling...
Ja, jag kan säga så för jag har själv läst boken – den handlar egentligen om att komma ”under pastorns beskydd genom att lyda och inte ifrågasätta”. Jag har läst de flesta av hans böcker INNAN ”Lakeland 2008” då jag var mycket ovetande om Trosrörelsens villoläror... Denna bok finns översatt och säljs på Livets Ords förlag: Under Guds beskydd: [löftet om beskydd under hans auktoritet]:
>> :

Det finns en hemlig plats under den Allsmäktiges skugga där det finns frihet, försörjning och beskydd. Ändå finns det många troende som inte njuter av detta "gömställe". De söker frihet och säkerhet utanför denna plats, där i stället egentligen raka motsatsen existerar. De har blivit lurade att tro, att en sann och varaktig frihet kan finnas borta från Guds auktoritet.

Under Guds beskydd avslöjar en av fiendens strategier - att lura de troende till att inte känna igen och på ett rätt sätt relatera till gudomlig auktoritet. Med praktiska och personliga exempel och med en stark bibelförankring påminner oss denna bok om att Guds rike faktiskt är ett kungarike - ett kungarike som faktiskt består av en kung och där det råder vissa ordningar. En gång i tiden promotade jag John Beveres undervisning, böcker och videon... idag varnar jag på det fullaste allvar!

Så som man kan förvänta sig av något Bentley och andra vid Fresh Fire/Morning Star gör, pågår en massa ryckningar och sprattel. Bentley beskriver Michael och Amanda Krysty som ”äkta åskledarpredikanter”, och när han hör detta, precis vid samma ögonblick, börjar herr Krystys huvud svänga och han börjar få ryckningar.

Bentley börjar ritualen med att säga, ”Michael … shama … säg mig ett ord, brinnande ord”. Som svar säger herr Krysty, ”Eld”, och hans fru säger ”Upplysning”.

Efteråt säger Bentley, ”Det här är vad vi ska göra, vi ska ge dem fullmakt. Jag ska ge dem en Helig Ande-laddning, och sedan ska vi alla, Jeff, jag, Jason, min fru, Jessa, lägga händerna på dem och bara välsigna dem…”

Han säger sedan, ”Vi ska gå från vad jag kallar ett befullmäktigande till en ordination.” Vid det här laget är det massor av gungande och ryckningar på scenen. Bentley fortsätter, ”Vi ska gå från befullmäktigandet, Burning Ones klass 2010, till ordinerandet av två ämbetsbröder, väckelsepredikanter och kraftevangelister. Helt klart är Guds kraft redan över dem …”

Nu så vill jag stoppa här och säga att nästa uttalande som Bentley gör är hela anledningen till att jag tar mig tid till att länka till denna video och transkribera delar av den. Detta är vad Bentley sa…

Todd Bentley säger med ett skrockande: ”Och, naturligtvis, vi gör inte något anständigt och ordnat på Fresh Fire Ministries.” (min betoning)

Snappade du upp det där? Var det något du kom att tänka på när du läste det där? Kanske, eventuellt, en Bibelvers?

Normalt sett skulle jag ge dig en fullständig litania med skäl varför detta uttalande avslöjar bara ett av de många skälen till varför Bentley inte representerar eller lär ut Guds Ord. Men jag låter bli och visar bara vad Bibeln säger. När Paulus förmanade församlingen i Korint vad gäller det korrekta handhavandet av de andliga gåvorna sade han:

1 Korintierbrevet 14:40:                                       
Låt allting ske värdigt och med ordning.
En bokstavlig läsning av den versen motsäger Bentley, men ännu viktigare, det är Bentley som direkt och skändligt står i strid med Skriften.

En oroande aspekt av villolära är den makt människor ger till bedragaren som lär ut den. Som vi sett har Todd Bentley ett sådant hypnotiskt grepp om sina anhängare så att han kan säga tvärt emot vad Skriften säger rakt i ansiktet på folk, ord för ord, och komma undan med det. Hans anhängare äter upp det, sväljer det och fortsätter följa honom. Jag kan inte låta bli att fråga mig om någon av de som hörde detta den kvällen hade någon som helst koll i hjärtat. Bläddrade de inom sig igenom sidorna i Skriften och påminde sig om att 1 Korintierbrevet 14:40 säger, ”Låt allting ske värdigt och med ordning”? Om så var fallet, hur lång tid tog det innan de knuffade ut det ur sitt minne och nonchalerade det?

När Bentley fortsätter talar han över paret Krystys och med ett stort ”BAM” säger han att han ska sända ut dem som en Helig Andes ödeläggelsemaskin för Jesus. Bry dig inte om att leta efter det i Bibeln – du kommer inte att hitta det där.

