Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 20/8 -2011

<< Tillbaka

Innehåll:
1. Uthyrning av Filadelfia fortsätter -
kan en kyrka användas till vad som helst?!
2. Livets träd - att lära känna Jesus
3. Gott och ont - en blandning -
Guds ord som är gott blandas med lögn som skiljer människan och Gud åt
4. Gud är god -
det osyrade brödets högtid och surdeg (villoläror) som ska rensas bort
5. Bill Johnsons Helandeskola
- direkta citat som avslöjar att Bill Johnson en falsk lärare som förvränger bibelordet - Framgångsteologi
6. Oätligt -
laglöshet är oätlig, förbjuden andlig mat (jag tar upp grundtexten)
- En försmak av det som kommer
7. Kunskapens träd på (om) gott och ont - Dominion/Kingdom now/De 7 bergen/NAR/Rom-kyrkan -
en maktfullkomlig kyrka (C P Wagner, Loren Cunningham, Rick Joyner m fl)
8. Guds rike
- vad kännetecknar det? Guds gränser, att gå i Jesu fotspår
9. Är Gud emot kunskap?


1. Uthyrningen av Filadelfia fortsätter

En mailskrivare uppmärksammade oss i slutet av juni på en artikel i DN om att Filadelfiakyrkan i Stockholm blir ny konserthall och teaterlokal >> . Vi (Janne och jag) föreställde oss klassisk musik eller liknande men det visade sig vara något helt annat. Tidigare har man hyrt ut tilll New age-are, så man borde kanske inte bli så ckockad. Men så kom varningsropet. Inte från kristet håll, utan från en journalist på Aftonbladet >> Alla kristna - hjälp mig att stoppa munkarna, löd rubriken. Citat: Tro mig, ni har inte upplevt banal ondska innan ni hört deras grepp på Nine Inch Nails ”Hurt” och AC/DC:s ”Hell’s bells”... Röstlund fortsätter att beskriva Gregorian: Nu kommer de till Sverige och spelar i en – kyrka. Med sig har de ockult symbolik, satanssymboler och löften om den mörka sidan. (slut citat)
Konserten blev stoppad.

Nästa skräll kom när kommande konsert 21 oktober uppmärksammades. En bloggare skriver Satan i Filadelfiakyrkan >> . PJ Harvey ger sin själ till djävulen i en av låtarna. Detta är till och med värre än Gregorian, enligt Strage. Jag sökte på nätet och såg att biljetterna skulle börja säljas samma dag detta blev uppmärksammat. Oj oj, tänkte vi, de måste ha fastnat i en ordentlig fälla i Filadelfia. Hur ska de kunna stoppa detta? Riskerar de kontraktsbrott? Men så kommer nästa skräll. Pastor Niklas Piensoho försvarar sig och konserten kommer inte att stoppas: "Pingströrelsen och andra frikyrkor har en annan syn på kyrkorummet än övriga kristna traditioner. Det möjliggör att lokalen kan användas bredare än till enbart gudstjänster" >> . "Kunniga människor" har sagt till Piensoho att Harvey "inte är satanist" (trots att hon upphöjer och ger sin själ till satan?) och "inte är emot Jesus" (Hur kan man upphöja satan utan att vara emot Jesus?). Det är snarare " inte rättfärdigt att låta kyrkan stå tom så många timmar i veckan" (och inte hyra ut den).

Man blir ganska mållös. Det finns många som kan berätta om att Gud gav både uppenbarelser och tilltal när en kyrka skulle byggas. Det var på den tiden man sökte Gud först, det kanske man inte gör längre (?). En kyrka har väl aldrig varit en byggnad som är avsedd för vad som helst? En kyrka är en byggnad som är avsedd för Guds församling och Guds verk och den är ett vittnesbörd om, att här samlas människor som tror på Gud. Byggnaden är inte helig i sig, det är sant. Din villa eller din lägenhet är inte heller helig. Men skulle du släppa in vem som helst i ditt hem? Skulle du låna ut ditt hem till en ockult seans eller till någon som hyllar satan och öppnar för mörkrets makter? Kyrkan är församlingens hem. Vågar man handskas med det hemmet hur som helst? Dessutom varnar Bibeln för att släppa in vem som helst i sitt hem.

2Joh 1:9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Det verkar vara ganska allvarligt i Guds ögon. Då borde man nog vara lite försiktig med vilka man välkomnar, vare sig det är i sitt hem eller en kyrka..?

2. Livets träd - att lära känna Jesus

Det är ett ämne som jag tycker är mycket intressant och angeläget att förstå mer av. Under förberedelsen med den senaste predikan/bibelstudiet Smaka och se var det några tankar som slog mig. Tillbaka i Edens lustgård [SFB lustgården i Eden] fanns det ju två träd som var avgörande, Livets träd och Kundskapens träd på (/om - beroende på övers) gott och ont. Livets träd handlar som vi vet om livet tillsammans med GUD - som är alltigenom GOD - uppenbarad i Sonen, Jesus Kristus, " full av NÅD & SANNING". Adam och Eva fick en kallelse och ett uppdrag av Gud:

Detta var ämnat att utföras i Guds kärlek, i gemenskap och lydnad till Gud - att äta av Livets träd. Att ÄTA andligt sett, är detsamma som att TRO, att TA EMOT och att INSPIRERAS av. Denna Guds Andes godhet, vishet och kraft skulle vara drivkraften men det förutsatte beroende av och ledning av Skaparen, ett växande i tron, en fördjupande relation. Gud är livets KÄLLA - fullkomlig och helig - utan kontakt med källan, sinar och dör livet.

