David Wilkerson: Varning till Pingst - 96 om avfallet

 

David Wilkersons varning till The Assembly of God (Pingströrelsen) En profetisk predikan som David Wilkerson höll för ledningen för Pingströrelsen i USA, i deras eget högkvarter 1996.

Denna predikan kompletterar hans predikan det stora avfallet - 86 >>

Det här är alltså 10 år efter och man har börjat att göra precis det han varnade för då. Och när man nu idag år 2009 ser hur allting som han varnat för går bokstavligen i uppfyllelse. Vi kan bekräfta allt som D Wilkerson skriver om för Herren har talat exakt samma saker till oss genom Anden. Vi kan lägga till att förutom det D Wilkerson skriver så har Herren visat att straffet för att inte lyda honom kommer att föra med sig att man kommer att få tjäna en annan Herre nämligen Baal. Vi ser i Anden hur ett bedraget folk utan kunskap om Gud reser i en fångtransport ut ur nåden och Kristus mot en bro med en gammal sprucken pelare från 300 talet. Vi ser hur bron kommer att rämna och ett bedraget folk störtar ner i avgrunden. Det är bland annat därför vi skriver och försöker att varna så många som möjligt innan det är försent.

Samma sak som D Wilkerson varnade redan - 86 väller in som en flod i våra församlingar och ”vattnar ner” evangeliet till förmån för historier, skratt, modevisningar och annat ytligt. Lägg märke till att detta var Rick Warrens böcker och Bill Hybels och Emerging Church påverkan ännu inte dragit in med sina stora splittringar (som redan har skett i USA).

Det senaste på den Svenska fronten är Naturlig Församlings Utveckling NFU och nu gäller det att bedöma om det gör oss mer fattiga i anden eller om det vädjar till våra själiska förmågor? Avgör själv >>

David Wilkerson: Jag kommer inte till er som en pastor men jag kommer till er för att jag har ett profetiskt ord till er. Gud skakade om mig nyligen med det här budskapet och jag visste att jag skulle dela det någonstans i Springfield, men jag visste inte när. I morse talade Guds Ande till mig att nu är det dags. Han har kallat mig till att vara väktare och jag har gråtit och bett över det här så att jag ska kunna leverera budskapet i kärlek.

Det här är inte en ”tuktan” utan det är en profetisk varning för hela Assemblies of God. (Pingströrelsen i USA) ETT NYTT EVANGELIUM Accommodate = på engelska är att göra passande och göra accepterat, att göra behagligt. Ett evangelium som ”görs behagligt” kryper nu in i USA. Det är ett evangelium som görs passande till den Amerikanska kulturen och livsstilen i lyx och begärelser.

Det finns nu i våra storstäder och influerar tjänster och kyrkor i vartenda samfund. Detta föder Megakyrkor med tusentals besökare som samlas därför att man inte möter något stötande i kyrkan eller i evangeliet som förkunnas. Detta evangelium anpassas för besökarna genom humoristiska inslag, dramatiseringar, och mycket korta ”icke stötande” predikningar.

Man kallar det här för sökarvänliga eller syndarvänliga gudstjänster. För det första så är de här titlarna fullkomligt obibliska. Evangeliet om Jesus Kristus har alltid varit stötande och konfronterande. Det har aldrig funnits något syndarvänligt utan bara vänlig nåd. Detta nya behagligt anpassade (behovspassade) evangelium är förespråkat genom unga, lysande, begåvade talare. De har kommit på en formel tror de, som säger att man kan gå vart man vill i vilken stad som helst och med denna formula resa upp en megakyrka.

Så man säger åt unga begåvade män att om du besitter en viss skicklighet och denna formula så kan du gå till ett område som passar dig bäst. Plantera en egen församling där och börja fråga områdets innevånare vad de vill ha. Om de vill ha körer – ja då fixar du det. Sen frågar du om allt möjligt och går sedan till din dator och skriver ner det. Sedan predikar du vad du vet att de VILL HÖRA. Du gör om Evangeliet så att du vet att det passar mottagaren. Kyrkan förvandlar du efter deras önskemål så den blir ”ickestötande” och vänlig på alla sätt för alla syndarna som besöker den. Det här evangeliet har nu snabbt blivit en av de mest framgångsrika och blomstrande religiösa rörelserna i landet.

