Läror & Debatter: Sverige - Karins Nyhetsbrev 23/7-10

<< Tillbaka

Hade Luther och alla andra Reformatorer så fel?

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus! I mitt första e-mail i maj om Tikva (”kristen yoga” =TIKVA...på Löttorp, Nyhemsveckan & Torpkonferensen i sommar! = V A R N I N G !) så skrev jag:

”Om dessa konferensledare inte har mer andlig urskiljningsförmåga än att ta in Tikva, så ifrågasätter jag faktiskt deras andliga urskillningsförmåga för allt annat som kommer att ske på dessa konferenser (bl.a. talare, ”workshops” och barnunderhållning) - jag skulle vilja påstå att de inte är ”Bibliskt pålitliga”… Var på er vakt!” >> Nu kan vi se om den varningen var befogad...

Vad mer tog Nyhem in? Göran Skytte! Som vi vet är han mycket påverkad av Romersk Katolska Kyrkan!!!

En syster i Herren e-mailade mig i början av juli och skrev om att Göran Skytte varit på Torp och vad jag kan utläsa från hennes ”rapport” så var det nog samma ”anförande” som han höll både på Nyhem och på Torp...
Ni kan läsa det hon skrev här: >>

Jag vill börja med att skriva att jag INTE ifrågasätter Göran Skyttes omvändelse eller tro på Jesus...MEN jag ifrågasätter starkt att han hänvisar till den katolske munken Wilfrid Stinissen och säger att Katolicism är OK...
Och jag ifrågasätter åter igen konferensledare som kallat honom till Torp & Nyhem...är de inte mer insatta om vad Katolicism innebär? Vet de vad de tillåter spridas i Sveriges kristenhet?
Här är Göran Skyttes Turneschema för 2010: >> - en väldig blandning av samfund som kallat honom!

Det är med bedrövat hjärta och bävan som jag skriver detta e-mail... Jag är väl medveten att detta kommer att orsaka många reaktioner – precis som Tikva-mailen gjorde – men jag har beräknat kostnaden och är beredd på ”vad som komma skall” för jag är helt övertygad i mitt hjärta, utifrån vad Bibeln lär, att detta är fel! Jag fruktar hellre Gud än människor...och jag måste varna mina syskon i Herren – för de som vill bli varnade!

Här finns en länk som också insett allvaret: >> - När det religiösa täckelset faller! Torpkonferens 2010 - Munkväsendet har fått insteg Torp Ingår i EFK, SKR, KV. Charta Ecumenica, Sveriges Kristna råd (koncilium, synod)  DET ÄR VÄRT ATT LÄSA VAD SOM AVSLÖJAS PÅ DENNA BLOG!

 Här kan ni se sändningen i sin helhet och kolla/lyssna själva: >> - 27 Juni 14:30 Finalmöte  - Talare Göran Skytte (Skrolla längst ner på höger sida!)
Eftersom jag idag (23 juli) inte kan se på denna webbsida att de (ledningen för Nyhemsveckan) tagit avstånd från dessa läror som Göran Skytte fick ”anföra om” och ej heller bett om offentlig ursäkt för att ha kallat honom dit, och fakta att de faktiskt tillåter hans ”anförande” spridas genom att ha det tillgängligt on-line, så jag måste dra slutsatsen att de bejakar vad han ”anförde om” och att de anser att detta är OK...

DÄRFÖR HÄRMED MITT LÅNGA BREV!

Programledaren Nicklas Mörling säger vid inledningen att ”det slutar alltid på topp och vi sparar det bästa till sist”...till det har de bjudit in Göran Skytte att ”hålla ett föredrag”! Men vad han själv kallar ett ”anförande”!

Ja, hela detta anförande gick ut på att göra annonsering för hans egna böcker och framför allt den nya boken Ansikte mot Ansikte och annonsering för Wilfrid Stinissen och hans böcker...med andra ord annonsering för Romersk Katolicism... Var detta verkligen det ”bästa” som Pingst kunde erbjuda sina konferensgäster??!!!

Har här skrivit ner stor del av det han talade om – det har skrivits med kursiv stil. Mina kommentarer i den kursiva stilen skrivs med röd text.

Ta er tid att läsa detta – det är mycket allvarligt! Det anser i alla fall jag! Allt som Skytte säger är inte fel – det finns en hel del som är bra, låter bra i alla fall – men när han blandar in Romersk Katolska läror så blir det, trots allt, fel i slutänden! Därför har jag tagit mycket tid till att skriva ner vad han sa... det som jag vill göra EXTRA uppmärksamhet på har jag markerat med fet stil och gulmarkerat!

Göran Skyttes ”anförande”..........................................................................................................................

30 minuter in i mötet kommer Göran Skytte och börjar med att läsa ur ”Jesu egen bönebok” = Psaltaren...

Därefter säger han att ”två böcker ligger i grund för det här anförandet: Bibeln och Ansikte mot Ansikte där han möter karmelitbrodern, författaren och den andlige vägledaren Wilfrid Stinissen i ett samtal om kristen tro”. Han fortsätter att berätta: ”Stinissen är född i Belgien, han blev munk redan i tonåren, han tillhör ”Karmelitordern” - en halv eremitisk mycket gammal ordern från 1100-talet på berget Karmel utanför Haifa i nuvarande Israel - och kom till Sverige 1967...det var 4 munkar som kom till Sverige, vi hade just hävt förbudet, som existerat i flera hundra år, mot att ha kloster i Sverige...vi hade förbud mot kloster i vårt fina land...de bosatte sig i en liten bondgård i Tågarp mitt i Skåne utanför Landskrona...har sitt kloster där. Han är 83 år gammal...han har skrivit 20 st böcker som spridits över hela världen...översatta till 19 språk...

En liten munk ute på den skånska landsbygden - vi har att göra med en internationell gudsman av stort format – han når kristna över alla samfundsgränser, både inom högkyrkan, lågkyrkan, frikyrkan etc., etc.

Jag vet att väldigt många frikyrkliga ledare läser honom, inte minst från pingströrelsen, jag vet att väldigt många frikyrkliga ledare besöker honom och samtalar med honom i klostret, och det är alldeles underbart för det var ju fullständigt otänkbart för 10 år sedan och det var förbjudet för 30 år sedan...”

”Vi har träffats varannan vecka i ett år i klostret...vi är två troende kristna som talar med varandra – det innebär att vi är överens om väldigt många av de viktiga grunderna, men jag är ju inte 83 år och har inte varit munk sedan jag var 13 - långt därifrån!”

______________________________________________________________________________________

Inlägg av KJ:

Angående ”Karmelitordern” som Stinissen tillhör: >> - Karmelitorden

KARMELITERORDERN I SVERIGE!  >> ”BÖN TILL VÅR FRU AV KARMEL” – här ber man till Jungfrun om hjälp!!!

Our Lady - Catholic Church - CIMG5134 (9) 

Dessa foton togs i en katolsk basilika i USA, juni 2010...
Hon kallas ”Our Lady” = ”Vår Fru”

Här är länkar som berättar om katolikernas helgon Maria:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Romersk-katolska_kyrkan - Maria
Jungfru Maria vördas i hela katolska kyrkan som det främsta av helgonen. Maria är enligt katolsk lära Jesu moder, och därför också Guds moder i tiden. Katolska kyrkan lär också att Maria är född utan arvsynd och kroppsligen upptagen och krönt i himlen. Hon anses av katolska kyrkan vara den första människa som nått det himmelska målet, och vördas som en förebild och förebedjerska.
 

Svenska:  (Google sökning ”Jungfru Maria >>

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jungfru_Marie_heliga_namn - en liturgisk festdag som firas den 12 september i Romersk-katolska kyrkan. Den blev en allmän högtid då Innocentius XI bestämde att den skulle hedra segern i slaget vid Wien 1683. Högtiden firar Maria, Jesu mors namn och är ett exempel på den romersk-katolska mariologin.

Vårfrudag >> kallas en festdag ägnad Jungfru Maria, "Vår fru".
Jungfru Marie himmelsfärd >>
Maria, de kristnas hjälp >> Festdagen Maria, de kristnas hjälp instiftades av påve Pius VII för att tacka för att han frisläppts efter fångenskap hos Napoleon Bonaparte. Salesianerna kallar ofta kyrkor och inrättningar Maria, de kristnas hjälp.

