Läs mer

Syn: Inga andra namn

Det här är en kortare uppdatering. Läs gärna synen i sammanhanget där jag tar upp Starka ledare eller Jesus. >> Mvh Elvor Ohlin En syn som jag fick under bön, i början på 90-talet (tror att det var 1991) som började helt underbart… Jag bad om väckelse i Sverige och särskilt för Göteborg när jag fick en syn för mitt…
Läs mer
Läs mer

Varning till Pingst – 96 om avfallet

David Wilkersons varning till The Assembly of God (Pingströrelsen) En profetisk predikan som David Wilkerson höll för ledningen för Pingströrelsen i USA, i deras eget högkvarter 1996. Denna predikan kompletterar hans predikan det stora avfallet – 86 >> Det här är alltså 10 år efter och man har börjat att göra precis det han varnade för då. Och när man…
Läs mer
Läs mer

Monas vittnesbörd och syn

Ett mycket starkt vittnesbörd av Mona som avslutas med den syn hon fick från Herren, som varnade henne för att vandra på den breda vägen. Vi tror att detta kan vara till en hjälp för många som är i samma situation. /Ohlins Monas vittnesbörd och syn Jag kommer från ett brokigt förflutet med missbruk av narkotika och tabletter. Jag hade…
Läs mer
Läs mer

Kristians syn om ”båten”

Den här drömmen kommer från Kristian numera boende i Stavanger i Norge. Kristian var en av deltagarna i Alingsås och vi känner hans föräldrar mycket väl. Götabro våren 2000 En dröm om en båt En båt i järn med segel och motor var ute på sjön. Det var någon typ av missionsbåt. Ledarskapet stod i styrhytten. De var glada och…
Läs mer
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 25/11 -11

I denna Del 2 kommenterar jag olika citat. Citaten står med kursiv stil. /Elvor Ohlin Tillbaka till Del 1 Innehåll: 1. Enhetens vänner – en ohelig allians? – ekumenikens mål är katolsk eukaristi, gemensam dopsyn och att böja sig för påven, Bibeln avslöjar Rom-kyrkans villoläror, Pingst-katolsk dialog, Dra ut! 2. (Re)lik i garderoben? – Från Enhetens vänners meny/länkar: S:t Davidsgården…
Läs mer
Läs mer

Ny varning för Kundalini (i Kyrkan)

Ny varning för Kundalini (i Kyrkan) – Mail och telefonsamtal Den senaste tiden har vi upplevt att villfarelsens ande kommer att bli allt starkare och dra med sig många oförberedda. På våra möten med Parousia Mission har det senaste tiden kommit människor som har Herren varnat genom olika drömmar. Drömmarna har ofta handlat om att stark villfarelse är på gång…
Läs mer

En kvinnas väg till frälsning

En kvinnas väg till frälsning ”Då öppnades mina ögon” På Parousia Mission-möten kommer människor från olika folkslag, i olika åldrar och med väldigt olika bakgrund. Här är ett vittnesbörd från en kvinna som vi fick döpa sommaren 2015. Det blev en härlig manifestation vid en sjö en augustikväll, med en hel del badgäster. Några muslimska kvinnor och flera ungdomar kom…
Läs mer