Människor strömmar i 1000-tal till dessa kyrkor för att få höra och se det man vill. Pastorerna fungerar i såna kyrkor som VD och kyrkorna blir som företag som sedan gör pengar på det och exporterar detta till andra. De skäms inte längre över att man tar in företagstänkandet som är i världen in i församlingen och använder det där med andlig framgång, tror man. Deras formel för snabb församlingstillväxt är så listigt förpackat och det är presenterat i huvudsak för unga i tjänst. Dessa vill vara bland de ”stora pojkarna” så de har inte tid att vänta och de vill ha det här för snabb tillväxt är lockbetet.

PAULUS VARNAR Paulus varnade för ett annat evangelium och en annan Jesus i 2 Kor11:4. Han varnade kyrkan att det evangeliet inte är ett evangelium utan en förvridning av det sanna evangeliet om Jesus Kristus. Han ger en varning, han säger: Om du hör ett annat evangelium så vare den predikanten förbannad. Med andra ord hur anpassat och behagligt och till synes heligt det evangeliet än verkar, om det inte handlar om död för synden genom Jesus Kristus och kraften i hans kors, så är det förbannat.

Vad tror vi berättelsen om nattvarden som inte firas på rätt sätt handlar om egentligen? – Jo just det, förbannelse, vad skulle det annars innebära? 1 Kor 11:26 – 32 Jesu död på Golgata förbannelsen kommer om vi försöker att leva av två bord 1Kor 10: 21. Jag bävar när jag läser i skriften att Satan kommer att förskapa sig till en ljusets ängel i de sista dagarna. Han kommer för att fånga tankarna hos predikanter som en gång var berörda av Gud och han kommer för att få dem att tjäna hans vilja och bedra andra.

Det får mig att falla på mitt ansikte inför Gud. Att Satan lyckas få personer så bundna att de till och med förskapar sig till Kristi apostlar idag. Paulus sa också att de kommer att berömma sig i köttet (i sin egen kraft) av hur de lyckas med sin formel att skapa succé och stora antal. Och hur inflytelserika deras tjänster nu blivit. Dessa kommer att skryta och upphöja sig och säga: ”Det andra (sanna) evangeliet är gammalt och har ingenting att ge människor i denna tiden för det möter inte människors behov. Dessa nya tjänster i det nya anpassade evangeliet kommer att berömma sig och till och med få världens accepterande.” Det var dessa Jesus varnade oss för att ta till oss!

Matt 7:15 Tag er till vara för falska profeter, som komma till er i fårakläder men invärtes är glupande ulvar.

Det står i ett sammanhang där Jesus säger i vers 13-14

Matt 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Ni förstår väl av sammanhanget att de falska förkunnarna kommer att säga: Vägen är inte alls så trångsynt och smal som det gamla sanna evangeliets förkunnare försöker säga er. Dessa kommer till församlingarna och ser ut som om de vore äkta på utsidan. De kommer att tala om att vinna människor för Gud och säga precis allt som förväntas att de skall säga. Men Jesus sätter sitt finger och varnar oss för vad som finns på insidan. Deras ambition på grekiska är ”svultna för erkännande och snabb tillväxt”.

Jesus lämnade oss inte i tvivel om vad han menade. Jesus talade en gång till en pastor som verkligen kämpade med sin församling och inte tyckte han fick den tillväxt som han önskade att se. Till detta område flyttade en ung man som använde sig av den nya formeln och snabbt hade han en växande Megakyrka där. Jesus visade honom att folk går inte dit för att Jesus är där, utan för att underhållningen finns där och att man trivs.

Jag har faktiskt besökt en del av dessa kyrkor. Där råder underhållning och ett behagligt anpassat (behovsanpassat) evangelium. Det finns inget som helst som stöter men så har man inte heller Andens överbevisande kraft i församlingen. Man nämner Jesus namn men absolut inget korsbärande eller någon omvändelse. Det är faktiskt en annan Jesus som predikas där.

Paulus varnade för att bli fångad i denna krok, underhållningskroken eller snabb tillväxtkroken som fienden kommer att fresta dig att svälja. Ni vet att två av mina pojkar är predikanter på heltid. En dag bekände en av dem för mig: Pappa jag var nära att dras in i det här – för jag fastade och bad och kämpade och jag såg ingen tillväxt men hos de andra växte församlingarna. Kroken var utlagd för honom och det var nära att han svalde betet. Det är något som den här rörelsen, ja varje rörelse, måste lära sig att förstå och verkligen göra något med. Och det är att det är fullkomligt möjligt att genom ohelig ambition och nitälskan gå igenom en negativ förvandling från att ha varit en människa berörd av Gud, haft upplevelser med Gud, men att falla in i en ohelig ambition, fångas i tankelivet och bli ett lydigt redskap för Satan.

