OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

Kapitel 4 av 13 "En ny sorts kyrka"

På det sena 70 talet inte långt efter det att jag blivit en kristen, besökte jag en äldre gentleman som hade varit kristen i hela sitt liv. Vi samtalade då om den strömning i kristenheten som var aktuell på den tiden. Då var det en ny introdukton av Latter Rain -rörelsen från 40-talet. Jag kommer aldrig att glömma orden med vilka mannen beskrev detta skeende: " Satans plan att bedra hela världen påverkar även kyrkan som stora vågor som kastar sig mot kusten. Och ju närmare Jesu tillkommelse vi kommer ju starkare kommer villfarelsen att bli och bedra fler och fler människor. "

Så sa han något som etsat sig fast i mitt innersta sen dess: " Strax före Jesu tillkommelse kommer det en stark våg som kommer att beröra hela jorden. Men innan den vågen kommer med det stora avfallet så kommer det att komma små men starka vågor som förbereder för den här sista stora vågen"

Många år har nu gått sedan dess och den här mannens ord har visat sig vara profetiskt riktiga. Just nu bryter olika vågor in för att föbereda för den här sista stora vågen.

1Ti 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Jag tror att Emerging Church är en av dessa villfarelsens vågor. Men givetvis så ser inte ledarna i den här rörelsen sig som avfallna. Leonard Sweet ser istället de här vågorna som något positivt och en enorm möjlighet för mänskligheten.

"Gud föder fram det största andliga uppvaknandet i kyrkan i världshistorien. Gud kallar dig till att hjälpa till att föda fram det här, ställer du upp? "

Men Sweet menar att detta "uppvaknande" gäller den Postmoderna generationen. Och den kommer att gälla en hunger efter "upplevelser".

 

Han säger vidare " En andlig Tsunami har nått den Postmoderna kulturen. Denna våg kommer att bygga upp utan att bryta ner i årtionden framåt. Vågen är denna: Folk vill känna Gud. De vill inte höra om Gud eller känna till religion. De vill uppleva bortom det som är därinne. "

Det här handlar om att man byter ut läran mot upplevelser. (Man menar mystika upplevelser) Som du kommer att se så är Emerging Church en rörelse byggd på upplevelser.

På vår sida om uppenbarelser / vittnesbörd finns en del som drömt om en stor jättevåg som kommer >> I Toronto - Pensacola - Lakeland talade man också om att "Föda Fram " och "Vågor".

" Tre Kvinnor låg på golvet och gick igenom något som såg ut som en födelseupplevelse. Under tiden stod en manlig predikant över dem och skrek: Föd det! Föd det! (Birth It!) " >>

Bob Jones profeterade (i vilken ande?) Den sista tidens församlng föds nu ut igenom den gamla kyrkan, och det gamla ledarskapets dagar är slut. Nu reser sig det yngre ledarskapet upp för att regera över ändetidens kyrka och därifrån kommer bruden. Era barn, mina barnabarn kommer att vara bruden, Men ni måste först sätta kyrkan på den rätta grunden. Så säger Herren: Gå tillbaka och berör dessa som kommer att vara den rätta grunden. (Bob Jones 1988 - kassett - Latter Day Prophets)

Behöver vi ens kommentera i vilken ande det här är profeterat? Vad är det för grund som han menar är den rätta grunden? Jo han talar om den ny Apostoliska - Profetiska reformationen som C.P Wagner leder = (Rick Warrens mentor). Och det här verkar vara exakt samma Reformation som Emerging Church beskriver. Vi talar om Manifested Sons of God eller Kingdom Now eller Dominion - Latter Rain, där allt bygger på makt.

Ville bara ta med lite från Latter Rains falska väckelsevågor för att vi skall se hur rätt Roger Oakland hade om de olika vågorna som skulle komma, innan den här enorma vågen kom. Då måste den enorma vågen som kommer vara "det stora Avfallet" och " Laglöshetens människas framträdande "(framfödande?) i 2 Tess 2.

Jätteväckelsen som profeterats om i Sverige?

Vi är rädda för att den jätteväckelse som många talar om även i Sverige, mer liknar Latter Rains andliga agenda än Herrens.

Vi ser istället en svår tid framför oss med med ett stort avfall från tron och en förföljelse och bespottelse av dem som vågar stå för det sanna evangeliet. Men vi ser också en stark manifestation av Herrens kraft och styrka över den kvarlevan som står för Jesus.

