Vi vill endast uppmärksamma Mark Biltz upptäckt av sol – och månförmörkelser som tecken. Vi står för övrigt inte för det Biltz undervisar utan det får var och en själv pröva./ OHLINS

Ny intervju med Pastor Mark Biltz

Förra gången så talade vi med Mark Biltz om festerna och Mån och Solförmörkelserna som skulle ske år 2014- 2015 och om vi går 7 år tillbaka i tiden så hamnar vi på år 2008 och det riktigt pirrar i mig när jag tänker på Daniels 70:e årsvecka. Blir det fred i år så blir det ju helt otroligt spännande och allvarligt att vara en kristen.

Åren mellan 2008 och 2015 är en 7:e Årsvecka. Vi kan inte säga säkert att 2015 är slutet på vedermödan men det är väldigt troligt med den snabba utveckling som vi ser just nu ske i världen.

Mark vad säger du om detta bibelställe?

1Th 5:1 Vad åter angår tid och stund härför så är det inte behövligt att därom skriva till er, käre bröder. 2 Ty I vet själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten.

Kj – But1161 of4012 the3588 times5550 and2532 the3588 seasons,2540 brethren,80

Detta måste ju tolkas så att de redan har fått så mycket information från Paulus undervisning att de kan börja vakta?

Just TIDER och STUNDER är så perfekt pekande på festerna i Bibeln.
Festerna kallades för – BESTÄMDA TIDER…

Ordet STUNDER eller SEASONS pekar också på FESTERNA som BESTÄMDES AV SOL OCH MÅNE.

Gen 1:14 Och Gud sade: Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,

Engelska KJ

Gen 1:14 And God430 said,559 Let there be1961 lights3974 in the firmament7549 of the heaven8064 to divide914,996 the day3117 from996 the night and let them be1961 for signs,226 and for seasons,4150and for days,3117 and years:8141

På Hebreiska så är det samma ord som FESTERNA = En signal för en bestämd tid. Med andra ord så sa han till Tessalonikerna ni känner mycket väl till den Judiska kalender och dess fester.

Vi har ofta hört ett utryck som används flitigt när det gäller Jesu tillkommelse och det är ”Han skall komma som en tjuv om natten”

Kan du förklara lite för oss vad detta egentligen menas?

Ja det kan jag, efter det som du nyss läste i 1 Tess 5

1Th 5:1 Vad åter angår tid och stund härför så är det inte behövligt att därom skriva till er, käre bröder. 2 Ty I vet själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten.

Jag måste säga det är inte många hednakristna församlingar som känner till den Judiska kalendern?

Men sen säger han att ”Ni är ju ljusets barn”

Du får se något mycket intressant om du tar och studerar varje ställe där det står att han skall komma som en tjuv. Sen är det en sak som vi ofta gör fel och det är att vi tar bibelverser ut ur dess sammanhang.

Se sedan till vem han talar till I Uppenbarelseboken 3

Rev 3:1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. 2 Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud.3 Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.

Här talar han till en död kyrka som sover utan andligt liv. Han säger åt dem att de måste vakna upp och vakta. Sedan om du inte vaknar upp och vaktar så skall jag komma över dig som en tjuv. Så han kommer bara som en tjuv till en död kyrka som inte vaktar.

Efter det så talar han till församlingen i Laodicea

Rev 3:17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Han säger här att de skall köpa (byta till sig) vita kläder och prästerna i templet var klädda i vita kläder och sedan ögonsalva så att du kan se. Vi behöver se på ett annat bibelställe för att göra det mer förståeligt.

Rev 16:13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor.14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. 15 ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.

Igen så står det SALIG DEN SOM VAKAR! Och bevarar sina kläder så att han inte går naken och man får se hans kön.

Detta var ju exakt vad han sa till den Laodiceanska församlingen: Vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns.(Se Adam o Eva – de åt av det förbjudna )(Anomia = Laglöshet).

Det inte många har en aning om var att översteprästen var väktaren över de andra prästerna och kunde komma i vilken ”Vakt som helst”. Han kallades för ”TJUVEN OM NATTEN”.