Låt varenda pastor ta åt sig den här varningen: I DET ÖGONBLICK DU BÖRJAR TÄNKA POSITIVT OM DET HÄR. SÅ KOMMER DET NYA ”BEHOVSEVANGELIET” ATT SLÅ SIN ROT I DITT HJÄRTA OCH PLÖTSLIGT SÅ STÅR EN VARG I FÅRAKLÄDER PÅ DIN STIG, SÄND AV SATAN. MEN TILLÅTEN AV GUD DÄR. DEN VARGEN (PRÖVNINGEN) KOMMER ATT FÖRSÖKA VÄCKA UPP OHELIG AMBITION I DITT HJÄRTA ATT FÖRSÖKA FÅ DIG ”STOR OCH LYCKOSAM” TILL VARJE PRIS. MEN SANNINGEN ÄR DEN ATT DET KAN KOSTA DIG DIN SJÄL.

DEN RÄTTA FORMELN Bara du finner den rätta formeln och använder det behaglighetsanpassade evangeliet så kan man nå framgång på varje område, säger dom. En artikel i New York Times 1 mars 1996, hade titeln Hur man manufakterar en Best-Seller. John Baldwin en 53-årig snickare kämpade i åratal för att försöka leva på sitt skrivande. Han bestämde sig för att bli berömd och rik genom att skriva en bra säljande thriller. Han studerade de bästa thrillers och efter 7 år så fann han 10 steg att producera den bästsäljande thrillern på. John Baldwin har nu formeln men ingen berättelse. Men han fann en man John Marr som har börjat analysera de 10 steg för att vetenskapligt kunna förklara dem. Dessa två män skrev en bok som baserade sig på Baldwins 10 steg. Boken heter The Eleventh Plague och en man vid namn Harper Collins köpte den för 2 miljoner dollar.

Baldwin som egentligen inte hade gåvan att skriva sa: Om jag bara får den rätta formen skall jag bli berömd och rik. Ja han kommer även att få ca 3 miljoner till för filmrättigheterna till boken och han skrattar nog hela vägen till banken. Han hade också samma filosofi: om du har den rätta formeln så kan du lyckas med allt. Så är det med formeln av att göra något behagligt, passande som folk vill ha. Då kommer det att lyckas. Men det jag är här för att säga er är att den här formeln med att göra det behagligt och passande för människor, det evangeliet är i totalt motsats till Guds ord.

GUDS METOD

Vissa gudsmänniskor möttes vid Antiokia för att sändas ut att predika evangeliet och upprätta församlingar (Apg 13) och här kommer Guds metod. De gjorde tjänst inför Herrens ansikte och fastade. De var i ljuset inför Herrens ansikte utan inre ambitioner. De bara väntade på Guds direktiv genom den helige Ande. De rörde sig inte på någon väg innan Anden klart visade riktningen. De hade inga formler med sig att använda. De tänkte inte fråga några människor vad deras behov var först - för det visste de redan (korset)

De hade inga planeringsmöten eller några nätverk. Inte heller gick man ett enda steg utan att Anden talade. Då och bara då lade de sina händer på dem smorde dem och skickade ut dem på det uppdrag som Anden hade visat dem. Paulus levde hela sitt liv utan formler och sa att de inte fungerade. Paulus strategi var:

1Kor 2:2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Paulus hade bara en sak han berömde sig av: 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.

Han sa: ”Kära församling. De vill att jag skall göra evangeliet behagligare och mer accepterat i denna kultur så det passar in. Judarna vill se mer under och tecken och grekerna vill ha mer mänsklig visdom i evangeliet för att ta emot det. Men jag tjänar inte människor utan jag tjänar Gud så jag förändrar inte hans budskap för att det skall passa människor!” Så mitt budskap kommer att vara utan kompromiss. Det kommer att vara korsets både dess krav och dess seger. (Matt 16:24-27) Jag vet att det finns ingenting annat att predika för människan än Jesus Kristus och honom som korsfäst.

Vad det behovsanpassade evangeliet gör (1) Jag ser tre saker som det bekvämlighetsanpassade evangeliet gör: 1. Det är en anpassning till människors kärlek till njutning. ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska… njutning i stället för Gud”. (2 Tim 3:1–4). Grekiska för njutning är ”känsla, lust, vällust, spänning, tillfredsställelse, sensuell vällust”.

