Parousia Mission predikningarna läggs ut på – Youtube (allt ligger på Jannes Youtube-sida)
Mer inspelad undervisning HÄR (äldre predikningar) och HÄR (Emanuelskyrkan Kungsbacka)

Elvor:  Bibelstudier/predikan i text   Ljud Soundcloud / Youtube / 28/3-23
Janne: Bibelstudier/predikan i text   Ljud Soundcloud / Youtube /23/4-23

År 2023

 

År 2022

År 2021

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

År 2013