OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

Kapitel 1 av 13 "En ny sorts kyrka"

Detta är en sammanfattning av Roger Oaklands bok: Faith Undone. Egna kommentarer är med blått.

 

Roger Oakland Hemsida >>

Den som läser den här boken kommer kanske snart att känna igen hur det var i deras församling när det "nya moderna" trängde in, som skulle "förändra" församlingen. Faith Undone förklarar varför predikningarna i våra församlingar ibland är så "urvattnade" att de inte längre berör människor. Den här boken ger oss svar på varför man idag undviker talet om Jesu tillkommelse. Den ger oss även svaret på varför det är så väldigt många som inte gör Guds vilja i Matt 7. För Emerging Church och för de "Postmoderna" finns det ju ingen fast norm. För dem verkar allt vara relativt.

Pastorer reser på studiebesök till andra stora församlingar och lär sig hur man fyller lokalen med folk genom att förändra församlingen. Det här är troligen den vägen församlingen i Laodicea hade slagit in på. "Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?"

Vi känner igen det som står i den här boken, när detta kom in i kyrkan på 90-talet. Olika predikanter från Australien och från andra håll var där, och talade om för oss hur omoderna vi var och "om vi inte omorganiserade kyrkan, skulle vi aldrig nå skarorna i den här generationen". Men samtidigt började Herren att varna oss genom drömmar och syner, att en villfarelse och ett mörker var på väg att infiltrera församlingen. Den här boken förklarar varför "allt gammalt måste bort", för att ersättas av (helst) yngre människor med helt nya metoder att "göra kyrka på".

Redan på den tiden visade Herren, att kristenheten skulle slå in på en väg som går mot Rom. Idag ser vi hur man tar in influenserna från den här rörelsen och det Herren sa, håller på att ske framför våra ögon. Tiden är inne för "det stora avfallet" och vi tvingas till ett vägval, varenda en. Nu till Faith Undone med Roger Oakland.

Det är en lördag kväll, i en gammal tegelbyggnad i centrum. Flammor från ljusen dansar på de gamla väggarna. Det här är en Gudstjänst, helt annorlunda mot vad de flesta har sett. Det är unga människor som samlas här i gamla soffor och på gamla stolar, som står lite huller om buller i en halvcirkel. En kille sitter på en barstol och leder mötet. Han predikar inte, utan ställer en del olika frågor och får tillbaka olika svar på frågorna. På det sättet fortsätter samtalet.

Denna pastor, även om han inte vill kalla sig så, sitter och zippar på en Cappuccini precis som de andra i lokalen. I ett hörn ligger en baby och sover på en utbredd filt, nära ett yngre par. En av de yngre männen tar en gitarr och börjar att spela en sång. Rökelsedoften fyller hela lokal. Det vi nu har fått titta in i är en Emerging Church gudstjänst. Detta har spridit sig över hela USA och en av ledarna heter Brian Mc Laren, som har mycket inflytande i de evangelikala kretsarna idag.

Det är absolut inte sättet man firar Gudstjänst på, som fick mig att skriva den här boken. Det handlar om teologin och vad man lär ut. Så här tycker de själva att rörelsen är i tre citat:

1 Det här är inte alls ett uppror, det är att finna svaren på hur man kan vara en annorlunda kristen.

2 Jag tror detta är en ny reformation. Jag tror det här är ett helt nytt sätt att se Bibeln

3 Jag tror att den här rörelsen kommer att beröra alla kyrkor i hela USA

Frågan är bara om den här vägen är en reformation enligt det sätt Gud vill? Bibeln säger att i ändens tid skall man lyssna till villfarelse.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Vi ser nu att en helt ny kristendom formas som ersätter den äkta bibliska tron. Den nya kristendomen säger att människan själv kan skapa sig ett perfekt Gudsrike på jorden. Guds ord och mening kommer att ersättas av ett system av gärningar och ritualer som härstammar från urgamla mystiska upplevelser.

Det vi ser utspelas inför våra ögon, är en ekumenisk rörelse som söker en enhet med andra religioner. Redan nu kan vi höra hatiska röster resas upp mot dem som står på Bibelns grund. Dessa kommer att ses som stötestenar, som står i vägen för den världsfred som är målet för den här rörelsen.

Pred 1:9 Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. 10 Finns det något om vilket man säger: "Se, detta är nytt", så har det redan funnits i gamla tider som varit före oss.

