logo

New Age tror att vi skall gå från fiskarnas tidsålder in I vattumannens tidsålder. När det sker kommer mänskligheten att göra ett stort hopp framåt till att bli en gudomlig kropp (Enhet) som skall föra in det nya riket. Deras syn på Jesus är att han bara var en ”mönsterbild” som skulle visa oss vägen till att producera en inkarnerad Kristus i alla.

New Age och alla Gnostiskt baserade läror har alltid försökt att föra in ett nytt rike där alla skall upptäcka ”Vår inre Gudomlighet”. Men hur kommer det sig att dessa läror nu helt öppet predikas mitt bland oss i den kristna kyrkan utan att det upptäcks? Jo för Kyrkan sover en djup sömn och inte många orkar ens bry sig.

Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset.

Om du tar och planterar en liten rot av en växt som heter Kudzu i en trädgård. Efter ett par år så har kvävt all annan växtlighet. De här Gnostiska New Age lärorna har nu likt denna växt kvävt och dödat massor av förut blomstrande kristna trädgårdar. Man har inte brytt sig om att rensa ut detta utan det har tagit över och där den gör det kväver den all sann kristendom.

Vi nämner ofta Latter Rain och Kingdom Now I vår undervisning. (NAR) Latter Rain och Profet – Rörelsen har samma budskap men ”förtäckt”. Precis som New Age lär Latter Rain att kristna nu tränas för en ”Ny Ordning”. Då kommer de att förenas till en enhet. (Corporate Christ) Då skall de överta riken och lägga allting under sina fötter som mäktiga övervinnare. De väntar inte på Jesu återkomst inte heller ber de att Jesus skall komma tillbaka igen. Nej istället tror de att de är riket, de är Kristus. De manifesterar sig för världen precis som de var Gud (Kristus) själva. Djävulen har en agenda och han får tillåtelse att bedra de högmodiga och han samlar dem i knippor. När New Age lärorna som kommer in mitt i församlingarna börjar växa så har vi fått ett livsfarligt problem.

Målet hos New Age har alltid varit att föra in den här mystiska tidsåldern. New Age profeten Alice Bailey säger att den processen skall börja med att ” Kyrkorna skall födas på nytt”. Med det menar hon att det kommer en tid då även kyrkan öppet kommer att omfatta deras tankar om ”upplysande” och ”självförgudning”. Hon beskriver kyrkan som en livmoder som skall föda fram den här förändringen i människors medvetande. Förstår vi inte att hon faktiskt säger att Kyrkan skall bli ett redskap som för in den nya tidsåldern och det nya riket.

Alice Bailey: Kyrkan med dess manga grenar skall tjäna som Johannes Döparen. Den skall vara som en röst i öknen, som ett redskap så att hela världen kan föras till en full upplysning.

Richard Bennett, Can Mysticism Lead to God: New Age planen att föra in deras rike och plan för världsfred kan inte fullbordas förrän biblisk kristendom är förstörd.

Planen har alltid varit att infiltrera infiltrera så att kyrkan skall kunna föda fram den här Nya Ordningen. Nu står bedragna predikanter mitt i den kristna församlingen och med förtäckta ord säger att vi skall snart bli nått stort och då skall vi allihop komma samman och förstå att vi tillsammans är Gud (Kristus)

Det är tydligt att den här “nya ordningen” kan inte födas fram om inte den ”gamla ordningen” tas bort först. De menar att ”den gamla ordningen” är de kristna som fortfarande håller fast vid den äkta och sanna läran och står upp för den.

Så hur skall nu dessa som inte ger sig utan står i vägen tas bort?  Alice Bailey förklarar att en förstörelse kraft kallad “Shamballa force” skall utföra detta.

Alice Bailey beskriver att ”Shamballa force” är det sista steget innan det universella Gudsriket träder in. Detta kommer att medföra en stor kris, nu skall hela människorasen introduceras i världsålderns största mysterium. (Alice Bailey, The Externalizing the Mysteries, pt.1 p.171)

Jag tror att hon beskriver detta!
Mat 24:15 När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.