Upplevelserna ersätter läran

Leith Anderson säger: " I den gamla Paradigmen (Tankesättet = Öga >> & >> ) fick du lära dig att om du hade rätt lära så kunde du få uppleva Gud. Men den nya Paradigmen (Tankesättet = Öga) säger att det är när du upplever Gud som du har den rätta läran. Detta kan uppfattas som störande för dem som försöker lära ut att vissa sanningar måste föregå religiösa upplevelser. Det här sinnet är det man får av systematisk teologi. Men biblisk teologi ser på bibeln som ett mönster av upplevelser följda av ett antagande.

Samma tankesätt finner vi i de "falska väckelsevågorna" som skall förbereda för den slutliga enorma vågen. Torornto - Pensacola - Lakeland alla handlade om upplevelser i första hand. I Toronto hånade man öppet de som höll sig till läran.

Ett sånt tankesätt öppnar upp för att om det dyker upp lite under och tecken i ett möte, så måste ju det bekräfta det som sägs hur fel och konstigt det än kan vara. Dörren öppnas för villfarelse.

Guldstoff i Josua Mills händer och änglafjädrar i Bill Johnsons kyrka >> Vad skall det felaktigt bekräfta? Jo att Guds Rike skulle vara ett rike i denna världen som Apostlar och Profeter kan sätta upp själva och regera över (Kingdom Now). För vidare upplysning se Kundalinivarning >>

Precis likdant var det med filmen Tranformations 1 som gjordes för att bekräfta samma läror >> Och för att proklamera en falsk enhet som skulle ge fantastiska resultat. Man tänker att om bara vi lägger ner våra olika lärostrider och kommer samman så kommer "Latter Rain"- väckelsen att bryta fram.

Postmoderna människor söker efter upplevelser som kan stimulera deras sinnen. Emerging Church menar sig kunna möta dessa behov av upplevelser.

Jim Wilson beskriver i boken Future Church hur man går från sökarvänliiga till en mer Mysterie - Upplevelse - kristendom. Och en av de fraser man använder inom Emerging Church är Vintage Christianity.

Med det menar man en kristendom som man haft en gång men som man nu vill föra tillbaka in i kyrkan igen för att kyrkan skall bli mer livaktig och effektiv och attraktiv. Man tror att gamla mystika upplevelser som man hade för flera hundra år sedan, skall attrahera den här "postmoderna" generationen.

Leonard Sweet säger: "Postmoderna vill ha en Gud som de kan smaka och känna och beröra, höra och lukta. För att helt med sinnena kunna sjunka in i det gudomliga".

I en artikel med namn "Gammalt Nytt" backas denna tanke upp: " Postmoderna vill möta Kristus genom att använda samtliga sinnen. Detta är en del av den nya Kontemplativa tillbedjan med rökelse och ljus. Att göra korstecken, smaka och dricka brödet och vinet. Att beröra ikoner och bli smorda med olja".

 

När Emerging Church talar om Ancient - Future menar de inte att gå tillbaka till Jesus och lärjungarna. De menar att gå tillbaka till de Katolska första munkarna och till Mystiken.

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Det gäller inte i Emerging Church för deras tro kommer av att se avbilder och röra ikoner och lukta på rökelse. Att höra på bönerabbel och liturgiska ramsor. Bilder med Jesus hängande på korset är vanliga liksom ikoner av Maria med Jesusbarnet.

Det tragiska är att Guds ord blir ersatt av en sensuell andlighet. Det innebär att miljoner av ofrästa själar kommer att missa tillfället att få höra det sanna evangeliet. Istället tror dom att de får en sanning som skall få dem att uppleva något.

Rom 10:13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. 16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

När jag läste igenom det här kapitlet och bad och tänkte på det, var det två saker som kom till mig om det som sker i kyrkan.

1Kor 10:1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. 3 Alla åt samma andliga mat 4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. 8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. 10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.

Israels folk vid Sinai i öknen

I öknen skall korset göra sitt verk i våra liv så att vi kommer in i landet. Det här bibelstället kommer till mig när jag tänker på Emerging Church. Dessa vill inte gå korsets väg utan sätter sig på tvären.

 

Döda ben i öknen

Hes 20:35 Jag skall föra er in i folkens öken, och där skall jag gå till rätta med er, ansikte mot ansikte. 36 Liksom jag dömde era fäder i öknen vid Egyptens land, skall jag också döma er, säger Herren, HERREN. 37 Jag skall låta er gå fram under staven och föra er in i förbundets band. 38 Jag skall rensa bort ifrån er dem som är upproriska mot mig och begår överträdelser mot mig. Jag skall föra bort dem ur det land där de nu bor, men in i Israels land skall de inte få komma. Ni skall då inse att jag är HERREN.

 

Av Janne Ohlin - Göteborg

Gå till del 5 >>