Matteus 10:38-39 >>
Matteus 24:11-14 >>
Matteus 24 (Ohlins funderingar)  >>
Mark 4:11 – Guds Rike – Och mänsklig visdom >> /
Mark 4:24 (mänsklig visdom i 4 punkter mot  korset) >>
LK 4:1-13 (Jesu Prov) >>
LK 18:1-8 (Profetiskt studie) (Domaren o Änkan) >>
LK 21:34-36 >>
Joh 3:1-21 >>
Joh 8: 21-32 >>
Joh 20:20-29 >>
Joh 21:18 >>
Apg 5 >>
Rom 1:21-23 >>
Rom 7:1-4 >>
Rom 8:28-31  >>
Rom 9:17-23 >>
Rom 13:8-14 >>
1 Kor 2:27-31 >>
1 Kor 1:4-12 >>
1 Kor 10:2 >>
1 Kor 14:31-40 >> (Ska kvinnan tala eller tiga?)
Gal 3:26-29 >>
Gal 5:22 – Gal 6:5 >>
Gal 6:14-16 >>
Ef 1:1-4 >>
Ef 5:21-33 >> Sann auktoritet och Kvinna – Man (av S Reichmann)
Fil 1:9-11 >>
Fil 2:9 >>
Fil:2:10-11 >>
Fil 2:12 >>
Fil 2: 13 >>
Fil 4:6-9 >> Det finns villkor för Guds bevarande och hans ledning
Kol 1:13-16 >> Blodet på korset är grunden för Guds handlande med oss
Kol 1:15-16 >> Den Enfödde (Jesus) är insatt att ärva allt
1 Tess 2:13 >>
1 Tim 3:15-4:1 >>
2 Tim 1:5-14 (mönsterbilden för förkunnelse) >>
2 Tim 2:15-17 Uppståndelsen redan skett – Kingdom Now >>
2 Tim 2:25-26 (komma ur djävulens snara) >>
Titus 1:1-4 (mönsterbilden förkunnelse) >>
Heb 3:6-8 >> (Husbygget på klippan = Guds vittnesbörd om Sonen)
Heb 11:1 >>
Heb 13:12 >>
1 Johannes 1:1-4 >>
1 Petrus 5:6-11 >>
2 Petrus 2:1-2 >>
2 Petrus 2:19-21 >>
2 Petrus kap 3 >>
Upp 11:1-2 >>  (Profetiskt)
Upp 16 >> (Ohlins funderingar)
Upp 18:6-7 (Profetiskt) >>