bön
Guds förbund med Israel är (livs)viktigt

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 25/2-2018

Mitt första minne av Israel var 1967 då jag var 6 år gammal. Mamma satt vid den stora radioapparaten (den var i alla fall stor i mina ögon då) med knäppta händer. Jag har ett svagt minne av att jag gick fram till mamma och frågade vad hon gjorde. Allt för liten för att förstå men det handlade om ”Israel” och mamma var mycket orolig och bad till Gud. Mina föräldrar var ”israelsvänner”. De levde i Guds ord och Bibelns profetior.

Vi lever i spännande och skrämmande tider och profetiska tider. Det är mycket som skakar i världen. Den enda trygga platsen är i Guds hand. Sakta men säkert formas den världsbild som Bibeln beskriver i den yttersta tiden.

Jerusalem i fokus
6 december 2017 meddelade president Trump att USA:s ambassad ska flytta till Jerusalem – Israels huvudstad! Hela världen reagerade. Ambassaden ska öppna i maj 2018 när Israel firar 70 år.

En artikel i tidningen Dagen 4 jan 2018: Biblisk arkeologi och politik går hand i hand.
Citat: Israeliska arkeologer har i Jerusalem hittat ett 2 700 år gammalt sigill med texten ”tillhör stadens guvernör”. Det sensationella fyndet presenteras samtidigt som den internationella debatten rasar om Jerusalem… – Det är överväldigande att få hälsningar från det första templets tid i Jerusalem. Det visar att redan för 2 700 år sedan var Jerusalem, Israels huvudstad, en stark och central stad som bebotts kontinuerligt av det judiska folket i mer än 3 000 år, säger Jerusalems borgmästaren Nir Barkat om sigillet från sin bibliske föregångares tid.

Sak 12:1  En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 2  Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. [Jerusalem, ett politiskt ”problem” för alla länder?! Berusning: omtöcknad, förvirrad..] Också Juda (Judeen, västbanken) skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3  Det skall ske på den dagen [tiden] att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa [sarat sarat = splittras, bli oense] på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. [det är  fullt möjligt genom FN]

8 maj 2012 skrev Jerusalem Post om Muslimska Brödraskapets mål
Citat: ”Ja, Jerusalem är vårt mål. Vi ska be i Jerusalem, eller dö som martyrer på dess tröskel”, lovade Mursi. …Detta är vad Muslimska brödraskapet verkligen står för: att utrota Israel – och judar överallt – samt spridning och kontroll av det radikala islam över världen”

I oktober 2013 avsattes Egyptens president Mursi och dömdes till 20 års fängelse. Egyptens armé började strida emot Hamas i Gaza. (Vad sa profetian?)

På Facebook skrev jag till Irén Kärrbrant, som är guide i Israel, har specialstuderat mellanösternpolitik och studerat biblisk arkeologi: ”Jerusalem nämns inte i koranen. När och av vilken orsak blev Jerusalem muslimernas ”heliga stad” kan man fråga sig?”
Irén svarade:
”Bra fråga. Den blev ”helig” för islam av politiska skäl under Ummayadperioden. Så som den är ”helig” för muslimer enbart av politiska skäl än idag. De vänder Jerusalem ryggen till, när de ber mot Mecka. Fram till -67 då den var Jordansk var den av mycket lite intresse för islam. Ingen saudisk prins t ex kom på pilgrimsfärd. Dessa prinsar kom, men till Jericho och brydde sig inte om Jerusalem. ”Heligheten” blev aktuell igen när Israel enade Jerusalem”.

Jag tycker att de orden säger allt: ”De vänder Jerusalem ryggen till, när de ber mot Mecka”.

PLO, och Jassir Arrafat på sin tid, skulle förgöra Israel genom propaganda för militärt var Israel för starkt. De hade samma plan som Hitler den planen kan beskrivas stegvis, i tre steg:

 1. propaganda
 2. bojkott av judiska affärer
 3. utrotning

Här har vi Satans plan. Men Gud har en annan plan för folket som Gud både har dömt och skingrat bland hednafolken vill han… …samla, rena, hela, upprätta, uppbygga och välsigna!

Guds plan i tre steg innebär en stegvis upprättelse:

 1. återkomst till landet
 2. upprättelse i landet
 3. andligt liv

Hes 36:24  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. [utspridd i alla… uppfylldes egentligen inte förrän på 1800-t – alla de åren bara en kvarleva i landet] 25  Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26  Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. [”väckelse” bland judarna] Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. [ett mjukt hjärta] 27  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

jewish_star

Löften om framtiden

Sak 2:12  HERREN skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall han utvälja Jerusalem.

