Parousia Mission

År 2022

  • (Obs! Uppehåll i juli månad)
  • Söndag 7 augusti Kl 14:00           Mötesplats: Wartagården Hisingen
  • Söndag 21 augusti Kl 11:00         Emanuelskyrkan Kungsbacka
  • Söndag 28 augusti Kl 11:00         Emanuelskyrkan Kungsbacka
  • Söndag 4 september Kl 14:00    Mötesplats: Wartagården Hisingen
  • Söndag 2 oktober Kl 14:00          Mötesplats: Wartagården Hisingen
  • Söndag 30 oktober Kl 14:00       Mötesplats: Wartagården Hisingen
  • Söndag 27 november Kl 14:00   Mötesplats: Wartagården Hisingen


Vägbeskrivning
(spårvagn) till Wartagården:
Wartagården ligger på Södra Sälöfjordsgatan 29, i närheten av Eketrägatan, på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum: gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.

Med bil till Wartagården:
Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på Norra Sälöfjordsgatan. Du passerar under leden (Hjalmar Brantingsgatan) och kommer in på Södra Sälöfjordsgatan. Du ser snart en stor byggnad med texten Wartagården på vänster sida på Södra Sälöfjordsgatan 29. Parkering finns utanför.

Medverkan i Emanuelskyrkan Kungsbacka