Det fanns vaktposter bland prästerna och en sak som de var tvungna att vakta var elden som brann på altaret för den fick aldrig slockna.

Om en präst låg och sov när huvudväktaren kom (Tjuven om natten) då tog han en fackla och tände på den sovandes prästkläder så han sprang genom templet och rev av sig kläderna och då visade han sin skam.

Det finns historiska judiska skrifter som beskriver att detta har faktiskt hänt flera gånger. Detta innebär att han kommer bara som en tjuv o natten till en sovande kyrka utan liv.

Sen är det ett annat bibelställe som ofta används av mänskor som ett argument till att vi inte skall hålla på och kolla efter tidstecken.

Mat 24:36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Vad säger du om detta då? Jag skall bara ta lite andra bibelställen sen skall vi gå tillbaka till denna bibelvers.

Vi går till Matt 25 Där har vi berättelsen om de visa och de ovisa jungfrurna. De ovisa ber de visa om olja men de visa säger att det går inte alls för sig. Slutsatsen här är att om vi inte ser saker och ting i sammanhanget så missar vi hela bilden.

Mat 25:11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! 12 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. 13 Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Detta säger han till de dåraktiga jungfrurna!

Du kan även ta Luk 12

Luk 12:37 Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande, när han kommer. Sannerligen säger jag er: Han skall fästa upp sin klädnad och låta dem ta plats vid bordet och själv gå fram och betjäna dem. 38 Och vare sig han kommer under den andra nattväkten eller under den tredje och finner dem så göra saliga är de då. 39 Men det förstår I väl, att om husbonden visste vilken stund tjuven skulle komma, så tillstadde han inte att någon bröt sig in i hans hus. 40 Så var också I redo ty i en stund då I inte väntar det skall Människosonen komma.”

Sen frågar Petrus:

Luk 12:41 Då sade Petrus: ”Herre, är det om oss som du talar i denna liknelse, eller är det om alla?”

Svaret kommer här:

Luk 12:42 Herren svarade: Finnes någon trogen och förståndig förvaltare, som av sin herre kan sättas över hans husfolk, för att i rätt tid giva dem deras bestämda kost 43 salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så. 44 Sannerligen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 45 Men om så är, att tjänaren säger i sitt hjärta: ’Min herre kommer inte så snart’, och han begynner att slå de andra tjänarna och tjänarinnorna och att äta och dricka så att han bliver drucken, 46 då skall den tjänarens herre komma på en dag då han icke väntar det, och i en stund då han icke tänker sig det, och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med de otrogna.

Den som är trogen och förståndig (vis) han är den som vaktar. Men sedan talar han om den onde tjänaren – Han säger i sitt hjärta: Herren dröjer! (se 2 Petrus 3:2-8 de som inte vaktar!)

Vers 46 Över den tjänaren (PRÄSTEN) skall Herren komma som ”en tjuv” (Det blir en stund då han inte är vaken p g a villfarelse)

Han talar alltså till de ovisa jungfrurna och till den onda tjänaren och han talade även till de judiska ledarna på den tiden att de inte kände till tidens tecken.

Detta är Bibelns gyllene tolkningsregel. Man kan aldrig bygga en lära på en vers – man måste läsa många verser tillsammans. (Summan av Guds ord är sanning Ps 119:160)

Nu kan vi ta den där 1:a versen ni tog upp

Matt 24:36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Vi har fått fram att vi skall vaka, genom alla ställen vi har läst.

För att svara rakt av på denna fråga så måste vi lära oss lite om bröllops traditionen på Jesu tid.

Det var fadern som skulle se till att allt fanns hemma för sonens bröllop och om du frågade brudgummen så svarade han: Det är inte upp till mig att svara på det för bara min fader vet detta.

Något som är mycket intressant är att Trumpetfesten var känd för och kallas för ”festen som ingen vet tiden för” därför att den var baserad på nymånens skifte så därför är den bevarad än idag som en 2 dagars fest.

