Parousia Mission

År 2020

  • Söndag  22 mars Kl 14:00         – Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg
  • Söndag  19 april Kl 14:00         – Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg
  • Söndag  17 maj Kl 14:00           – Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg
  • Söndag  14 juni Kl 14:00           – Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg


Vägbeskrivning
(spårvagn) till Wartagården: Wartagården ligger på Södra Sälöfjordsgatan 29, i närheten av Eketrägatan, på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum: gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.

Med bil: Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på Norra Sälöfjordsgatan. Du passerar under leden (Hjalmar Brantingsgatan) och kommer in på Södra Sälöfjordsgatan. Du ser snart en stor byggnad med texten Wartagården på vänster sida. Parkering finns utanför.

Medverkan i Emanuelskyrkan Kungsbacka