25 Agape – Mycket tal idag om kärlek men vad är Guds kärlek  (Agape) >> & >>  & >>
59 Agorazo – köpa genom byteshandel >>
96 Adokimos – Något som efter en test är befunnet inte hålla provet >>
154 Aiteo – Det handlar om bön och i vilken attityd vi skall komma inför honom >> & >>
212 Alazoneia – Viktigt ord i 1 Joh 2 Det finns i betydelsen av ”världen”  >> & >>
213 Alazon – Finns i världen – En kraft som är rotat i själen >>
225 Aletheia – En avtäckande realitet som befriar  >>
243 Allos – En annan av samma kvalité >>
331 Anathema – Fördömd, vara under förbannelse >>
371 Anaxios – Ovärdigt eller vanvördigt (nattvardsfirande) >>
458 Anomia – Laglöshet – (förbjuden mat) >> & >> & >> även  (Profetiskt)  >>
498 Antitassomai – Stå emot, strida emot >>
506 Anupotaktos – Uppror (laglöshet) >>
529 Apantesisi – Komma emot för att möta någon >> 
617 Armageddon (Harmageddon) >>
623 Apollyon – Fördärvare, förstörare >>
646 Apostasia/Apostasion 647avfall, avvika, uppror >>
717 Harmagedon – trädfällning, folksamling >>
720 ArneomaiFörneka, inte känna (igen) >> & >>
728 Arrhabon – Handpenning, pant eller förlovningsring >>
732 ArrhostosSjuk i betydelsen moraliskt svag o utan styrka >>
769/772 Astheneia – Sjukdom, svaghet, att ej ha kraft att stå emot synd >>
859 Aphesis Fullständig förlåtelse från Gud >>
946 Bdelugma – Styggelse (”förödelsens styggelse” – se bdelusso G948) >>
948 Bdelusso – Illamående, stank, att förlora matlusten (Rot till Bdelugma G496) >>
955 Beliar (Belial – Ond, falsk, ogudaktig, ”den laglöses avföda” >>
1093 Ge – Jordmån, både hjärtats och jorden & roten till Gaia >>
1097 GinoskoLära känna genom erfarenhet och levande beröring >>  & >>
1127 GregoreuoAtt vaka och hålla sig vaken. Vaka på stegen så att man inte halkar. >>
1140 Daimonion – demoner som lovar framgång och lycka >>
1141 Daimoniodes Demonisk >>
1209 Dechomai – Att ta emot något som erbjuds >>
1228 Diabolos – Djävulen är åklagaren som ”kastar sig mellan två för att skilja dem åt” >> & >>
1261 Dialogismos – Falska föreställningar gör att man ”plockar isär” bibelordet >>
1289 Diakonos– Den lägsta platsen i huset – Den som öppnade dörren när någon knackade  >>
1394 Dosis – En gåva! >> – Ett litet studie.
1391 Doxa – Härligheten som förvandlar ditt liv >> >>
1401 Doulos – >> (Eng) En frivillig slav – Änglarna är också Doulos (Upp 19)
1411 Dunamis – Guds kraft från höjden – men det betyder mycket mer än så >> 
1492 Eido – När en teori blir levande och upplevt (Intuition) >>
1497 Eidolon – Avgudadyrkan >>
1504 Eikon – Bild eller staty >>
1537 EX – Preposition Ut igenom någonting  >>
1519 Eis – Preposition: En rörelse in emot centrum av något >> 
1601 Ekpipto
– att förlora kursen när lag ersätter nåd >>
1702 Empaiktes
– bespottare som hånar, imitatörer som splittrar >>
1746 Enduo –
Ikläda – Sjunka in i  >>
1860 Epaggelia – Löfte, Men också Gudomlig visshet och övertygelse. Detta ord reflekterar tro >>
1870 Epaischunomai – Att komma på skam, Deformeras och Vanäras >>
1922 Epignosis – Det här är ett viktigt ord  >>
2050 Eremosis – Ödeläggelse, förödelse (”förödelsens styggelse”) >>
2052 Eritheia – En som söker sitt eget (Profetiskt) >>
2014 Epiphaino – När Gud lyser på dig >>
2101 Euarestos – Välbehaglig – Göras passande >>
2127 Eulogeo – Välsigna är att tala gott om (önska gott) >>
2250 Hemera – Dag men även Tidsperiod – (Heb – Yom) >>
2065 Erotao – (bön) används enbart när Jesus ber – jämlik med Fadern >>
2087 Heteros – En annan av annat slag och kvalité >>
2275 Hettema – Förlust eller försämring >>
2300 Theaomai – Att skåda Herrens härlighet och förvandlas >> 
2343 Thesaurizo –
Betyder att lagra upp saker i förråd >> Intressant läsning!