En pastor i Israel sa för några år sedan: ”Under de senaste 20 åren har fler judar kommit till tro på Yeshua i Israel, än någon gång sedan Apostlagärningarna”

Israels historia kantas av Guds under. Ta bara språket, hebreiskan.

Liora Halperin (historiker): ”Återupplivandet av hebreiskan är ett unikt fenomen. …Den drygt 3000 år gamla hebreiskan talas idag av 9 miljoner människor, trots att språket i stort sett var dött tills för bara hundra år sedan.”

Sef 3:9  Då skall jag ge folken renade läppar, [(KJ) då skall jag åter ge folket ett rent och klart språk] och de skall alla åkalla HERRENS namn och tillsammans tjäna honom.

Profetian handlar huvudsakligen om ett hjärta som tar emot Guds förlåtelse och frälsning men det kan nog också hänsyfta på hebreiskans bevarande.

Varför är det så tyst om det profetiska ordet och Jesu återkomst i många kyrkor? I undervisningen om Ändens tid brukar jag citera Bill Hybels (WC), Brian McLaren (EC), Rick Warren. Några citat: ”Profetior är inte vår angelägenhet”, ”Ändetidens scenarie ska inte vi hålla på med, det är inte vår sak”, ”Låt inte eskatologi kväva ditt långsiktiga tänkande”.

Svaren tyder på ersättningsteologi, dvs. tron att kyrkan har ersatt Israel.

Lausannedeklarationen 1974 i Schweiz var bra och handlade om att sprida evangeliet i världen. Men från deras konferens i Sydafrika 2010 kunde man läsa följande deklaration: ”Den enda kyrkan som Gud har kallat att vara i Kristus, har dragits från varje nation, stam, folk och språk, vilket har resulterat i att ingen enskild etnisk grupp kan påstå sig vara Guds utvalda folk…”

Detta är ersättningsteologi. Likaså står Kyrkornas Världsråd och Vatikanen för ersättningsteologi. Sveriges kristna råd (SKR) tog del av Kairos Palestina-dokumentet (2010) i Israel där kyrkor i Jerusalem vädjade till kyrkor i hela världen ”att arbeta för en rättvis fred och ett upphörande av ockupationen av de palestinska områdena”. ”Jerusalembönen” i september 2013 kallades Världsvecka för fred. Då uttalades ”rättvisa Palestina-Israel, frihet från ockupationen…”

Ockupation? ”Palestinska områden”? Är de fortfarande totalt historielösa och lever i  okunskap?

”Palestina”
Namnet ”Palestina” infördes av romarna och kejsaren Hadrianus på 130-talet e Kr för att förnedra judarna, utplåna deras identitet. Palestina syftar på Filisteen, Israels ärkefienden i GT [ex Goliat var filisté]. Judarna kallades alltså ”palestinier” och först efter 1967 började araberna kalla sig palestinier för att kräva rätt till landet och Jerusalem – judarnas huvudstad sedan 3000 år. Jerusalem tillhör det judiska folket och Israel därför att Gud har bestämt så.

Är det judiska folket fortfarande Guds egendomsfolk? Svaret finns i förbundet, Guds förbund med Israels folk.

Paulus:

2 Tim 2:13 Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.

Rom 11:1 Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 2 Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt. 3 Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet?

Förbundet står kvar – inte på grund av judarnas trohet för den uteblev men på grund av Guds trofasthet! Förbundet är (livs)viktigt, för om inte Gud är trofast mot Israel vad säger att han är det mot dig? Men Gud har bevisat sin trofasthet till sitt eget ord.

Judarna var utan hemland från 130-talet e Kr till 1948. Det fanns en plan år 1903 som kallades ”Storbritanniens Ugandaprogram”. Den innebar att erbjuda land till judarna i nuvarande Kenya, ett område som var brittisk koloni. Många var positiva men den genomfördes inte …för Gud hade sagt och bestämt att judarna skulle tillbaka till Israel.

Hes 36:34  Det ödelagda landet skall åter bli brukat i stället för att ha legat som en ödemark inför var och en som gått fram där. [exakt så beskrevs landet på 1800-talet] 35  Då skall man säga: Det landet som var så ödelagt har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, de är nu bebodda och befästa.

Ändetiden och Jesu återkomst förutsätter att judarna är tillbaka i Israel och i Jerusalem. Jesus (Yeshua), Guds Son, är för alltid förknippad med Israel och det judiska folket.