Vår Fru av Guadalupe >> är en framträdande kult inom katolicismen, och den basilika som uppförts till den, i Mexico City, är en av katolicismens mest besökta heliga platser, dit pilgrimer har vallfärdat sedan 1531. Vår Fru av Guadalupe, vilket är ett namn eller en aspekt av jungfru Maria, betraktas av troende som Amerikas kejsarinna, och har i synnerhet fått en bestående betydelse som symbol och skyddshelgon för Mexiko.

Ave Maria >> är en av de mest brukade bönerna inom Katolska kyrkan, och kan användas i stort sett vid alla tillfällen. Den är en sammansättning av två olika delar. Den första, som använts som bön sedan 1000-talet, består av två citat ur Lukasevangeliet; den bedjande instämmer i ängeln Gabriels Lukasevangeliet 1:28 och Elisabets saligprisning av Guds moder Lukasevangeliet 1:42, medan den andra, som tillades under 1400-talet, är en bön till jungfru Maria om förbön.

Ave Maria används huvudsakligen när man läser Rosenkransen i meditativt syfte, och då tänker man sig framför allt att man läser bönen med henne. Den är även en vanlig botbön, men kan även läsas före måltider etcetera.

Lista över kyrkor uppkallade efter Maria, Jesu mor >>

 Engelska:

Slut på inlägg ....................................................................................................................................................................................

41:37 in i mötet:

”Gud kommer med ett fantastiskt erbjudande; Han vill faktiskt gifta sig med människan – det är ett slags frieri...han (Wilfrid) påstår att Gud friar till mig och till dig...hur svarar vi på det?”

Detta påminner mig om Mike Bickle från IHOP (en av Kansas City Profeterna) och hans ”Kristi Brud” som appliceras på individen...vilket inte är Bibliskt korret eftersom ”Kristi Brud” i Bibeln refererar till hela Guds Församling – inte en individ! >> - International House of Prayer (IHOP) är en Neo-charismatik kristen organisation med säte i Kansas City, Missouri. [1] [2] Det grundades av Mike Bickle den 7 maj, 1999.       

"Neo-Pentecostalism" omdirigerar hit. Begreppet "Neo-Pentecostalism" avser både den karismatiska rörelsen och neo-karismatiska kyrkor.

Neo-karismatiska kyrkor är en kategori av kyrkor som finns inom den kristna förnyelse-rörelsen. I den kristna förnyelse-rörelsen ingår pingstvänner, karismatiska och neo-karismatiska kyrkor. Neo-karismatiker innehålla "tredje vågen", men är bredare - nu fler än Pingstvänner (första vågen) och karismatiker (andra vågen) kombinerat, på grund av den otroliga tillväxten av ”post-konfessionella” och oberoende karismatiska grupper. (En ”post-konfessionell” kristen identifieras inte längre genom vissa utövanden eller övertygelser av separata kristna traditioner, utan har en stil av tro som drar från många källor och är mycket individualiserad. Översättning från >>  &  >>

”Hur reagerar Gud om vi säger nej till frieriet? Börjar Gud hata oss? Inte alls – oavsett vad vi svarar på detta så reagerar Gud annorlunda...Nya Testamentet säger Gud älskar oss ändå och att Han aldrig slutar älskar oss även om vi säger nej...men Han vill att vi säger JA...Han förhåller sig till oss som vi förhåller oss till våra barn...” På ett sätt kan man säga så, men vi måste komma ihåg att Gud är heligare än så och den som förkastar Guds Nåd och inte tar emot Jesus Kristi försoning på Golgata Kors kommer att få hemska konsekvenser!

”Som barn och som tonåring så var jag kristen. 22 år gammal, 1967, blev jag kommunist och ateist så småningom och lämnade kyrkan. Så stannade jag där ute i 23 år och 1990 blev jag omvänd och kristen igen för

20 år sedan och återvände till kyrkan.  Om detta har jag berättat i två stycken böcker; boken Omvänd och fortsättningen på boken Omvänd; På Väg och jag har berättat om detta på över 250 anföranden runt om i landet som har baserat sig på de här två böckerna. Och nu går jag vidare och fortsätter min berättelse som liksom lämnar de här två böckerna.

 ”Jag tänker på Simon, i Lukas 5, i den del som i min Bibel rubriceras ’Fiskfångsten, de första lärjungarna’, det här är ett fantastiskt stycke 1-11...Jesus är vid Gennesarets sjö, de är ute och fiskar...’ro ut på djupt vatten’...Hur reagerar då Simon? Han kastar sig, Simon, vid Jesu knä och sa ’lämna mig Herre, jag är en syndare’...hans rädsla när han möter det heliga...ser bara sin egen smuts...
Vad hände med Simon?  Ja han blir så småningom den förste biskopen i Rom, han blev den första påven i Rom, påven nummer ett i Rom, han blev Petrus, han blev Simon Petrus. Snacka om förvandling, från alltså den rädde, rädde Simon till den som får nycklarna och som hängs upp på ett kors i Rom”.
(c:a 54:44 minuter in i mötet)

DETTA ÄR HELT KLART ROMERSK KATOLSK LÄRA!!!! EN IRRLÄRA!
Och detta sägs rakt ut i Pingsts egna sommarkonferens på Nyhem – utan att en enda av konferensledarna säger till/protesterar eller gör en rättelse efteråt!

”Det är inte lätt att bli och vara kristen...längtade efter att bli mera Kristuslik...men genom bön och genom Bibeln så fick jag också nya redskap i min hand för att kunna se mig själv...och det jag såg i bön och genom min Bibel var allt annat än Kristuslik. Det finns en kamp som pågår inom mig...mellan gott och ont... Ju mer ljus jag ser desto mer ser jag också mitt eget mörker... Så var det att bli kristen för mig och jag är säkert inte ensam. Jag är som Simon Petrus; ’Gud lämna mig, jag är en syndare’, men en dag så hängde jag kvar.  Rom 7:14 ’Det goda som jag vill det gör jag inte, men det onda som jag inte vill det gör jag’. Plötsligt blev det så klart för mig att detta här beskriver mig och jag kände mig usel, jag kom in i ett stadium där jag kände mig usel, inte värdig att bli kristen – jag talar nu om en nyomvänd människa – som plötsligt ställs inför att jag klarar inte bli kristen. Och då händer det, i det ögonblicket, just då händer det. Och det där följer ju ett mönster; när det är jättesvårt det är då Gud skickar en hälsning och jag skriver om det i min bok ’just då händer det’ – det är då jag träffar Wilfrid Stinissen (59:00 in i mötet)...fast han hade inte aning om det. Jag träffade en bok av honom. Situationen var alltså att jag var relativt nyomvänd, jag arbetade som programledare på televisionen...vi hade aldrig mindre än en miljon tittare i TV...all den här uppvaktningen som jag talade om; jag hade svårt att förena mitt nya kristna liv med det ego som så lätt växer ohämmat om man har det yrke jag då hade. Och så befinner jag mig i en retreat och jag går till bokaffären och jag får en bok i min hand och den är av Wilfrid Stinissen, heter ”Natten är mitt ljus”, och så ser jag på baksidestexten och där står ’Vi får lära oss i denna bok att mötet med Gud i ett första skede gör ont därför att Han är så annorlunda. Gud är salighet för vårt djupaste jag, men för vårt ego, vårt ytliga jag utgör han ett hot och det är vårt ego som först konfronteras med Gud och som dör av det.’ Och det var ju precis detta som jag kände så det här drabbade mig av en oerhörd kraft men jag började också förstå; det är inte av ondo att drabbas av smärta i mötet med Gud. Det är inte av ondo, det är av godo därför att smärtan kan förvandla mig. Och därefter började jag läsa broder Wilfrids böcker.”

C:a 1:00:00 in i mötet Nyårsafton 2008 bad Göran Skytte om hjälp med sitt ego & högmod...det gamla egot hade börjat dyka upp igen... de klassiska gamla sju dödssynderna; där finns frosseri, lättja, avundsjuka, girighet...”

