Läror & Debatter: Sverige - Karins Nyhetsbrev 16/11-10

<< Tillbaka

Kvinnokonferenser,Kvinnotidningar och en massa länkar

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus, Jag vill börja med att än en gång rekommendera Elvors sammanfattningar och kommentarer till ”Andrew Stroms Kundalinivarning - Håller orena andar på att invadera kyrkan?” >> det är många som fortfarande behöver läsa detta!

Jag vill lyfta fram detta som finns att läsas där (gulmarkering gjorda av mig!): "Utan predikan av det sunda evangeliet, går all gudsfruktan förlorad."

Trots ockulta manifestationer och de mest dåraktiga beteenden, är det att föredra när det så uppenbart är fel. Det mest förrädiska är de sammanhang som verkar sunda (och som har en heldel sund biblisk undervisning), men ändå leder vilse därför att det finns gift inblandat. De har öppnat för villoandar och inbjuder villolärare som ofta utger sig för att vara "smorda". Inget är så farligt som när sanningen blandas med en nypa lögner, som leder totalt vilse. Guds ord är klart med att vi inte kan blanda heligt och oheligt, äkta och falskt, sanning och lögn. Israels folk skulle leva avskilda för Herren, överlåtna till honom. Varje gång de sökte hjälp eller slöt förbund med hednafolken blev konsekvensen att de själva påverkades till avfall - istället för att de påverkade hedningarna att söka himlens Gud. Varför? Därför att sådant samarbete alltid leder till kompromiss, precis som Gud hade varnat dem för. Gudsfruktan byts ut mot människofruktan och människoupphöjelse, som snärjer, när strävan blir att vara till lags och rädsla för att hamna "utanför" binder.

1 Kon 11:2 De hörde till folk som HERREN hade talat om och sagt till Israels barn: "Ni skall inte gå in till dem, och de inte till er, eftersom de kommer att förleda era hjärtan att följa deras gudar..."

2 Mos 23:32 Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar. 33 De skall inte bo kvar i ditt land, för att de inte skall få dig att synda mot mig. Du kunde då tjäna deras gudar och detta skulle bli en snara för dig.

Ändå är det precis så som många kristna ledare resonerar idag i den organiserade EKUMENIKEN (D Hedegård: ekumenismen). Vid inträdet i SKR ville protestanter vara med "för att påverka". Har det lett till att katolikerna och ortodoxa har omvänt sig och kastat ut sina avgudar (Mariastatyer, ikoner, radband, avlatsbrev mm)? Eller har tvärtom många präster och pastorer öppnat alltmer för avguderiet och tagit efter det?! "Gå inte i ok..." Läs om SKR:s ordförande och om "den teologiska nyorienteringen och omtolkningen av evangelium och missionssyn inom Svenska baptistsamfundet..." >>

Om en katolik tar emot Jesus Kristus, till frälsning, överbevisar den helige Ande om synd och nödvändigheten av att göra sig av med avgudar och tillbedjan av sådana. Om det inte sker, utan man dras ännu djupare in i Maria-dyrkan, "Maria-uppenbarelser" och liknande mystiska upplevelser, är det inte Guds Ande man har att göra med. Det är ett annat evangelium och en annan ande - antikrists ande). När sunda pingstförsamlingar samarbetar med exempelvis trosförsamlingar med framgångsteologi (eg. Dominion) är frågan - vem påverkar vem? ....

Det andra bibelordet beskriver domen över Skökan (den falska ekumeniska världskyrkan som bygger på makt/världsreligion) som utförs av Antikrists (tiostats)armé (politisk makt - "poliser" i drömmen?). Det stora avfallet leder in i en falsk andlighet (New age) och öppnar för ockulta manifestationer och demonisk aktivitet (kundalini) som översvämmar idag. Men det finns också en mängd andra nätverk som leder till denna människans och kyrkans storhet (Dominion), i förlitan på sin egen förmåga och sitt eget förstånd (företagstänkande, oberoende av Gud), istället för ett liv i totalt beroende av Gud, i efterföljelse och helgelse.

Samt lyfta fram de sista meningarna från en dröm som går att läsa om här (värt att läsa allt och Elvors kommentarer): >> En läsare mailade oss denna dröm som är en allvarlig varning för avgudadyrkan!

”Blev då påmind om artikeln och uppfattade att jag ska vara vaksam vilka kristna jag har att göra med. Det handlar alltså om att vara noga med vilka sammanhang jag är i. ” AMEN!

Med detta i åtanke, så vill jag nu åter igen ta upp ett sammanhang, som faktiskt kan kopplas till visst samarbete med Johannes Amritzer och hans ”Apostoliska Nätverk”...

Vill härmed varna för dessa kvinnokonferenser som anordnas av "Sisters International", som startats av Marie Arnfjell, samt de kvinnotidningar som delas ut i samband med konferenserna.

Först och främst vill jag säga att det inte är fel att ha kvinnokonferenser eller kvinnotidningar och som ni ser på denna hemsidas >> så verkar de hängivna och de gör nobla försök att nå ut till människor i nöd... Men vilket Evangelium är det som de förmedlar? Det är detta jag ifrågasätter och vill uppmärksamma i detta brev. Och som ni ska få se, så finns det länkar från den ena organisationen till den andra – som ett stort ”spindelnät” – tala om ett nätverk! Detta är också en av anledningarna till min varning! Det finns mycket att markera och påpeka...ska försöka så gott jag kan...

Vill börja med att säga att jag varnar inte för ”alla” som medverkat/medverkar på dessa konferenser och i dessa tidningar...

Jag är medveten om att detta e-mail säkert kommer att ”trampa många på tårna”...många läser nog dessa tidningar och besöker dessa konferenser...många har säkert blivit välsignade... Men Guds Ord säger att vi ska vara på vår vakt och PRÖVA – och i dag är det oerhört viktigt eftersom falska profeter och lärare dyker upp på löpande band.

Ja, det står ju i Guds Ord; ”Ty jag vet att sedan jag har skilts från er, skall farliga vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Bland er själva skall män uppstå som skall tala det som är orätt*, för att dra lärjungar till sig. *dvs. förvränga. Därför, vaka och tänk på att jag i tre år, natt och dag, inte har upphört att under tårar förmana var och en av er.” Apg. 20:29-31 Det som är av Gud, tål ljuset!

Här kommer mina observationer och kommentarer – medveten om att det kan missuppfattas och misstolkas...men jag känner att jag inte kan tiga heller och låtsas som om ingenting har hänt... (OBS! Jag har arbetat med detta e-mail sedan början av oktober...p.g.a. heltidsarbete och resor så har det tagit extra lång tid...det kan ha kommit till nya artiklar och länkar under tiden...)

