Läror & Debatter: Sverige - Varning för en falsk väckelse och (Todd Bentley)

<< Tillbaka

Informationen som nu följer är från en av våra kontakter som vi hade mkt mailkontakt med under Lakeland tiden. Och nu när det verkar som om en ny "falsk väckelse" är på gång så är hennes information värdefull. Mvh Elvor&Janne Ohlin

Guds Frid Syskon i Herren Jesus Kristus! Här kommer en up-date: ”Todd Bentley igång igen!” Jag varnade för detta i december 2009...och tyvärr, har jag inget positivt att komma med nu heller... Tro mig, jag har roligare saker än att hålla på med detta! Det är bedrövande och ett måste att lyfta fram och fortsätta varnas för... Tyvärr är länkarna på engelska... Det är ’Kundalini-krafter’ som är verksamma och det är inget att leka med! Guds församling – Kristi Kropp = vakna upp!

Nedan länkar med Todd & Jessa är från december 2009 hos Morningstar, Rick Joyner’s församlig. Här annonserar han om sin ”healing, signs & wonders school” (helande, tecken & under skola)...som var förra veckan...3-6 Februari 2010

Video: MorningStar Outpouring 1.wmv   >>

1:10 min in i filmen hör man Todd Bentley säga: ”You know, when the angel shows up...you don’t even get preaching’s sometimes” Ungefär översatt: “Ni vet, när ängeln dyker upp…så får man inte ens predikningar ibland”

Detta är bara ett bevis på att Todd Bentley inte har avsagt sig sina utombibliska läror! Här ger han åter igen äran till ängeln (”the angel”) för helanden som enligt Bibeln är Guds Helige Andes verk!!! ; - (

Detta är väl ändå hädelse mot Guds Helige Ande?! Är det ängeln Emma tro? Ja, man kan ju undra... ALDRIG att Gud skulle sända någon ”budbärare” med helande och som skulle ”skippa”/hoppa över predikan! Gud vill att Ordet skall predikas eftersom Jesus Kristus, Hans Son, Är Ordet! Guds sändebud är alltid underordnade Ordet! Kristi Evangelium är Guds kraft till Frälsning!

Video: Todd bentley's wife and the ghost_xvid.avi >>


Här hör vi Todds nya hustru Jessa berätta om en dröm där Oral Roberts talar med henne... SKRÄMMANDE med tanke på att Oral Roberts dog vid 91 års ålder i december 2009 >>

3:00 min in i filmen kan man också höra hur hon ’väser som en orm’ = Kundalini-krafter???!!!! och talar om dansande elefanter och lejon...elefantens snabel skulle innebära ”disernment”/omdöme....och elefanten betyder “en stor inverkan/påverkan) Hon fortsätter: ”Vad som hände i Lakeland var bara början...var endast en introduktion...en innehållsförteckning över vad skom ska komma….den storainverkan/påverkan är den stora väckelsen, det är den stora skörden/bärgningen...och det kommer att bli vilt, vilt, det kommer att bli mycket större än det var innan...” (fritt översatt – ej perfekt!)

Till detta säger Todd Bentley:Shika, my wife’s got some wild fire“

SHIKA ÄR ETT ORD SOM ANVÄNDS INOM HINDUISMEN! >>
The sikha or shikha (śikhā) is a Sanskrit word that refers to a long tuft, or lock of hair left on top or on the back of the shaven head of a male Orthodox Hindu. Though traditionally all Hindus were required to wear a śikhā, today it is seen mainly among Brahmacharya, 'celibate monks' and temple priests.[1] Yoga Sikha >>

Tillbaka till Oral Roberts som var djupt involverad inom New Age...och som hade den avlidne ”New Age-aren” Norman Vincent Peale som sin mentor...Norman var också en 33:e gradens Frimurare! >> & >> & >> Oral Roberts hade också djupt samarbete med William Branham som jag skrivit om i tidigare e-mail.. >>

Att tala med en död person är spiritism...att meddela vad den döde sa är väl en form av”Channeling”/kanalisering.? (Spiritism (även spiritualism) är övertygelsen att människan kan få kontakt med avlidnas andar >> & >>

Att det sen var en man som varit djupt involverad inom New Age och förespråkat villoläror gör det ännu mera avsmakande! Det bevisar också att hela ”Lakeland”, Todd & Jessa Bentley & Rick Joyner/MorningStar Ministries är lika djupt involverade i New Age!

Gud varnar klart för spiritism och att söka upp medium...3 Mosebok 19:31, 20:6.

3 Mos 19:31 Vänd er inte till andebesvärjare eller till spåmän. Sök inte sådana, så att ni blir orena genom dem. Jag är HERREN, er Gud.

3 Mos 20:6 Om någon vänder sig till andebesvärjare för att i trolös avfällighet hålla sig till dem, skall jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk.

