Kommande möten:

  • Parousia Mission – Söndag   8 okt        Kl 14:00    – Mötesplats: Wartagården
  • Parousia Mission – Söndag   5 nov       Kl 14:00     – Mötesplats: Wartagården
  • Ohlins till Kortedala Svenska Frälsningsarmén 26 nov Kl 17:00
  • Parousia Mission – Söndag   3 dec       Kl 14:00     – Mötesplats: Wartagården
  • Ohlins till LP-kontakten Kungälv 11 dec Kl 19:00

Vägbeskrivning (spårvagn): Wartagården ligger på Södra Sälöfjordsgatan 29, i närheten av Eketrägatan, på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum: gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.

Med bil: Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på Norra Sälöfjordsgatan. Du passerar under leden (Hjalmar Brantingsgatan) och kommer in på Södra Sälöfjordsgatan. Du ser snart en stor byggnad med texten ”Wartagården” på vänster sida. Parkering finns utanför.