Vänligen, om någon vill kommentera, fråga eller ifrågasätta så ber jag först att du/ni tar er tid att läsa/gå igenom allt detta först, inklusive bifogade PDF-filer…

Jag prenumererade nämligen på denna kvinnotidning ”Tidningen Junia” 2005-2006 (möjligtvis även någon tid 2007), som också startats av Marie Arnfjell. Där fick man läsa om intervjuer av katolska nunnor där de fick berätta om sin tro... Ingenstans skrev Marie Arnfjell eller någon journalist från Tidningen Junia och kommenterade att Katolicism inte är Evangelisk Kristen tro - INGA VARNINGAR - utan helt enkelt så var de (Tidningen Junia) delaktiga i att "synkronisera" RKK (Romersk Katolska Kyrkan) med Evangeliska Kristna...mycket bedrövande, vilket ledde till att jag så småningom upphörde min prenumeration och slutade att läsa tidningen. Jag har nämnt om Tidningen Junia förut: >>

Hej! Tack för info, jag har nu på morgonen mailat Mimmi Edin och frågat var övningarna kommer från och var de har sina rötter! Jag väntar på svar Jag vet att de tidigare på Kungsporten har haft träningspass bl.a. Core som är en muskelträning för kroppen gjord för att vara ett alternativ i stället för allt New Age skräp på gym mm. Här är en artikel från Junia om Tikva >>

Tack! Tyvärr, vill jag kommentera att jag slutade prenumerera på tidningen Junia för ett antal år sedan eftersom de skrev flertalet artiklar om katolska kvinnor, som om de var frälsta, utan att tydligt tala om att Bibeln har en klar väg HUR man nalkas Gud – endast genom Jesus Kristus och inte genom ikoner eller Mariatillbedjan! Detta förledde katoliker till att tro att det är väl med deras själar, vilket är djupt tragiskt! De hade även andra artiklar som gav mer intrycket av ”Ekumenik” än Sann Biblisk Enhet. Sen finns det mycket gott som de står för också, fast jag personligen, tappade förtroende för deras artiklar. En kristen tidning måste kunna och våga vara klar med Frälsningsbudskapet – utan kompromiss! De kan ha ändrat sig på de sista åren, och i så fall är det bara att prisa Gud!

Ja, efter ”googlande och sökande” så verkar det tyvärr inte som om de har ändrat sig, och som jag tolkar det, så är de fortfarande för Ekumeniken och söker vägar att ha enhet med RKK - allt i enlighet med Charta Ecumenica! Här kan man läsa hur allvarligt detta med Charta Ecumenica är:>> (ja, jag har länkat hit förut – men det tål att läsas igen!)

Junia Tidningen hade också artiklar med kändisar som fick berätta om sin tro, men det var ju inga ”pånyttfödda – ny skapelse” berättelser, utan kändisar som lever i världen och fortsätter att gå ”sin egen väg”...dessa artiklar finns ännu idag – det fick jag bekräftat av en kvinna som ringde mig den 17/9! Och i början av detta år 2010 satt jag just på en vårdcentral och väntade och hittade ett exemplar av Junia...då fanns det en artikel av en kändis som var med i melodifestivalen 2009! Räcker det inte längre med en ”härligt frälst och överlåten ’okänd’ person” att vittna om sitt nya liv i Kristus? Måste man ta till ”världens kändisar” för att bli ”accepterad och läst”? Dessa artiklar hjälper ju även ”kändisarna” att tro att de är frälsta...vilket är förledande, tyvärr. Vem ska nå dem och förkunna för dem om ”Kristi Evangelium, som är Guds Kraft till Frälsning”? Här har alltså Tidningen Junia tillfällen att intervjua på ”tu man hand” och de tar inte tillfället att vittna om att det finns Frälsning i Namnet Jesus Kristus och Förlåtelse och Rening i Lammets Blod! Det upplever jag som mycket tragiskt!

När jag sitter och skriver så leds jag till att söka ”Junia Ekumenik” och titta vad jag omedelbart hittade: >> högst upp över artikeln står det: Den här artikeln infördes i den kristna tidningen Junia under 2002.

Det unga katolska Sveriges framtid De är lite som natt och dag – så olika och ändå så lika. Jag träffar Angelica Bielinski och Anna Hallonsten Urniaz mitt i natten i Lund, efter en Youth2000 reträtt* . Angelica är SUK (Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker)-ordförande sedan årsmötet i mars förra året, då Anna avgick efter tre år på posten. Anna är fortfarande mycket aktiv och sitter som ordförande i NKUR (Nordens Katolska UngdomsRåd).

Hur ser ni på ekumenik?

-Ekumeniken är viktig, vi ska ju bli EN enad kyrkan till slut, men just nu har vi svårt att jobba med den frågan, säger Angelica. Den är inte prioriterad just nu – även om vi själklart tycker den är viktig - eftersom vi har så mycket att jobba med inom vårt eget förbund. När jag har varit med och träffat andra representanter för kristna samfunds ungdomsförbund sitter alla mest och berättar vad de själva gör och sen blir det inte så mycket mer. Men jag vill tro på en enad kyrka! Vi måste försöka samarbeta konkret. Jag tror vi måste våga möta varandras olikheter – man är så rädd för det man inte känner till. Och också arbeta bort fördomarna vi ofta har om varandra, "pingstvänner är si, katoliker är så", innan vi kan samarbeta.

FAKTA: *Youth2000 >> är en amerikansk katolsk rörelse som utmanar ungdomar att komma nära Jesus under en helg. Detta sker med sång, vittnesbörd och under bön, men framförallt genom tillbedjan av Jesus. För mer information se >>

SUK (www.suk.se) är Riskförbundet Sveriges Unga Katoliker. För mer information se >>

Jag skulle vilja påstå att detta bekräftar det jag skrev ovan! De t.o.m. länkar till Sveriges Unga Katolikers hemsida!

Det fick mig att även kolla artiklarna som just nu finns på Junia >> Där hittar jag denna artikel som perfekt visar vad jag menar om att Junia, som ska vara en kristen tidning, inte ”tar ställning” och pekar på rätt Väg! På detta sätt bejakar de Ekumeniken!

Han leder en av Sveriges mest välbesökta mässor I en intervju med Junia förklarar Olle vad han tror är den största fördomen mot kristna: – Största fördomen eller myten om kristna är nog att man är livsförnekande eller att man lever i svärmisk förnekelse av livets villkor. Tyvärr stämmer den ibland, konstaterar Olle. >>

Allahelgonakyrkans mässa sägs vara en av Sveriges mest välbesökta mässor. Kyrkan växer så det knakar och varje söndag fylls bänkarna till sista plats. Olle förklarar populariteten med att mässan nog är ganska unik, då det har kommit att bli en plats för människor som vanligtvis inte går i kyrkan.