Människan fick inte allt, som ett färdigt paket eller en färdig check med allt hon behövde! Det var gemenskapen med Gud som var och ÄR själva meningen, att lära känna honom! Vi är inte ens lovade allt här och nu. Vi lever i HOPPET om det som kommer och vi får en FÖRSMAK här och nu.

Gud gav inte Adam och Eva allt på en gång att använda på bästa sätt, medan Gud på avstånd såg på. Nej, de skulle äta av Livets träd och för varje dag leva av Guds kärlek och kraft i gemenskapen med Gud och sedan utföra sin uppgift. Allt annat kommer från Kunskapens träd om gott och ont. Det är skilt från Gud. "Ni behöver inte vara beroende av Gud" - var det inte det som ormens lögn gick ut på? Men den som har smakat att GUD är GOD och som har sina rötter i Jesu kärlek, kan säga: Nej! Jag VILL vara beroende av Gud, för det livet som är skilt från Gud är meningslöst och när Jesus kommer tillbaka ska jag få leva i Guds närhet helt och fullt, för alltid.

3. Gott och ont - en blandning

Det har irriterat mig att det förbjudna trädet kallas "Gott och ont". [Tillägg: Här vill jag tillrättalägga så att inte förvirring uppstår. Om Kunskapens träd på/om gott och ont var Guds lag/lagen - du skall... du skall inte... - som bibelläraren Sven Reichmann säger, är frågan varför djävulen kunde kopplas till trädet och vilja locka Adam och Eva att äta av det. Guds lag är god enligt Rom 7:12.
Jo, därför att det handlar om oberoende av Gud. Att kunna skilja mellan gott och ont är omöjligt utan Gud. Det är det som djävulen utger sig för att göra. Det är omöjligt att bli god eller göra Guds vilja utan Gud. Människans val handlade om lydnad eller olydnad till Gud, beroende eller oberoende av honom. När Adam och Eva åt av "lagen" - kunskapens träd - blev de medvetna om gott och ont men oförmögna att lyda den. Vilken fälla! Kunskapens träd på gott och ont blir då "lagiskhetens väg" som leder till laglöshet. Att göra det goda som är Guds vilja kan man bara göra genom gemenskapen med Gud - Livets träd - inte genom att försöka lyda lagen utan Gud. Den frestelsen är lika verklig idag].

Ordet som slog mig (när det gäller djävulen), var "stulet". Det är egentligen ganska självklart men det är intressant att stanna upp vid lite. Jesus sa:

Joh 10:10 Tjuven (satan) kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Det satan [ormen] gjorde, var att stjäla Guds ord som är GOTT och att BLANDA med sitt eget, som är ONT - och sen (FÖR)VRIDA! Det GODA är stulet från Gud och det ONDA är satans eget. Det är just det som är en av definitionerna på LAGLÖSHET:
[Att ta något från Gud och vrida så att det passar mina egna själviska syften]. En annan definition är [Förakt för Guds ord]. FÖRAKT för Guds ord eller för det som Gud har sagt, är alltid ett varningstecken! Sen följer omdefiniering och förnekelse. Det ser vi hos liberalteologer och Emerging Church-rörelsen. Det börjar med förakt för Guds ord - "skulle Gud vara sådan?" - som gör att man ifrågasätter, omdefinierar och sen förnekar. Reslutatet blir ett falsk evangelium som har nedmonterat de bibliska grundsanningarna, fast de själva kallar det för "ett nytt evangelium". Bibeln gör klart:

Gal 5:9 Lite surdeg syrar hela degen.

Surdegen (synden) syrar hela degen. Allt som Gud skapade var "mycket gott" från början och människan skapades till Guds avbild, 1Mos 1:26, 31. När synden [surdegen symboliskt] kom in vid syndafallet, blev hela "degen syrad" - människan blev en syndare. Hela mänskligheten har därför en fallen natur, "köttet". Det som ser ut att vara goda gärningar har en baksida av själviskhet, konsekvensen av Kunskapens träd på gott och ont. Det går inte att "bli lik Gud" genom att vara olydig mot Guds bud (ormens lögn)! Men det finns alltid förlåtelse hos Gud.

Surdegen här i Galaterbrevet handlade om att man började LÄGGA TILL något till frälsningen i Jesus Kristus: Jesus plus egna gärningar, Jesus plus lagar... Tillägget kommer från det "goda" som inte längre är gott [fullkomligt], eftersom det är skilt från Gud [stulet] och inte ärar honom. Människan försöker från sin fallna natur, att förbättra det som Gud har förklarat fullkomligt och färdigt - som vi får ta emot. Det är så vi försöker med den omöjliga uppgiften att "förbättra köttet" [den "syrade degen"], genom att göra gärningar för att behaga Gud. Efter syndafallet gick utförsbacken snabbt utför där synden [surdegen] fick makt över människan. Löftet om en kommande Frälsare/Messias, var människans enda hopp. Människan är inte god i sig själv, utan syndare [ond], Jesus sa:

Matt 7:11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

Det betyder inte att det är fel att göra goda gärningar, vara ärlig och skötsam. Det innebär att människan behöver Guds förlåtelse för synd och bli född på nytt. Inga gärningar kan åtgärda synden så att kontakten med Gud kan upprättas. Det kan bara kraften i Jesu blod.

