OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

 

Kapitel 11 av 13 "En slakthusreligion "

EF 1:7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

2 Kor 5:21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

 

Själva kärnan i den kristna tron är baserad på Jesus och hans offer på Golgata där han utgjöt sitt dyrbara blod för oss. Det finns inget annat som kan försona människans synder.

Evangeliet kräver en grund att stå på. Bibeln säger att syndens lön är döden och det innebär att alla som lever får ta emot straffet som är en andlig död för att vi alla har syndat. (Rom 3:23)

Satan hatar evangeliet och förstår mycket väl vad det innebär. Han försöker att förleda människan så att hon inte kommer till tro och därigenom får lida straffet av evig förtappelse. Skriften är väldigt tydlig med att Gud måste ge ut sin egen Son, att lida för oss och utgjuta sitt blod för oss alla. En del tänker om detta att Gud måste väl ändå vara en blodtörstig barbar. I själva strukturen av Emerging Church så ligger just den tanken inbäddad.

Om du sa öppet att Emerging Church -ledarna verkar förkasta korset, så skulle försvararna för rörelsen stå upp och sägat: Det gör de visst inte! Jag har hört dem tala om Jesus och att han gick till korset, så de älskar korset.

Några Emerginng Church -ledare säger att de älskar korset. Men den underliggande meningen med det, är att de menar att Jesus gick till korset för att bara vara ett exempel på en lydig tjänare som vi skall följa. Men de förkastar tanken att Gud skulle ha sänt sin son som ett blodigt offer för våra synder. Nej, så tror de inte att Gud är.

Man säger istället att Gud aldrig skulle kunna göra något sådant, för i så fall skulle ju Kristendomen vara en riktig "Slakthusreligion". Liberalteologen Harry Emerson Fosdick trodde att den teologi och den tron som säger att Jesus dog en försonande död för våra synder, är en förhistorisk barbarisk tanke.

McLaren säger: " Jag hörde en känd Kristen ledare säga att den traditionella läran säger att Gud kräver någonting av oss som vi själva aldrig förmår att göra. (ta bort synden) Gud kan alltså inte förlåta om han inte straffar en annan istället för personen som han skall förlåta. Gud säger inte en sak till dig, förlåter din fru och sparkar till hunden för att stilla vreden. Nej Gud ber dig att förlåta. Det säger vanligt sunt förnuft att försoningen presenterar en Gud som är öförmögen att kunna förlåta om han inte får straffa någon annan. "

McLaren förkastar alltså läran om försoningsoffret på Golgata för våra synder.

1Joh 1:5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

Det här är precis den antikristliga ande som skall komma i ändens tid, som inte skall bekänna (homo - logeo ) vad Sonen har gjort för oss på Golgata.

1Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. 20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner (Homo - Logeo) Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

Så lite urskiljning och kärlek till sanningen finns det alltså idag. De här människorna blir kallade att stå och tala i kristna konferenser.

För att nu backa upp McLarens påstående så tar vi Alan Jones och citerar ur hans bok Reimagin Christianity där Jones säger att Gud aldrig menade att Jesus offer på korset var för att dö och försona våra synder.

" Kyrkans fixering på Jesu död som en universell handling som frälser oss måste stoppas. Synen på korset måste ses på ett nytt sätt i den kristna tron. Varför? Jo för det ligger en kultisk tanke av lidande för att Gud skall kunna förlåta bakom den. "

BrianMcLaren upphöjer Jones bok och säger om den: " Jones är en pionjär i att förändra tankarna i den Kristna tron. Den kommer från en framspringande (Emergin) andlighet. Hans verk stimulerar mig och berör mig djupt. "

Jud 1:5 Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. 6 Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. 7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. 8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: "Må Herren straffa dig." 10 Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med.

 

Brennan Manning

Brennan Manning har en stor påverkan i Emerging Church. I sin bok Above All citerar han William Shannon och han skriver " Den Gud vars tillstånd varierar från Nåd till Vrede och den Gud som tömmer sin egen Son på hans sista droppar blod bara för att stilla sin egen vrede, Ja han är inte den Gud för mig som är uppenbarad i Jesus Kristus. Han är inte heller Jesus Gud och han existerar därför inte. "

 

Marcus Borg

Marcus Borg är en annan som har starkt inflytande på Emerging Church. Brian McLaren säger att han har högsta möjliga respekt för honom.

Han förklarar att hans tro förändrades på seminariet. " Där lät jag tankarna på att bibeln skulle vara en gudomlig produkt fara iväg. Jag lärde mig nu att den är en mänsklig produkt en produkt av två civilisationer. Den Israeliska och den tidiga Kristna. Det är därifrån inspirationen är hämtad och inte direkt ifrån Gud. Jag lärde mig där vad Gudomlig inspiration och Biblisk inspiration innebar. Det innebär att bibeln inte behöver vara en Gudomlig produkt som har Gudomlig auktoritet"

Borg fortsätter med " Jesus var med all säkerhet inte född av någon jungfru, han tänkte inte själv att han var Guds Son. Inte heller såg han sig som något offer som skulle dö för världens synder. "

 

Den gamla lögnen i nya kläder

Om Borgs påståenden skulle ha sanning i sig får du kasta ut hela Guds försoningstanke genom offren och då även Joh 3:16 ur bibeln.

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

3 mos 17:11 Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det.

Borg förkastar hela Jesu verk med orden " Att tro att Påskens härlighetsbudskap är grundat på att något speciellt hände med Jesu kropp, han missar meningen med Påskens budskap. Att bygga vårt hopp om evigt liv efter döden på att Gud skulle ha förvandlat Jesu kropp, är att reducera hela berättelsen till en inrikespolitisk längtan att kunna leva efter döden. "

Vad ligger det egentligen bakom ett sådant tankesätt? Här är en New Age -skribent som bekräftar de här tankarna.

" Jesus var en historisk person, en människa som blev Kristus. Kristus är ett evigt övergående tillstånd att vara, Jesus sa aldrig att hans "högre medvetande" (higher state of consciousness) var enbart för honom själv för alltid. Inte heller kallade han oss till att tillbe honom. Nej han kallade oss att följa honom i hans fotspår för att lära av hans exempel . "

Det här förklarar verkligen varför Emerging Church brukar säga Kristus - efterföljelse. Det ligger ju här en tydlig plan från Satan att locka oss in under en annan Jesus med ett annat evangelium och en annan ande.

När Fosdick säger att: " Jesu offer liv och död är för heligt att misstolkas ", så menar han att Jesus bara är ett exempel att följa, inte att Jesus skulle vara ett oskyldigt offer för våra synder och därför vara föremålet för vår lovsång och ära och pris.

Nej Satan vill ha äran och söker desperat att få det och kunna bli ärad som Gud. Han hatar allting som Jesu död står för. Jesus Kristus som är Gud kommen i köttet, som köpte oss med sitt eget dyrbara blod och skrev in oss i livets bok.

Heb 9:22 Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

Heb 9:26 I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden.

Gud är den som också har skrivit bibeln och som står bakom varje påstående och löfte i den. Och vi måste ta till oss budskapet i evangeliet om vi skall kunna bli frälsta.

1Joh 4:10 Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. 11 Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande. 14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.

 Kommentarer Janne Ohlin - Göteborg

Till del 12 >>