Några timmar senare vaknar han – den 1 januari 2009 – han går in i sitt bibliotek där han har ett bord täckt med 100 böcker delvis lästa och olästa...där tar han ut en bok ”Sann Människa” skriven av Wilfrid Stinissen och faller upp på sidan 178 och texten handlar om ”Andligt Liv”; och min blick fastnar direkt på följande ord ’Vårt hemska högmod - blockerar inte detta vägen totalt? Inte alls, bara vi accepterar vårt högmod med ödmjukhet’ – orden träffar mig rakt i hjärtat – det måste vara omedelbar bönhörelse och jag klär på mig kläder, springer ner till bilen, kör ut mot Tågarp, jag har aldrig varit där, jag har aldrig träffat Wilfrid Stinissen – det är den 1 januari – jag ringer på dörren och den lille munken öppnar själv...och säger välkommen och bjuder in mig.  Så lägger jag fram mitt ärende; har läst de här orden Vårt hemska högmod - blockerar inte detta vägen totalt? vad menar broder Wilfrid...och han svarar  ’det är inte konstigt att du känner högmod’ – alltså ingen som helst fördömelse – ’...vi utsätts för frestelser, men du är medveten om ditt högmodet, du erkänner ditt högmod  och lider av det...då förvandlas det erkända högmodet till något som knyter dig till Jesus. Du vet att du är en svag människa och Jesus sa att Han kommit för att ta hand om de små och svaga. När du erkänner ditt högmod blir du befriad! Inte ett ord av förebråelse – bara kärlek och nåd. I ett enda slag förändras allt, decennier av inre vånda och plåga p.g.a. mitt högmod rinner bort som när man duschar av sig smuts, själen genomsköld av rent vatten. Sedan stannar jag 3 dagar i klostret och det är upptakten till denna bok ’Ansikte mot Ansikte’.”

Så vitt jag vet så kan man inte läsa om några ”7 dödssynder” i Bibeln! Än en gång sippras RKK-lära in i Görans ”anförande”... >> - De sju dödssynderna

Detta är vad Bibeln säger om ”synd till döds”: ”Om någon ser sin broder begå en synd, som inte är en synd till döds, skall han be, och han skall så ge honom liv, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns en synd till döds, för sådan säger jag inte att man skall be. All orättfärdighet är synd, och det finns synd som inte är till döds.” 1 John 5: 16-17 Reformationsbibeln Ref.Bibeln hänvisar till Bibelverserna: 4 Mos. 15:30, 1 Sam. 2:25, Matt. 12:31-32, Mark. 3:28-29, Luk. 12:10, Hebr. 6:4, 10:26, 1 Joh. 3:4. Tag tid att slå upp dem – de är värda att läsas!

C:a 1:10:00
”Vi ska påbörja avsnittet ”Det glada budskapet”, då säger broder Wilfrid; kan vi då börja med att tala om synden...alltså det låter ju paradoxalt...men vi kristna är ju inte rädda för paradoxer...

Det broder Wilfrid antyder är att det finns ett samband mellan synd och det glada budskapet.
Jag ska peka på två olika sätt att se på synd:
Ett sätt...har funnits mer eller mindre i nästan alla kyrkor: en väldigt stark moraliserande syn på synd. Broder Wilfrid säger; man ser kristendomen då som en moral och en ganska sträng sådan, tung och dyster.
Lyckas man inte hålla alla dess bud, då är man skyldig. I den här moraliserande synen på synd så försöker man helt enkelt att skrämma folket till kyrkan genom att tala om synd...man säger om du inte gör detta; om du gör detta...så kommer detta och detta att hända och det är förfärliga saker som kommer att  hända och då blir Gud en som straffar. Och vad händer mer - man tappar bort talet om Nåd - varför det? Därför att man tror att om jag talar om nåden och förlåtelsen så kommer människorna att tro att det är OK att synda. Så går allt detta ihop.

En annan riktning är att man vill tona ner allt tal om synd eller t.o.m. ta bort det.
Nu anser man att tal om synd skrämmer bort människorna. Att människorna blir rädda för att komma till kyrkan om de ska behöva höra talas om synd.
Nu läste jag i Kyrkans Tidning häromdagen - som är Svenska Kyrkans, jag är med i Svenska Kyrkan; att nu kommer det ett förslag till ny kyrkoordning där man ska ta bort det som fram tills idag har varit grunden för varje gudstjänst/mässa nämligen syndabekännelsen. Nu finns det människor som vill ta bort syndabekännelsen.  Ja det är bedrövligt!

Men att tala om mässa är inget vi ska låta gå obemärkt förbi...för det är minsann inget ”oskyldigt” ord!
I den Romersk-katolska religionen betyder ordet ”Mass” död. Det latinska ordet ”missa” är taget från det persiska ordet ”Mizd” (engelska mässa) som var en solformad bulle (oblat), med Mithra svärdet (korset) i mitten, som förkroppsligade det gudomliga köttet och blodet av offret till Mithra. Ett annat namn för kommunionskakan (nattvardsbrödet) är ”hostia” (host) som betyder ”victim” (”offer”). I korthet, en mässa är inte en födelse utan snarare en död. Mass är ett ord som inom religiös användning innebär ”dödsoffer”. (Översättning från
>> )

Den romerska kyrkan lär att Kristi försoningsdöd på korset under mässan åter görs närvarande. Brödet och vinet förvandlas i och med prästens förvandlingsord till Jesu kropp och blod, och intagandet av dem förenar de troende med Jesus och hans offerdöd. Katoliker talar därför om mässoffret. >>

Tänk på det, mina kära vänner, innan ni går på någon mässa igen! Vi firar en uppstånden och levande Kristus – inte någon som offras åter och åter...detta är INTE Kristi Evangelium!

Och vad händer då? Då försvinner nåden, då försvinner förlåtelsen – därför att synd och nåd och förlåtelse det hänger ihop - då tar man bort det vackraste och mest fantastiska i det kristna budskapet. SANT!

Broder Wilfrid betonar konsekvent och radikalt något helt annat nämligen; Gud är kärlek och nåd. Gud älskar oss...och Han vill inte straffa oss. Gud vill bara oss väl och det gäller även de som säger nej eller nja...därför att ’Jag har inte kommit för de friska, Jag har kommit för de sjuka’.  Om vi inte tror på detta, då försvinner också detta...
Han vill att vi ska komma till Honom och säga tre ord; JA – TACK – FÖRLÅT! Sedan har vi gjort allt det viktiga...vi ska öppna munnen...och sedan kommer resten successivt. Gud är med detta - syns ju inte ett hot utan ett erbjudande och Wilfrid drar viktiga slutsatser av detta, nämligen; ”Även vår synd kan bli till välsignelse”. Jag citerar ”Med en fantastisk virtuositet låter Gud våra synder och misstag bli till välsignelsebringande element i ett större sammanhang. När vi begår våra dumheter är de naturligtvis inte bra – här finns ingen uppmaning till synd – när vi begår våra dumheter är de naturligtvis inte bra, men efteråt kan de bli till en rikedom både för oss själv och för andra. Du kan inte vara tacksam för din synd som sådan, men du kan vara tacksam för att din synd gjort det möjligt för dig att ta emot Guds förlåtelse och på ett alldeles särskilt sätt erfara Hans barmhärtighet. T.o.m. för dina synder får du vara tacksam eftersom de låter dig inse hur fattig och i hur stort behov av frälsning du är. Det är detta som gör att vi blir medvetna om vårt behov av frälsning. Ingenting kan föra oss så nära Jesus som vår synd, om vi bara har tillräckligt med tillit för att anförtro dem åt Hans barmhärtighet. Låter det anmärkningsvärt? Då skulle jag vilja säga; gå då hem och läs Bibeln och titta på berättelserna som finns där. Jag menar, vi har:

Kvinnan vid sykars brunn...hon som hade haft alla män i byn...för Jesus hade fått henne att medge att hon inte hade någon man, utan fem

Petrus...lämna mig Herre...”oooh”, ”oooh”, Jesus står här och jag kastar mig ner och säger lämna mig. Rätt så gräsligt. Han blev den första påven.  Märk: Detta sägs utan någon protest

Saulus...som förföljde de kristna, som en gräslig figur – full av blodtörst mot de kristna.  Han blev Paulus. Saul, han blev Paulus som spred kristendomen över hela världen

Rövaren på korset, som i sista ögonblicket och Jesus vänder sig till honom och säger redan ikväll skall du vara med mig i paradiset. Så, vi har här, vi talar om den erkända synden som är vägen till himmelen och som är vägen till paradiset och där förvandlas vår synd när den blir erkänd till det som för oss närmare Gud och Jesus och Himmelriket.

Visst ska vi bekänna synd – all synd! Det är helt korrekt...Men i Johannes 14:6 säger Jesus själv: ”Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”  Detta är något helt annat än vad Göran Skytte säger (som han blivit lärd av  Wilfrid Stinissen som är en katolsk munk med Romers Katolska doktriner/läror) och det finns all anledning att springa åt andra hållet och varna andra – för detta är INTE Evangelisk Kristendom som han förkunnar!!!