2346 Thlibo – Smal, den smala vägen – den smala passagen >>
2363 Thyatira – Fortsatt offer, samma eukaristi som RKK? >>
2390 Iaomai – Botad, Helad, Göras hel >> >>
2537 Kainos = NYTT , Men ordet hänsyftar på något kvalitativt renoverat nytt >> & >> & >>
2540 Kairos – Stunder, händelser, tider (Jmf Chronos 5550) >>
2573 Kalos – Moraliskt frisk >>
2558 Kenoo – Jesus ”uttömde sig” men inte på sin gudomlighet >>
2585 Kapeleuo – förfalska, skada, köpman blandar oäkta material i ren vara >>
2643 Katallagge = Försoning = Att inväxla till ett rätt värde >>
2904 Kratos – En regerande auktoritär kraft – Gud har all kratos  >>
3056 Logos – Det skrivna ordet, Men det betyder mera Guds Logos uttrycker Guds planer  >>
3140 – 42 Marturia – Ordet martyr – Överbevisning i en Rättegång  >>
3308 Merimna – Oron i denna tidsålder förstör din personlighet  >>
3340 Metanoeo –
Omvändelse att byta väg och tänka annorlunda >>
3410 Hora – 1 Timma, en tidsperiod mellan 2 punkter (Profetiskt) >>
3435 Morphosis
– form, yttre struktur (som kan göras med penna o papper) >>
3436 Musterion
– mysterium (pos. eller neg.) Mysteriet Babylon >>
3454 Muthos
– sagor och myter, kan jämföras med visualisering >>
3501 Neos
– en helt ny, en helt annan (jmf kainos 2537) >>
3670 Homologeo –
Bekänna Lika med Logos – Guds plan >>  & >>
3700 Optanomai – Handlar om att se med sina ögon och förstå det du ser. >> 
3709 Orge
– Guds eviga pågående vrede över synden (vredesdomen, inte vedermödan) >>
3841 Pantokrator –
El Shaddai – Den Allsmäktige >>
3928 Parechomai – Försvinna eller passera förbi (om himlakropp bl a) >>
3952 Parousia – Att komma emot någon i ett möte och en personlig närvaro >>
3980 Peitharcheo
– Att lyda en härskare och hans ord (Ett mycket intressant ord) >>
4088 Pikria – Bitterhet, Bitter Galla >>
4102 Pistis – TRO och övertygelse och att ge upp inför Gud >>
4112 Plastos –
falska argument, (läror för att sko sig på andra) >>
4138 Pleroma
– fullhet eller fullt antal >>
4143 Polos/polus – många eller de flesta, mer än hälften >> & >>
4183 Planao
– Vilseleda, leda vid sidan av vägen, förvilla >>
4190 Poneros
– Ondska – Hur Gud ser på saken är intressant! >>
4208 Porneia – Prostitution och äktenskapsbrott eller otrohet (Skökan Babylon) >>
4297 Prokopto – Gå före och göra en väg genom att hugga >>
4396 Prophetes – Profeter lyser upp vägen >>
4318 Prosagoge – Att få tillträde inför en konung >>
4413 Protos –
Nästan samma betydelse som Heb 7225 Reshiyth (Profetiskt) >> 
4506 Rhuomai –
Frälsa genom att dra bort från faran (floden) >>
4567 Satan
– Motståndaren som anklagar och attackerar >>
4592 Semeion –
Tecken på att Guds rådslut går i fullbordan >>
4650 Scorpizo
– Den som förskingrar och splittrar >>
4651 Scorpio
– Att stinga (med giftläror) och att hemlighålla ett mål >>
4653 Skotia –
Mörker och syndens konsekvens >>
4654 Skotos
– Det som leder till andligt mörker >>
4692 Speudo
– Inte påskynda men ivrigt åstunda Jesu ankomst >>
4728 Stenos – Trång, den trånga porten >>
4735 Stephanos – Krans eller  Krona – vår segerlön >> 
4741 Steritzo –
Att styrka , Göra fast , Bekräfta, Vända sig i en speciell riktning >>
4893 Suneidesis –
Samvetet – Det är dörren Herren kommer in igenom >>
4964 Suschematizo – att formas enligt ett schema eller en form (världen)  >>
5046 Teleios – Vara hel och uppfylld samma som Hebreiska 8549 Tamiym >>
5244 HuperEphanos – Högmod– stolthet Har vi det i våra liv så kommer Gud att vara emot oss >>
5287 Hupostatis – ”Håll fast vid korset” >> & >>
5319 Phaneroo – Lysa fram och göra synligt det vår öga inte kan se >>
5351 Phteiro – Förtorka, Förbränna, Skrumpna, Göra vissen mm >> & >> 
5429 Phronimos
– Förståndig (tjänare) är uppmärksam på Guds intresse >>
5467 Chalepos
– kraftlös, svår, farlig (kraftlöshet i svåra tider) >> & >>
5515 Chloros
– Grön, förknippat med klorofyll >> & >>
5550 Chronos
– Tidsaxel, en löpande tid (Jmf Kairos 2540) >>
5590 Psuche –
Personligheten hos en individ hennes själsliv >>
5594 Psucho – Kallna, kärleken svalnar när själiskhet tar över >>
5611 Horaios
– Underbara gärningar som sker vid rätt tid >>