Om du rör dig mot detta anpassade evangelium, blir du tvungen att möta människors njutning för de kommer inte att ge upp sin kärlek till spänning. De har gjort gudar av sport, nöjen och lust. Om det inte konfronteras med evangelium om Jesus Kristus, om inte sanningen går ut, måste du tillgodose denna vällust som är i den amerikanska livsstilen. Jag blev chockad över en artikel i New York Times.

Philip Wogaman president Clintons pastor, sa: ”Äktenskapsbrott gör inte automatiskt en ledare omoralisk. Moral bör också dömas utifrån indikatorer som mod, bekymmer för fattiga, ta sig an världsfred, sköta det ekonomiska på ansvarsfullt sätt och fortsätta jämlikheten mellan raser. Heterosexualitet och homosexualitet är i huvudsak kulturella uttryckssätt”. Med andra ord, så har herr Clinton blivit intalad att han har tillräckligt många goda indikatorer i sitt liv som överskyler det som hade varit omoraliskt. Gud säger att människor som predikar läror som dessa som står emot sanningen; de är människor med korrupta sinnen som förvanskar tron. Med misstro såg jag en söndagskväll en gudstjänst på TV från en sökarvänlig kyrka sökarvänlig enligt deras eget tillkännagivande.

Till en fullpackad kyrka med tusentals deltagare, sa pastorn, ”Det här är en rolig kväll, en David Letterman kväll”. Ungdomspastorn kom fram och höll sin monolog som David Letterman. Sedan visade han de 10 mest tråkiga saker som ungdomar gör under predikan. Tre av de 10 var att kasta papperskulor, gäspa och peta näsan. Åskådarna skrattade som tokiga av alla skämten.

Efter mötet annonserade pastorn utan att skämas: “Vi är inte här för att väcka anstöt hos människor, utan för att göra kyrkan bekväm för alla.”.rät.n för att göra kyrkan bekväm för alla"r predikningar.t många goda indikatorer i sitt liv som överskyler det som hade varit Då brast jag i gråt. Jag frågar dig, hur länge tror du den publiken skulle stanna i kyrkan om pastorn blev gripen av den helige Ande, överbevisades om underhållningen som leder människor till helvetet, och plötsligt predikade ett budskap med titeln ”Var säker på att dina synder finner sin väg ut.”

Hur länge skulle människorna stanna kvar om ett evangelium om ett heligt liv och avskildhet från världen predikades? Två saker skulle hända: (1) De som är vilseledda, hungriga och som inte kände till något annat skulle gråta och rusa fram till altaret. (2) De som är förblindade i sitt förstånd av sin egen dåraktiga njutningslystnad skulle fly från kyrkan och aldrig komma tillbaka. Kyrkans dörrar skulle stängas bakom dem. Jag har detta framför allt i mitt sinne och inför mina ögon, därför att varje förkunnare av evangelium en dag måste möta den dagen då han står inför Herren. Han kommer att säga: Människobarn, jag gjorde dig till en väktare.

Du skulle höra ordet från min mun och ge dem varningar från mig. Du skulle säga till de ogudaktiga ”du kommer att dö”. Men du gav dem ingen varning eller uppmanade de ogudaktiga att vända om från sina onda vägar och rädda sina liv. Dessa ogudaktiga dog i sina synder, men deras blod kommer jag att utkräva ur dina händer.” Vad det behovsanpassade evangeliet gör (2) 2. Detta behovsanpassade evangeliet tillgodoser all människans motvilja till självförnekelse.

Evangelium om Jesus Kristus handlar om självförnekelse. Jesus sa: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv, ta upp sitt kors, och följa mig.” (Matt 16:24) Självförnekelse är inte något du ger. Det är något du ger upp – du ger upp dig själv, ger upp allt du är. Det är ett levande offer till Herren Jesus Kristus för att överlåta din kropp som ett levande, heligt offer, accepterat av Gud, vilket är din gudstjänst. Gud har all rätt att säga till sin kyrka, om du räknar med att ge mig din kropp och få din uppståndelsekropp genom hela evigheten för jag har all rättighet och det är på mitt ansvar och din rimliga gudstjänst – begär jag din kropp när du är här på jorden. Jag vill ha varje del av dig. Jag vill att du ska vara andligt sinnad. Jag vill äga dig.”

