OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

 

Kapitel 2 av 13 " Födelsen av Emerging Church "

Idag blir vi ställda i exakt samma prövning som Adam och Eva i Eden. Det som i våra ögon verkar vara gott kan vara fullkomligt ödeläggande. Herren har en gång för alla klargjort att hans vägar (Tankar) inte alls är som våra vägar (Tankar) Se illustrationen hur våra tankar är >>

Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Emerging Church startades inte av några ungdomar som var trötta på det organiserade kyrkolivet och bara hade råd att mötas i utslitna kafélokaler. Nej, den här rörelsen kommer av en mycket framgångsrik affärsman och guru vid namn Peter Drucker. (Mystiker)

 

Mark Driscoll

I en artikel skriver Mark Driscoll: " I mitten av 90 -talet då jag var en församlingsplanterare och arbetade med att plantera en församling i Seattle, fick jag tala på min första konferens. Den leddes av Leadership Network och den fokuserade helt på Generation X och det var utifrån den konferensen ett litet team formades som skulle fortsätta att diskutera Postmodernismen. "

De som var i Leadership Network på den här tiden var bland annat Brian McLaren , Dan Kimball , Tony Jones, Andrew Jones. Dessa talade och skrev till sina vänner. McLaren var en duktig skribent och ledare i gruppen och han hade redan familj och en fungerande församling. Detta teamet kom sedan att flyta samman till Emergent. (Samtliga dessa är i mystiken idag)

Bob Buford "Mystiker"

Leadership Network startade redan 1984 av Bob Buford. (Se Lighthouse Trail >>) Peter Drucker var redan då den som hade influenser i Bob Bufords liv. Vad hade då Peter Drucker för sorts tro? Jo han var mycket attraherad av mysticism. Särskilt av en som heter Soren Kierkegard. Drucker sa att Kirkegards mystika upplevelser var meningsfyllda för den ångestdrabbade moderna världen. Kirkegard (Mystiker >>) var en som nått samma mystika upplevelser som sådana som Eckhart (en mystiker >>)

Man kan undra om Buford blev påverkad av Druckers Mystika influenser? Svar! Buford börjar nu mer och mer själv hänvisa till Kierkegards mystika upplevelser och övertygelser. Han tar en kurs av Michael Ray som kallades för "kreativitet i affärer" 1982.

Buddha " Guru och tänkare "

Den här kursen är helt influerad av österländskt tänkande och mysticism och meditationstekniker. Boken lär även ut hur man får en egen andeguide och en visdom som är med hela livet. Så helt klart smittade Druckers intresse för mysticism över till Buford.

Peter Drucker "Mystiker"

Redan 1957 skriver Drucker om en Emergent andlighet och era: I en okänd tidpunkt inom 20 år så komer vi att glida ut från det moderna samhället in i en ny men namnlös tid. Vår syn på världen kommer att förändras. Det kommer ett nytt andligt centrum in i människans existens. (Kom ihåg att han hade andliga guider precis som Alice Bailey >>)

 

Martin Buber "Mystiker"

Drucker hade även starka band till mystikern Martin Buber som höll fast vid Judisk Mysticism. Han beskrev en relation som måste komma mellan varje människa på den här jorden (Mysticism - Pantheism >> )

Drucker refererar från Buber i en bok: människan måste återvända till sina andliga värden. för hon behöver barmhärtighet. Hon behöver en djup upplevelse om att DU och Jag är ETT.

Ett Mega Paradigm Skifte >>

Doug Pagitt "Mystiker"

När nu Bob Buford samlade de unga Emerging ledarna i gruppen, så utvalde han en som hette Doug Pagitt en ung pastor från Wooddale Church (Minneapolis megakyrka). Leith Anderson, hans pastor, hade redan 1992 satt tonen för Emerging Church.

Han skrev 1992 i en bok att ett Paradigm skifte behövdes. Vi måste se världen på ett nytt sätt. Vad han menar är att världen måste uppleva en Mystisk upplevelse för att få en Pantheistisk livssyn.