Förvandling, jag ska be sångarna komma upp på scenen. Begreppet förvandling är totalt centralt i Bibeln. Johannes säger ”sannerligen, jag säger er; om vetekornet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn, men om det dör ger det rik skörd”. Det blir förvandling.

OBS! Det är inte Johannes som säger detta - det är Jesus som säger detta i Johannes brev! Men jag skulle vilja tro att det var nog så Göran menade... Romarbrevet 12 säger ”anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar.” Psaltaren 30, ”Du förvandlade min klagan i fröjdesprång”...och så har vi 36:e psalmen ”I min Gud har jag funnit styrka”. Vi reser oss upp och sjunger den; I min Gud har jag funnit styrka, i min Herre har jag allt. Han har öppnat för mig en väg och bytt min ängslan till jubelsång.

C:a 01:22:07 in i mötet:

Förvandling är när den är i kristen tro och broder Wilfrid säger det till mig gång på gång i våra samtal; Gud kan förändra allt och han menar det radikalt och för att illustrera detta så använder han bl.a. en text av en munk från 1300-talet som hette Johannes Taulo (vet ej om jag stavade rätt!) Än en gång RKK förgyllning! och även Luther älskade denne munk för han hade ett sådant bra språk och detta är berättelsen om Taulos häst apropå Gud kan förvandla allt: ”Det allra svåraste är kanske att tro att Gud också kan använda och förvandla vår inre fattigdom. Ändå är det just den som kan bli Guds trognaste tjänare. Taulo skriver; Hästen producerar gödseln i stallet. I sig själv är gödseln vidrig och förpestar luften, emellertid släpar samma häst den med mycket möda till åkrarna, där den får en dyrbar skörd av fint vete eller utsökt vin att växa. En skörd som inte skulle bli så god om den inte fått någon gödsel. Dina egna fel som du för ögonblicket inte får bukt med och som du aldrig lyckats bemästra, det är din gödsel. Ta dig an att flitigt bära dem till Guds mycket älskvärda viljas åker i sann överlåtelse. Sprid din gödsel över denna goda jord och utan minsta tvivel ska ädla och ljuvliga frukter växa fram ur den med ödmjuk tillåtelse. Wow! Taulos häst - är ett underbart budkap. Jag tycker det är ett underbart budskap. Nämligen om vi försöker gömma undan hästens spillning i uthuset då händer ingenting, det bara ligger där och luktar illa. Och precis likadant är det med vårt eget elände, om vi försöker gömmer undan det, då händer ingenting. Ingenting bra i alla fall, men om du sprider det, då kan det börja hända saker och ting. Om du erkänner det – då kan det komma i tillväxt, i klartext. Om du bär fram all din ”sk..” (Vilket språk! Jag vill inte ens stava det! Många använder tyvärr detta ord även inom kristenheten, men en gång i tiden ansågs detta vara ett riktigt fult ord!) som du bär på, då kan det bli till härliga plantor i Guds trädgård.


Och detta är för mig innebörden i när vi säger att ’Kasta allt på Jesus’...och vi både ger och får rådet ’Ja men kasta det på Jesus’. Det är bra, men inte enbart för att vi själva ska bli befriade från det...utan för att Gud vill använda vår spillning till andlig gödsel. Det är alltså vår spillning, det är allt vårt elände som när vi bär fram det, när vi erkänner det, när vi går i bön, när vi tar emot förbön – det är då det blir andlig gödsel. Och fram till dess ligger det bara någonstans och luktar illa.

”Dina egna fel som du för ögonblicket inte får bukt med och som du aldrig lyckats bemästra, det är din gödsel” – detta är ju som ett ”OK” att fortsätta med synden – Jesus Kristus vill ju sätta oss fria från synden! Det är som att ge efter för synden och bekänna den varje gång... DETTA ÄR I MINA ÖRON EN ”UPPMUNTRAN” ATT HÅLLA PÅ MED SYNDEN, MEN ATT GÅ TILL BIKTFADERN OCH BEKÄNNA...och så ska vi sprida den??? Innebär det då att synda ofta för att få ”gödsel”??? NEJ, NEJ och åter NEJ!

”Vi kastar allt på Jesus” = YES - Amen!

”När vi tar emot förbön, det är då det blir andlig gödsel” - Ja, det är också ett sätt att beskriva det!
MEN jag vill trots allt säga ett varnande ord här: vi behöver INTE ta emot förbön utan vi kan själva gå till vår Gud och Fader genom Hans Son Jesus Kristus! Förbön kan vara bra när vi är svaga, men det är INTE nödvändigt! Eftersom vi vet att Göran Skytte är mycket påverkad av RKK:s läror så är det mycket troligt att han här menar förbön hos en biktfader...

Sen ska vi också vara medvetna om konsekvenserna av synden – som ibland kan ha skadat andra...och för dem är det ingen ’andlig gödsel’ om förlåtelse inte har skett och om inte de har fått upprättelse... SOM JAG TOLKAR BIBELN SÅ ÄR MIN FÖRTRÖSTAN, GODA GÄRNINGAR OCH RENHET - GENOM ATT TA AVSTÅND FRÅN VÄRLDEN - EN ANDLIG - VÄLBEHAGLIG DOFT (gödsel!?) INFÖR HERREN!  
Så var nu Guds efterföljare, som älskade barn, och vandra i kärlek, så som också Kristus har älskat oss och utgivit sig själv för oss till gåva och offer, Gud till en välbehaglig doft. Eferserbrevet 5:1-2 Läs hela 5:e kapitlet! Där räknas upp varningar om att inte ha någonting med mörkrets gärningar att göra...och det står ingenting om att dessa synder blir till ”gödsel” eller ”andlig gödsel”!!!

 C:a 01:25:35 in i mötet:

Jag tror jag ska göra som så här, för jag utlovade en timme lite drygt.

Jag var alltså en ateist som blev en troende kristen...ovanligt och unikt, men det är det inte. Det är så vanligt att ateister blir troende kristna så att man skulle kunna tro att det ingår i Guds Skapelseplan! Men det gör det inte! Det är inte så att Gud skapar ateister, men när de väl finns där då vet Han att använda dem – hur då? – Han omvänder dem! Det är exakt så det går till och Han omvänder med förkärlek någon känd ateist. Han börjar med någon kändis som är ateist - varför det? Därför att då får det konsekvenser för många. Så vi börjar med storateisten...så plötsligt...en tanke, en känsla...jag har kanske fel...och till sin förvåning och säkert också till sin förfäran upptäcker storateisten att han längtar efter att säga ja...kanske gör han eller hon då som jag gjorde när detta hände mig;  jag smög mig in i en kyrkan, jag satte mig längst ner när ingen var där, jag knäppte mina händer och jag bad God Gud hjälp mig och i det ögonblicket återvände jag till kyrkan. I det ögonblicket så tilltalade jag, vände jag mig till den som jag hade avskaffat 23 år tidigare. I det ögonblicket så bad jag om hjälp, jag som inte hade behövt någon hjälp...Gode Gud, Du finns - hjälp mig! Amen...
Behåller stor ateisten detta för sig själv? Aldrig i livet! ...

Och vad händer då? Jo då har vi en massa småateister...kan han så kan väl jag och för övrigt så har jag ju längtat efter det...då vaknar ju tvivlarna och sökarna...och då jublar änglarna i himmelen och de kristna på jorden och på Nyhem...hela världen blir ett enda Nyhem!

Vad händer sedan? Sådd av detta faller i god jord. Vad är det? Det är den mylla som finns i kristna församlingar som säger JA till Jesus. Det är ni. Det här ni har en fantastisk roll – det är här alltså, alla vi som arbetar med detta och liksom verkar i detta – det är för att skapa en Jesusmylla. Så liksom när de andra kommer, så kommer de inte in i en tom kyrka eller in i en kyrka där de tagit bort Jesus eller in i en kyrka där de skäms för Evangeliet...utan de kommer in i en kyrka där de säger Jesus älskar dig och Gud vill dig bara väl! Och då växer det! Det är vår fantastiska uppgift att bli en Jesusmylla som får människorna att växa...

