logga

Information och bakgrund
Vi började vår tjänst i en Pingstförsamling i Göteborg 1993, efter att vi träffades på Bibelskola i Saronkyrkan Gbg och gifte oss samma år. Vi hade ansvar för en verksamhet som fick heta ”Den öppna kyrkan”. Det började enbart med bön och snart följde undervisning, evangelisation och soppa varje tisdag för uteliggare, missbrukare och andra som har det svårt i samhället. Detta pågick i 4-5 år.

Vi kallades sedan in i en Missionsorganisation inom pingströrelsen som heter Svenska Evangelistmissionen (SEM). Där fungerade vi som ”evangelistföräldrar”, vilket innebar att vi ansvarade för evangelistteam i församlingar runtom i landet. Teamen bestod oftast av två ungdomar och detta var knutet till en Folkhögskola. Tjänsten innebar också att resa runt i Sverige och predika i många församlingar och att uppmuntra till evangelisation. Kallelsen att resa och förkunna i församlingar hade Gud talat mycket starkt till Elvor i en syn, sju år tidigare.

Vi har alltid varit intresserade av det profetiska ordet, Israel och Jesu tillkommelse. Redan när vi träffades på Bibelskolan 1992-93 i Saronkyrkan  började Gud lägga ner i våra hjärtan att vi kommer att varna för utvecklingen i världen och för villfarelser som kommer emot kristenheten. Under slutet av 90-talet fick vi åtskilliga profetiska budskap, som bekräftade det vi upplevde i våra hjärtan. En del av budskapen började också förbereda oss på svårigheter i den uppgiften, genom att Herren sa: ”Ni kommer också att möta missförstånd och en del människor kommer att vända er ryggen”. (Att varna är sällan en ”populär” uppgift).

fyr

Vi kallades sedan att arbeta som fältmissionärer / (rese)evangelister i Bohuslänsmissionen, också den inom pingströrelsen, vilket vi gjorde de åtta följande åren. Området gällde Bohuslän och Göta älvdalen. Förutom mötesbesök i församlingarna hjälpte vi fyra mindre församlingar regelbundet med predikan, sång & musik och evangelisation. Evangelisationen pågick för övrigt året om tillsammans med församlingarna. På sommartid hade vi sång och vittnesbörd på torg, paviljonger, bryggor, campingplatser och fiskebåt mm. Under vinterhalvåret hade vi Musikcafé-möten i Bygdegårdar och Folkets hus med sång och vittnesbörd. Över hela området besökte vi regelbundet skolor i mellanstadiet med Bibeläventyret – en Temadag i kristendom: Bibeln i GT och NT – och vi var i högstadier där vi hade drog-varning. Här hade Jannes bakgrund en central roll och frågan ”hur kom du ur missbruket?” öppnade för vittnesbördet om Guds ingripande. På grund av omorganisation i Pingst, lades sedan missionen ner och upphörde på det sätt som den hade fungerat i många år.

Vi reste nu en del på ”fria kallelser” i församlingar men för övrigt var vi arbetssökande/arbetslösa. Elvor brukade beskriva den här tiden och den som följde senare lite som ett fängelse, jämfört med att resa och arbeta för evangeliet som vi tidigare hade gjort och hade trivts väldigt bra i de omväxlande arbetsuppgifterna i Bohuslänsmissionen. Guds väg och tid är inte alltid lätt att förstå men när vi går Guds väg, vet vi att han ändå har allt i sin hand. När Gud har kontrollen är vi trygga. När Paulus satt i fängelse (ett verkligt sådant!) kanske han inte heller helt förstod Guds plan. Han skrev brev, ledd och inspirerad av Guds helige Ande,  som har berört oräkneligt många människor i årtusenden och utgör Guds ord till oss!

Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Mitt i detta som vi inte förstod, talade Herren en dag till Janne: ”Mitt ord bär inte bojor”.
Det var så Paulus skrev till Timoteus när han satt i fängelset.

2 Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra. 3 Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. 4 Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. 5 Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna. 6 Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. 7 Förstå rätt vad jag säger. Herren skall ge dig insikt i allt. 8 Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. 9 I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor.

2007 var året då vi började spela in våra första budskap om det profetiska skeendet utifrån Bibelns undervisning, med en gammal mp3-spelare. Sedan brände vi på CD-skivor och började dela ut och skicka till vänner och bekanta. Resultatet blev en stor spridning genom att man kopierade skivorna och skickade till andra, även utanför vårt land. Snart kom både brev och mail från troende eftersom intresset var stort för det profetiska ordet och Jesu återkomst. Året därpå – 2008 – hade vi den första temadagen om Ändens tid i Värmland.
Nu stod man häpen! Gud hade ju sagt: Mitt ord bär inte bojor!

untitled-1

På liknande sätt var det när vi spelade in vår cd-skiva ”På Klippan” år 2004 (med kristna sånger). Profetiska tilltal kom flera år innan. Vi sa till Herren: om det är du så får du öppna och göra det möjligt. Vi gjorde absolut ingenting för att det skulle bli en verklighet. En dag efter ett möte i en församling i Göteborgs skärgård, öppnades plötsligt möjlighet att spela in cd:n. Inte nog med det, en kvinna kom fram efter mötet och profeterade: De här sångerna kommer att strömma in i hemmen och bli en välsignelse på hela västkusten. Olika lokalradiostationer började spela cd:n och den spelades till och med i Sveriges Radio P1 vid en morgonandakt. Delar av skivan spelas också i det program vi gjorde för LP–stiftelsen och har sänts på Kanal 10.

Vi var då fortfarande anställda i Bohuslänsmissionen och under den tiden väcktes också tankar att nå ut på nätet. Det fick bli en enkel början och när vi senare blev arbetslösa hade vi en del tid just för detta. Ingen av oss hade vare sig kunskap eller möjlighet att göra en riktig hemsida. Vi bad till Herren, ”om du har kallat oss till detta så får du hjälpa oss och göra det möjligt”. En dag ringde en kille från Småland som hade upplevt att Herren manade honom att göra en ny hemsida åt oss (!) och den fick namnet elvorochjanne.se. Sidan har sedan starten besökts nästan 1,5 milj gånger tills idag, oktober 2016.

imseb-logo

En av våra läsare och vän, ”Sebbe”, är Webbdesigner. Han har en längre tid upplevt att han skall göra en ny hemsida åt oss, för nu behövde den förnyas. När vår gamla sida mer eller mindre kraschade, ryckte han snabbt in och gjorde en ny och fräsch sida i WordPress. Hoppas ni gillar den och att det nu äntligen skall bli lite lättare att hitta på den, genom sökfunktionerna.
För närvarande arbetar Janne på Betelskeppet, en båt med boende för hemlösa i Göteborgs hamn och Elvor som personlig assistent. Tillsammans med en grupp vänner startade vi en kristen ideell förening 2013 som heter Parousia Mission. Vi har regelbundet möten och utifrån tid och möjlighet tar vi en del övriga kallelser att predika/undervisa.

Varma hälsningar
Elvor & Janne Ohlin