logga

Information och bakgrund
Vi började vår tjänst i Pingstförsamlingen Gilead i Göteborg 1993, efter att vi träffades på Bibelskola ABC i Saronkyrkan Gbg 1992-93 och gifte oss samma år. Vi hade ansvar för en verksamhet i Gilead som kom att heta ”Den öppna kyrkan”. Det började enbart med bön en timme på fm som hela tiden utökades, tills vi hade öppet för bön hela dagar. Efter en tid följde undervisning, evangelisation, samtal/förbön och soppa varje tisdag för uteliggare, missbrukare och andra som har det svårt i samhället. Tillsammans med en grupp daglediga blev vi ett (böne)team som hjälptes åt på olika sätt och ett par hade ansvar för ett enkelt café innanför entrén. Detta pågick i 4 år.

År 1997 tackade vi ja till en kallelse från en Missionsorganisation inom pingströrelsen som heter Svenska Evangelistmissionen (SEM). Där fungerade vi som ”evangelistföräldrar”, vilket innebar att vi ansvarade för evangelistteam i församlingar runtom i landet. Teamen bestod av två ungdomar och detta var knutet till en Folkhögskola, kallat Teamträningsskola (TTS). Tjänsten innebar också för oss att resa runt i Sverige och predika i många församlingar och att uppmuntra till evangelisation. Kallelsen att resa och förkunna i församlingar hade Gud talat mycket starkt till Elvor i en syn, sju år tidigare. Det märkliga var att vi sa ja till tjänsten utan att veta att det ingick att bli reseförkunnare/reseevangelister. Så är det att leva i Guds vilja och få gå in det som Gud redan har förberett.
Under den här tiden avskiljdes vi också som förkunnare i Gileadkyrkan på församlingens årsmöte och vi ingick i församlingens Förkunnarteam.

Vi har alltid varit intresserade av det profetiska ordet, Israel och Jesu återkomst. Redan innan vi kände varandra och även när vi träffades på Bibelskolan 1992-93 i Saronkyrkan lade Gud ner i våra hjärtan, att vi kommer att få varna för utvecklingen i världen och för villfarelser som kommer emot kristenheten. Under 90-talet fick vi åtskilliga profetiska budskap, som bekräftade det vi upplevde i våra hjärtan. En del av budskapen började också förbereda oss på svårigheter i den uppgiften, genom att Herren sa: ”Ni kommer också att möta missförstånd och motstånd. En del människor kommer att vända er ryggen”. Att varna är sällan en ”populär” uppgift.

fyr

År 2001 blev vi tillfrågade att arbeta som fältmissionärer /(rese)evangelister i Bohuslänsmissionen, också den inom pingströrelsen. Det gjorde vi sedan de åtta följande åren. Området gällde Bohuslän och Göta älvdalen. Förutom mötesbesök i församlingarna i hela området hjälpte vi fyra mindre församlingar regelbundet med predikan, sång & musik och evangelisation. Evangelisationen pågick för övrigt året om tillsammans med församlingarna. På sommartid hade vi sång och vittnesbörd på torg, paviljonger, bryggor, campingplatser och fiskebåt mm. Under vinterhalvåret hade vi Musikcafé-möten i Bygdegårdar och Folkets hus med sång och vittnesbörd. Över hela området besökte vi regelbundet skolor i mellanstadiet med Bibeläventyret – en Temadag i kristendom. Bibeln persenteras för den åldersgruppen med en heldag i GT och senare en heldag i NT. Vi var också på mellan- och högstadier och hade lektion med varning för droger. Här hade Jannes bakgrund en central roll och frågan ”hur kom du ur missbruket?” öppnade för vittnesbördet om Guds ingripande. På grund av omorganisation i Pingst, lades sedan Bohuslänsmissionen ner och upphörde på det sätt som den hade fungerat i många år.