Är det sant, det jag sa att Gud väljer människor, ateister för sitt verk eller är det bara en from önskedröm? Finns inget som helst tvivel på den punkten, det är sant och så har det varit ända sedan Jesu tid och det fortsätter in idag. Det började med Saul som jag sa...som blev den som spred Jesu lära över hela jordklotet. (01:32:15)

Det är precis som om detta vore ett mönster, för det händer gång på gång genom århundrade efter århundrade och idag händer det och jag får det själv överallt där jag råkar vara. Jag var i Rumänien/gammal kommunist... Colombia/knarklangare blev kristen i fängelset...Afrika/där jag arbetar själv...i Kongo träffade en soldat som tidigare varit våldtäktsman och haft ihjäl folk och nu verkade för Gud som tog sig så småningom till Sverige. Och även här i det fridfulla Sverige har vi det; jag tänker t.ex. på Klara församling i Stockholm – kyrkan var tom...så började de be, de få som var där och de gick ut och bad på plattan...så kom prostituerade fram och så började de att ansluta sig och så kom en knarklangare och anslöt sig och så kom en känd kriminell dit och anslöt sig och sedan började det växa och idag, 10 år senare, får man nästan ha förhandsbeställning för att komma in i kyrkan.

Det pågår en förändring – oavbrutet pågår det förändring och detta är en förklaring till att det pågår en kristen väckelse över hela världen som också pågår i vårt land och som ökar i vårt land. Det är förklaringen till att idag, en av förklaringarna, till att det finns 2,4 miljarder kristna i världen – det har aldrig funnits så många kristna i världen som idag. Göran Skytte räknar då med Romersk Katolska Katoliker!

Och även här i Sverige så ser vi på orter där det tidigare var ett elände, där det nu börjar spira upp på nytt. Det finns ställen där man bygger nya kyrkor därför att de gamla har blivit för små. Det finns alltså orter där man bygger stora plåtschabrak för att man inte längre får plats alltså...

Jag vill fråga; vart finns frukten av denna väckelse? Vart finns helgelsen och ”enheten i anden” där man är eniga om Bibeldoktriner? Denna ”väckelse” som Göran syftar till är den växande ”Ekumeniken” där man söker enhet med Romersk Katolska Kyrkan...

01:36:15 in i mötet:
Jag ska avsluta med det här innan jag går in på slutet, definitiva slutet, genom att berätta om ytterligare en omvändelse...

Slavhandlaren John Newton, född i London 1725. Han var helt likgiltig inför Gud...han blev kapten på ett eget fartyg som fraktade slavar... En av de vidrigaste, hemskaste, mest motbjudande och människofientliga och Gudsfientliga saker som man av huvud taget kan tänka sig...storm på Atlanten och denne John Newton sa ’Lord have mercy upon us’ – ’Gode Gud var barmhärtig emot oss’. Stormen la sig mitt ute på Atlanten och denne Newton kunde inte annat än att se att detta är ett Guds ingripande och ett direkt bönesvar. Han slutade direkt med slavhandeln! Blev istället präst, förkunnare, skrev sången ”Amazing Grace”, ”Oändlig Nåd” – kanske den mest älskade Psalmen av alla. En sång som har dragit 1000-tals och sannolikt miljoner till Jesu hjärta genom de här åren och det var en slavhandlare, en omvänd slavhandlare, som skrev den och nu sjunger vi ”Amazing Grace” med kunskap om detta. Och visst är det så att när vi vet bakgrunden så får denna sång ytterligare en dimension och växer ännu mer och hjälper oss att växa.

Ja, denna sång får en helt ny innebörd när man inser vilken nåd denne man upplevde!
Jag har hört en ännu mer detaljerad berättelse om denne man och det gladde mig att Göran tog upp detta! Det är viktigt att påminna om nåden! Det här var nog det bästa av allt han sa! MEN sen till sist säger han det som gör det verkligen bedrövande:

01:25:25 in i mötet:
Och jag ska sluta med att säga några ord. Så här att nu har jag talat om broder Wilfrid och någon tänker kanske det där låter väl intressant eller jag har talat om min bok med broder Wilfrid och någon tänker att det var lite intressant men är inte han katolik? Jo, det är han. I mina ögon är broder Wilfrid katolik. Han är ju t.o.m. katolsk munk ända sedan 16 års ålder ju. Alltså faktum är att majoriteten av världens kristna är inte som du och som jag. Alltså antingen medlem i Svenska Kyrkan, som jag är, eller i en svensk frikyrka, som du är. Och det viktiga är faktiskt inte, om man frågar mig i alla fall, om du eller jag är medlem i Svenska Kyrkan eller i Pingst, eller Baptisterna eller i Livets Ord eller Katolikerna eller Pingvinerna. Här gör han RKK likvärdigt med Evangeliska församlingar! Han har liksom helt ”raderat bort” Reformationen...som om den aldrig ägt rum...

 Alltså det är inte detta som är viktigt.  Det viktiga är hur vi förhåller oss till Jesus. Hur vi i våra hjärtan tar emot Jesus.  Om vi i våra hjärtan försöker hjälpa läka Jesu sår. Eller om vi gång på gång håller på att öppna dem på nytt. Är det så att vi gång på gång driver in en ny spik i Jesus? ”BOM”!  Nej, jag vill inte tala med dem - ”BOM”! De tycker inte 100% som jag – ”BOM”! Och de i min egen församling, nej, jag talar bara med dem – ”BOM”! Och så talar jag inte med dem som heter Nilsson ”BOM” – jag heter Svensson.  Alltså, det här gör ont i Jesu Kropp och försöker vi hjälpa Jesus att bli helad eller driver vi på nytt spikar i Hans kropp? Vi vill hela Jesu Kropp. Vi vill inte bara bli helad själva, vi vill också bidra – som vi kan med att hela vår kropp och det är detta som pågår i Sverige nu. Ingen inbillar sig att vi kommer att gå samman, ingen inbillar sig att vi kommer liksom i brådrasket kommer att bli en enda, men det som händer är att de fromma idag börjar söka sig till varandra.

Jag för min egen del, jag älskar allt som är fromt i kyrkan. För mig är det mycket enkelt; jag älskar allt som är för Jesus och jag struntar i alltså, som jag sa, om de är Baptister, pingstvänner, katoliker eller Svenskkyrklig. I botten är det viktigaste; älskar jag - älskar du – älskar vi Jesus? Säger vi JA till Jesus? Det är det som är det viktiga...Och svaret på den frågan – det är det som står över allting annat och om svaret är ”JA” då måste vi samarbeta och inte bara samarbeta utan vi måste också lära oss att älska varandra. Låter det lite bekant? Ja, det är inte konstigt, det är Jesus som sa det nämligen. Detta vi är nu inne i grunderna vad Jesus önskar av oss.

Detta är ”manipulation” i högsta grad! Att ge åhörarna ”samvetskval” genom att tro att de driver spikar i Jesu kropp...om de inte vill ha ”ekumenik”...(för det är ju det som det handlar om!)
Det står inte någonstans i Bibeln att vi kan köra spikar i Jesu sår genom att inte delta i ekumeniken eller genom våra synder...Bibeln förkunnar att det gjordes EN GÅNG! ”Kristus led ju också en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud, dödad till köttet, men levandegjord i anden.” 1 Petrus 3:18 Ref.Bibeln
”Ty det är en Gud och en medlare mellan Gud och människor nämligen människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne.”
 1 Tim. 2: 5-6 Ref.Bibeln

Däremot kan vi bedröva Guds Helige Ande...och Jesus sa själv; ”Om ni älskar mig, så håll mina bud.” John 14:15 Ref. Bibeln Om enheten/ekumeniken går emot Guds Ord så måste vi som vill vara Bibeltrogna – Gudtrogna – Jesustrogna – ta avstånd och våga varna!

Jag vet inte riktigt HUR han tror att vi kan ”hjälpa Jesus bli helad”...jag antar att han menar ”EKUMENIK”...eftersom han också säger ”Hela vår kropp – pågår i Sverige – de fromma idag söker sig samman”

JAG VILL FRIMODIGT PÅSTÅ ATT DET INTE ÄR DEN ENHET SOM JESUS KRISTUS BAD OM – HAN MENADE ”ENHET I ANDEN” OCH DÅ ÄR DET ENHET I ENLIGHET MED GUDS ORD!

EN ENHET DÄR GUDS ORD FÅR VARA I CENTRUM OCH HA FULL AUKTORITET! Göran sa ”...allt som är för Jesus; pingst, Baptist, Romerska Katolska Kyrkan...i botten; älskar vi Jesus så säger vi JA till Jesus. Säger vi JA så måste vi samarbeta och älska varandra!”

Åter igen manipulation! Att säga ”JA till Jesus Kristus” är att tro på Kristi Evangelium och inte luckra på Sanningarna som finns i Bibeln! Det innebär INTE att kompromissa Guds Ord för ”enhetens skull”!!! Tro aldrig det!