Bentley avslutar med att uppmuntra åskådare att be om att få paret Krystys i sina kyrkor och säger sedan, ”De kommer att vara här, och rulla runt på golvet.” Ja, det är precis vad jag förväntar mig av en pastor (sarkasm).

Det här är perverst.

När Jesus gav lärjungarna Sitt uppdrag Sa han till dem att Han sände ut dem för att göra alla folk till lärjungar. Men vilken typ av lärjungar är det Todd Bentley gör? Medan han och hans vänner rullar runt på golvet och drar in en enorm dos av villoanden som binder dem, är det många som ser på och iakttar. Några kommer att se detta och bli förledda av det. Några kommer att se det och tro att detta representerar alla kristna och därigenom bli äcklade av kristendomen och dess budskap om frälsning. Men, tack Gud, så finns det fortfarande en kvarleva i församlingen, som vägrar att buga sig för villolära och ståndaktigt håller fast vid Sanningens Ord i dessa mörkrets dagar. Till dem säger jag, ”Fortsätta kämpa trons goda kamp!”

Vi ses vid frontlinjen

Se filmen – skrolla ner efter artikeln: >>

På filmen och i texten/översättningen ovan - säger Todd "shama"...vilket är ett hindusikt ord för "förlåtelse"... >>
Shama is the tool with which indian Saints of the past and present have guided the society to its present status! The power to Forgive, the biggest and most effective tool to conquer even the staunchest enemy is but a matter of record. An instrument of love which never fails ... come whatsoever may!!

One be deprived of all amenities of this physical manifested World. But, one who can Forgive is the undisputed king of the World of Atmans Souls with a direct linkage to God the Creator.
Forgiving one absolves you of all sins of this and the Worlds earlier ... All sins committed by one against a particular Atman soul are Forgiven forever ... what a noble finale!! You need not go anywhere! Remaining wherever you are, one can Forgive the other and absolve self of all sins committed in this or earlier lives against all atmans souls.
It requires courage of Kings and emperors to Forgive your sworn enemy ... However logical the reprimand may seem to be! The privilege of the exalted few!!
Do not look forward to the virtues of one Life alone ... The present Life of 70-80 years is but a speck of dust in your cosmic journey. Only by forgiving one and all, you earn virtues which shall take thou to new heights in your a Spiritual endeavors towards the ultimate ... The cherished abode of God the Creator.
Animosity brings with itself vengeance. You have to prevent yourself getting caught in the whirlpool of Ego, which drowns even the staunchest never to rise again! Salvage what you earn in this Life ... Who knows what Life you may inherit next!!
Shama (Forgiveness) is the tool which was practiced by all, without exception! Lord Krishna, Mahavira, Buddha, Christ and Prophet Mohammed ... none could do without it! Every society has its share of scavengers, who may stoop low. Left with no alternative one has to learn to Forgive others. The Ecstasy one feels after forgiving the perpetrators of crime cannot be explained in words ... Ananda which no other Karma can give!!

KJs ”SvEngelska” översättning:
Shama är det verktyg med vilket indiska Helgon i dåtid och nutid har styrt samhället till dess nuvarande status! Makten att förlåta, det största och mest effektiva verktyget för att erövra även den starkaste fienden är utan en fråga en merit. Ett instrument av kärlek som aldrig sviker ... kom vad som än kan ske!!

En berövas alla bekvämligheter i den här fysiska manifesterade världen. Men, en som kan Förlåta är den odiskutabla kungen av Världen av Atmans Själar med en direkt koppling till Gud Skaparen.

Att förlåta någon frikänner dig alla synder från denna och Världarna tidigare ... Alla synder som begåtts av en person mot en viss Atman själ är Förlåtna för evigt ... vilken ädel final! Du behöver inte gå någonstans! Förbli där du än är, man kan Förlåta den andra och befria sig själv från alla synder som begåtts i detta eller tidigare liv mot alla atmans själar.

Det kräver mod av Kungar och kejsare att Förlåta dina svurne fiender ... Hur än logiskt tillrättavisningen kan tyckas vara! Privilegiet av de få upphöjda!!

Se inte fram emot dygderna av ett liv endast ... Det nuvarande Livet på 70-80 år är inte mer är ett dammkorn i din kosmiska resa. Endast genom att förlåta en och alla, tjänar du dygder som skall ta dig till nya höjder i din en Andlig strävan mot det slutliga ... Den omhuldade boningen av Gud Skaparen.