4. Gud är god

GUD är GOD allt igenom. Gud böjde sig ned och kom som människa - Jesus [Sonen] blev som en av oss men utan synd - för att bära våra synder och ta vårt straff. Allt är därmed ordnat och färdigt från Guds sida och vi är välkomna att komma och äta av Livets träd och bli en "ny deg, en [osyrad] deg", genom pånyttfödelsen, "en ny skapelse i Jesus Kristus". Det osyrade brödets högtid i GT är ju en förebild på Jesu syndfria liv och att han ger oss förlåtelse, befrielse och en upprättad relation med Gud. Därför uppmanade Paulus församlingen i Korint att rensa ut surdegen som smygit sig in, genom att vända sig till Jesus och bekänna (synden) och ta emot förlåtelse.

1Kor 5:7 Rensa bort den gamla surdegen (synd) för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade (förlåtna för synd). Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat (tog vår "surdeg" - synd - med sig i döden och uppstod). 8 Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg (synd), inte med ondskans (ursprung: satan) och elakhetens (frukten) surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg (ny skapelse i Kristus Jesus).

Lägg märke till att de falska profeterna gör samma som satan: De stjäl Guds ord och vrider så att det passar deras själviska syften. Deras kännetecken i GT var att de profeterade framgång och lycka över människor som inte var ärliga utan levde i otrohet, avgudadyrkan, girighet, lögn, falskhet... profeterna ville vara populära.

Jer 23:30 Se, därför är jag emot profeterna, säger HERREN, dessa som stjäl mina ord från varandra [från den andre]. 31 Jag är emot profeterna, säger HERREN, de som bär fram sin egen tungas ord och säger: "Så säger HERREN."

Jer 23:22 Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar

Kärleken säger sanningen och pekar på Jesus som är lösningen! Kunskapen på gott och ont [LAGLÖSHET] är i själva verket dårskap som leder vilse. Den blandar sanning [stjäl Guds ord, "satan gör sig lik en ljusets ängel", 2Kor 11:14] och lögn - och förhindrar så människor att finna Guds hjälp.

Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar (lyssnade på lögn), så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.

DÅRSKAPEN har ett budskap. Här beskrivs visheten och dårskapen poetiskt som två kvinnor. Dårskapen säger:

Ords 9:17 "Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet [eller: från hemliga ställen] smakar ljuvligt." 18 Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Men VISHETEN [Guds vishet] säger:

Ords 9:10 Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.

Vad lockar "dårskapen" med idag på den andliga arenan? Jo en mängd metoder och (andliga) tekniker [bröd från hemliga ställen] för att nå resultat och övernaturliga upplevelser. Det kan verka "sött och ljuvligt" och vara lockande till en början men snart visar sig "baksidan av myntet" [surdeg] , som tvingar till underordnande och styr med makt, hot och manipulation, spelar på skuldkänslor och dåligt samvete. Att "kliva upp" har sitt pris.
Ett exempel på blandning av gott och ont (i kristna sammanhang):

Det de egentligen säger är: "Det är ok med girighet, själviska ambitioner, självförgudning och självupphöjelse - bara du använder det för Gud [införstått till mig och min vision] ". Det är att försöka tjäna Gud i köttet, vilket aldrig kan behaga Gud och det är att lura människor och hindra dem att få friheten i Jesus. I sådana budskap hörs ormens väsande: "Ni kan bli... [ni kan kliva upp, ni kan bli något stort, ni kan bli något mer, ta för er bara...] = LAGLÖSHET. Många har lockats med. Alla lögnläror och villfarelser lockar och uppmuntrar köttet i oss, den fallna naturen [begären] och att "kliva upp" och det leder till att man föraktar [ser ned på] det som är från Gud. Sanningen är att vi måste "kliva ned" och ödmjuka oss och överlåta till Jesus - låta köttets begär dö [korsfäst med Kristus, skrev Paulus]. Sen vill GUD fylla våra behov med sitt GODA. Då får GUD vara GUD i våra liv och vi behöver inte sträva efter att ständigt nå resultat.

Jesus sa:

Luk 11:52 Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen (Guds ord). Själva har ni inte kommit in (ödmjukat er och överlåtit er åt Gud), och dem som är på väg in har ni hindrat (lurade av lögnen)."

Gud kommer själv att stoppa dem som vilseleder på det här sättet.

Jes 32:5 Dåren skall då inte mer kallas ädel, girigbuken inte kallas frikostig. (att som nämnts innan uppmuntra girighet om man ger till Guds verk) 6 Ty en dåre talar dårskap, hans hjärta gör det som är orätt, så att han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om HERREN. Han svälter ut den hungriges själ (gör sig rik på andras bekostnad) och hindrar den törstige att dricka (den som vill bli fri förhindras hjälp).