Till slut, jag ska vara fullständigt glasklar – extremt tydlig på en punkt. Många i svensk kyrklighet talar idag om förvandling, om förändring, men en del av dem som talar om en förändring, om förvandling, de talar om en förändring och en förvandling som innebär att man förminskar Jesus och att man förvandlar Honom till någonting annat än Jesus Kristus. Det finns i den svenska kyrkligheten idag strömningar som vill förvandla Jesus - inte till Jesus Kristus utan till en, en...(bandet tar slut!) Ja, det måst vi vara på vår vakt för! Låt oss inte hamna i sådana diken!
Detta pågår i Sverige och det innebär att Jesus är under intensiv attack i vårt land, både från uttalade ateister och från strömningar inom kyrkligheten. När jag och broder Wilfrid nu publicerar denna bok, som talar så mycket om förvandling, då talar vi inte om en förvandling bort från Jesus. Vi talar om en förvandling - rak motsats – en förvandling som innebär en
omvändelse till Jesus. Inte ”NJA”, inte ”NEJ”, utan ”JA” – ”JA” till Jesus! ”JA till Jesus, JA till Jesus, det är detta det handlar om! Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Amen.

En förvandling till ”vilken Jesus”? Bibelns Jesus Kristus eller Jesus enligt RKK?
En förvandling att bli Romersk Katolsk efterföljare...?
Göran Skyttes ”anförande” tas emot av stora applåder...och INGEN SOM IFRÅGASÄTTER... Fanns det ingen på Nyhem som gick därifrån bedrövad i hjärtat? Jag vill hoppas och tro det!

Till sist säger Göran: Jag tror att vi säljer boken här nere efter mötet, tror jag och signerar den gärna också. Tack! Mötesledaren: 199 kr kostar den där nere och Göran kommer att finnas där direkt efter mötets slut. Vi ska inte hålla på jätte länge till, bara utan bara några få minuter.

Man kan ju tycka att Göran Skytte som ”framhåller Jesus”, oavsett samfund, är entusiastisk och ”brinnande” för Jesus, men tyvärr är det mycket ignorant och naivt! Här vill jag än en gång säga ett ”varningens ord”; Det är mycket viktigt att veta VILKEN Jesus som Göran Skytte talar om! Menar han Bibelns Jesus Kristus eller den Jesus som Romersk Katolska Kyrkan menar?

DET ÄR EN ENORMT STOR SKILLNAD!

............................................................Slut på citat från Göran Skyttes ”anförande

Vet inte Göran Skytte om att de (RKK) tillber Maria som ”Guds Moder” eller ”Our Lady” (=Vår Fru / Jungfru Maria) som de också kallar henne?

Se foton ovan som togs i juni i år i en Katolsk basilika (visserligen ej i Sverige) – här tänder de ljus och böjer knä i bön inför en staty av denna avgud och ber henne om förbön och om hjälp...

 Vet inte Göran Skytte om att Romersk Katolska Kyrkan erbjuder ”avlat” – även i Sverige?  Se bifogade kopior på brev från Anders Arborelius angående Avlat under Paulusåret. sid 1 sid 2 sid 3

http://sv.wikipedia.org/wiki/Avlat - Avlat betecknar inom Romersk-katolska kyrkans försoningslära efterskänkandet av botgöring för begångna synder. Avlat innebär inte syndernas förlåtelse, den får nämligen katoliker vid avlösningen i bikten (botens sakrament). Trots syndernas förlåtelse anses dock inte synderna därmed vara ogjorda och dess konsekvenser upphävda, även om de i sig är utplånade, utan man räknar med att det återstår att dessa sonas för att kunna nå evigheten hos Gud. Traditionellt talar man om att avlaten ger "efterskänkande av de timliga straffen", vilket bygger på en äldre tankegång där varje synd gav ett visst antal år i skärselden och en avlat kunde minska antalet år för en själv, eller den avlidne person, som man skänkte avlaten.
Detta finns INTE att finna i Bibeln och är därmed en villolära och en kristen ska inte befatta sig med sådant!

 Vet inte Göran Skytte om att Katolicismen (RKK) är fyllt med hedniska seder och riter? Att de bara satte ”kristna namn” på dem för att få in hedningarna in i kyrkan (RKK)?

Se ”Dyret tog Dets Merke” – http://aletheia.se/2008/05/25/dyret-og-dets-merke-vilddjurets-marke/ för att se HUR ALLVARLIGT det verkligen är!

Vet inte Göran Skytte om att nattvarden inte är den samma inom RKK som inom Evangeliska kyrkor?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Eukaristi  - De ortodoxa kyrkorna lär på samma sätt som den Katolska kyrkan att endast giltigt vigda präster och biskopar kan förrätta mässan, varvid prästen eller biskopen med rätt sakramentsformel bokstavligen förvandlar mässans bröd och vin till Kristi kropp och blod (transsubstantiationsläran). Eukaristin är här intimt förbunden med mässan och läran om mässoffret. I ett särskilt, förstärkt skåp med lås, ett så kallat tabernakel förvaras de konsekrerade specierna (vanligtvis endast brödet) efter förrättad mässa. Detta för att man vid behov skall kunna ge kommunionen till döende och sjuka. I västkyrkan förvaras tabernaklet synligt så att de troende kan tillbe Jesus Kristus som enligt katolsk tro är helt och fullt närvarande i nattvardselementen.

Att gå till katolsk kommunion innebär förutom ett deltagande i en rit även ett aktivt ställningstagande. Kommunikanten uttrycker med sitt mottagande sin kärlek till Kristus och sin vilja att vara en del av Kristi kropp som är den katolska kyrkan och som leds av den helige Ande genom påven och biskoparna i enhet med honom. De som inte delar denna tro bör därför, enligt kyrkan, inte ta emot kommunionen.

 http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ssa  - Den romerska kyrkan lär att Kristi försoningsdöd på korset under mässan åter görs närvarande. Brödet och vinet förvandlas i och med prästens förvandlingsord till Jesu kropp och blod, och intagandet av dem förenar de troende med Jesus och hans offerdöd. Katoliker talar därför om mässoffret.

http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ssoffret  - Katolsk teologi framhåller att prästen när han läser mässans instiftelseord (Detta är min kropp...) bokstavligen förvandlar brödet och vinet till Jesu kropp och blod. Härigenom och genom förtäringen av det invigda brödet och vinet gestaltas Jesu offerdöd på korset symboliskt och görs på så sätt sakramentalt och oblodigt närvarande på nytt. Det enda historiska korsoffret upprepas inte utan närvarandegörs bortom tid och rum. De troende, som befinner sig i den av Gud skapade tiden, får en glimt av Guds eviga tid. Den troende kan då förena sig och sitt eget lidande med Kristi eget offer. Därför talar katolsk teologi om kommunion (förening) hellre än om nattvard (måltid).

Om man ”skrollar ner” till något mindre än 1/2 sidan på denna Aletheia sidan >> så ser man vad Wilfrid Stinissen står för! Här är några utdrag därifrån: (jag kommenterar inte – har endast markerat för att dra uppmärksamhet.) Här är många bevis på att RKK inte har samma lära som Evangelisk Kristendom!)

Ur Wilfrid Stinissens bok

Wilfrid Stinissen berättar i sin bok (s. 9) om hur han år 1979 fick en uppmaning av en stigmatiserad kvinna att predika om Maria i Sverige. Wilfrid försökte invända och sa att Maria är ett känsligt ämne i ett protestantiskt land, men kvinnan insisterade och sa: ”Tala i alla fall om Maria, också för protestanterna.”

Och så börjar Wilfrid: ”När Gud har ordnat det så att vi inte endast har en himmelsk Fader utan också en himmelsk moder, kan vi inte åsidosätta denna moder utan att skada oss själva.”

Wilfrid hävdar att det står om Maria överallt i Bibeln: ”Det är inte svårt att se hur Eva visar hän mot Maria liksom Adam mot Kristus, och hur Maria profetiskt antyds i löftet om seger över ormen (1 Mos 3:15) … För dem som har öron till att höra med (Mark 4:23) är Maria allestädes närvarande i Guds ord.” (s. 9-10)

Wilfrid påminner om att det var en påve som år 1950 proklamerade Marias upptagelse som en dogm.