Fientlighet för med sig hämnd. Du måste hindra dig själv från att fastna i strömvirveln av Ego, som dränker även de ivrigaste att aldrig resa sig igen! Bärga vad du tjänar i detta Livet ... Vem vet vilket Liv du får ärva nästföljande!

Shama (Förlåtelse) är verktyget som praktiseras av alla, utan undantag! Herren Krishna, Mahavira, Buddha, Kristus och Profeten Muhammed ... ingen kunde klara sig utan det! Varje samhälle har sin andel av renhållningsarbetare, som kan böja sig lågt. Lämnad utan något alternativ så måste man lära sig att Förlåta andra. Den extas/ecstasy man känner efter att ha förlåtit brottsförövaren kan inte förklaras i ord ... Ananda som ingen annan Karma kan ge!

>> - KJs ”SvEngelska” översättning:
Ananda, (sanskrit: "glädje" eller "lycka")
, i indisk filosofi från Upaniṣads och skolan i Vedānta, är ett viktigt attribut av det högsta väsendet Brahman. Bliss används karakteristiskt i Taittirīya Upaniṣad (ca 500-talet f.Kr.) för att definiera Brahman, och samtidigt det högsta stadiet av det individuella jaget. Denna lycksalighet identifieras med lyckan som kommer till jaget genom sin befrielse från bojor av kroppen. I denna mening fortsätter Ānanda att spela en viktig roll i den ortodoxa skolan av hinduisk filosofi, Vedānta, trots att denna typ av lycka är annorlunda ...

Guds Ord talar tydligt om varför vi ska förlåta och det står INGET om att vi ska förlåta för ett ”nästa liv” – reinkarnation - som Hinduism & New Age proklamerar!!!
Guds Ord säger:
Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas,” Hebréerbrevet 9:27.
Det är här och nu vi lever – sen kommer Evigheten; vara frälst & försonad tillsammans med Herren eller gå Evigt förlorad!

Detta är bara tre Bibelställen som säger varför vi ska förlåta:
”Därför skall ni be så: Fader vår, som är i himlarna! Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himlen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, så skall också er himmelske Fader förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna deras överträdelser, så skall er Fader inte heller förlåta era överträdelser.”  Matteus 6: 9-15

”Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon, för att också er Fader som är i himlen, skall förlåta er era överträdelser*.*KXII: brister.
Men om ni inte förlåter så skall inte heller er Fader som är i himlen, förlåta era överträdelser.”
Markus 11: 25-26

”Ta er till vara. Om din bror syndar mot dig, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Och om han syndar mot dig sju gånger om dagen, och han sju gånger om dagen kommer tillbaka till dig, och säger: Jag ångrar mig, så förlåt honom.”  Luk 17:3-4

Jag tog med förklaringen av ordet Shama & Ananda för att peka på allvaret i att använda hinduiska ord/mantran...som man kanske bara tror är ett ”ord”... Men det har en innebörd också!

Det är inte första gången som Todd Bentley använder sig av Hinduiska ord – mantran...

>> -
Till detta säger Todd Bentley:Shika, my wife’s got some wild fire“
SHIKA ÄR ETT ORD SOM ANVÄNDS INOM HINDUISMEN! >>

The sikha or shikha (śikhā) is a Sanskrit word that refers to a long tuft, or lock of hair left on top or on the back of the shaven head of a male Orthodox Hindu. Though traditionally all Hindus were required to wear a śikhā, today it is seen mainly among Brahmacharya, 'celibate monks' and temple priests.[1] Yoga Sikha >>

