/Text / Youtube / Soundcloud

Parousia Mission predikningarna läggs ut på – Youtube (allt ligger på Jannes Youtube-sida)
Mer inspelad undervisning HÄR (äldre predikningar) och HÄR (Emanuelskyrkan Kungsbacka)

År 2024

 • 14/4 Elvor: Iklädda Guds vapenrustning /Text/ Youtube
  Janne: Herren talade till Kain /Text/ Youtube /
 • 17/3 Elvor: Tjänare eller Herrar /Text/ Youtube /
  Janne: Vår upphöjde Kung /Text/ Youtube /
 • 18/2 Elvor: När Gud talar /Text/ Youtube /
  Janne: Vägd på en våg /TextYoutube /
 • 21/1 Elvor: Är Israel Guds egendomsfolk? /Text/ Youtube /
  Janne:
  Den Aronitiska välsignelsen /Text / Youtube /

År 2023

År 2022

År 2021

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

År 2013