Rick Warren och Obama

Och det är nu Rick Warren kommer in i bilden och han har varit inblandad i Druckers läror länge. Warren sa 2005, att Drucker varit hans mentor i 20 år. Det framkommer tydligt att det tidigt fanns ett samband mellan Buford, Bill Hybels och Rick Warren. Willow Creek har varit en stor del av utvecklingen mot Emerging Church genom deras konferenser och deras promotions av böcker. Leonard Sweet, Brian McLaren, Erwin McManus hade knappast lyckats att komma fram så snabbt utan Willow Creeks hjälp. (Mc Manus var i Filadelfia Stockholm 2009 >>)

Rick Warren har senaste tiden blivit avslöjad med att sitta med i CFR >> och arbeta med globalisterna mot en ny världsordning >> Samtidigt påverkar han tiotusentals pastorer med vägledning. Hur går det ihop med Bibeln?

Matt 6:19 Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. 22 Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23 Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret! 24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Leonard Sweet och Rick Warren gjorde en bandserie som hette ett tidvatten av förändring. Där samtalar Warren och Sweet om den "nya andlighet" som skall komma. De hade med Drucker som de menade var en frontfigur. Man talar nu om att "Förändra tider" "Göra sig av med det gamla" "Kasta ut alla traditioner" "Kasta ut allt gammalt sätt att tänka".

Ser du varifrån de här nya trenderna att förändra kyrkan för en ny tid kommer ifrån? Är det inte just de här tankarna som upptar det mesta av våra större konferenser nu för tiden? Men inte många tycks inse att det fanns en djävulsk plan redan från början att infiltrera kyrkan för att sprida New Age- tankar. Detta för att kunna uppnå ett Paradigm-skifte så att världen skulle kunna förändras in i en ny tidsålder eller en ny ordning. Glöm inte bort att Alice Baileys "andeguide" sa att det måste ske, för att kunna införa "den nya världsordningen" >>

Leonard Sweet talar om att han har de "nya ljusens ledare" som har den rätta uttydningen av evangeliet. Här är några M Scott Peck, Matthew Fox, Willis Harman, alla dessa förspråkar en New Age -andlighet.

Leonard Sweet "Mystiker"

Den Kosmiske Kristus kommer fram

Matthew Fox "Mystiker"

Fox har skrivit boken "Den kosmiske Kristus" och den boken är New Age -andlighet. Han skriver: Jag ser en ny tid, en ny födelse som är baserat på ett andlig initiativ. Denna födelse kommer att gå rakt igenom alla kulturer och alla religioner. Den kommer att vara en visdom för alla mystiska traditioner i det globala uppvaknandet: Detta kallar jag för djup Ekumenism.

Han menar att mysticmen kommer att förena alla religioner genom den mystika upplevelsen av Pantheism. Dessa kommer att samlas ihop i vad Bibeln kallar för det stora avfallet. Den här länken talar också om både Eukaristin och en kommande ny födelse >>

Den Kosmiske Kristus säger Fox, finns i alla människor. Jesus hade bara en "Kristusmedvetenhet" säger Fox. Men det är det många som har haft.

2 Joh 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

Warren, Sweet och Hybels och Buford förspråkar nu alltså denna "nya människa" för en "ny tid" och det i Jesu Namn. Man skulle ju lika gärna ha kallat honom för den Kosmiske Kristus. 2003 skrev Rick Warren förorden till Kimballs bok "Emerging Church".

Rick Warren: Denna bok beskriver på ett underbart sätt i detalj hur en purposedriven kyrka kan se ut i en postmodern värld. Min vän Dan Kimball skriver med passion, Min bok Purpose driven church förklarar vad kyrkan är kallad att göra, medan Dans bok förklarar hur vi skall göra det.

Den här Kosmiske Kristus är ingenting annat än Baal. Se noga på den här illustrationen, för att få inblick i hur Satan kan få ingång i församlingen. >> Om inte vi tillber Herren på rätt sätt så kommer andemakterna in och gör en kopia. Baal betyder också Herren. Det är kusligt om du läser Jakobsbrevet. Där har Satan tagit Guds plats >>

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.

Hes 8:6 Han sade till mig: "Du människobarn, ser du vad de gör? Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna min helgedom. Men du skall få se mer och än värre vidrigheter."

Bill Hybels

New Age inblandning redan från början! Och namnen Rick Warren och Bill Hybels som så starkt influerar en stor del av vår kristenhet, även i detta land. Se även denna undervisning >> om framväxandet av en Emerging " Global " Church.

 

Kommentarer: Janne Ohlin - Göteborg