>> -
information om ”BAM” som jag fann den 22 juli, 2008:
Searching on Google:  what does bam mean within Hinduism    ( = Sökning på Google: vad innebär bam inom hinduismen)
The Trek To Baba Dham =  Vandringen till Baba Dham >>
On the way to Baba Dham, each kawaria calls the other "Bam" which stands for Siva, or Shankar. It's an ancient name of Siva. All through the pilgrimage, the kawarias walk barefooted. They hear about Siva, tell about Siva, write about Siva. Whatever they do, they do for Siva. The skies resound with slogans like "Bol Bam," meaning, "Speak Siva;"
"Age Bam, Pichhe Bam, Daye Bam, Baye Bam," "Siva is ahead, Siva is behind, Siva is on the right and Siva is on the left." Another common slogan is, "Baba Nagaria Dur Hai, Jana Jarur Hai," "Baba's place is far ahead, but we need to reach there." It is very pleasant to call out these slogans loudly or chant them as mantras.
På väg till Baba Dham, kallar varje kawaria varandra "Bam" som står för Siva, eller Shankar. Det är ett gammalt namn på Siva/Shiva. Under hela pilgrimsfärden, går kawarias barfota. De hör talas om Shiva, berättar om Shiva, skriver om Siva. Vad de än gör, gör de för Shiva. Skyarna genljuder med slagord som "Bol Bam" som betyder "Tala Siva;"
"Age Bam, Pichhe Bam, Daye Bam, Baye Bam", "Shiva är framför, Shiva är bakom, Shiva är till höger och Shiva är till vänster." En annan vanlig slogan är, "Baba Nagaria Dur Hai, Jana Jarur Hai", "Babas plats är långt framför, men vi måste nå dit." Det är mycket trevligt att ropa ut dessa slogan högt eller sjunga dem som mantran.
Searching on Google:  what does bam mean within buddism  ( = Sökning på Google: vad bam innebär inom buddism) >>
The Hindoos having become acute metaphysicians, thought themselves superior to every being in the universe.
Further on in the same work other names occur. The Yakshas are a species of demons living in the earth and waters, often represented as malignant in their disposition towards man. The Mahoragas are the genii of the large serpent called in Chinese the Mang. The Rakshasas resemble the Yakshas, but they have not the power like them to assume any shape at pleasure. When they appear to men it must be in their own form. They live in the forest of Himâla, and feed on the flesh of the dead (vide Hardy's Manual of Buddhism). The "Brahmas" (Fan; formerly Bam, or Vam) are the inhabitants of the heaven called "Brahma-loka" (Fan-t‘ien), over which Fan-t‘ien-wang (Mahabrahma) or the chief Brahma presides. The Pretas, in Chinese, kwei, "demon," are the inhabitants of the narakas or "subterranean" and "other prisons" called ti-yü, "hell." Many of them formerly belonged to the world of men. Some are condemned by Yama to certain prisons. Others haunt the graves where their former bodies are interred.
Hinduerna har blivit akuta metafysiker, tänkande om sig själva vara överlägsna varje varelse i universum.
Längre fram i samma arbete förekommer andra namn. De yakshaer är en art av demoner som bor i jorden och vatten, ofta representerande som maligna/elakartade i deras inställning till människan. Mahoragas är ”genii” (”andarna i flaskan”/genier) av den stora ormen kallad på kinesiska för Mang. Rakshasas liknar Yakshaer, men de har inte makten som de att anta vilken gestalt/form som helst efter behag. När de upenbarar sig för människan så måste det bli i deras egen gestalt/form. De bor i skogen av Himâla, och äter köttet av de döda (se Hardy Handbok av buddhismen).  "Brahmas" (Fan, tidigare Bam, eller VAM) är invånarna i himlen som kallas "Brahma-loka" (Fan-t'ien), över vilket Fan-t'ien-wang (Mahabrahma) eller chefen Brahma presiderar.  Pretas, på kinesiska, Kwei, "demon", är invånarna i narakas eller "underjordisk" och "andra fängelser" som kallas ti-yü, "helvetet". Många av dem tillhörde tidigare männsikans värld. Vissa är fördömda av Yama till vissa fängelser. Andra hemsöker gravarna där deras tidigare kroppar begravdes.

Baptism into Bam Bam BAM!  (= Dop i Bam, Bam, BAM!)(Video) >>

Ja, det är ju uppenbart att Todd är influerad/inspirerad av hindusim...kanske genom ”Kundalini krafter”? 
>>

----------------------

Detta paret, Michael och Amanda Krysty, (som vi kan läsa om i den översatta artikeln ”Todd Bentley: Skriver sin egen Bibel” och se på filmen) har nu också fått en egen ”ministry” med egen webbsida och är nu redo att sprida denna ”främmande eld”... >> - denna webbsida ”pyr” eller rättare sagt ”brinner” av Todd Bentley påverkan...tyvärr!
>> - här visar de videon på sin webbsida!
>> - Prophetic Word over Michael and Amanda Krysty from Todd Bentley  - Posted May 25, 2010
Profetiskt ord från Todd Bentley…bara det får mig att skaka på huvudet... Men när man lyssnar och hör honom säga ”when the angel came tonight/när ängeln kom ikväll” och sedan hör det som skulle ”vara från Gud” och det sägs; ”...Like a William Branham gift of revelation.../...som en William Branham uppenbarelsegåva...” då är det inga tvivel längre om att detta är FALSK PROFETIA!

Denne ”upprättade” Todd Bentley håller fortfarande på med ”sin ängel” (är det ängeln Emma tro?) och refererar tillbaka till William Branham...
William Branham är en stor bov bakom Trosrörelsen...

Detta nedan är ett utdrag från information jag satte ihop 2008 då jag skrev för fullt och varnade om Todd Bentleys alla obibliska manifestationer och läror... min ”SvEngelska” igen!