De tände eldar på bergen under förskingringen så att de skulle se eldarna och fira festen för annars skulle de missa halva festen för den börjar ju vid solens nedgång. Så de höll festen 2 hela dar för ingen visste tiden eller stunden för när den började.

Så det finns mycket starka argument här nu när vi ser de Judiska festernas betydelse – Att tolka Jesus ord. Att ingen vet tiden eller stunden som om han menar Roch Ha Shana – trumpetfesten. För den är allmänt känd som festen som ingen vet tiden eller stunden för.

Så tar vi och läser 1 Tess 5 igen.

1Th 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er.2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten (DÅ PRÄSTEN SKULLE VAKA) och de som berusar sig är berusade om natten.(DÅ DE SKULLE VARA NYKTRA)

Så de präster som har vita kläder och vakar (på Guds Ord) och är nyktra (Från Babylonisk vin) för dem kommer inte Herrens Dag som en TJUV.

För att informera lite så kommer år 2014-15 Att innebära en total solförmörkelse på Roch Ha Shana och den 7 Årsperioden fram till den händelsen börjar i september i år. Det kallas för en Årsvecka. Kan det vara möjligt att Daniels 70:e årsvecka börjar i september år 2008? Vi vet att det är fred på gång i Israel precis som Bibeln säger att det skall bli.

Paulus använder ordet ”Plötslig Undergång” i 1 Tess 5:3

Luk 21:33 ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Detta ord på grekiska betyder: Plötslig undergång utan någon som helst varning. Det verkar som om de flesta inte har en aning om tidstecken och världen åker i racerfart framåt mot denna händelse.

Jag ser det som Abraham och Lot – Abraham är den vakande kyrkan. Lot är den sovande kyrkan – Lot satt i porten – Lot fick sitta där men så fort han skulle ta auktoritet och tala sa man: Vem har gjort dig till en domare över oss?

Det som är intressant med LOT är att i det Hebreiska bildspråket så betyder varje bokstav någonting och LOT betyder då: Kyrkan som gett sin auktoritet till Ormen (Satan).

Som jag sa så betyder festerna i Bibeln ”Gudomligt bestämda möten”  Och det står inte att dessa fester är Judarnas fester utan att dessa fester är Herrens fester.

T ex de skulle offra lammet varje Påsk – För att Herren skulle dö på Påsken. De skulle binda påskalammet vid altarets horn vid tiden för morgonoffret som är Kl 9 på morgonen – Lägg märke till att det står att Jesus hängdes upp på korset vid samma tid.

Så varje gång som prästen binder lammet för morgonoffret så binder man Jesus till korset. Man sjunger också Halel som är Psalm 113 – 118

Skall vi ta och kolla vad de sjunger i Ps 118

Psa 118:27 HERREN är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn.

KJ får fram det rätta

Psa 118:27 God is the LORD, which hath shewed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.

 Bind fast offret med rep på altarets horn

Detta gör man och symboliskt binder man Jesus till Altaret – vid kvällsoffret när det sista offret är gjort så ropar Översteprästen ut: DET ÄR FULLBORDAT och prästerna blåser i basuner. Precis i samma ögonblick dör Jesus på korset och utropar: DET ÄR FULLBORDAT!

Judiska Festerna var förebilder på Jesus Kristus och är Herren ville att de skulle hitta honom där. Ni kommer väl ihåg att på pingsten föll Anden och Apg visar faktiskt vilken tid det var – kl 9 på förmiddagen = tiden för morgonoffret – då fick de en predikan om Jesu död.

Judarna var enligt lagen tvungna att fira festerna 3 ggr/ år (se 3 Mos 16:16)

Det var Påsk – Pingst – Lövhyddohögtiden

  • Påsk – Hans död
  • Pingst – Anden
  • Lövhyddohögtiden – Jesu tillkommelse

Det är dags att kyrkan börjar få upp ögonen för den Judiska kalendern annars missar vi dessa tecken som Herren vill ge oss som en hjälp att förstå tiden.