KARIN J NYHETS BREV 10/11 - 15


Nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen .. 7 Berg: NAR i politiken - DEL 10

Bilagor:

   1) Lance Wallnau_Donald Trump as a Trumpet_facebook 26 juli, 2015

   2) Kim Clement says Pope Francis is God’s Chosen