Är Katoliker kristna? /Richard Bennett / Mystery Babylon (Eng pdf)
Eukaristin vi kan tvingas tillbe? /Mike Gendron
Skillnaden mellan Katolsk lära och evangelisk tro 1  2  3  4 / Stig Andreasson (YouTube)
The TrueReformation