Det evangelium vi predikar måste föra människor under totalt ägandeskap av Herren Jesus Kristus. Annars är det ett människoanpassat evangelium. Det sökarvänliga evangeliet är anpassat till kroppen. Den mänskliga kroppen tillhör Honom. Det vi ser i Amerika är en nygnosticism där du tar din fysiska kropp på ena sidan och gör vad dig behagar så länge din ande är rätt inför Gud. Detta kommer till och med från Vita huset, denna personlighetsdelning. Nej, vi är en personlighet och alltsammans tillhör Jesus Kristus. Denna nygnosticism bryter ner tron hos många utöver nationen.

Vad det behovsanpassade evangeliet gör (3) 3. Det är en anpassning till människans motstånd mot evangelium. Skriften säger, “Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall.” Paulus talade om motståndet mot korset. Detta är Guds hjärtas vrede. Vi är inte kallade till korset men att gå igenom korset att erfara samma som Jesus gjorde, inte bara att komma till korset men att dö och gå in i graven med Jesus Kristus och sedan uppstå från döden i ett nytt väsende i liv. Det är grymt, pastorn, att leda människor till korset och tala om att de är förlåtna genom tron, och sen låta dem gå tillbaka till sina vanor och lustar i köttet, oförändrade och fortfarande i djävulens bojor. Om predikan om nåd inte har som mål ett liv i rättfärdighet, då är det ett annat evangelium, en annan Jesus.

Jag lyssnade med skräck på en man, som besökt en av de största sökarvänliga kyrkorna, och blev intervjuad av CSB. Han sa - Jag kom till den här kyrkan eftersom den är bekväm. Jag har aldrig orsak att känna mig obekväm. Jag tar med mina judiska vänner och mina affärsvänner, och jag vet att ingenting kommer att sägas som skulle vara till anstöt. Och det bästa av allt är att det bara håller på en timme.”

Ta emot detta från mig: Du kan ha din stora kyrka och vara en av de stora pojkarna, men det kommer att kosta din själ om du predikar med fokus bara på världsliga saker, istället för Guds. Jag har bott i New York i 35 år. Vi har 103 nationaliteter från alla sorters livsvägar – från den fattigaste till den rikaste. Troligen bor 300 eller fler från FN där. Men jag ser ut över en församling (så gör också min käre vän Jim Cimbala i Brooklyn) och ser människor komma in direkt från porrbutikerna, de är som vilddjur.

Jag ser en affärsman, en vän som var chef för ett mångmiljondollar företag, men som började sniffa kokain, förlorade allt och som nu är en luffare på gatan. Han sitter i församlingen. En liten 14-årig flicka som har AIDS går på 8:de Avenyn och utför simpla handlingar inför gamla smutsiga män. Hon kommer till kyrkan och säger: Pastor Dave, jag måste komma ur det. Jag måste få hjälp”. Jag tänker inte sätta upp en löjlig sketch och hålla en 15 minuters predikan för att hålla mig väl med mängder av människor som är döende och på väg till helvetet. Jag bävar bara vid tanken. Folk tycker inte om att höra detta, men vi går mot farofyllda tider – bara några år från en kollaps som världen aldrig skådat.

När det händer kommer alla som predikat framgång att försvinna för folket kommer att säga: ”Erat evangelium svek mig.” När den tiden kommer, vill jag hålla mig fast vid Jesus Kristus, och jag vill att alla som jag har predikat för ska ha tro på Jesu Kristi makt att bevara. Jag vill att de känner honom i hans fullhet. Jag vill veta att jag har gjort det i kärlek, i nåd, så att de känner till skillnaden mellan heligt och profant.

Må Gud, i Jesu namn, skona Assemblies of God för evigt. Om jag någonsin har gett ett profetiskt budskap i min livstid, som Gud har menat för ett syfte, så är det nu. Många har blivit vilseledda. Om de inte vaknar, kommer det jag varnat för att hända. Jag ber att Gud ska bevara Assemblies of God med dess ursprungliga syften. I New York City har han bevisat att människor kommer för att höra ett rakt evangelium och tusentals skall komma och lyssna där Guds ord predikas utan kompromiss, men med nåd. Må de unga män (och kvinnor) som är uppgivna inom rörelsen inte försöka med någon genväg utan bli förkrossade och på sina ansikten inför Herren. Må vi ta våra ögon bort ifrån tillväxt och till en ny uppenbarelse om vem Jesus är!