Vi har vågat öppna dörrarna för vår tids andlighet utan att skriva folk på näsan. Här får man tro som man vill. Mer än 200 frivilliga människor bär upp verksamheten.

Olle beskriver att på hans mässor möts icke kristna med kristna och flera religioner finns representerade. Olle beskriver ekumeniken som väldigt viktig:

– Det är avgörande för den här planetens framtid. Män-niskor behöver se vad det är som förenar trots att man kommer från olika religioner. Där vill jag särskilt framhålla mystiken som ekumenikens och religionsdialogens nyckel.

Ett viktigt inslag i era mässor är det ni valt att kalla för ”delning”. Vad innebär detta?

Det är ett sekulariserat begrepp för det frikyrkliga ordet ”vittnesbörd”. Det är vanliga människors berättelser om något avgörande eller viktigt som hänt i deras liv.

Man har kanske drabbats av en livskris och tagit sig igenom denna. Någon har drabbats av det gudomliga eller så är det någon som har fått en ny chans i livet.

Vem har du som förebild eller inspiratör? – Alla människor som går sin egen väg.

Vänner – detta är ”Emergent Church”, som jag bara nämnde om i mitt förra brev! För dig som vill sätta dig in och förstå - här finns en mycket bra undervisning om just Emergent Church >>

Tidningen Junia borde skämmas som förleder läsarna att tro att det är OK med Mystik och Ekumenik! Detta diskvalificerar dem att ens kallas kristen tidning! De kan lika gärna kalla sig ”Emergent Church Tidningen Junia” eller ”Mysticism Tidningen Junia” – ja, så allvarligt ser jag på det i alla fall!

Bara en ”parentes” - här finns en webbsida till som inte vågar eller vill stå upp helt för Sanningen:>> Världsunikt svenskt projekt ska bygga ihop kyrka och moské
I Nacka utanför Stockholm finns långtgående planer på ett "Guds hus" - kyrka och moské under samma tak.

- Byggnaden är en kraftfull motvikt mot dem som ser muslimerna eller de romerska katolikerna som främmande och hotfulla element, säger biskop emeritus Bengt Wadensjö.

INTE HELLER www.dagen.se HJÄLPER LÄSARNA ATT FÖRSTÅ ATT DETTA ÄR HELT OBIBLISKT! Det tycks vara ”inne” att skriva om Ekumenik och att inte säga ifrån med Bibeln som rättesnöre... Kan det vara människofruktan, tro?

Lite information angående ”mässa”, vilket är ett katolskt ord och finns INTE att hitta i Bibeln! Det är med andra ord inte ett kristet ord eller uttryck...  (Mässa = Mass på engelska)
I den Romersk-katolska religionen betyder ordet ”Mass” död. Det latinska ordet ”missa” är taget från det persiska ordet ”Mizd” (engelska mässa) som var en solformad bulle (oblat), med Mithra svärdet (korset) i mitten, som förkroppsligade det gudomliga köttet och blodet av offret till Mithra. Ett annat namn för kommunionskakan (nattvardsbrödet) är ”hostia” (host) som betyder ”victim” (”offer”). I korthet, en mässa är inte en födelse utan snarare en död. Mass är ett ord som inom religiös användning innebär ”dödsoffer”. (Översättning från >> )

Den romerska kyrkan lär att Kristi försoningsdöd på korset under mässan åter görs närvarande. Brödet och vinet förvandlas i och med prästens förvandlingsord till Jesu kropp och blod, och intagandet av dem förenar de troende med Jesus och hans offerdöd. Katoliker talar därför om mässoffret. >>

Tänk på det, mina kära vänner, innan ni går på någon mässa igen!
Vi firar en uppstånden och levande Kristus – inte någon som offras åter och åter...detta är INTE Kristi Evangelium!

Läs gärna vad Lennart Jareteg skriver här:>> S:ta Clara kyrka, Ekman, katolicism och eukaristisk tillbedjan
Ytterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten!
Låt varna er! Varför skriver jag då om detta? Jo, jag vill varna för att så mycket som doppa tårna i denna flod av orent vatten. Jag vill varna för att hoppa på detta ekumeniska tåg som har Rom som slutstation. Jag tror det slutar i bundenhet och slaveri! Katolsk tro är inte evangelium! Katolsk tro är inte ett barnaskap hos Gud och en trons vila! Katolsk tro äger inte en förvissning om frälsning! Katolsk tro har aldrig varit och är än mindre idag en helt bibliskt förankrad tro. Är det en biblisk tro du söker, så lämna alla dessa sammanhang som går den nya ekumenikens väg!”

Tyvärr på engelska, men klart värt att se (11 minuter!) Denna video visar tydligt upphöjandet av Maria inom RKK...något som är helt obibliskt! >> Demoniska Maria-uppenbarelser En video om Maria sedd utifrån Guds eget Ord. Medverkande i videon är bla Roger Oakland som skrivit boken Faith Undone. >>

– Jag kan väl inte säga att jag själv hamnat i en större livskris. Men jag kom till en punkt där jag kände att jag var tvungen att ta tag i mitt liv. Jag ville vara en bra förebild för min dotter. Jag började söka. Livet är något man får jobba på varje dag, det handlar ju väldigt mycket om vilka val man gör vid en kris eller vändpunkt. Tidigare var jag negativ och destruktiv i mitt tänkande. Såg hellre problem än möjligheter, säger Agneta som jobbat en hel del på de bitarna i sitt liv. I dag tycker hon att hon kommit en bit på vägen:
– Jag gillar mig själv bättre och har en bättre dialog med mig själv idag, säger Agneta. I somras gjorde hon en pilgrimsvandring från Saint Jean Pied de Port till Santiago, som hon säger hjälpte henne en hel del i sitt sökande. Jag blev tvungen att umgås med mig själv hela dagarna. Det var en otroligt nyttig erfarenhet för mig, berättar Agneta. En vandring på närmare 800 kilometer som tog henne totalt 19 dagar. Hennes längsta distans blev 67 kilometer.

Ingenstans kan man läsa i denna artikel om ”omvändelse”, ”syndernas förlåtelse”, ”född på nytt”, ”rening i Lammets Blod”, ”Frid med Gud genom Jesus Kristus”...

Men däremot ”...i mitt tänkande”, ”...än möjligheter”, ”...bättre dialog med mig själv idag”... Det låter faktiskt mer som ”positivt tänkande” än ord från en pånyttfödd själ! Pilgrimsvandringen, mina vänner, är Katolicism!