Todd Bentley Encounters With Angels = Todd Bentley med Änglar

>> - Todd Bentley Encounters With Angels
I denna video sägs det att William Branhams ängel (han levde under 1909-1965) nu arbetar tillsammans med Todd Bentley…att det är samma ängel…!!!! VAR FINNS DENNA DOKTRIN/LÄRA I BIBELN???!!!  Det som också oroar mig och ger mig STORA VARNINGSSIGNALER är att han nämner om:
“Paul Cain and William Branham that “linked” with Gordon Lindsay…and Bob Jones, TL Osborn, A.A. Allen, Jack Coe – “all these great healing ministries”…
Bobby Carnes…”these are friends of mine”….John Paul Jackson…John G. Lake.

= “Paul Cain och William Branham som “länkade samman” med Gordon Lindsay…och Bob Jones, TL Osborn, A.A. Allen, Jack Coe – “alla dessa stora helande tjänster”…
Bobby Carnes…”dessa är mina vänner”….John Paul Jackson…John G. Lake.

1946 an angel of the Lord visited William Branham = 1946 besökte en Herrens ängel William Branham

An old man from John G. Lake’s Ministries in Portland, Oregon, said to me: “Todd, I brought the angel with me”, “There’s an angel that’s been assigned from Portland, Oregon, John G. Lakes
from years ago…you are to receive an assignment from an angel”, “The angel from John Lakes Ministry is with me right now”

En gammal man från John G. Lakes Ministerium i Portland, Oregon, sa till mig: “Todd, jag har tagit med mig ängeln, “Det finns en angel som blivit utsedd från Portland, Oregon, John G. Lakes
sedan många år…du ska ta emot ett uppdrag från en ängel”, “Ängeln från John G. Lakes Ministry är med mig just nu”.

William Branham lärde ut att Guds Ord var given i tre former: det zodiakiska, den Egyptiska pyramiden, och skrifterna….(Al Dager, Vengeance is Ours, P. 59)

Det zodiakiska som han nämner om här ovan är hämtat direkt ur Astrologi/Horoskop = New Age = ockultism!!! >>  /  >>
Den Egyptiska pyramiden, kan jag inte så mycket om ännu (men Sanningens Ande kommer att föra mig till tillförlitlig information!!!), men ordnar och tempelriddare har som symbol en egyptisk pyramid med ett öga i mitten… = det är hämtat från Egypten (smart va?!) och då VET vi att det är en hednisk lära - eftersom det inte går att hitta i Bibeln!!! 
ALLT I GUDS ORD HAR TILLKOMMIT GENOM ATT GUD HAR “ANDATS DET” GENOM SINA VALDA MÄN SOM SKREV NED DET”!!

Vad Guds Ord säger hur Ordet har kommit till:
“Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, för att en Guds människa skall bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.” 2 Tim. 3:16-17

Det Grekiska ordet för “inspirerad” är “theopneustos”. Den rätta översättningen enligt Strong’s Exhaustive Concordance är:
2315 theopneustos (theh-op'-nyoo-stos); from 2316 and a presumed derivative of 4154; divinely breathed in: KJV-- given by inspiration of God.

Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words definierar ordet:
INSPIRATION OF GOD, INSPIRED OF GOD theopneustos ^2315^, "inspired by God" (Theos, "God," pneo, "to breathe"), is used in <2 Tim. 3:16>, of the Scriptures as distinct from non-inspired writings. Wycliffe, Tyndale, Coverdale and the Great Bible have the rendering "inspired of God."# (from Vine's Expository Dictionary of Biblical Words) (Copyright (C) 1985, Thomas Nelson Publishers)

“Theopneustos” betyder ordagrant “God breathed”  =  “Gud andades”
(från >> )

Här är en av många länkar som varnar för William Branham och hans undervisning: >> (tyvärr på engelska!)

------------------------

Ja, detta ovan tror jag räcker för att förklara varför jag tyckte att det var värt att förmedla det Dennis Cramers skrev om ”usla” doktriner...

Jag upprepar åter igen:
Må Herren hjälpa oss att helhjärtat vända om till Honom och Hans Ord allena!
Må vi läsa Bibeln mer detta år än vi någonsin gjort – så vi kan urskilja Herrens vilja! Vi måste vara grundade i Ordet!
”Och anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse,
så att ni kan pröva vad som är Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja.”
Romarbrevet 12:2 (Reformationsbibeln)

Herren kommer snart – må vi vara redo och känna igen Honom när Han kommer!

För Sanningen,                                     
Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

 

(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna i detta e-mail fungerade då detta e-mail skickades ut) Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta e-mail – det är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva.