1 Av = Fader + 1121 Ben – Son orden ger oss ljus över Guds Plan >>
3 Abaddon – Fördärvare, förstörare >>
205 Avon – Laglöshet på Hebreiska (rot  5753 avah) >>
216 Or
– Ljus och Ordning – Gud skapar ordning i kaoset genom sitt Ljus >>
259 Echad/achad – en(het) >>
430 Elohim  Gud se 1 Mos 1:1 >> & >> 
639 Aph
– Att vara vred och att lida (om Guds vrede) >>
779 Arar – förbanna, hindra, binda >>
982 Batach
– Tro och trofasthet och att omslutas av en mur (Yesua) >> & >>
1288 Barak – Välsigna är att böja knä (ödmjukhet) >>
1409 Gad – Avgud som betyder krigsskara eller truppernas gud >>
1471 Goyim – Hedningarna – Alla andra träd i LK 21:29 >>
1516 Gay – Dal eller trång klyfta där vi möter arrogans >>
1538 Gulgolet – Lösen på Golgata (hemlighet i hebreiskan) >>
1697 Dabar – Ordet har nästan samma betydelse som Logos i NT  >>
2455 Chol – Betyder att göra profan eller ohelig >> 
2502 Chalats – Dra någon från faran – Styrka någon genom att närvara >> Del 2 >>
2554 Hamas/Chamas – våld >> & >>
3034 Yadah – Lovprisning – upplyfta händer och överlåtelse och kapitulation. >>
3045 Yada –
Lära känna genom erfarenhet och beröring >> 
3117 YOM –
En dag eller en tidsperiod (Profetiskt) >>
3467 Yasha –
Frälsning genom att en väg öppnas genom svårigheten >> 
3474 Yashar –
En jämnad väg, Att vara uppriktig, Göras passande, Ledas >>
3671 Kanaph – (styggelsers) vinge eller utbredande >>
3722 Kaphar – Att bestryka eller försona  >>
3724 Kopher – Jordbeck på arken >>
3820 Lev – Hjärta – Sinne – Inre människan >>
4131 Mot – Ur kurs eller skaka – som en jordbävning >>
4148 Musar – Korrigering och fostran av Gud >>  
4159 Mophet
– Synligt tecken eller mirakel >>
4164 Motzak –
Depression, Frysa till is, Tvångsbeteende >>
4507 Meni
– Många och flertal (månguden, gudinnan Fortuna) >>
4581 Maoz
– Fästenas gud (Jupiter) >>
5145 Nezer
– Kronan som tecken på avskildhet och hängivenhet >>
5207 Huios
– Äkta barn (söner och döttrar) >>
5251 Nes/nissi – res korsets banér >>
5493 Sur –
Att ta bort , Att stänga igen, Att gå på sidan av >>
5641 Sathar
– Gömma undan – Dra sig undan – Gömma under >>
5753 Ava – Vända ”Ava panyim (H6440)” – vända jorden upp och ner >>
5794 Chiydah – Illasinnad (antikrist), dömer orättfärdiga domar >>
5008 Akkabiysh
– Spindel som väver nät(verk) >>
5459 Segulla –
(Guds) egendom, den dyrbaraste skatt >>
5909 Akbar
– Vad betyder det att man tillber möss? >>
6075 Awphal  –  Betydelse: Att svälla (Jäst Deg)(Syrat) Att upphöja sig själv.  >>
6175 Arowm – Ormens list, Avtäcka, Göra naken, Manifestera >> 
6327 Puts
– Förskingra, sprida ut som en sprängning >>
6343 Pachad
– Fruktan och terror >>
6354 Pachath
– Fallgrop (sjunkhål?) >>
6440 Panyim – Ansikte, framsida eller närvaro >>
6726 Sion
– Platsen som pekar på Jesu försoning och ett andligt tempel >>
6822 Tsapha
– Väktaren och väktarens uppgift >>
6960 Qavah –
Läs vad det betyder att vänta på Gud >>
6999 Qetoret
Rökelse en symbol för bön >>
7081 Qesem
– trolldomssynd, spådom, häxkraft  >>
7121 Qarah- Kalla, Ropa ut, Bekosta behoven >>
7143 Qalal – Förbanna, förakta och att göra lätt (värdelös) >>
7225 Reshiyth –
Begynnelsen ,Den förste ,Chefen (Profetiskt) >>
7478 Raal
– skakningar som av berusning (om Jerusalem) >>
7503 Rapha
– var stilla och grips inte av panik >>
7533 Ratsats –
Förtrycka krossas >>
7563 Rasha
– Att vara ond – men vad betyder det mer i Guds ögon? >>
7701 Shode – Överleva en katastrof, Rövare (Tjuven)(Profetiskt) >>
7853 Satan – Motståndaren som anklagar och attackerar >>
7919 Sakal – Experten (Gud) som lär och undervisar >> & >>
7922 Sekel – Klokhet och politik >>
7962 Shalvah – Kommer med fred eller fredligt  >> & >>
7965 Shalom – Frid – Fullhet – Att vara hel och välsignad >>
8085 Shema – Lyssna – Förstå – och göra >>
8245 Shoked
– Gud vaktar över sitt ord >>
8247 Shaked
– Mandelträdet ”det vakande trädet” >>
8251 Shiqquts –
(förödelsens) styggelse eller förbjuden mat >>
8397 Sheriyruth – Falska föreställningar beror på hjärtats hårdhet >>
8324 Sharar – Fientlig emot Gud >>
8394 Tabuwn – Ordet är besläktat med 1922 Epignosis på Grekiska och är Intressant  >>
8451 Torah – Det här ordet är mycket missuppfattat – Det betyder egentligen undervisning –  >>  & >>
Bokstaven Ayin – Det finns mer bakom en bokstav än bara bokstaven  >>