Ohlins Fundering 8/10-2009
Undervisning: Elvor Ohlin

Varning! Nytt ”cellgruppssystem” med kontemplativa influenser

Innehåll:
1. Dags att vakna!
– profetiskt tilltal: många kristna sover och vill fortsätta sova men Gud vill väcka
2.
Falsk trygghet i pengar och välfärd – vi måste se upp så att inte pengar blir den trygghet som bara Gud kan vara
3. Alla jordens invånare drabbas – ”en prövningens stund” skall komma över alla, en ekonomisk krasch?, en ny reservvaluta som ersätter dollarn?, ”Finansiell Domedag”
4. Nyandlighetens väg in i kyrkorna –
Rick Warrens samarbete med Leonard Sweet, Emerging Church liberalteologi: ”ett nytt evangelium”, F d new agaren Warren Smith varnar
5. G12 – The Master Plan
– en falsk ”framgångsstruktur” från som är förödande för församlingarna: Varning!
6. Kontemplativ bön ledde in i New age
G12 ett farligt ”vapen” för kontemplation som kväver det andliga livet [Grundtext: chalepos G5467, Morphosis G3435]
7. Vad tror katoliker egentligen?
– länk till Mike Gendrons vittnesbörd (katolik i 37 år tills han började läsa Bibeln…)
8. Urskiljning och löfte om beskydd

1. Dags att vakna!

Efter vår medverkan i närradioprogrammet Full Gospel om tidens tecken, har vi fått många positiva reaktioner. Det finns ett stort intresse för tidstecken, trots att det knappast talas om det i predikstolarna. Orsaken till tystnaden är säkert flera.

Ove Larsson som har närradioprogrammet berättade om en upplevelse nyligen, en natt då han vaknade och gick upp för att dricka lite juice. Plötsligt fick han till sig fyra ord STÖR INTE VI SOVER. Han undrade om det menas att han skulle vara tyst eftersom han bor i ett stort hyreshus och det var mitt i natten. Men så fick han uppenbarat för sig att det hängde skyltar över många kyrkdörrar där det stod STÖR INTE VI SOVER.

Du kan nu ladda hem programmet på en Mp3 fil och lyssna på det >>

2. Falsk trygghet i pengar och välfärd

Jag vill påminna om något som Jesus sa.

Luk 21:33  Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 34  Men akta er för att berusa er och dricka er fulla (egentligen ett starkare ord för berusning än av alkohol) och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35  som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36  Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly (inte dras med i…villfarelse, girighet och självcentrering) allt det som skall komma och kunna bestå (stå fast i tron) inför Människosonen.”

Framgångsteologin har skördat många offer bland kristna och materialismen har sitt grepp över hela västvärlden. De som för ut teologin som menar att tron är en god affär, något JAG ska vinna på (1 Tim 6) kommer att stå handfallna och förvirrade. Vi som kristna får inte låta ”det jordiska” uppsluka oss. Pengar i sig är inte något ont, bara ett medel. Men kärleken till pengar är roten till allt ont. (1 Tim 6:10)

Tryggheten finns hos Gud. Vår trygghet är inte pengar utan i HERREN. Han är UNDRENS GUD! Hans ord och löften är fasta och sanna! Bibelns ord är inte skrämselpropaganda för det som kommer! Den ger oss fakta. Gud varnar oss för svårigheter och prövningar för att vi ska söka honom och överlåta oss åt honom. Han har allt som sker under kontroll.

Ps 119:114 Du är mitt beskydd och min sköld, jag hoppas på ditt ord.

3. Alla jordens invånare drabbas

Upp 3:10  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (igenom – inte bort från!) prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 11  Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

En ekonomisk krasch?

Är ”snaran, prövningen” en ekonomisk krasch? Ingen vet men mycket tyder på det. David Wilkerson varnade i Synen 1973 >> och det uppfylls bokstavligt idag. han har fått nya varningar senaste året.>>

En av våra vänner ringde den 4 oktober och berättade om hur hon blev väckt och hade fått ett profetiskt tilltal samma natt. >> Hon kände inte till den varningen som vi fick en vecka tidigare >>. Allt profetiskt skall prövas men ett sådant här tilltal vet man först när det händer.

Den ekonomiske experten Larry Edelson skriver 4/10 -09 att Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) går samman med den globala attacken på dollarn och har börjat efterlysa en ny global reservvaluta. Detta kommer att diskuteras i Istanbul nästa vecka.

Edelson skriver bland annat att globala regeringar, centralbanker, företag och investerare fortsätter att drastiskt minska sina dollarinnehav. Enligt IMF sjönk dollarns andel av världens valutareserver i april till juni i år, till den lägsta nivån på tio år. Innehav av euro däremot, steg till ett nytt rekord. >>

Förra veckan varnade Världsbankens ordförande Robert Zoellick att dollarns ställning kommer att ifrågasättas.
6 oktober 2009 håller man gratis seminarium på Internet av ekonomiska experter om ”hur man skyddar sig och sin familj vid dollarns död och dess katastrofala konsekvenser” >> (Målet är fortfarande att gå med vinst genom krisen).

”Finansiell Domedag”

Martin D Weiss, en annan amerikansk ekonomisk expert, skriver att ”Regeringens tre rapporter pekar på en finansiell Domedag”. Han syftar på Amerika och uttrycker det ekonomiska läget med ett enda ord – vansinne! >>

Senaste analysen från Congressional Budget Office säger att även det värsta scenariot som beskrivits kan vara underskattat med stor marginal, om finansmarknaden grips av panik och sätter igång en ond cirkel som är okontrollerbar. Amerikas öde ligger i utländska händer då skulden fortfarande uppgår till 7, 9 biljoner dollar (!).

Trots detta har varken kongressen eller Obamas administration lagt fram en plan eller tidtabell för att uppmärksamma detta domedagsscenario, skriver Weiss.  Deras enda lösning är att göra fler överenskommelser, låna mer, och trycka mer sedlar utan hålla tillbaka.”De har gett oss en säker färd över svåra vatten…men bara för att sen kasta våra tillgångar till högstbjudande på den globala aktionen.”

4. Nyandlighetens väg in i kyrkorna

På webbsidan Lighthouse Trail skriver Philip Grey om New Church Specialties (NCS), en ny kristen rådgivning. Men NCS är en kanal för nyandlighet. De påstår sig ”utbilda dagens ledare för morgondagens kyrka” och vill förändra kyrkans sätt att kommunicera. >> & >>

Philip Grey: NCS erbjuder böcker av New Age sympatisörer som Leonard Sweet, Brian McLaren (Emerging Church), och Ken Blanchard för guidning för sina efterföljare. Leonard Sweet, författare till Quantum Spirituality, har arbetat vid ett flertal tillfällen med Rick Warren för att föra ut det han kallar den nya andligheten. Ett väldokumenterat avslöjande av Sweets tro går att finna i Warren Smiths nya bok A ”Wonderful” Deception. Smith var djupt i New Age men blev frälst och förvandlad av Jesus Kristus – ett mycket starkt vittnesbörd HÄR >> .

Emerging Church förespråkar ”ett nytt evangelium” och står för den nya liberalteologin. Läs Stefan Swärds artikel i Världen idag >> och på hans blogg från augusti 2009 >> och Mikael Karlendal om Brian McLarens religionssynkretism (blandning av religion) >>

5. G12 – The Master Plan

Hur ska New Church Specialties (NCS) kunna påverka tusentals kyrkor runt om i världen som de planerar? Lighthouse Trail avslöjar hur man vill påverka tusentals kristna genom att fullgöra ett program som ”kan fungera som en katalysator för att föra in andligheten” från Sweet, McLaren och Blanchard.

Programmet är mest känt som G12 (cellstruktur där alla indelas i 12) men man undviker att kalla det G12 utåt. Istället uppmanas man att använda namnet The Master Plan eller Lärjungemodellen. Det handlar om en teknik för att få framgång delvis enligt D Yonggi Cho och Cesar Costellanos, som lovar stor tillväxt med detta program.

De påstår att ”sann tillväxt i kyrkan bara kan nås genom CELLstruktur där en ledare kommer att utbilda 12, som kommer att utbilda 12, som kommer att utbilda 12…” Det finns många oroande rapporter om övergrepp och disciplinåtgärder om man inte följer cell – ledaren som man har över sig. (Modellen utgör en pyramid).

En pastor i Anaheim som deltar i programmet, har gjort en överblick av The Master Plan och delger att en lärjunge bör träffa sina 11 bröder och systrar upp till 3 gånger i veckan och fortsätta vara förbunden till dem för livstid. Med The Master Plan hoppas man kunna utrota traditionella program, som söndagsskolans existens (t ex).

Leonard Sweet skriver: ”Kraften i smågrupper är deras förmåga att forma lärjungar för att få folk in i fasen med kristusmedvetande och att bli sammanlänkade med varandra”. (p. 147, Quantum Spirituality).

Tycker någon att detta låter som New Age termer och hjärntvätt?
Var tog den helige Andes ledning och Andens frihet vägen?!…förtröstan på HERREN!?

