Mt 13 Såningsmannen – de på stenig mark

Mat 13:5 En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. Här i Matteus hade säden ingen djup jord så säden som växte upp väldigt snabbt och hade ingen rot…
Läs mer