Vi reste nu en tid på ”fria kallelser” i församlingar men för övrigt var vi arbetssökande/arbetslösa. Elvor brukade beskriva den här tiden och den som följde senare lite som ett ”fängelse” jämfört med att resa och arbeta för evangeliet som vi tidigare hade gjort och hade trivts väldigt bra med i de omväxlande arbetsuppgifterna i Bohuslänsmissionen. Guds väg och tid är inte alltid lätt att förstå men när vi går Guds väg, vet vi att han ändå har allt i sin hand. När Gud har kontrollen är vi trygga. När Paulus satt i fängelse (ett verkligt sådant) kanske han inte heller helt förstod Guds plan. Han skrev brev, ledd och inspirerad av Guds helige Ande, som har berört oräkneligt många människor i årtusenden och utgör Guds ord till oss!

Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Mitt i detta som vi inte förstod, talade Herren en dag till Janne: ”Mitt ord bär inte bojor”.
Det var så Paulus skrev till Timoteus när han satt i fängelse för sin tro.

2 Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra. 3 Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. 4 Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. 5 Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna. 6 Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. 7 Förstå rätt vad jag säger. Herren skall ge dig insikt i allt. 8 Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. 9 I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor.

Vi går tillbaka några år: 2007 var året då vi började spela in våra första budskap om det profetiska skeendet utifrån Bibelns undervisning, med en gammal mp3-spelare. Sedan brände vi på CD-skivor och skickade till vänner och bekanta. Resultatet blev en stor spridning genom att man kopierade skivorna och skickade till andra, även utanför vårt land. Snart kom både brev och mail från troende eftersom intresset var stort för det profetiska ordet och Jesu återkomst. Den undervisningen hade börjat bli en bristvara i kyrkorna. Året därpå 2008, hade vi den första temadagen om Ändens tid i Värmland. Nu stod man häpen! Gud hade ju sagt: Mitt ord bär inte bojor.

untitled-1

På liknande sätt var det när vi spelade in vår cd-skiva ”På Klippan” år 2004 med kristna sånger, som gjordes till förmån för Bohuslänsmissionen. Profetiska tilltal kom flera år innan. Vi sa till Herren: Om det är du så får du öppna och göra det möjligt. Vi gjorde absolut ingenting för att det skulle bli en verklighet. En dag efter ett möte i en församling i Göteborgs skärgård, öppnades plötsligt möjlighet att spela in cd:n. Inte nog med det, en kvinna kom fram efter mötet och profeterade: De här sångerna kommer att strömma in i hemmen och bli en välsignelse på hela västkusten. Olika lokalradiostationer började spela cd:n och den spelades till och med i Sveriges Radio P1 vid en morgonandakt. Delar av skivan spelas också i ett program vi gjorde för LP–stiftelsen och har sänts på Kanal 10.

Vi var då fortfarande anställda i Bohuslänsmissionen och under den tiden väcktes också tankar att nå ut på nätet. Det fick bli en enkel början och när vi senare blev arbetslösa 2009 hade vi mer tid just för detta. Ingen av oss hade vare sig kunskap eller möjlighet att göra en riktig hemsida. Vi bad till Herren: Om du har kallat oss till detta så får du hjälpa oss och göra det möjligt. En dag ringde en kille från Småland som hade upplevt att Herren manade honom att göra en ny hemsida åt oss (!) och den fick namnet elvorochjanne.se. Sidan har sedan starten besökts nästan 1,5 milj gånger. Detta fram till oktober 2016.

imseb-logo

En av våra läsare och vän, Sebastian, är en mycket skicklig Webbdesigner och proffs på området. Han hade en längre tid upplevt att han skall göra en ny hemsida åt oss, för nu behövde den förnyas. När vår gamla sida mer eller mindre kraschade, ryckte han snabbt in och gjorde en ny och fräsch sida i WordPress. Ännu ett bönesvar.

Janne arbetar på Betelskeppet, en båt med boende för hemlösa i Göteborgs hamn, sedan 2011. Elvor arbetar som personlig assistent. Tillsammans med en grupp vänner startade vi en kristen ideell förening 2013 som heter Parousia Mission. Vi har regelbundet möten och många följer undervisningen som läggs ut här på hemsidan. Parousia Mission har blivit en trygghet för många som är vakna över tidens tecken och vill vara bibelförankrade i den här tiden, som kännetecknas av alla möjliga ”vindkast i läran”. Utifrån tid och möjlighet tar vi en del övriga kallelser att predika och undervisa.

Varma hälsningar
Elvor & Janne Ohlin