Ordet ”evangelium” kommer från grekiska och betyder goda nyheter.