Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 30/12-2012

Undervisning: Elvor Ohlin Innehåll: 1. Gott Nytt År 2013! – Bibliska proportioner: vatten rött som blod 2. En gång frälst alltid frälst? – att vika av från vägen, det interreligiösa KVR och SKR, Taizé katolsk infiltration [Grundtext: Homologeo G3670] 3. Israels (lagliga) rätt till Gaza och Västbanken – FN-deklarationen 1922 4. De kastar lott – Joels profetia i FN?, varför…
Läs mer
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 27/6-2014

Undervisning: Elvor Ohlin Innehåll: 1. Österlandets tänkande i ändetidens världsreligion – en global spridning 2. Ignatius av Loyolas andliga övningar – en av de gemensamma nämnare som återkommer i olika strömningar [Grundtext: sheriyruth H8307, sharar H8324] 3. Kameleonter med dubbla budskap – avslöjande om Påven 4. Förförelse och förföljelse – kännetecken för det som är antikristligt 5. Påvens ”Fredsbön” i…
Läs mer
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 2/11-2014

Text: Elvor Ohlin Innehåll: 1. Sorgedag för Sverige – svenska regeringens erkännande av ”Palestina” uppmuntrar terror och våld, rysk militär aktivitet, när domen drabbar, lagens ”görare” 2. Oro i Jerusalem – Gud har varnat för att röra Jerusalem, antisemitismen ökar 3. Kalla vindar i Kalla fakta – avslöjande Tv-program om ”Helandepastor” Jens Garnfelt 4. Helad på tältmöte – ett vittnesbörd…
Läs mer
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 31/12-2014

Text: Elvor Ohlin Innehåll: 1. På tröskeln till 2015 – Gud är varken maktlös eller ”handlös”, lägg inte till och ta inte ifrån 2. Religionssynkretismens Babylon – ändetidens religionsblandning breder ut sig 3. Den listiga förförelsen med ”mariauppenbarelser” – ”himlens drottning” ljuger och hädar [Grundtext: eikon G1504] 4. ”Den sista läran” – den katolska Marias roll i ändens tid enligt…
Läs mer
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 27/7-2015

Undervisning: Elvor Ohlin Innehåll: 1. Den sanna bekännelsen – grundtexten förklarar [Grundtext: homologeo G3670, arneomai G720] 2. Vad var Moder Teresas bekännelse? – frågetecken, katolsk infiltration och förförelse? 3. Några diken och fallgropar – om grundtexten, ovilja att studera tidstecken, Jesus i syner och drömmar, äkta eller falsk väckelse, böneinitiativ, (miss)bruk av profetia 4. Profetisk uppdatering – det stora perspektivet,…
Läs mer
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 29/11-2015

Undervisning: Elvor Ohlin Innehåll: 1. Den röda hästen – marxist-kommunistisk global världsordning 2. Fötter som en björn – Ryssland tar initiativ, arméer samlas 3. Bakom kulisserna – politiska maktspel i världspolitiken men Gud råder över allt, diktatorers fall, profeten Daniel och Nebukadnessar 4. En Politisk antikrist & en Religiös antikrist– antikristligt uttalande av påven avslöjas med hjälp av [Grundtext: ginosko…
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 6/1-2016

Undervisning: Elvor Ohlin Innehåll: 1. Profetiska nyheter avslutade år 2015 – extremväder, Agenda 21 (Agenda 2030) = kontroll, Kung Hiskias lersigill, Jesus i Israel 2. När förstockelsen upphör – hur skall Israel bli frälst? Grundtexten om förhållandet mellan hednakristna och judar [Grundtext: pleroma G4138, hettema G2275] 3. Ödmjuk tjänare och mäktig Kung – Profeten Jesajas beskrivningar av Messias 4. Pressen…
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 31/3-2016

Undervisning: Elvor Ohlin Innehåll: 1. Den vita hästen – en vind eller andekraft som drar samman till en antikristen falsk ekumenisk världsreligion 2. Interreligiöst möte i Filadelfia Stockholm – !? 3. Surdeg i degen? – talade Jesus om avfallet som vi ser idag? surdegens definition och verkan 4. Varningstecken – andlig förförelse pågår men det finns varningstecken – sommaren 1992…
Läs mer
Läs mer

Grekiska ordet 2101 EUARESTOS

Kommer från 2 olika ord nämligen Eu (Gott och Bra och Rätt) + Arestos (Passa rätt, Passande, Välbehagliga, Att hålla med någon helt och fullt) Arestos har en rot som betyder: (Att göra någon eller något passande) Man kan ju inte låta bli att tänka på levande stenar som görs Passande (Formas) för hans Tempel (Församling) 1Pet 2:4 Kom till…
Läs mer
Läs mer

Profetiskt: Ohlins funderingar (EO) 12/5-2016

Undervisning: Elvor Ohlin Innehåll: 1. Stå fasta i Guds nåd – tabernaklet i GT som förebild [Grundtext: Gulgolet H1538] 2. Sann eller falsk nåd – kännetecken och frukt 3. Nåden fostrar – jämför lagen utifrån och nåden inifrån 4. Se upp för slavok – smicker eller skuldbeläggning för att ge dåligt samvete? människors projekt leder till lagiskhet 5. Azusa Now-…
Läs mer