Wilfrid erkänner öppet och tydligt att de bibliska argumenten inte räcker för att försvara denna dogm, men hänvisar till traditionen och den helige Andens ledning. (s. 77) ”När kyrkan åkallar Maria som apostlarnas, martyrernas, jungfrurnas … drottning, är det därför att själva substansen i apostolatet, martyriet, jungfruligheten finns i Maria på ett fullkomligt sätt ... Maria däremot har sin plats i kyrkans centrum .. När helgonen är lampor, då är Maria solen .. Det borde bli en reflex hos oss att vända blicken till Maria när vi tänker på kyrkan ... Att meditera över Maria är alltid också att meditera över kyrkan, och omvänt.” (s. 80-81) ”Ty genom predikan och dopet föder Maria de av den helige Ande undfångna och av Gud födda barnen till nytt och oförgängligt liv.” (s. 82)

”Varje kristen borde låta sitt liv präglas av Maria.” (s. 83) ”Den dunkla nattens djupaste smärta, att förlora Gud, har Maria genomlidit, tillsammans med Jesus … Maria vet hur det känns när man förlorar Honom, som utgör hela livets mening. Genom att hon själv har gått igenom den mörkaste av alla nätter, kan hon vara en stjärna för alla som på sin vandring mot Gud brottas i trons mörker.” (s. 92)

Wilfrid citerar Bernhard av Clairvaux som skriver: ”I alla faror, i all ängslan och allt tvivel, tänk på Maria, anropa Maria. Om du följer henne, skall du aldrig gå vilse. Om du anropar henne, skall du aldrig förtvivla. Om du rådfrågar henne, skall du aldrig ta miste. Om hon beskyddar dig, skall du aldrig behöva frukta. Om hon leder dig, skall du aldrig tröttas ut. Om hon är dig bevågen, skall du nå fram till målet.” (s. 93) ”Maria har fått den ursprungliga morgonstjärnan, Lucifer, att falla från himlen (Jes 14:12) och har själv trätt in i hans ställe.” (s. 93)

Kommentar: Wilfrids egna formuleringar om Maria gör henne minst sagt till ett ”komplement” till treenigheten.

”Så länge man låter Maria vara vad hon är, nämligen vägen till Jesus, finns det ingen risk att hon intar en för stor plats i vårt liv … Maria-kulten består framför allt i att låta Maria bli verklig i vårt liv, att ge henne tillfälle att bli det som hon är avsedd att vara … Maria blir verklighet i den kristnes liv när denne lever genom henne och med henne och i henne … Att leva genom Maria är att erkänna henne som drottning i vårt liv. I stället för att på egen hand besluta vad man vill göra, lägger man bestämmanderätten i Marias händer. Hon är långt mer skarpsynt än vi, när det gäller att skilja på vad som gagnar och vad som skadar oss. Hon är Guds levande vishet därför att hon så helt stod och står till hans förfogande. När det är hon som förmedlar nåden blir ingenting förvridet eller förvanskat.” (s. 97-98)

Wilfrid citerar Kolbe: ”Att vara ett redskap i hennes händer, att endast göra vad hon vill. Man måste tillåta henne att uppfostra oss såsom hon uppfostrat Herren Jesus.” (s. 98-99)

Wilfrid fortsätter: ”I praktiken innebär detta att man under dagens lopp då och då säger ”stopp” och tar sig tid att konsultera det goda rådets moder.” (s. 99)

Wilfrid citerar Therese av Lisieux: ”Innan jag grep pennan, knäböjde jag vid Mariastatyn, jag bönföll henne att föra min hand, så att jag inte skriver en enda rad som hon inte skulle tycka om.” (s. 99)

Wilfrid citerar Kolbe: ”Låt oss överlämna oss åt hennes ledning, låt oss vara lugna, lugna och inte försöka att göra mer eller fortare än hon vill. Vi får låta henne bära oss, hon tänker på allt, hon sköter om alla våra behov till själ och kropp; låt oss ge henne varje svårighet, varje smärta och låt oss förtrösta på att hon sörjer bättre för oss än vi kan det själva. Alltså frid, frid, mycket frid tack vare en obegränsad tillit till henne.” (s. 99)

Wilfrid skriver att det inte är riskfritt att följa helgonen eftersom de har sina fel och brister, och så fortsätter Wilfrid: ”Den som söker efterfölja Maria löper däremot ingen risk. Hon var från början helt syndfri och samtidigt människa som vi. När Kristus är rättfärdighetens sol (Mal 4:2) är Maria rättfärdighetens spegel.” (s. 101)

”Att leva med Maria är alltså att försöka handla som Maria har handlat, eller skulle ha handlat om hon hade befunnit sig i samma situation. Man tar Maria som förebild och norm.” (s. 102)

”Man kan också leva med Maria när man läser Bibeln. Hon kan lära oss att läsa Guds ord såsom hon har lärt Jesus att läsa det … Att läsa evangeliet med Maria betyder framför allt att se Kristi ord förkroppsligade i henne. När vi läser att Jesus svarar den skriftlärde: ”Det förnämsta budet är detta: du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft”, kan vi låta detta abstrakta ord bli konkret genom att se på Maria. Hon är den ende som fullständigt konsekvent har uppfyllt det första budet och bevarat hela sin kraft för Gud … På varje sida i evangeliet borde vi klistra Marias bild och så göra Jesu ord till kött och blod.” (s. 103-104)

”Maria kan också vara med när vi firar eukaristin … varje kommunion är också en påminnelse av Marias ja-ord, som fick Ordet att bli kött.” (s. 104)

”Att leva i Maria är att veta att man har en moder och att man är omsluten av hennes moderliga kärlek. Hon är himlens port genom vilken Guds ömhet strömmar över världen.” (s. 104)

Om Maria är vår moder, som visar oss Guds moderliga kärlek, är det naturligt att anropa henne.” (s. 105)

”Om vi alltså ber om något som är mot Guds vilja, kommer Maria att på ett kärleksfullt sätt vända bönen mot oss själva. Hon kommer oss att ändra inställning, så att vi börjar acceptera Guds vilja. Att leva i Maria är att utan förbehåll våga anförtro sig åt hennes moderliga, formande kraft. Maria älskar att arbeta i det fördolda, att utnyttja nattens tystnad och frid. Därför är det så betydelsefullt att på kvällen, innan man somnar, anförtro sig själv och sitt liv i hennes händer.” (s. 106-107)

”Maria upphöjdes av Herren till drottning över allting, så att hon skulle göras än mer lik sin Son.” Katolska Kyrkans Katekes (966)

Ja, det finns massvis att kommentera angående dessa utdrag från Wilfrid Stinissen...men detta e-mail är långt nog, så jag väljer bara att kommentera vad Guds Ord säger:
”Ty det är en Gud och en medlare mellan Gud och människor nämligen människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne.” 1 Tim. 2:5-6

Då kan vi inte och skall inte ”anropa” Maria - hon har inte gett sig själv till lösen för alla! Det är hädelse att göra det!

 Göran Skytte kan inte säga att RKK är samma tro!

http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2009/07/31/g-246-ran-skytte-sveriges-nya-evangelist.aspx - Göran Skytte Sveriges nya evangelist!

Här kan man även se en länk då han var på Livets Ord! Där han upphöjer Jesusmanifestationen och säger ”där man har bilder på Jesus och Maria och banderoller”...

Än en gång rekommenderar jag denna bok: Evangelium enligt Rom - James McCarthy - >>

Skrämmande är att Wilfrid också ”promotar” Yoga-övningar... >>

Wilfrid Stinissen rekommenderar lotusställning eller diamantställning där man sitter på vader och hälar som lämpliga vid djupmeditation. Kompressionen av låren gör att blodet strömmar långsammare, vilket påverkar andningen och hjärtslagen så att tempot avtar. Kroppens aktivitet reduceras till ett minimum, vilket frigör energi som samlas i hjärnan och ökar klarseendet (s 55-56). Ryggraden bör vara rak och ögonen fixeras på en punkt, ifall man mediterar med öppna eller halvöppna ögon. Också Stinissen talar om hjärtat och naveln. Den mediterandeuppmanas att först söka sin tyngdpunkt i naveltrakten och sedan gå till medelpunkten i hjärtat. Källan måste kunna strömma fritt och den ligger i bukområdet.