Vi kanske har hört det sägas att vi lever i en Postmodern tid. Det är svårt att definiera Emerging Church. En professor som är kritisk till rörelsen skrev: Förespråkarna till den här postmoderna rörelsen tror att den moderna tiden som började med upplysningen, nu har blivit ersatt av en ny världsåskådning som är postmodern. Dessa Postmoderna förespråkare insisterar att de evangelikala kyrkorna hindras av att de sitter fast i den moderna tiden. De kommer bara att få framgång om de blir Postmoderna.

Man säger helt enkelt att det gamla sättet att hålla på med kyrkan är ute och ineffektivt. Vi behöver en helt ny kristendom, om vi skall kunna påverka människor i världen runt omkring oss.

Brian McLaren

McLarens bok: The Church on the other side: Så beskriver han att vi behöver nu ta oss från den moderna tiden till den postmoderna tiden. Han säger att den Postmoderna tiden är helt annorlunda från allting som förut har varit.

Se Stefan Swärds analys >>

Emerging-folket ser sig själva som moderna Christopher Columbus som nu upptäcker en helt ny värld. Dan Kimbell skriver: I en Post-Kristen värld så är en pluralism normen. Buddism, Wicca, Kristendom,Islam, Hinduism, allting är av den samma jorden.

Kimbell förklarar att grunden för läran, har skiftat från logisk till rationell. In i ett område av upplevelser och Mystik. Och man menar till och med att den konstant skiftar.

Många av ledarna i den framväxande Emerging Church vill bryta sig loss ifrån den - som de ser det - döda och traditionella kyrkan.

Så här skriver en Pastor i Emerging Church: I årtionden så har varje sfär (new age term) i livet förvandlats och blivit Postmodern. Filmer, Böcker, Konst, Arkitektur, Politik och Affärer. Allting har förändrat sig utan Kyrkan. Så Kyrkan är det sista fästet som är kvar i den moderna tidsåldern.

Den här rörelsen har fått många att lämna kyrkan för att bygga nytt med nya strukturer. Dessa fokuserar på "den nya vägen" att vara kyrka på. Samme pastor sa. Jag slutade min tjänst i en av USA:s största kyrkor och började med kontoret i mitt garage.

Dessa Emerging Church ledare säger att Kyrkan måste omstruktureras och omdanas för att passa i detta nya århundrade. (känns det igen?) Man säger att vi är tvungna att göra så, för att kunna nå den här generationen. Emerging Church folket säger även att kyrkan är för upptagen med "Individuellt tänkande".

Vi tänker inte i ett "gemensamt tänkande" och så har vi för mycket fokus på ett rike som skall komma sen, ett evigt himmelskt rike. De säger att vi måste koncentrera oss på riket nu och här på jorden.

Den här boken Faith Undone, utmanar den av Emerging Church uppsatta Postmoderna tanken. Därför att Gud och hans vägar aldrig någonsin förändras. Det Jesus äverlämnade åt sina lärjungar och apostlar för 2000 år sedan, är lika verkligt och gällande idag.

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Det här förklarar varför man inte längre talar om Jesu tillkommelse. Inte heller kan man tala om omvändelse till en Herre som skall sätta regler över mitt liv.

Bibeln säger att vi har fått svaret på livets mysterium. Det är att Gud, genom Jesus redan har kommit i köttet. Och hans Ande bor inom oss som accepterar detta i tro. Ta det i kontrast med Emerging Church och dess konstiga evangelium som inte alls är klart.

I början på boken såg vi en liten Gudstjänst med Emerging Church. Gudstjänsterna består av en massa frågor som ger ännu mera frågor. Frälsningen inom Emerging Church grundar sig inte på lära utan på en dialog. Inte i en konkret sanning utan i en ständig diskussion.

Så man söker ständigt, men kommer aldrig fram till en fastställd sanning.

2 Tim 3:7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen.

Faith Undone kommer att undersöka mycket av den andligheten som Emerging Church influeras av idag. Jag har skrivit den här boken för att kunna rädda så många som möjligt som är indragna i Emerging Church. Om den nuvarande trenden i Emerging Church fortsätter så kommer huvuddelen av den evangelikala rörelsen att omdanas så att biblisk undervisning om Jesus Kristus kommer att anses för trångsynt.

Jag tror att den här rörelsen kommer att påverka större delen av kristenheten i västvärlden. Här är några videos med Roger Oakland från Youtube om Emerging Church 1 2 3 4 5 6

Janne Ohlin / Göteborg

Fortsätt till del 2 >>