Efter detta påstående; ”det handlar ju väldigt mycket om vilka val man gör vid en kris eller vändpunkt”, så skulle man väl i alla fall kunna förvänta sig av en ”kristen tidning” att här passa på att förmedla ”Hoppet som finns i Jesus Kristus”! Att rekommendera, vid en kris eller vändpunkt, att göra valet att söka Honom och berätta att Han är villig att hjälpa oss till ”en säker klippa” – där vi kan finna ro och få Frid med Gud...oavsett omständigheter! 
Djupt tragiskt att det inte framkom i artikeln eller som ett tillägg efteråt! Man kan ju undra vad meningen är med en sådan här artikel...om inte att förmedla ”Ekumenik” där alla som ”tror” har något gemensamt...

(Inte heller i Dagen nämns det om ”omvändelse” eller ”född på nytt”... >> Tyvärr!) Det finns ju massor att nämna om när det gäller ”pilgrimsvandringar”... Jag sökte lite om denna pilgrimsvandring och fann en hel del länkar... Här kommer fyra länkar som jag vill framhäva:

1)

http://www.travelheroes.se/travelheroes/infor-resan/Pilgrim.html  -  PILGRIMSVANDRING TILL SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Camino, eller Jakobsvägen, till Santiago de Compostela har vandrats i över 1 000 år och varit en av de viktigaste pilgrimsvandringarna i Europa. Bara i år beräknas över 900 000 människor att vandra hela eller delar av leden – både av religiösa skäl, men också för rekreation och kontemplation. Oavsett anledning finns här upplevelser för alla resenärer med bra skor!

Jakobsvägen var under medeltiden den viktigaste pilgrimsvandringen i Europa, men namnet till trots fanns ingen fastslagen väg – alla vägar till Santiago var en pilgrimsvandring. Målet var viktigast, att nå fram till aposteln Jakob den äldres grav (en av Jesu 12 apostlar och den första av dem att lida martyrdöden).

Vart i Bibeln står det att vi ska besöka aposteln Jakobs grav??? Leden i sin helhet är cirka 80 mil lång och vandras av cirka 90% av alla pilgrimer. De riktigt ambitiösa och fromma, som Heliga Birgitta, startar redan i Le Puy utanför Lyon men då blir vägen dubbelt så lång. Inte för att det spelar någon roll – alla leder kan med fördel vandras i etapper och tillfällena spridas ut över flera år. ”Ambitiösa och fromma, som Heliga Birgitta! = fromma Katoliker med andra ord!

Jubileumsår 2010

Oavsett vilken anledning du har till att gå pilgrimsleden är du garanterad upplevelser och möten utöver det vanliga. Här finns tid att tänka, tid att ta det lugnt en stund. År 2010 är det dessutom jubileum, ett Heligt år när den 25 juli infaller på en söndag. Nästa tillfälle är om 11 år så för att gå pilgrimsvandringen under ett Heligt år har du antingen ett decennium på dig att förbereda, eller så är det hög tid att börja nu!

”Heligt år” för vem? Jo, för den Romersk Katolska Kyrkan!

Har du tid över innan hemfärd är ett besök i den 1 000 år gamla katedralen som byggdes ovanpå Jakob den äldres grav ett måste och även ett besök i Gamla Staden som sedan 1985 är uppsatt på UNESCO:s världsarvslista.

DETTA ÄR KATOLSKT - ALLTIHOP!!!

 2)
http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/europa/spanien/article7188685.ab - (Ingvar Oldsberg) Vandrade pilgrimsleden i Spanien med sonen Staffan
Katedralen i Santiago de Compostela är ett av världens stora pilgrimsmål. Här anses aposteln Jakob ligga begravd. Ända sedan medeltiden har människor kommit vandrande hit från hela Europa för att finna syndernas förlåtelse.

Även i tider med krig och epidemier kom pilgrimerna. Jakobsleden var alltid fredad. I mötet mellan alla dessa människor från olika nationer och folkslag byttes tankar och kunskaper för att spridas vidare över kontinenten. Idéhistoriker brukar därför säga att det var längs vägen till Santiago som den moderna västerländska civilisationen skapades. Här föddes Europatanken.
– Jag kan verkligen rekommendera detta. Man behöver inte vara djupt troende för att gå till Santiago, men det är klart att det finns en religiös underton längs leden. Vi har mött väldigt mycket gemenskap och trevliga människor.
En grav med någon död mans skelett...(Ja, det är troligtvis INTE aposteln Jakobs grav!)... Vilket avguderi!
Skulle det kunna bringa syndernas förlåtelse...kanske om man deltar i mässan i katedralen som är byggd ovanpå graven...för det är ju faktiskt dit vandringen leder!
Detta är vad Romersk Katolsk Lära går ut på – att fira mässa och tillbe de döda som de har ”helgonförklarat”... DETTA SKA VI INTE HA MED ATT GÖRA ENLIGT BIBELN!

Aposteln Jakob kan inte förmedla annat än det som går att läsa i Guds Ord! Han skulle aldrig ha tillåtit att man vallfärdade för att tillbe hans grav! Jakob var helt enig med de andra apostlarna i Bibeln att; Det finns endast EN VÄG där man kan finna syndernas förlåtelse = Vägen genom Jesus Kristus och det verk Han gjorde på Golgata Kors för att försona världen med Gud!

för att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv.  Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv. Ty inte har Gud sänt sin Son i världen, för att han skall döma världen, utan för att världen skall bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror, han är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enfödde Sons namn.” Johannes 3:15-18 Reformationsbibeln
3)
http://www.santiago-de-compostela.se/Historia.html  - Pilgrimsvägen till Santiago de Compostela.
I den praktfulla katedralen i Santiago de Compostela finns Jakobs kvarlevor i en grav. Slutmålet för miljoner pilgrimer är den här katedralen.

Vem var apostel Jakob
Jakob var en av Jesu lärjungar. Jakob avrättades under Herodes Agrippa och var den första av apostlarna som led martyrdöden år 44.
Enligt en medeltida tradition skulle Jakobs kropp ha blivit mirakulöst förd till Santiago de Compostela i Spanien.           
Katedralen i Santiago de Compostela
Jakob är Spaniens skyddspatron och hans bild användes som en enande symbol vid reconquista, den period då olika kristna kungar erövrade den iberiska halvön från kalifatet under medeltiden.
Vördas som helgon inom Romerska Katolska kyrkan med helgondag 25 juli som kallas St Jakobsdagen.
Jakob räknas som pilgrimernas skyddshelgon.
Ja, här får vi det bekräftat - det är till katedralen det leder!!! Jakob – pilgrimernas skyddshelgon???!!!  Enligt Guds Ord så finns och behövs endast Jesu Kristi Blods beskydd för de som är frälsta/födda på nytt! Det behövs inget mer – inga skyddshelgon - halleluja!