Jer 23:14 Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger, de uppmuntrar dem som gör ont så att ingen skall vända om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras.

5. Bill Johnsons Helandeskola

Bill Johnson är aktuell med en Helandeskola. Vi önskar väl alla att få vara med om sådant som hände på Apostlagärningarnas tid när under och tecken följde predikan av Guds evangelium. Det var väckelse och Jesus namn förhärligades och upphöjdes. Kampen var hård men många tog emot ordet och gav sina liv till Herren. Vi får tala med Gud om allt och vi uppmanas i Bibeln att be för sjuka. Lärjungarna bad:

Apg 4:29 Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, 30 genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn."

Jak 5:15 Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.

Här uppmanas församlingens äldste att be för den sjuke. TRONS BÖN är inget vi tar oss, visualiserar eller bekänner oss till. Trons bön ges av Herren när han vill hela. Den som läser hela Bibeln, inte bara utvalda verser, ser att det är uppenbart att den troende inte alltid är frisk eller slipper undan sjukdom. Timoteus problem med magen 1Tim 5:23, Epafroditus som blev dödssjuk Fil 2:27, Paulus törntagg som verkar ha att göra med en ögonsjukdom. I vilket fall hade han någon slags sjukdom, en "kroppslig svaghet" Gal 4:13-15.

Det är bra att uppmuntra till mer frimodighet i vittnande och förbön för sjuka. Men vad står Bill Johnson för och hur är hans bibelsyn? Lyssna här >> & >> (Eng) (det finns mycket mer än detta på Youtube). Det första han säger är trosrörelsens mantra: "ingen kristen ska vara sjuk eller fattig". Konskevens: om du är sjuk eller fattig är det något fel på din tro. Med en sådan undervisning är det väldigt mycket i Bibeln som man förkastar. Mellan förlöjliganden om dem som säger att Gud tillåter sjukdom och lidanden, påstår Johnson att de (vi) har ett annat (falskt) evangelium! Enligt Bill Johnson kan vi då konstatera att Luther, DL Moody, Charles Finney, John Wesley, Levi Pethrus, David Wilkerson, Corrie Ten Boom och många, många andra Guds tjänare och tjänarinnor, skulle ha predikat ett falskt evangelium. Skillnaden är väl att dessa läste hela Bibeln, vilket Bill Johnson inte alls verkar göra. Johnson sällar sig alltså till Kenneth Hagin, EW Kenyon och Kenneth Copeland, välkända (villo)lärare som är upphov till trosrörelsen. (Bara så vi vet vilka vi har att göra med när det gäller Bill Johnson). På frågan om Gud någonsin låter bli att hela, svarar han: Nej!

2Kor 4:16 Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.

"Vår yttre människa bryts ned", skrev Paulus. Åldrande är förknippat med sjukdom, eftersom kroppen bryts ned. Det vore förnuftigt av Johnson att se till att inte den inre människan också bryts ned - genom blandningen med obibliska läror.

Hebr 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2) har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son.

Här drar Johnson slutsatsen att det som profeterna sa gällde då (inte nu) och det Jesus sa gäller nu. Eftersom Jesus helade alla ska ingen kristen vara sjuk. Men Jesus sa inte att vi slipper undan allt lidande, sjukdom eller åldrande (syns även på Johnson, faktiskt). Om vi skulle slippa allt lidande skulle vi bli både högmodiga och obarmhärtiga, vilket också tyvärr brukar känneteckna den lärans förkunnare. Johnson verkar inte ha fattat att hela Bibeln gäller oss men att vi behöver den helige Andes hjälp för att förstå. Det profeterna talade, är lika aktuellt för oss och de pekade på JESUS! Deras ord och hela Skriften är till tröst och hjälp för oss idag.

Rom 15:4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.
2Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Jak 5:10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. 11 Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

Dessa bibelverser verkar Bill Johnson inte känna till. Observera att de står i NT. Han har inte heller förstått att det är samma Ande [Guds Ande], alltså samma smörjelse som var över profeterna i GT som Jesus döper med idag. Han säger att profeternas smörjelse var en annan, som är gammal (föråldrad) för oss. Frågan är om inte Helandeskolan är ännu ett sätt att rusa iväg utan att söka Guds ledning och att äta av trädet som leder till oberoende av Gud - Kunskapens träd på gott och ont. Den yttersta tiden ska bland annat kännetecknas av:

Bill Johnson tillhör kärnan i den s k profet -och apostlarörelsen som upphöjde och ordinerade Todd Bentley. Andrew Strom avslöjade sanningen utifrån sin egen erfarenhet i Kundalinivarning >> . Att någon är med i det gänget, borde räcka som varningssignal. Ännu värre är det när kristna ledare och pastorer signalerar att Bill Johnson är okej. Men det kommer mer. Johnson lär att Jesus "föddes på nytt" eftersom han blev gjord till synd och det låter som JDS-läran, den läran som tar bort Jesu gudom och gör honom lik satan, i klartext [antikrists ande]. Det är den läran som trosfökunnelsen bygger på och som Ulf Ekman aldrig verkar ha rensat bort, eftersom han förnekar att han har predikat ett falskt evangelium - trots att det finns många bevis dokumenterade att han har predikat JDS, som också är förutsättningen för resten av Framgångsteologin. Utifrån JDS-läran kan man "ta ut" och "proklamera" sitt helande, rikedom och makt mm, då man är "rättfärdiggjord/fullkomlig i sin ande" och lik Gud. [Bibeln gör klart att helgelsen gäller ande, själ och kropp - vår ande är inte fullkomlig] Det är ett budskap från ormens favoritträd, när människan gör sig lik Gud och tar Guds plats.

När jag lyssnar på Johnsons lära från utryckta bibelverser, tänker jag på en kompis som gick på Livets ords bibelskola. Läraren sa precis som Bill Johnson, att Gud tillåter inte att en kristen blir sjuk. Det är inte Guds vilja, för "man kan bara ge det man är och Gud är inte sjuk..." (citat av B Johnson). Hon läste i sin Bibel under lektionen:

4 Mos 11:33  Men medan de ännu hade köttet mellan tänderna och det ännu var otuggat, upptändes HERRENS vrede mot folket, och HERREN slog dem med en mycket svår plåga (Israels folk i öknen).

Ett annat exempel:
1 Sam 5:6 HERRENS hand var tung över asdoditerna. Han ställde till förödelse bland dem genom att han i Asdod och tillhörande områden slog dem med bölder [tumörer]. 7 När invånarna i Asdod såg att detta hände, sade de: "Israels Guds ark får inte stanna hos oss, för hans hand är tung över oss och vår gud Dagon."

Efteråt gick hon fram till läraren och påpekade detta. Svaret var en skarp tillrättavisning med en fräsning: "hur vågar du ifrågasätta min undervisning...". (Min kompis tillhör inte längre LO). Dessa lärare förstår tydligen inte ens att Gud kan tillåta och har all makt att styra allt, även det som inte utgår från honom själv och som är skilt från honom.

Nej, herr Johnson, Gud har INTE alls gett en check som det bara är att plocka ut ifrån, som vi vill. Frälsningen i Jesus Kristus är ingen religiös ego-tripp. Frälsningen är mycket större och underbarare för det handlar om att LÄRA KÄNNA JESUS personligen och att leva av GUDS NÅD. Prövningar är för vår fostran, därför att erfarenheten i verkligheten i livet gör att vår bekännelse och vittnesbördet inte bara blir stora ord, utan tyngd. Prövningar är därför inte bara att lida för sin tro, utan allt det vi möter i livet, tillsammans med Jesus - det som Gud tillåter precis som han tillät Jobs prövningar i GT. Med erfarenheter blir orden äkta [upplevda] och får tyngd [att prövas i eld, 1Petr 1:6-7] och våra rötter fördjupas, så att vi blir fastare i tron och kan vara till välsignelse för andra. Gud har lovat att aldrig pröva oss över vår förmåga och han beskyddar oss från det som inte ingår i hans plan. Han är med oss i "elden", hjälper och bereder en utväg. [Många har funnit Jesus när de drabbats av sjukdom och när livet är jobbigt. Många troende har kommit närmare Jesus, när sjukdom eller annan nöd plötsligt har förändrat livet. Många är till STOR VÄLSIGNELSE "trots" sjukdom eller handikapp. Ibland sker under och det är också stort].

Slutsatserna blir: Den som älskar Jesus mer än under och tecken, kallas villolärare av Bill Johnson. Den som älskar Bibeln och inte vill ta del av det som går utanför den, kallas religiösa och bundna som fariséerna var, enligt Bill Johnson (hans beskrivning på dem som inte håller med honom).

Läs mer om Bill Johnsons bibelskola (Ohlins fundering 15/4-2011, punkt 10) HÄR >>
Läs mer om Bill Johnson (Ohlins fundering 28/10-2010, punkt 3 - Empowered 21) HÄR >>
Läs analys av Bill Johnsons bok Himmelriket tränger fram >>
Andrew Strom: VARNING för Bill Johnson och Bethel Church! >>

6. Oätligt

Jag måste säga att jag mår illa av att lyssna på den här undervisningen av Bill Johnson. Även om en del annat är bra, är detta trots allt grunden för det han sprider. Det är kanske inte så konstigt, förresten att det ger illamående. Det grekiska ordet för LAGLÖSHET kan översättas förbjuden eller olaglig mat. Laglöshetens utbredning leder fram till FÖRÖDELSENS STYGGELSE (Matt 24). De grekiska orden kan översättas oätlig mat eller styggelse som framkallar illamående och gör att man förlorar matlusten, att vända sig bort från stank. Alla som har tagit emot den här undervisningen av Johnson behöver be Jesus om rening och befrielse. Om du har smakat på den - spotta ut den! (ett råd)

Läran om ständig hälsa, rikedom och materiell framgång [Mammon], kanske verkar fungera när livet är lätt och bekvämt men det håller inte i stormar och prövningar. Då kommer den att rasa samman som ett korthus och risken är att även tron på Gud rasar samman. Många har hamnat i djup kris och mörker på grund av detta. Lyssna till Sven-Erik Sjölanders skakande vittnesbörd >> Om sin egen omvändelse från trosförkunnelsens falska andlighet (bläddra ned en bit). Hur man förkunnar i trosrörelseförsamlingar kanske varierar men det här gäller den lära som är grunden för det som kallas Framgångsteologi. Jesus sa att vi måste välja EN herre, antingen JESUS eller Mammon. Den som väljer Jesus som Herre och lär känna honom, lever inte för denna världens rikedom och materiella strävan. Sådant bleknar i gemenskapen med Jesus och det är den tron som bär genom allt och som vi behöver. Jesus sa:

Matt 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner (Obs!) på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

En försmak av det som kommer

Ingenstans i Bibeln uppmanas Guds folk att utbreda Guds rike genom makt, kontroll eller pengar! Inte heller säger Bibeln att Guds rike består av sådant. Bibeln gör klart att Guds rike inte kommer att bli synligt förrän Jesus kommer tillbaka. Då skall de döda i Kristus uppstå och vi som lever (om vi lever) ska tillsammans med dem förvandlas och iklädas en ny kropp, av "evighetsmaterial". Det vi får uppleva av Gudsrikets löften i detta livet av helande och mirakler, är en FÖRSMAK av det som kommer - himlen [det himmelska och fullkomliga]. Den helige Ande är en pant på arvet, en försmak av det som väntar, Ef 1:13. Ordet pant [arabon] beskrivs som en förlovningsring. Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande, Rom 14:17, inte i yttre ting. När Guds folk börjar fokusera på det yttre och lära sig av världens experter, kommer den himmelska visionen att blekna bort.

Guds lösning är överlåtelse av hela sitt liv till Jesus Kristus - den ende som är [alltigenom] GOD och SANN. Att förneka sig själv [korsets dårskap] är att lägga ned sitt liv och låta Jesus befria från syndens makt som binder i begär och själviska ambitioner mm. Om inte, bygger man ett falskt Guds rike genom andlig och politisk makt för att få herravälde - DOMINION - detta med hjälp av ett socialt evangelium som GÅR FÖRBI KORSET och som är en produkt av Kunskapens träd på gott och ont.

1Kor 3:18 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre (total överlåtelse - korsets väg är dårskap för världen) för att bli vis (få Guds vishet, sanningen). 19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma.

7. Kunskapens träd på gott och ont - Dominion/Kingdom now

Varför är det här viktigt att förstå? Det här är livsviktigt eftersom tron på att människan tilldelades all makt och herravälde före syndafallet som nu ska tas tillbaka, är grunden för en mycket utbredd lära som infiltrerar kristenheten och leder till att människan kliver upp och tar Guds plats - ormens lögn: "ni kan bli som Gud". Dessa maktmänniskor kallar sig (och varandra) ofta APOSTLAR och PROFETER [NyApostoliska reformationen] eller Jesu ställföreträdare och vill ha KONTROLL(!) över Guds församling och alla kyrkor . Tankegångarna känns igen i en mängd läror som ser ut att sammanstråla i ändetidens världskyrka som Bibeln varnar för [Bibeln: skökan eller Babylon - ett religiöst system]: [Framgångsteologin, Dominion/Herraväldesteologin, Kingdom now, Manifested sons of God, Latter rain-läran, Profetrörelsen i Kansas City... katolicismen... ] - allihop med rötter i Kunskapens träd på gott och ont.

Dominion/Kingdom now: Målet är en maktfullkomlig kyrka som ska "utbreda Guds rike så att Jesus kan komma tillbaka". Samma tankar finns i Emerging Church-rörelsen. I själva verket tar dessa ledare den plats som endast tillhör Jesus och de gör det med mänsklig STYRKA, MAKT och PENGAR. De tror att Gud har gett dem makt att utbreda Guds rike - men deras rike är ett rike som är av denna världen. Vi skall inta, är ett vanligt uttryck och bokstavligen bygga Guds rike. Därför strävar de efter positioner i samhället för att inta "DE 7 BERGEN (kullarna) " [eller de 7 sfärerna]: politik, utbildning, media, affärsverksamhet/näringsliv, ekonomi, familjeliv, underhållningsbranschen [konst & kultur] . När man har intagit dessa "berg" (herradömen] ska man skapa VÄRLDSFRED och EKONOMISK RÄTTVISA. Det förutsätter att man är MÅNGA och att mängden (alla) underordnar sig de utvalda ledarna.

Upp 17:8 Vilddjuret (antikrists maktvälde i ett nytt Romarrike och världsrike, NWO) som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning (de som väljer att följa Jesus), de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma (historien upprepas och avslöjar människans ondska än en gång). 9) Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

Kanske är den profetiska förutsägelsen dubbel? Kvinnan här kallas skökan och är den falska världskyrkan eller världsreligionen med Babylons system, som får sin slutliga uppfyllelse i ändens tid. Staden på sju kullar eller berg, är Rom. Romerska katolska kyrkans (RRK) system är som ett nav som samlar alla till sig, även andra religioner. Denna kyrka bygger på en pyramidliknande hierarki med makt och rikedom. Dess infiltration sker på alla områden - "de 7 bergen" (eller kullarna) som nämns ovan. Vissa dominionister talar om en kung över varje berg [område]. Genom denna makt ska de "transformera nationerna" till en "Global transformation" eller "kristna länderna". Det är inte första gången i historien och det har alltid lett till död religion och förföljelse av sanna kristna.

De som förespråkar Dominion/Kingdom now är alla välvilligt inställda till ekumenik med påven och RKK. Några av dem är C Peter Wagner, Loren Cunningham, Rick Joyner, Steve Douglas, Robert Schuller, Rick Warren. Jag tror att visionen att evangelisera och starta YWAM (UMU) var från Gud. Men jag tror inte att Loren Cunningham är på rätt väg idag: Lyssna här >> & >> (Eng).

En del går så långt att de säger att "Guds rike" ska intas med politisk makt. Kyrkan ska "ta tillbaka det djävulen har stulit", säger man. På den andliga sidan lär man att "Vi har allt redan här och nu och kan därför ta ut helande, rikedom/ständigt pengaflöde, framgång..." Andliga upplevelser tror man kunna överföra genom apostlar och profeter till vem som helst men det är inte vad Gud säger i sitt ord. De mest extrema dominionisterna tror att eliten i denna väldiga Guds rikes-armé kommer att nå odödlighet och fullkomlighet eller gudomlighet i detta livet [Manifested sons of God/Guds söner manifesterade]. Detta kan uppnås genom andliga övningar och mysticism.
Här sammanstrålar man med New age/nyandligheten, som har samma agenda. Det kommer att bli en jätteväckelse [Latter rain], säger Dominion-anhängarna - "hela nationer ska komma in i Guds rike " (med hjälp av antikristliga och nyandliga metoder!?).

Ser du mönstret? Förstår du varför det blir allt vanligare att pastorer och kristna ledare bestämmer "över huvudet" på församlingen? Eller i andra fall, att församlingsmedlemmar ropar efter starka och "smorda" ledare, sådana som får saker att hända? Förstår du varför de på stora konferenser tar hjälp av världens experter på olika områden som lär framgång - utan Guds hjälp!? Förstår du varför man inte vill höra talas om det profetiska ordet i Bibeln, om ändens tid, om avfall eller tidstecken? Eller varför man TYSTAR och hindrar profetior och tilltal? Förstår du varför du möter förakt om du känner dig svag och inte orkar med det höga tempot? Eller när du talar om att du saknar de enkla bönemötena med fri bön och stark Gudsnärvaro?

I vissa kyrkor har man infört hela systemet i miniatyr, genom exempelvis G12-strukturen/cellkyrkobyggen. Graden av hur mycket en kyrka är infitrerad av Dominions/Herraväldesteologins tankegångar varierar. Vi har varnat i många år för de här strömningarna (långt innan vi startade hemsidan) och försökt att belysa det från olika håll. Det är viktigt att förstå vad det handlar om, när man ser frukten av det - oberoende av Gud och människoupphöjande. Det är också viktigt att se var rötterna är - Kunskapens träd på gott och ont.

Gud har en plan för varje människas liv som bara han känner till och kan uppenbara, när Jesus får vara Herre. Den falska och farliga Dominion-teologin leder till att man inte väntar på Gud eller söker hans ledning, som Bibeln uppmanar till. Det är bara att sätta igång för "allt beror på oss". Det viktigaste har nu blivit engagemang och resultat, inte sanningen om omvändelse till Jesus Kristus och överlåtelsen till honom. Utan ödmjukhet och beroendet av Gud, blir människan beroende av mänskliga resurser, vilket är antal och mängd, alltså organiserad ekumenik - och sådana metoder och tekniker som Bibeln varnar för.

8. Guds rike

Gud är inte beroende av våra planer. Paulus skrev att Gud väljer ofta "det som ingenting är", alltså vanliga och enkla människor 1Kor 1. Paulus kom till Korint och predikade "svag, rädd och mycket orolig"(!!) 1Kor 2:3. I hans SVAGHET manifesterades GUDS KRAFT. Detta kan bara den "andliga männsikan" ta emot för det är Guds vishet, skriver Paulus sedan. Den oandliga människan kan inte ta emot det 1Kor 2:14 - den oandliga människan bygger på STYRKA, oberoende av Gud [världens ande] - det är att leva av Kunskapens träd på gott och ont. Det gör ingen skillnad om det görs "i Guds namn". Hur mycket man än tycker sig utföra för Gud, om man inte känner honom kommer Jesus att säga "Jag känner er inte" Matt 25:12, "Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig ni LAGLÖSA!" Matt 7:23. Jesus sa:

Luk 18:7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? 8) Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"

"En sådan tro", är den äkta tron, den bedjande och uthålliga tron, som är beroende av Jesus och söker hans ledning och sätter sin förtröstan på honom - "väntar på Herren". Änkan bad här om "sin rätt". Vad kan vara "vår rätt"/rättighet, om allt är av NÅD? Jo, Guds löften som vi har fått personligen [av NÅD], har vi rätt att be om och uppmuntras att be om. Det finns många "allmänna" löften i Bibeln. I Bergspredikan lovar Jesus att vi ska få det vi behöver och inte behöver oroa oss för det nödvändiga, mat och kläder. Bönesvaren kommer i Guds tid och på Guds sätt. På alla områden måste bönen "Ske din vilja", vara den viktigaste till en Allsmäktig och god GUD som vet vad som är nyttigt och bäst för sina barn.