Andningen skall få komma och gå, uppifrån ner och nerifrån upp, i kraftiga vågor genom ryggen från hjässan till svanskotorna. Man deltar i den stora Andningen som genomandas hela universum. Man kan få känna hur en ström far genom ryggen nerifrån upp, en ny kraft som rätar ut ryggraden.(Stinissen, s 152-154, 173-175)

C:a 01:26 i den andra inspelningen ”27 Juni 14:30 Finalmöte (forts.)” säger mötesledaren:
Den här veckan har handlat om att vi behöver bli nya människor och om att vi behöver vinna nya människor för Jesus. ”JA” till Jesus är en bra sammanfattning på Nyhemsveckan 2010...

Jag vill använda de här minuterarna till att ge möjlighet till att ge ett gensvar för det är faktiskt ett förkunnelse, en utmaning, en predikan, ett erbjudande som Göran har presenterat i sin egen berättelse. Nu har ni suttit länge... Det finns förebedjare som är redo att hjälpa dig. Jag tror faktiskt att det finns flera stycken som antingen känner ett behov av att bekänna sin synd, det kan vara högmod eller någontin annat som står i vägen för att du ska kunna växa till idin tro. Jag tror också tt du finns här att säga ”JA” till Jesus, som vill göra ”come back” som vill bli kristen, precis som Göran sa bara längtar efter att få säga någonting till Gud.  Ta den här chansen nu – du får 5 minuter på dig – innan vi avslutar. De är redo att hjälpa dig.”

Bara 5 minuter??!!! OTROLIGT!!! Sen säger han också ”Göran har talat om något nytt som är på väg i vårt land...”

Jag vädjar till dig som orkat läsa så här långt; HA INTE DEL I DETTA NYA SOM ÄR PÅ VÄG I VÅRT LAND!
Läs nedan länkar och ta reda på vad RKK verkligen innebär – det är mycket som står på spel!

Och här är artiklar från tidningen Dagen där man blandar Evangelisk Kristendom med Katolicism - Dagen hjälper inte läsaren att förstå att det är stor skillnad – tyvärr!

Det finns fler artiklar

Och på Europakonferensen 2010, med talare som Benny Hinn och John Bevere, är även Hans Weichbrodt, Berit Simonsson och Göran Skytte inbjudna!!! >>

Här blandas Trosrörelsen med Katolicism... >>

Ja, se vilka som utgör en ”bro” till avfallets sanna natur och över till den Katolska kyrkan, New Age och Österländska religioner i Jaretegs DVD ”Det Stora Avfallet”: >>

Ja, varför ingen av Pingsts konferensledare säger någonting under Göran Skyttes ”anförande” eller åtminstone i efterhand ber om ursäkt och ”rättar till” de felaktiga doktrinerna som fick ljuda på Nyhem är för att Pingst, I OCH MED Sveriges Kristna Råd, har skrivit på Charta Ecumenica och därmed söker vägar att enas med RKK...

http://www.tidenstecken.se/charta.htm - ta er tid att läsa HELA artikeln!

Det ekumeniska dokumentet Charta Oecumenica handlar praktiskt om att man förbinder sig för att verka för enhet och samverkan med katolicismen, ja till och med att man förbinder sig att verka mot ett erkännande och deltagande i den eukaristiska nattvarden (offermåltiden) som Katolska kyrkan har. Charta Oecumenica har enligt Sveriges Kristna Råd antagits som arbetsdokument. Samtidigt har kyrkorna i Sverige rekommenderats att på motsvarande sätt anta Charta Oecumenica som arbetsdokument. När beslutet togs var SKRs medlemskyrkor väl representerade, även representanter för observatörerna Pingst, Evangeliska frikyrkan och Adventistsamfundet deltog i detta samtal som adjungerade (förordnade som tillfälliga ledamöter) och beslutet fattades i full consensus. Varför reserverade sig inte Sten-Gunnar Hedin från Pingströrelsen? I det sammanhanget blir det förståeligt varför Sten-Gunnar Hedin skriver ett Jesus-manifest och en bok tillsammans med Anders Arborelius.

Detta är också ett observandum på vart samfundet "Pingst - Fria församlingar i samverkan" kan vara på väg utan att dess medlemmar förstår sammanhanget.

JA DETTA ÄR MYCKET TRAGISKT – MEN SANT! OCH NÄR MAN NU SER PÅ KONFERENSERNA I SOMMAR SÅ VISST FÖLJER DE DETTA ”CHARTA ECUMENICA” OCH BJUDER IN KATOLSKA ”PROMOTARE” – I ENLIGHET MED DESS ARBETSDOKUMENT!

NÅGON MÅSTE VÅGA SÄGA EMOT! NÅGON MÅSTE VÅGA VARNA! DET ÄR DU & JAG SOM HERREN KALLAR!

Att delta i Jesusmanifestationer och ekumenik med RKK, innebär att man också blir delaktig i att ”tillåta hundratals Katoliker bli bedragna och tro att de är OK inför Gud”. Jag tvivlar inte på att det kan vara en ”fin tillställning som tilltalar köttet och känslorna”, men det handlar om att vara Bibeltrogna – Gudstrogna – Jesustrogna – och då måste vi dra en linje i sanden = vi kan inte ha ekumenik med Katoliker!!! Om du är Evangelisk Bibeltroende är du väl medveten om att de kommer att gå till helvetet om de inte vänder om till Jesus Kristus enligt Bibelns Evangelium...


VART FINNS NÖDEN FÖR DESSA KATOLIKER SOM GÅR FÖRLORADE FÖR EVIGT? ÄR INTE DEARS SJÄLAR MER VÄRDA ÄN SÅ? JO, DET ÄR DE! JESUS KRISTUS DOG ÄVEN FÖR DESSA MÄNNISKOR OCH DET ÄR HANS ÖNSKAN OM ATT VI SKA EVANGELISERA DEM OCH FÖRA DEM TILL GUD GENOM HANS NAMN; JESUS KRISTUS!
GUD ÄLSKAR DESSA KATOLIKER SÅ MYCKET ATT HAN VILL FÖRA DEM UT UR MÄNSKLIGA TRADITIONER OCH HEDENDOM OCH BEFRIA DEM TILL EN LEVANDE RELATION MED HONOM!

Låt oss tillsammans, med Herrens hjälp, nå ut till dessa människor som blivit så grundlurade och som sitter fast i detta system! Vi ska inte vara ”katolik-bekämpare” i den bemärkelsen att vi ska avsky dem och hålla dem på avstånd...utan vi ska älska dem så mycket att vi är villiga att spendera tid med dem (individen!) så vi får tillfälle att vinna deras förtroende och kan vittna för dem och föra dem till Frälsning!
Men för att kunna göra detta så MÅSTE VI VETA SKILLNADERNA på Romersk Katolsk lära och Evangelisk Bibeltro! Och vi måste veta vad det är vi tror på!

 En del av detta e-mail är ämnat att ge information om skillnaderna! V.g. läs länkarna!

 Ja, kopia på detta e-mail har skickats till Göran Skytte för kännedom.

Det är min bön och mitt hopp om att han ska läsa allt och inse att även han har blivit vilseförd och att Guds Helige Ande ska överbevisa honom och hjälpa honom att vända om på nytt!

Har även skickat kopia på detta till Nyhemsveckan & Torp. Må de ta varning!

”Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HERREN. Därför säger HERREN, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger HERREN.” Jeremia 23: 1-2 Folkbibeln
”Bröder, om någon bland er går vilse, bort från sanningen och någon omvänder honom, så skall han veta, att den som omvänder en syndare från hans villoväg, frälser en själ från döden och skyler över mängd av synder.” Jakobsbrevet 5:20.

Nu frågar någon kanske varför jag inte går till dem (skriver till dem) först? Som offentlig person, vida känd, med ett budskap som spridits genom största samfunden i Sverige – som fortfarande sprids genom att ha ”anförandet” tillgängligt on-line – med dessa ledares tillåtelse – så är det offentligt man behöver varna...

Som jag ser det – med ovan fakta – så var min varning i maj befogad och jag ber er härmed att även ta denna varning på fullaste allvar!

Låt oss endast hålla oss till Kristi Evangelium som är Guds kraft till frälsning (Rom 1:16) och låt oss sprida det Evangeliet så mycket vi kan - för Jesus Kristus kommer snart! ”Ge akt på dig själv och på läran, och håll troget ut med det. Ty om du gör det, frälser du både dig själv och dem som hör dig.”  1 Tim. 4:16 Reformationsbibeln
”Bröder, om någon bland er går vilse, bort från sanningen och någon omvänder honom, så skall han veta, att den som omvänder en syndare från hans villoväg, frälser en själ från döden och skyler över mängd av synder.”
Jakobsbrevet 5:20.

För Sanningen, Karin Jansson
Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8