Heliga åren i Santiago de Compostela
När Sankt Jakobsdagen (25juli) infaller på en söndag, förklarar katedralens biskop i Santiago detta år som ett heligt år.De heliga åren infaller varje 6, 5, 6 och 11 år. Nästa heliga år är 2010, 2021, 2027, 2032 och 2038 etc.
Precis vad jag skulle säga – det är katedralens biskop som förklarar året som ett heligt år – det är inte Gud som gör det! Detta är ”människors läror och traditioner” som kommit från ”villoandar och onda andars läror” och detta går INTE att hitta i Skriften! Detta är enbart ren Katolicism! 

4)
Den här länken var intressant...här kan man än en gång, via länkar, komma ”ända fram till Rom”...
(http://www.internetkyrkan.se/plgrvacom/plgrva3.htm - Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela: >>

Naturlig Församlings Utveckling = Rick Warren http://www.internetkyrkan.se/NFU1.html  http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos - Bibel 2000 http://www.internetkyrkan.se/media.html - skrolla längst ner och man hittar: - Vatikanradions svenska nyheter = http://www.vaticanradio.org/scandinavo/svednews.htm - VATICAN RADIO ”The Pope’s Voice” (= VATIKAN RADION ”Påvens Röst”)

NU TILLBAKA TILL ”SISTERS”! >>

Evangelisation Hjälper kvinnotidningen JUNIA att finnas på vårdcentralerna Sprider barntidningen Just de' till fler barngrupper Då är det väl bättre att de hjälper och ser till att Bibeln får finnas på vårdcentralerna!!! Är det inte DET vi skall sprida – Bibelns budskap?! Se gärna bifogade PDF-filer för ytterligare kommentarer och länkar... -

Här kommer nu ”spindelnätet”...nätverket...

http://www.sisters.nu/ - Sisters International - Rallarvägen 37, 18440 Åkersberga, 08-540 203 28  http://www.junia.se/ - Junia Mission - Rallarvägen 37, 18440 Åkersberga, 08-540 203 28 http://www.juniashopen.se/ - Junia Mission - Rallarvägen 37, Åkersberga 18440, 08 540 203 28 http://www.ester.nu/ - Ester Ledarmagasin - Knipvägen 98, 18462 Åkersberga, 08-540 20328  http://www.justde.se/ - just de' - just de' Redaktion, Rallarvägen 37, 184 40 Åkersberga, 08-54020328 http://www.itcorpmedia.se/ - ItCorpMedia - Åkersberga, Rallarvägen 37, Kontorsmobil: 0733-810638  http://www.itcorpmedia.se/om-oss.html - Vilka är vi som ger mest tid i företaget? Roger Arnfjell - Projekt Manager - Projektledare för EU-projektet Youth Expo tillsammans med Arbetsförmedlingen i Åkersberga. Samuel Arnfjell - Design Manager http://www.laplandonline.se/om-oss.html - Lapland Online AB - Vilka är vi? Samuel Arnfjell - Design Manager, Roger Arnfjell - Projekt Manager


Om Ester: http://www.ester.nu/om-ester.html

Utgivning: 3 ggr per år, med materialbank på nätet Fokus: Ledarskapsundervisning, ledarträning, ledarseminarier Vi har träffat Marie Arnfjell som är ansvarig utgivare för Ester. Det är generellt ett jättebehov av radikal ledarskapsträning med kristen profil i vår världsdel. Vi har mött det så många gånger på våra konferenser och i samband med att vi ger ut tidskriften Junia. Många har efterfrågat någon form av Nätverk för kvinnor i samfund och kyrka och vi tänkte att vi börjar där vi befinner oss. Mitt i det nätverk av kvinnor som redan har kontakt med Junia och våra Juniakonferenser. Vad kommer Ester att innehålla? Vi kommer att fokusera på radikal kristen efterföljelse och ledarskapsfrågo - Jag tror att det är en nyckel för att det ska bli väckelse och förändring i Sverige. Där kristna tar sin tro på allvar och vågar gå före kommer det att hända under, tecken och omvändelser. Ester från Bibeln är ett exempel på en kvinna som vågade lita på Gud mitt i en av de svåraste perioderna i Israels historia. Det blev orsaken till landets räddning. Vilka kommer att skriva i Ester?

Vilka kommer att skriva i Ester? Det kommer att bli flera olika kvinnliga ledare. Flera är vidtalade och vi är precis i en process av förberedelser inför utgivningen i höst.

”Radikal kristen efterföljelse” genom att ta upp och rekommendera boken skriven av Elderedge!!???? http://www.ester.nu/artiklar/38-ledarskap/47-hon-raeddade-ett-folk-fran-foerintelse.html - John Elderedge

Läs bifogad PDF-fil: ”John & Stasi Elderedge – Översättning Recensioner” för djupare förståelse. >>

http://www.ester.nu/artiklar/ledare/46-alla-aer-ledare.html - denna artikel uppmuntrar inte ens att läsa Bibeln för riktlinjer till ”kompasset” som de skriver om nedan!!! Hur ofta och vad ser vi på TV? Hur ofta och med vilket engagemang går vi till kyrkan? ....

Återerövra din egen inre kompass och bli tydlig i vad du står för! Våga visa vad du prioriterar i ditt liv! Då blir du en positiv och stabil medmänniska som kan finnas till för din omgivning. Ta ett nytt tag – sätt dig ned och gör din egen lista! Vad tycker du är viktigt? Prioritera och välj! På vad du ska lägga din dyrbara tid? Bestäm dig för vad som är viktigt för dig – med vad kompromissar du inte? Lycka till med att utöva ditt nyvunna/återerövrade medvetna ledarskap!

Det finns massor av ”positiva framgångsrika affärskurser, tidningar och webbsidor – INTE BEHÖVER VI VÄL BLANDA IN DETTA TILL KRISTENDOMEN?!!!? En kristen kvinnlig ”ledare” behöver EJ få hjälp på ”världens sätt" – hon behöver få vishet utifrån Bibeln som ger kraft och styrka att våga stå upp för Jesus Kristi Evangelium mitt i vardagen – oavsett vilket arbete och vilken slags ”ledare” hon än är! Borde man inte i samband med en sådan här artikel uppmuntra till Bibelläsning och Bön för förnyat sinne och för krafter & vishet att kunna leda med Guds ledning. Och påminnas att anbefalla alla planer, inbokade möten, framtiden m.m. i Guds Händer, så att man inte går i egen kraft? Det hade varit både vist och Bibliskt! Hur vore det om kristna ledare (ja även ”vi vanliga” kristna) gjorde en lista på vad Gud tycker är viktigt och anpassar oss till det! Ja, då skulle vi slippa mycket av den smörjan som kallas ”smörjelse” idag!

