Läs mer

Ohlins Fundering 13/10-2022

Undervisning: Elvor Ohlin2022-10-13 Mer att läsa i ämnet:G12/Cellkyrkans ursprung och konsekvenser (Del 1) 26/9G12/Cellkyrkans ursprung och konsekvenser (Del 2) 27/9Ohlins FunderingarDen falska andligheten Del1 7/11-2022Den falska andligheten Del2 7/11-2022NÄR BLEV BÖN EN HANDELSVARA? 26/11-2022 (Om Sverigebönen och 24/7-bönen)Himlens drottning 6/3-2012 ”New age-kristendom” – en falsk kopiaKanske du har svårt att tro på våra varningar, som gäller den andliga utvecklingen? Att vi överdriver?…
Läs mer