Många bibelstudier av oss ligger på Truereformation.net
Inspelade predikningar se Parousia Mission i menyn.

Vad då överge församlingen/församlingar? Sigvard Svärd
När vi kommer inför Gud i bön /Elvor Kungsbacka 17/3-2018
Nytändning
/Janne Kungsbacka 17/3-2018
Linnetyget /Elvor
Namnet /Elvor

Gud samlar ”de haltande och de fördrivna” /Elvor PM-möte 28/2-16
Helande när tiden är inne
(Vill Gud alltid hela alla?) /Elvor PM-möte 10/9-17
Att stå i gapet
/Elvor Parousia Mission 8/10-17
Kallad och Formad (Mot Gnosticism)/ Janne Parousia Mission 8/10 – 17
Vem är Gud – Vem är jag?
(Mot Gnosticism)/Janne Parousia Misson 10/9-17
Varningar till Guds folk /Janne
Påskens glada budskap /Elvor
Dopets innebörd i Jesu efterföljd /Elvor
Beklädda med kraft så att vi orkar hela vägen
/Elvor

Varför förhärdade Gud faraos hjärta? /Elvor
Vägen till att superöverflöda i nåden/Janne
Välsignelse eller förbannelse
/Elvor
Styggelsen som orsakar katastrofen
 /Janne
Anden vittnar om Jesu verk /Janne
Lerkärlet /okänd
Förkrosselsen på Hörnstenen /Janne 
Synden och Synderna  /Watchman Nee
Ökenvandringen /A Stroem

Sabbater och Högtider Del 1 –  Del 2 – Del 3   /Elvor
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike /Elvor
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? /Elvor
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT /Elvor
Täckt huvud – tecken på fördömelse? /Elvor
De två skördarna Del 1 – Del 2Del 3  /Elvor
Övergången över Jordan /Elvor
Den nya Adam 1  2  3  /Janne

Det ekumeniska pusslet /R Oakland
Andedop och tungotal /Elvor
Komma in i äkta sabbatsvila – /Ryan Habbena
Som en utgjuten salva /Elvor
Vandra i Ljuset – Vandra i Guds Nåd /Janne
Lydnad och Olydnad /Elvor
Håller du fast eller släpper du taget? /J. Lee Grady

Evangeliet en underbar sanning /Janne
Guds tempelbygge i frid /Elvor
Budskap till den modlöse /Elvor
Psalm 138 /Janne
Kunskapens träd och Babylonska skökans vin /Janne
En annan Jesus /Janne
Vem är Bruden och vilka är de Utvalda? /Elvor
Vad skall vi göra? /Janne

Var och hur skall kristna samlas? /Översatt till Svenska
Guds Visdom eller Människors? / Vår eller Guds väg /Janne
Bevara eller att mista – Abraham och Lot /Elvor
Ändetidens tidsbegrepp Floden /Janne
Det himmelska eviga arvet nu eller sen /Elvor
Vad menas egentligen med ”synd till döds”? /Elvor
Ett förnyat sinne /Janne

Såningsmannen – de på stenig mark /Janne
Vem äger ditt hjärta? Vart är du på väg?  /Janne
Varning för företagstänk/struktur i församlingen & HÄR/Elvor
Köpa och Sälja /Janne
Föd mina får /Översatt till svenska
Guds Härlighet /Översatt till svenska
Jesu Kristi Gudomlighet /Översatt till svenska

Dopet – från ett förenande band till en tvistefråga /Stig Andreasson
Den urkristna församlingens ideal /Midnattsropet
Amos – en obekväm profetröst /Midnattsropet
Antikrists ande /Janne
Messias i ett litet barns namn /Janne
Lite om Avgudar /Janne
Fall eller Upprättelse /Janne
Guds Echad /Janne

Prövning av profetia /Elvor
Vi lever i ett nytt Förbund /Janne
Vad är Rättfärdighet /Janne
In i löfteslandet genom Jordan /Janne
Guds frälsningsplan för Judarna /Elvor
När Gud varnar – Profetiskt tilltal  /Elvor
Nattvarden ur Hebreiska ögon /Janne
Urskiljning /Janne