Om Josuamission: http://josuamission.org/en/leadership/roger-and-marie-arnfjell - Josuamission - Bammarbodavägen 59, SE-184 91 Åkersberga, Sweden, +46-(0)8-543 521 73

Stöd Sjöhamra Gård 2010-09-20 10:00:00 Församlingen Arken har genom en unik möjlighet kunnat köpa Sjöhamra gård... Vi har fått en unik möjlighet, genom Josua Mission, till en gård i naturskön miljö på nära håll, i Åkersberga cirka en timmes resa från Kungsängen.

http://www.sweden4jesus.se/ - Sweden4Jesus - Kontoret 0733-810638 - Det går bra att kontakta oss via detta formulär. (samma tel. som till ItCorpMedia, se ovan!) Sweden4Jesus är med genom Uppdrag Sverige och bidrar till en kampanj i Målilla den 24-26 oktober. Sweden4Jesus har producerat webbsidan www.malilla.org med information, videos och artiklar som används i samband med inbjudan och marknadsföring av kampanjen.

http://www.sweden4jesus.se/om-oss.html - Namnet är varumärkesskyddat och är namnet på en hel del olika evangelisationssatsningar Marie och Roger Arnfjell är initiativtagare till. Detta görs i samverkan med Pingstförsamlingen i Gävle. Kontot för Sweden4Jesus som finns hos Pingstförsamlingen i Gävle går inte in under församlingens ordinarie ekonomi utan är ett konto som öppnats via ett samverkansavtal mellan Sweden4Jesus och Pingstförsamlingen i Gävle.

___________________________________________________________________________________

Hope FM

http://www.hopefm.se/ - Hope FM - Vill du veta mer om detta eller har möjlighet att samverka går det bra att kontakta Roger Arnfjell på tel 0733-810638 (samma tel. som till ItCorpMedia!)

http://www.apg29.se/index.php?tags=hopefm - Det underbara budskapet om Jesus når ut av en nystartad kristen radiokanal Av: Christer Åberg | lördag 22 augusti 2009 Ordförande i bolaget HopeFM är Roger Arnfjell. Dagensmedia.se skriver: "Roger Arnfjell siktar på att dra in 5 miljoner kronor till projektet. Han räknar med finansiering från privatpersoner, annonsförsäljning, en nyemission i bolaget, men också på kapital från USA. Där ska en kristen radiostation ha samlat in närmare 300.000 kronor till projektet. Ytterligare 625.000 kronor ska komma från organisationen National Religious Broadcasters." Detta kan man läsa om organisationen National Religious Broadcasters - http://en.wikipedia.org/wiki/National_Religious_Broadcasters under Kritik: I en kolumn den 30 maj, 2005 i Harper's Magazine, identifierar Chris Hedges National Religious Broadcasters som en av de ledande grupperna i Dominionism (Herravälde) rörelsen: "traditionella evangeliska, de som kommer ut ur Billy Grahams gjutform, är inte nödvändigtvis bekväma med den inriktning som tas av de inom Dominionism, som nu kontrollerar större delen av USA: s största evangeliska organisationer, från NRB (KJ: NRB = National Religious Broadcasters) till Southern Baptist konventionen, och kan redan göra anspråk på herraväldet över den kristna medier. "

[4] TheocracyWatch (KJ: http://www.theocracywatch.org/) , ett projekt av Center for Religion (Centrum för Religion), Ethics and Social Policy (Etik och Sociala Policy) (CRESP) vid Cornell University, påpekar sambandet mellan National Religious Broadcasters och Dominionism. Behöver jag ens nämna mina slutsatser? Här har Arnfjell ett samarbete med de största ”promotarna” av Dominionism / Kingdom Now! (= Trosrörelse & Apostoliska Nätverk!)

Här är några länkar som förklarar om ”Dominionism” (Herravälde/Herradöme):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Religionskritik#Dominionism - Dominionism Dominionism är en politisk rörelse, utgjord av fundamentalistiska kristna, som dök upp i slutet av 1980-talet, inspirerat av boken, filmen och föreläsningsserien "Whatever Happened to the Human Race?" av Francis A. Schaeffer och C. Everett Koop.

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/FAITHUNDONE9.html - Kingdom Now eller Dominionism lär att kyrkan kan redan nu och här upprätta Guds Rike synligen på jorden. De tror att man kan upprätta en Kristen värld här på jorden. Detta tankemönster har förvandlat skaror av kristna och påverkat både deras tänkande som deras liv. Vad tyvärr inte många av dessa förstår, är att det här är Satans plan att skapa en kopia av Guds plan att upprätta riket på jorden. Konsekvensen av det här blir ju att det kommer att påverka det evangelium vi skall förkunna.

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/kundalinivarning.pdf - Latter Rain-läran har olika benämningar

Latter Rain-lärans upphovsmän var fr a Franklin Hall och William Branham på 1940-talet. Läran handlar om en segerrik, global ekumenisk, maktfullkomlig kyrka som tar över världen och inför Guds rike i ändens tid. (Det var samma tankar hos Romerska Katolska kyrkan som ledde till inkvisitionen). Man säger att Jesu återkomst är "andlig" i kroppen - den kollektiva kroppen (Corporate Christ). Den är en elit av övervinnare som t o m når odödlighet och gudomlighet (Manifested Sons of God). Denna övervinnararmé (Joels armé), skall efter ett paradigmskifte, ledas av de nya (självutnämnda) apostlarna och profeterna (Apostoliska revolutionen). Enheten under dessa ska förlösa härligheten (Glory) och de ska slå ner alla fiender.

En världsvid väckelse skall bryta ut med miljoner, kanske miljarder som kommer med i kyrkan. En kollektiv "smörjelse" (anointing) ska komma över alla som går in under apostlarnas "covering". Apostoliska revolutionens pyramidliknande maktstrukturer - en ny ordning - är kända begrepp för många idag. Likaså Church Growth movement (Kyrkotillväxtrörelsen/numerärtillväxt) och C Peter Wagner. Församlingens hopp blir enligt detta inte längre Jesu återkomst, utan dess storhetstid på jorden här och nu (Kingdom now). Sedan menar man att "Jesus kan frigöras från himlen" och ta över riket som de har åstadkommit. Som grund finns en villolära som lär att Adam hade herravälde före syndafallet (Herradömesteologin/Dominion), vilket djävulen har stulit och som ska återtas och intas på samhällets alla nivåer. En annan benämning på apostlarna är "the New Mystics" (nya mystikerna). Vi ser alltså att det finns många strömfåror/organisationer som förs samman genom nätverk och kopplingar, till en antikristlig flod som svämmar över.

Läs gärna undervisning Adam och Eva >> (jämför Dominion/Herradömesteologin)

_______________________________________________________________________________

Ja, ingen kan väl missa att detta ”nätverk” också är en bra ”affärsverksamhet”!?