JESUS är GODA NYHETER! Vi får komma precis som vi är till honom! Allt han vill, är att vi är ärliga och låter honom ta hand om våra liv och att vara Herre och Herde. Han älskar oss inte mindre när ljuset lyser och avslöjar vår synd eller köttslighet. Därför är det självklart i en sund kristen gemenskap att hjälpa den som har fallit. Vi vågar predika frihet i Jesu namn därför att vi själva har kämpat med så mycket och har fått uppleva att Jesus befriar. Vi kämpar nog fortfarande varenda en med olika saker och vi "går i köttet då och då". Men vår strävan är att leva för Jesus och då går vi till honom med allt.

Jak 4:7 Underordna er därför Gud (ödmjukhet). Stå emot djävulen (följ inte det eller dem som lockar köttet: makt, pengar, position, utsvävningar mm), så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er (gå till honom med allt i bön). Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna (välj Jesus och ha inte en fot här och en där). 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse (lämna ytlighet och sök ett djupare liv i Gud). 10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er (äkta upprättelse i Kristus).

Vi som tror på Jesus Kristus är kallade att vittna om honom och att sprida evangelium om Jesus till andra. Vi är kallade att gå i Jesu fotspår. Bibeln säger inte att Jesus ödmjukade sig och utgav sig själv för att vi skulle få makt och kontroll och kunna kliva upp. Vi är kallade att dela Kristi lidande för att lära känna Jesus och så få del av uppståndelsekraften, Fil 3, 1 Petr 2:21. Vi uppmanas att söka den helige Andes ledning. Församlingen i Apostlagärningarna vann seger med bönens vapen och i den helige Andes kraft, inte på denna världens sätt, genom makt och inflytande eller pengar.

Vi behöver läsa Bibeln så att vi kan genomskåda lögnen. Lögnen är ett [stulet] bibelord taget ur sitt sammanhang, som görs till en lära som strider mot helheten, summan av Guds ord. När någon påpekar att det inte stämmer med Guds ord, brukar de falska profeterna [ulvar i fårakläder] säga att "Gud vill föra oss utanför gränserna ut på nya områden". Det är den klassiska LÖGNEN. Satan vill att du ska känna dig trångsynt, gammaldags och ofri när han framstår som "en ljusets ängel". Han vet att du kommer under hans inflytande om han kan locka dig bort från förbundet i Jesus Kristus. SANNINGEN är att verklig frihet bara finns i Jesus Kristus, innanför Guds gränser.

9. Är Gud emot kunskap?

Många förlöjliganden har gjorts över Guds förbud för Kunskapens träd på (om) gott och ont. Man dumförklarar kristna som tror på Bibeln, "som föraktar kunskap". Man sätter tro till evolutionsteorin som en vetenskap. Detta trots att hela skapelsen vittnar om att allt är skapat precis som Bibeln säger, efter sina olika arter och att evolutionen är just en TEORI, inget annat. Människan utgår här från en teori som inte kom till utifrån överbevisning utan för att bortförklara Guds existens och förkasta Bibeln. För om Bibeln är sann måste man rimligtvis tro på Gud och det VILLE man inte. Genom evolutionsläran kunde man bortförklara Gud.

Om ingenting i hela skapelsen utvecklas och förändras synligt som evolutionen lär, förklarar man det med att det har skett under miljoner, miljarder år... Varför finns inga "mellanstadier" utan bara olika arter? Då hittar man på nya förklaringar och teorier utifrån grundprincipen som man kämpar emot: det finns ingen Gud som har skapat universum. Men det bygger på en lögn, när människan äter av Kunskapens träd på gott och ont och själv tar Guds plats. Människan tror sig kunna lösa problemen utan Gud. (När man tappar kontrollen kan man alltid skylla på Gud..). Eller varför inte erkänna "Gud" som en kosmisk kraft, en "Gud" som är i alla människor: För vi är ju alla goda innerst inne, säger man då, och förnekar både synden och behovet av frälsning (New Age).

Nej, Gud är inte emot kunskap. Fast kunskapen som bortförklarar Gud är dårskap, Ps 53:2. Han vill att vi ska finna den sanna kunskapen om honom - SANNINGEN - det som i människans ögon är dårskap eftersom det inte bygger på styrka och makt, utan på svaghet. Men Guds svaghet är ändå starkare än människor. Paulus:

1Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

Att tro på "korsets dårskap" - FRÄLSNINGEN I JESUS - och att leva för Jesus, är att äta av Livets träd som ger evigt LIV.


Mvh
Elvor Ohlin

 

Tillägg 21 augusti 2011
Idag blev vi tipsade om ett mycket starkt och talande vittnesbörd: En farlig resa >> , på hemsidan Vakna Sverige. Andreas la ut det igår, samtidigt som den här funderingen men vi (Andreas och jag) visste inte om varandra. Vittnesbördet handlar om en kvinna som var med i "Bill Johnson-svängen".