KARIN J NYHETS BREV 26/11 - 15


Nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen .. 7 Berg: NAR infiltrerar Svenska Kyrkan - DEL 11
NAR-nätverk – Sverigebönen "grenar ut sig"...

Se bifogad Bilagor:


1) Nytt Nätverk_Hemmets Vän_Torsdagen den 5 november, 2015

2) Dagen_Nytt nätverk för bibeltro inom Svenska kyrkan

3) Nätverket Vägen.nu

4) Böneskola_broschyr_TV7

5) Folder B utsidan (1)

6) Folder B utsidan (2)