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=172166 - Roger Arnfjell, tidigare pingstpastor och numera egenföretagare och internetkonsult

Visst är det nobelt att vilja ”vända på Humanisternas nya kampanj” med en webbsida som heter ”Gud finns nog”!  -  http://www.gudfinnsnog.nu/  

Men än en gång, vilket Evangelium är det som förkunnas? Åter igen; här kan man hitta länk till ”The Book - Testamentet” = Bibel 2000: http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos  
Och naturligtvis finns länkar till andra av deras webbsidor...och de länkar både till tidningarna Dagen och Världen Idag...
Världen Idag vet vi är förmedlare av Trosrörelsen och bejakar Katolicismen... http://www.glandberger.net/2009/06/varlden-idags-katoliker/  

http://www.juniashopen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=56

Tanken bakom Juniashopen

Juniashopen säljer produkter till förmån för kvinnoföreningen Sisters International. Vårt mål är att erbjuda människor möjligheten att köpa något till sig själva eller som present, och samtidigt stödja ett högre syfte.

Sisters International vill genom den kraft evangeliet ger förmedla försoning, ge nytt hopp och praktisk hjälp så att Guds rikes tillväxt befrämjas i Sverige och andra länder.

 http://www.justde.se/om-just-de.html

Om just de'

Tidningen finns till för dig som är 8-13 år – tjej och kille! I varje nummer träffar vi en kändis, skriver om sport och djur… och mycket mera. Det är ett spännande, modernt och roligt up-to-date-magasin. Vår kristna värdegrund och profil färgar hela tidningen, bland annat genom en positiv attityd som visar att alla barn är lika värdefulla!

Samarbete sker med Salt - barn & unga i EFS, Biståndsorganisationen Star of Hope, Sport for Life och lokala kyrkor från alla samfund.

Utdelning av just de´har skett i kommunerna Örnsköldsvik och Skellefteå till alla i årskurs 5. Våren 2008 gjordes en satsning tillsammans med Bibeläventyret (en ekumenisk organisation som arbetar i skolorna) då 10 000 magasin med information om Bibeln trycktes upp. Utdelning sker på mellanstadiet i klasser över hela Sverige.

Ansvarig utgivare: Marie Arnfjell, Junia

VILKEN BIBEL? VAR DET BIBEL 2000? JO DU, DET VAR DET... http://www.bibelaventyret.se/ - BIBELÄVENTYRET - Svenska Bibelsällskapet 2010 http://www.bibelsällskapet.se/ - Om Bibeln - http://www.bibeln.se/om-bibeln/ http://www.bibeln.se/om-bibeln/bibel-2000/ - Bibel 2000 Märk väl; på denna ”Bibel 2000” skrivs det inte ”Bibeln – Guds Heliga Skrift” längst fram...det står däremot ”Statlig Utredning – SOU 2000:100”. Så förnekas att Bibeln är Guds Heliga Skrift! Se efter själva ni som har denna ”Bibel 2000” hemma eller i era församlingar! Gammal information, tänker nu någon...eftersom jag tagit upp om detta förut...men det finns massvis av kristna som än idag inte har en aning om detta! Läs om allvaret och vikten av att ha en Bibelöversättning som grundar sig på rätt manuskript: http://www.bibel.se/ - Svenska Reformationsbibelsällskapet (SRB) Om man är med och delar ut Biblar som förvanskats av icke troende & Bibelifrågasättande personer, så kan man väl inte påstå sig sprida Kristi Evangelium???

Ytterligare en ”parentes”:  http://sisters.org/ -  här kommer man till en Katolsk webbsida  -  som också har en ”shop”, precis som Junia  -  http://www.nunsgiftshop.com/  

(Det är mycket troligt att de inte alls har någon koppling till varandra...men sen kanske det trots allt finns en ”internationell koppling”...det får tiden visa!

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=161576

Det finns flera liknande nätverk inom svensk kristenhet, ett så kallat apostoliskt nätverk som utgår från pingstförsamlingen i Märsta och "Uppdrag Sverige" med bland annat Owe Lindeskär och Roger och Marie Arnfjell i spetsen.

http://aletheia.se/2008/08/03/en-ny-borjan/ Vi inbjuder till en Nationell böne- och profetkonferens för nationen med temat ”En ny början”. Medverkande: Jan o Margaretha Lindéh, Hans och Eva Marklund, Daniel Viklund, Morgan Carlsson, Roger Larsson, Ingemar Helmner, Owe Lindeskär, Roger o Marie Arnfjell, Vello o Ingalill Vaim, Conny o Margret Sundin, Mats Nordén, Barbro Erling m.fl. Se även bifogad kopia ”080808”.. (Pdf >>). (Om man ”Googlar” – 080808 – så finns det massvis av länkar angående 080808: http://www.bing.com/search?q=080808&mkt=en-us&setlang=en-us&FORM=CMNWBR&DI=2883&CE=14.0&CM=SearchWeb) Här kan vi se att man kan koppla dessa sammanhang, med Arnfjell i spetsen, till Amritzers Apostoliska Nätverk! Daniel Viklund är ju en av högsta ledarna i det nätverket... Om inte annat, så kan man se att de samarbetar med Duveskogs Reseservice: http://www.duvres.se/grisrael2010-10-29.html Här ser man Amritzer, Viklund på bild och till höger kan man läsa om en kommande resa med just Marie Arnfjell – de rör sig i alla fall i samma kretsar! Tunisien 29 april - 5 maj 2011

Anita Barker Andersen & Marie Arnfjell - program inom kort Och de – Amritzer & Arnfjell – kallar samma talare! http://turn2paige.wordpress.com/ - detta är utdrag från Paige Junaeus webbsida...vilken jag inte promotar!

Arrive in Sweden on the 30th of March… April 2nd-4th 

http://radiocrux.org/index.php?fontstyle=f-default - Radio Crux

Radio på Internet fortsätter att expandera i Sverige. Med Crux projektet under ledningen av Roger Arnfjell, avser Radio Crux att få internetradio till sin fulla potential. Roger är en skicklig webbmaster och IT-konsult och har drivit på hårt för utvecklingen på detta område. Här finns en “baner”-reklam för Jesusmanifestationen 2009! Visserligen över ett år gammal, det är väl svårt att hålla så här många webbsidor ”up-to-date”, men likväl ett stöd för Ekumeniken!

Titta i bifogad PDF-fil ”Radio Crux” >> vart man kommer vidare från Radio Crux webbsida och vad som avslöjas om Chuck Colson! Man skulle väl kunnat tro och hoppats att ”stora ledare” – även Marie & Roger Arnfjell – skulle ”vaknat upp” efter ”Lakelandsväckelsens fiasko”! Det gjorde ju många av oss ”vanliga”!

