1 Mos 1:1-3 (Guds plan i Kristus) >>
1 Mos 4 Kain och Abel >>
2 Mos 14:14 >>
2 Mos 20 >>
Ps 5:5-7 >>
Ps 8 >>
Ps 28:1-2 >>
Psalm 32 >>
Psalm 33:6-12 >>
Psalm 50:15 >>
Psalm 40:17-18 >>
Psalm 119:130 >> (Profetiskt)
Ordspråksboken 4:20-22 >>
Jes 9 >>
Jes 21:11-12 >>
Jes 42:13-17 >>
Jes 51::1-3 >>
Jes 53:10-12 >>
Jes 55 Guds väg –  Människors väg >>
Jer 9:23-24  >>
Hesekiel 8 >>
Hesekiel 36:26-27 >>
Daniel 12 >>
Joel 2:30 – Joel 3:2 >>
Sakarja 5:6-11 >>