En website som varnar för ”Potentiellt skadliga och farliga andliga utövningar” >> Och massor av bibelverser som vänder sig mot besvärjare/trolldom >>

Här hör vi Todd Bentley ”bekräfta” det hon (Jessa) säger i ovanstående youtube:Todd Bentley Friday Night Revival at Morningstar >>

”Jessa had a dream…Whether it was an angel or whether it was Oral Roberts...” “…she actually had a conversation with Oral Roberts about the anointing, about what’s being released” “…about the New Faith Movement…and some things that are about to be released and I know it’s going to set up a great anointing…” Ungefär översatt: ”Om det vare en ängel eller Oral Roberts… …hon hade verkligen en konversation med Oral Roberts om smörjelsen och vad som frigörs” ...om den Nya Trosrörelsen...och en del som kommer att frigöras och jag vet att det kommer att inrätta en stor smörjelse”

Bob Jones Breaks Curses from Todd Bentley >> (= Bob Jones bryter förbannelser från Todd Bentley)

Den enda “förbannelse” som kan komma över oss är när vi gör det som Gud förbannat (står tydligt i Bibeln om detta!) och går emot Hans vilja och på så sätt själva drar detta över oss… INGEN kan förbanna en som är under Den högstes Beskydd och som förblir i Kristus Jesus! Kristi blod beskyddar!

De kan försöka...men; ”greater is he that is in you, than he that is in the world” Kära barn, ni är av Gud och har segrat över dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 1 John. 4:4 (Reformationsbibeln)

Att ifrågasätta obibliska manifestationer och doktriner/läror är INTE det samma som att förbanna!

Todd har själv åstadkommit förbannelse över sig själv genom att hålla på med New Age, hinduism och villoläror...horeri & superi... Det enda sätter att ’bryta’ sådan forbannelse är genom att helhjärtat ångra det man gjort, avsäga sig det och omvända sig = ta avstånd från det!

Denna länk tar upp om en hel del omTodd Bentley’s ”helandetjänst”...och nämner om hans f.d. fru Shonna... Hon haltar tydligen från en knäoperation i unga år p.g.a. skelettcancer... Skribenten skriver att han inte ”skyller på” Shonna, men han ifrågasätter varför Todd inte bad för och helade sin fru om han har en sådan stor ’helandegåva’...och spekulerar om att Todd lämnade Shonna för att hennes handikapp besvärade hans ”helandetjänst”... Om det skulle ligga något i detta så är det ännu mera tragiskt... >>

Här kan man se Shonna Bentley haltande... Todd Bentley's Apostolic and Prophetic Commissioning 4/4 >>

Jag tror på att Gud är en helande Gud och både kan och vill läka människor idag! MEN alla som önskar och ber om helande får inte alltid uppleva bönesvar här på jorden…trots Bibelverser om löften för helanden… Vi får trösta oss med att en dag då vi får möta Herren = då vi blir förvandlade...då får vi också uppleva fullständigt helande!

Shonna lämnades med barnen...

Det största mirakel och helande hon behöver idag är för ett ”krossat hjärta”! Låt oss be för henne och barnen!Be också att hon ska inse alla villfarelser/villoläror som Todd praktiserar och att hon blir villig att ta avstånd ifrån detta och vända om!

Fick denna länk häromdagen av en broder i Herren: >>

En 1/3-del in i radioprogrammet får vi höra Pat Holliday berätta för Rick Wiles/TruNews om Todd Bentley och Kundalini krafter… Hon var bland de första (med Andrew Strom) som varnade för Lakeland...2008... Dansande Elefanten som Jessa såg = en hög & aktad gud i Hinduismen med namned Ganesh!!!

På denna länk kan ni läsa mer och se foton på Elefanten Ganesh: >>

Massvis kan skrivas om det som sägs på ovanstående youtube-länkar...och massor av Bibelverser skulle jag kunna lägga till... Med detta räcker för att få fram ett varnande budskap – för den som ’vill bli varnad’...

 Vi ska naturligtvis också be för Todd & Jessa Bentley och Rick Joyner – att de också ska inse att de förmedlar villoläror/onda andars läror...och blir villiga att ta avstånd ifrån detta och vända om! Men tills detta skett så är det varje Bibeltroende och Bibeltrogen kristens uppgift att stå upp för Sanningen som finns att läsa i Bibeln = Guds Ord! Och våga varna för det som avviker och vilseleder! Det finns massvis av Bibelord som bekräftar detta!

Så uppmanar jag dig inför Gud och Herren Jesus Kristus, som skall döma levande och döda, vid hans illkommelse och hans rike: Predika ordet, träd fram i tid och otid, överbevisa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty den tid skall komma, då de inte skall tåla den sunda läran (sound doctrine KJV), utan efter sina egna begär skall de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, och vända sina öron från sanningen och vända sig till fabler. Men du, var nykter i allt, lid och uthärda, uträtta en evangelists arbete, fullgör din tjänst. 2 Timoteus 4:1-5 (Reformationsbibeln)

Jag vill härmed, med nöd och bävan inför Gud, vädja att du/ni inte tar del i denna ”Nya Trosrörelse” (”New Faith Movement”) som Todd Bentley försöker lansera med hjälp av Rick Joyner!

 För Sanningen,

Karin Jansson
Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8