Vi (i alla fall jag!) började söka och ”googla” för att ta reda på hur det låg till... Men de flesta ledare tog endast avstånd från Todd Bentley/Lakeland – inte själva Trosrörelsen & CO...men det är ju deras läror som är orsaken till att det går snett för så många!

Sök på Junia, Ester eller de andra länkarna här ovan – ingenstans hittar man varningar för Lakelandväckelsen, inte heller varnas det för Ekumeniken eller Katolicismen...snarare så promotas det! Visserligen har de varningar för New Age, men var finns varningarna för ”Kundalini-anden” som infiltrerats in i församlingarna...??? Jag har inte hittat någon, tyvärr!

Ja, med denna sorts ”nätverk” så tycks det inte finnas någon återvändo... Sverige har invaderats med sådan villolära att Avfallet redan är här och det blir bara mer och mer tydligt – speciellt bland de s.k. ”andliga ledarna” som borde gå i spetsen och leda Guds Folk till att förbereda sig inför Jesu Kristi Återkomst!

Men det finns hopp – med Gud på vår sida så kan vi påverka massor av folk! Vi kan stå emot detta Avfall genom att inte ha någon del i det – genom att ”bojkotta” och inte bidra med pengar...och vi kan varna andra! Ja, vi måste vara extra noga med vart ifrån vi hämtar undervisning och vad vi läser och ”matar oss med” idag...t.o.m. vem vi umgås med – vem påverkar vem? Stora kristna profiler och ledare är naturligtvis ansvariga för vad de för in och accepterar i församlingarna, men i grund och botten är det upp till oss själva – du och jag är ansvariga för vad vi tror på och vad vi gör... En dag ska vi stå inför Gud och hållas räkenskap – då går det inte att skylla på pastorn eller andra ledare! Det finns Nåd för var av en av oss som vänder om till Herren!

http://www.bibelfokus.se/statistik - Påkristning eller avfall?

För en del, kanske många av oss, så känns detta ”nytt och skrämmande” – med varningar för infiltrering in i församlingar av New Age, Trosrörelsen, Mysticism, Kontemplativ Bön, Tikkva, Emergent Church osv.  Tro mig – jag vet hur det känns! Detta var lika nytt för mig våren 2008 (det skrämde mig med!) då jag fick allt över mig på en gång, i och med att jag sökte om Todd Bentley and ”Lakeland väckelsen”... INGET ROLIGT! Men jag vill Sanningen och det vet Gud om!

Vad är då mitt motiv med att ta upp dessa nätverk och varna för dem? Jo, för jag värnar om Kristi Kropp – Guds Församling! Jag skulle vilja slippa skriva dessa ”varningar”...men jag har nöd för det jag ser och blir bedrövad och känner att jag behöver varna...det är många timmar som läggs ner och de timmarna skulle kunna gå till roligare uppgifter!

Många är idag vilseförda av dessa villoläror (jag var en av dem!) som florerar och stöds av dessa ”Nätverk” och jag har djup nöd för dessa som förleds...för Herren Jesus Kristus kommer snart tillbaka och Han kommer för en brudeskara som är redo! Låt oss inte vara som de ovisa jungfrurna i Matteus 25!

Jag vill också uppmana Kristi Kropp i Sverige att vända sig till Guds Ord - istället för att vända sig till den ena konferensen, predikanten och tidningen efter den andra…

När ska vi lyssna till vad Gud redan har sagt? Vi har vägledning både i GT och NT om vad som behagar Gud...
Hur kan man tro att Gud ska vägleda och ge direktioner om man inte först läser och lyder det som redan förmedlats i Bibeln? Vi måste tillbaka till att läsa Bibeln!

Tänkvärt; Marie och Roger Arnfjell med alla sina länkar/nätverk av organisationer, tidningar och konferenser - har de någonsin rekommenderat Sven Reichmans böcker?
Och speciellt hans bok ”Allt är inte Gud som glimmar”??!!!
Har de någonsin länkat till www.bibelfokus.se, www.elvorochjanne.se, www.lighthousetrailsresearch.com eller likande ”apologetiska” webbsidor?  (http://sv.wiktionary.org/wiki/apologetisk)

Har de någonsin haft artiklar som t.ex. ”Rick Joyner full av Gnostiska Villoläror”, ”Todd Bentleys obibliska ängel Emma” eller liknande? Nej, inte så vitt jag kan hitta, tyvärr!
Och det är det som jag vill få fram här – att de har inte en balanserad Evangelisk Biblisk förkunnelse, utan de kompromissar för att ”bemöta alla” och promotar Ekumeniken!

Ytterligare kommentarer skulle kunna göras – men detta har redan blivit för långt! Jag tror att jag har kunnat påpeka det viktigaste...och hoppas och ber att varje läsare ska förstå vad jag menar.
Jag ber om och förtröstar på Guds Helige Andes hjälp att ”öppna ögon och öron” att se och höra! Rädda vad som räddas kan!
Jag ber även för alla de som nämnts vid namn i detta mail & PDF-filer – att Guds Heliga Ande ska överbevisa dem och hjälpa dem att vända om. Än finns det tid och Nåd!

Gud har varnat i Sitt Ord!

(Bibelcitaten hämtade från Reformationsbibeln!)

Så uppmanar jag dig inför Gud och Herren Jesus Kristus, som skall döma levande och döda, vid hans tillkommelse och hans rike: Predika ordet, träd fram i tid och otid, överbevisa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty den tid skall komma, då de inte skall tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, och vända sina öron från sanningen och vända sig till fabler. Men du, var nykter i allt, lid och uthärda, uträtta en evangelists arbete, fullgör din tjänst. 2 Timoteusbrevet 4: 1-5

Se till bröder, att inte någon av er har ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, utan förmana varandra alla dagar så länge det heter i dag, för att ingen av er skall bli förhärdad genom syndens bedrägeri. För vi är delaktiga i Kristus, om vi ända till slutet håller fast vid vår första tillförsikt. När det nu sägs: Om ni får höra hans röst i dag, så förhärda inte era hjärtan så som vid förbittringen. Hebreerbrevet 3: 12-15

Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna skall somliga avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror*, (*KXII: djävulsläror.) 1 Timoteusbrevet 4:1

Då svarade Jesus och sade till dem: Se till, att ingen förvillar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och skall förvilla många. Matteus 24: 4-5

Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte. Ty sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter skall uppstå, och de skall göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla också de utvalda. Se, jag har förutsagt er det. Matteus 24: 23-24

Testa det jag har skrivit och glöm inte att läsa de bifogade PDF-filerna! Den slutliga auktoriteten bör vara vad Guds ord säger! Men NU har jag i alla fall varnat!

För Sanningen, Karin Jansson Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8