Undervisning
(Mp3) Emanuelskyrkan i Kungsbacka

År 2022
Janne: Guds hemligheter /Text (28/8-22)
Elvor: Nådens gåvor /Text (21/8-22)
Janne: Ledarskap som en Herde /Text (1/5-22)
Elvor: Guds mäktiga verk /Text (27/3-22)
Janne: Gud vill öppna våra ögon /Text 13/3-2022
Elvor: Kärlekens väg /Text 27/2-2022
Janne: Jesus är värd mest /Text 9/1-2022
År 2021
Elvor: Vaksamhet och förväntan / Text 14/11-2021
Janne: Inför Guds ansikte / Text 24/10-2021
Janne: Rik inför Gud (mp3) Text 26/9-2021
Elvor: Kallade till tjänare och vittnen (mp3) Text 15/9-2021
År 2020
Janne: Guds ledning och en basun på Sion Text >> 18/11-2020
Elvor: Att leva tillsammans (mp3) Text >> 25/10-2020
Janne: Levande hopp (mp3) Text >> 23/9-2020
Elvor: Vi har vår glädje i Herren /Ps 1 Text >> 30/8-2020
Janne: Kampen mot det onda  / Text >> 15/3-2020
Elvor: Uppenbarelsens ljus  / Text >> 2/2-2020
År 2019
Janne: Dom och rättfärdighet 24/11-2019 Text >>
Elvor: Trons kraft 27/10-2019 Text >>
Elvor: Bönen/Bönsöndagen 26/5-2019 Text >>
År 2018
Elvor: Böneberget i Refidim 5/12-2018 Text >>
Janne: Kvarlevan som känner sin Gud 21/11-2018 Text >>
Bönedag Jesus for Life/Elvor: För Gud är inget omöjligt 27/10-2018 Text>>
Bönedag Jesus for Life/Janne: Gud ger dig ny Nåd 27/10-2018 Text >>
Elvor: Fristaden-tillflyktsorten 10/10-2018 Text >>
Janne: Ljuset som är Mörker 26/9-2018 Text >>
Elvor: Guds väg är alltid den bästa 20/6-2018 Text >>
Janne: Formad och Brukad 6/6-2018 Text >>
Elvor:  Fader, Son och Helig Ande  27/5 -2018 Text >>
Elvor: Jakobs stege 22/5-2018 Text >>
Janne: Kristus vårt Liv 25/4-2018 Text >>
Elvor: Vår berömmelse är i Kristus 11/4-2018 Text >>
Janne: Öppna din mun 27/3-2018 Text >>
Elvor: När vi kommer inför Gud i bön 17/3-2018 Text >>
Janne: Nytändning! 17/3-2018 Text >>
Elvor: Varför bära tunga bördor? 28/2-2018
Janne: Tidens slut 1 14/2-18 Text >>
Elvor: Stanna kvar hos Jesus 30/1-18 Text >>
Janne: Med Jesus i Stormen   3/1 – 18 Text >>
År 2017
Elvor: Att söka Guds vilja och leva i tro  19/12 -2017 Text >>
Janne: Upprättelse 5/12 -2017
Elvor: Frälsning till befrielse  8/11 -2017
Elvor: Rättfärdighetens klädnad 25/10 -2017
Janne: Sanningens väg  25/10 -2017