Läs mer

Profetiskt: Ohlins fundering (EO) 8/10-09

Ohlins Fundering 8/10-2009 Elvor Ohlin Innehåll: 1. Dags att vakna! – profetiskt tilltal: många kristna sover och vill fortsätta sova men Gud vill väcka 2. Falsk trygghet i pengar och välfärd – vi måste se upp så att inte pengar blir den trygghet som bara Gud kan vara 3. Alla jordens invånare drabbas – ”en prövningens stund” skall komma över…
Läs mer