Varför skall vi ta David Wilkersons budskap på allvar? 1  2 /

Ur boken ”Synen” hungersnöden kommer /
Ur boken ”Synen” en Jordbävning drabbar USA /
Ur boken ”Synen” vulkan på Island startar födslovåndan /
Ur boken ”Synen” Järnridån faller /
Ur boken ”Synen” Världskyrkan /
Ur boken ”Stöt i basunen” – oljekällorna brinner är ett tecken /
Ur boken ”Amerikas last Call” /
Ur boken ”Festen är över” /
Ur predikan: ”Det stora avfallet” / Hans varning till Pingst -1996 /

Video: Tearing Down The Altar Of Baal /
Video SYNEN 1234 /