Parousia Mission Göteborg

År 2019

 • Söndag  3 november Kl 14:00Mötesplats: Wartagården Hisingen
 • Söndag  1 december Kl 14:00Mötesplats: Wartagården Hisingen
  (övriga möten se nedan)

År 2020

 • Söndag  26 januari Kl 14:00Mötesplats: Wartagården Hisingen
 • Söndag  23 februari Kl 14:00Mötesplats: Wartagården Hisingen
 • Söndag  22 mars Kl 14:00Mötesplats: Wartagården Hisingen
 • Söndag  19 april Kl 14:00Mötesplats: Wartagården Hisingen
 • Söndag  17 maj Kl 14:00Mötesplats: Wartagården Hisingen
 • Söndag  14 juni Kl 14:00Mötesplats: Wartagården Hisingen


Vägbeskrivning
(spårvagn) till Wartagården: Wartagården ligger på Södra Sälöfjordsgatan 29, i närheten av Eketrägatan, på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum: gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.

Med bil: Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på Norra Sälöfjordsgatan. Du passerar under leden (Hjalmar Brantingsgatan) och kommer in på Södra Sälöfjordsgatan. Du ser snart en stor byggnad med texten Wartagården på vänster sida. Parkering finns utanför.

Övrigt år 2019

 • Söndag 27 oktober Kl 11:00 – Emauelskyrkan Kungsbacka
 • Söndag 24 november Kl 11:00 – Emauelskyrkan Kungsbacka

Medverkan i Emanuelskyrkan Kungsbacka