Parousia Mission

År 2020

  • Söndag 4 oktober Kl 14:00      Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg
  • Söndag 1 november Kl 14:00  Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg
  • Söndag 29 november Kl 14:00 Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg

År 2021

  • Söndag 24 januari Kl 14:00     Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg
  • Söndag 21 februari Kl 14:00   Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg
  • Söndag 21 mars Kl 14:00          Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg
  • Söndag 18 april Kl 14:00           Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg
  • Söndag 16 maj Kl 14:00             Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg
  • Söndag 13 juni Kl 14:00             Mötesplats: Wartagården Hisingen/Gbg


Vägbeskrivning
(spårvagn) till Wartagården: Wartagården ligger på Södra Sälöfjordsgatan 29, i närheten av Eketrägatan, på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum: gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.

Med bil: Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på Norra Sälöfjordsgatan. Du passerar under leden (Hjalmar Brantingsgatan) och kommer in på Södra Sälöfjordsgatan. Du ser snart en stor byggnad med texten Wartagården på vänster sida på Södra Sälöfjordsgatan 29. Parkering finns utanför.

Medverkan i Emanuelskyrkan Kungsbacka