6. Kontemplativ bön ledde in i New Age

Lighthouse Trail: Med tanke på hur extremt utbredd mystisk kontemplativ andlighet [hinduism i ”kristna kläder”] är i större delen av kristenheten idag och med tanke på New Church Specialties främjande av kontemplativa förespråkare, kan G12 strukturen bokstavligen orsaka att det kontemplativa exploderar i tusentals människors liv mycket snabbt.

New Age författaren (obs!) Marilyn Ferguson, som skrev boken The Aquarian Conspiracy, säger att 31 % av alla som är involverade i New Age andlighet kom in i det genom kristen mysticism och kontemplativ bön (!!!)
Mystikern Richard Kirby: ”Meditation av framstående ockultister är identiska med bönerna av framstående kristna mystiker”.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra [chalepos] tider…
3:5 …och ha ett sken [morphosis] av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Det grekiska ordet chalepos (Strong G5467) har också betydelsen kraften minskar, kraftlösa, svåra, farliga tider.
Vad är det som gör att kraften minskar i församlingen? Morphosis (Strong G3435) betyder en form, en yttre struktur, en skiss (som kan göras med papper och penna). En yttre form (sken) utan inre substans.

Gud delar inte sin ära med människors tekniker och former. Vi uppmanas att fly sådant! Smågrupper av alla de slag i församlingarna kan vara bra om det är frivilligt. Denna styrda form som alla ska formas i, är en världslig konstruktion som kväver Andens liv, tystar det profetiska och uppenbarelsen upphör. Det leder lätt in i självrättfärdighet och kontroll och är dessutom ett effektivt och farligt redskap om nyandlighet och annat osunt tas in.

Jes 31:1  Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp (söker hjälp hos världens experter!). De förlitar sig på hästar (egen kraft) och förtröstar på vagnar (egna lösningar och verk), därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor (räknar i antal och mängd – ”om vi är många blir vi starka”). De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN.

David Wilkerson har i en predikan sagt att djävulens plan idag är att föra ut Guds folk från sann andlighet och in i det själiska. Därför att den själiska människan inte kan ta emot det som är andligt (1Kor 2:14). Den helige Ande ska visa vad komma skall. (Joh 16:13) Är det därför de här rörelserna har gjort sig kända för att inte se eller vilja se tidens tecken och Jesu återkomst? Förutom att de säger sig ha ”ett nytt evangelium” (gäller EC) där inget ska nämnas i kyrkan som kan stöta sig med människor.

Varför är det en farlig väg? Därför att man bygger församling med mänsklig visdom utanför Bibelns ord. En sådan kompromiss leder alltid till att man förlorar urskiljningen och öppnar för allt möjligt som kommer att ödelägga församlingar. Mysticism och kontemplativ bön är två vanliga komponenter i dessa rörelser. Definition följer:

“Kontemplativ andlighet: 
En övertygelse som använder urgamla mystiska metoder för att framkalla förändringar av medvetandet (tystnaden) och har sina rötter i mystik och det ockulta men ofta insvept i kristen terminologi. Utgångspunkten för den kontemplativa andligheten är panteistiska (Gud är i allt) och panentheistik (Alla är gud/allt är i gud). Gemensamma termer som används för denna rörelse är “andlig bildning”, “tystnaden”, “i stillhet”, “urgammal visdom”, “andliga discipliner” och många andra.”

7. Vad tror katoliker egentligen?

Det pågår en rörelse bort från Guds ord och en infiltration av mysticism och falska läror in i evangeliska kyrkor runt om i världen. Men vad tror egentligen katoliker? Läs eller lyssna på Mike Gendron som var katolik i 37 år, tills han öppnade Bibeln, började läsa och upptäckte sanningen! Läs utdrag på svenska >> video på engelska  >> 

8. Urskiljning och löfte om beskydd

Hur ska vi kunna ”undfly allt detta och kunna bestå inför Människosonen”? Vi får be Gud om urskiljning. Den som ödmjukar sig inför honom och ger kärleken till sanningen rum, är lovad hjälp och beskydd. Gud hör en ärlig och enkel bön och lovar att inget kan skilja oss från Kristi kärlek. (Rom 8:35-)

Jes 35:8  En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas ”den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar (fåkunniga).

Joh 14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vad gjorde profeten Daniel när alla måste tillbe bildstoden, annars kastas i lejongropen? Han fortsatte be till himlens Gud morgon, middag och kväll som han alltid brukade göra. Hans tro och lydnad till Gud ledde senare till att många började tro på Daniels Gud.

Den stora dagen närmar sig då ”skyn brister” och Jesus kommer i makt och härlighet! Hela skapelsen längtar (Rom 8:18-23) – och vi med!

Till sist en profetisk hälsning från en Bönedag i Bohuslän (med tillstånd). >>

Mvh
Elvor Ohlin