Matt 23:37  Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38  Se, ert hus kommer att stå öde. 39  Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

IsraelSexdagarskriget

För 70 år sedan återföddes så den judiska staten Israel, år 1948. FN gjorde Jerusalem till en internationell stad.

”Sexdagarskriget”
Vad hände då 1967? Det var då det s k Sexdagarskriget utbröt och judarna återtog Jerusalem – kanske den sista stora ”pusselbiten” inför ändens tid(?).

Israel var omringat av muslimska arabstater: Egypten, Jordanien, Syrien och Irak ingick en militärallians. Krigshandlingar hade inletts för att utrota Israel och ”kasta judarna i havet”. Dessutom bidrog Saudiarabien, Kuwait och Algeriet med trupper. Det är som vi läser i Psalm 83.

Ps 83:4-5  ”Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!”

Mot alla odds och mot alla rimliga resultat av ett krig där motståndarna hade ett mycket stort antal fler vapen och krigsfolk, hade Israel efter sex dagar erövrat Västbanken, Sinaihalvön, Gaza, Golanhöjderna och Jerusalem – det var seger på alla fronter!
Jesus sa:
Luk 21:24  De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. [uppfylldes fr år 70 när romarna intog och förstörde staden, fram till 1800-talet] Jerusalem kommer att trampas ner [pateo = trampas med förakt] av hedningarna, tills hedningarnas tider [kairos (inte chronos) = spec tid, händelser, chanser] är fullbordade.

Det kanske inte är helt uppfyllt än? Sak 14 talar om att man kommer att försöka dela Jerusalem.

jerusalem-

David intog Jerusalem år 1048 f Kr från jebuseerna. Det är 3000 år sedan (bl a 2Sam 5) Jebusit betyder den som trampar ner med förakt, trampa ner hårt – det beskriver sinnelaget.
(Jag tog upp det i en predikan 2014 som heter ”Guds namn, Guds närvaro och tempel”)

Vi kan jämföra:

Upp 11:1  En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: ”Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. 2  Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader.

Tiden 42 månader är den tid som återkommer och talar också om den sista vedermödan: 3,5 år – 1260 dagar – en tid, tider och en halv tid (profetiskt uttryck). Orden ”trampa under fötterna” betyder ”att ta kontroll över, korrumpera, profanera och göra till en ödemark”.

Andligt sett är vi Guds tempel åt Guds Ande (1Kor 3:16). Det fanns sanna tillbedjare i Guds tempel, vid korsets fot, altaret i Johannes uppenbarelse (Upp 11:1). Vad är det som mäts? Vad är det som är äkta? Håller måttet?

Jag tänker:
Kan dessa som trampar under fötterna vara rörelser och nätverk idag som intar många kyrkor och lägger dem under sig? De utger sig för att vara ”apostlar” men de har en egen agenda som handlar om makt och pengar och att med mänskliga metoder utbreda ett falskt gudsrike i ekumenikens namn. Det är den religiösa delen av Nya världsordningens agenda.

Det sista globala världsriket politiskt kan vi läsa om i Daniels bok:

Dan 7:23  Då svarade han: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den (= slå i bitar).

Att ”trampa ner” är här detsamma som att få makt och kontroll och lägga världen under sig.

DSCN0453red

Varför är staden Jerusalem så viktig?

 • Gud har fäst sitt namn där

2 Kon 21:4 Det var om detta hus som HERREN hade sagt: ”I Jerusalem vill jag fästa mitt namn.”

 • till Jerusalem skulle man gå för att tillbe i GT (5Mos 12:5)
 • det var i Jerusalem som Jesus dömdes och misshandlades och han korsfästes utanför staden.

Hebr 13:14 Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma.

 • det är en påminnelse om det himmelska Jerusalem – det står om Abraham att..

Hebr 11:10  …han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

 • Jesus ska komma tillbaka till Jerusalem och Oljeberget och upprätta Guds rike.

Apg 1:9  Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10  Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11  Och de sade: ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Upp 1:7  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom…

Sak 14:4  På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut…

Tit 2:13  …vi väntar på det saliga [välsignade] hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

Upp 21:2  Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.

Det talas mycket om ”hållbar utveckling” idag. Det här är Hållbar utveckling! Det här är HÅLLBART för det vilar på Guds ord och löften!

Gud har ställt väktare på Jerusalems murar

Jes 62:6  På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare…
7  Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.

Jag vill avsluta som jag började med de knäppta händerna… låt oss be för Israel och Guds löften enligt det profetiska Ordet.

bön