• Video – serie om Jesu återkomst producerad av Elvor Ohlin >>
 • David Wilkerson säger: Vi kommer inte att slippa undan lidandet som kommer >>

______________________________________________________

 • Ljudklipp Sven Reichmann: Läran om ”uppryckandet” innan vedermödan ger ovaksamhet >> 14/10
 • Benjamin Baruch: Pre-Trib läran är från Satan för att bedra oss >> (Mp3) 17/2-10
 • På tröskeln till vedermödan. Vågar församlingen se tecknen? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8/12-09
 • Samtal om uppryckandet före eller efter vedermödan  (Eng)  >> & >> & >> & >>  1/11-09
 • Elvor: Kan Jesus komma när som helst? >> 16/9-09
 • Vittnesbörd! Man kan faktiskt byta uppfattning när ljuset kommer >> 15/9-09
 • 12 mycket intressanta videoclip om Tidens slut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  – 10/8-09
 • Vad betyder uttrycket ”som en tjuv om natten” >> 23/6-09
 • Elvor Ohlin – Mera om Jesu tillkommelse >> 23/6-09
 • Elvor Ohlin (mp3) Jesu tillkommelse Del 1 o Del 2
 • Elvor Ohlin (mp3) Förbundet >>
 • En bra artikel om Darbyismen  Pdf  >>
 • Antikrist kommer före Jesus Kristus testet >>
 • Jerry Potter (Mp3 – clip) ogräset skiljs från vetet >>
 • Mike Gendon (Mp3- clip) ogräsets tillbedjan av The Eukarist Christ >>
 • Hur såg kyrkofäderna på antikrist? (eng) Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4