/Text / Youtube / Soundcloud

Parousia Mission predikningarna läggs ut på – Youtube (allt ligger på Jannes Youtube-sida)
Mer inspelad undervisning HÄR (äldre predikningar) och HÄR (Emanuelskyrkan Kungsbacka)

 

År 2023

År 2022

År 2021

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

År 2013