Glöm inte det var precis så Katolska Kyrkan har gjort förr i Inkvisitionen.

Det här är inget annat än det som lärs ut av NAR och Joels Armè skall underlägga sig (Döda) de som inte underordnar sig den här ”Nya Ordningen”. De menar att Jesus inte kan komma tillbaka till jorden igen innan de har tagit riket och makten på jorden (Joels Armé) Samma lära har The Manifested Sons of God. Deras lära handlar om att ett ”barn skall födas fram” den kommer fram ur kyrkans livmoder. När det sker kommer kyrkan att utrustas med superkrafter och blivit ett i en Gudomlig natur. ”De skall ha all auktoritet och kallas för gudar” (Prophets and the Prophetic Movement Bill Hamon).

Bob Jones (Kansas City Prophets) Todd Bentleys mentor beskriver Joel’s Army. Jag har kallat på det bästa I alla blodslinjer just till denna utvalda generation. Jag själv har utvalt dem som har samma blodlinje som Paulus, David, Petrus, Jakob, Johannes. Men de här utvalda kommer att vara helt överlägsna dessa och kommer vara de som har Anden utan mått och utan begränsningar. Dessa kommer att gå in i det övernaturliga som ingen annan har varit. Dessa kommer att få samma natur som Jesus Kristus. Dessa är de som vuxit upp och blivit GUDAMÄNNISKOR. Det är nu den här generationen som kommer att få se begynnelsen på denna världsvida nya ordning.

Paul Cain: Gud reser nu upp en helt nytt baner, detta kommer radikalt att förändra förståelsen av vad Kristendom verkligen är i vår generation. Gud kallar oss nu att gå in och ta del av upprättandet av en helt ny Kristen ordning. Gud erbjuder nu något som han aldrig har erbjudit någon generation förut. Men ni skall akta er för de som tillhör ”den gamla ordningen” för de kan stjäla detta hoppet från er. (Paul Cain, “You Can Become the Word!” 1989, Vineyard Prophetic Conference) (Discernment Newsletter)

Paul Cain beskriver här att vi kan bli Kristus (Corporate) ”Herren har planterat det här fröet” och den nya människan skall födas fram. Nu skall livmodern öppnas och han skall föda fram det här nya. När ordet blev kött och bodde bland oss, så såg vi härligheten av den enfödde sonen från Fadern. Men nu skall ni bli det ordet och hela världen skall få se faderns härlighet. En av dessa dagar kommer det att öppnas en kanal för kontakt rakt ifrån tronrummet i himlen. (Paul Cain, “You Can Become the Word!”, 1989, Vineyard Prophetic Conference)

Ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Ordet var och är Jesus så det är omöjligt för oss att bli Guds Logos (Plan) Vart finner du i bibeln att det skall öppnas kanaler eller portaler från himlen? Inte i bibeln men du finner det i New Age.

Vill bara citera Carolina Torebring, pastor i Södermalmskyrkan från Awakening i Stockholm. Hon talar om detta som ett nyfött barn (Se Cain ovan)  ”Vi tackar dig Jesus för ditt blod som renar Sverige, som renar Norden”, sa hon i sin bön. Hon bad också om Guds eld över Nordens länder, att det som startat under Awakening Europe ska få leva vidare. Hon beskrev det som ett nyfött barn. (har sparat på Pdf)

– Vi har fått ett ansvar för att ta hand om det barnet, sa Carolina Torebring.
– Och vi deklarerar att det som börjat i helgen ska fortsätta, att det ska beröra varje stad i hela Norden och i hela Europa. (Slut Citat)

Lisa Bevere har hört liknande budskap från ”gud” ?
With the birth of this child, you will awaken a lioness.

Eller Carisma Magasin (Latter Rain)
We Are in a Season of Giving Birth

The Preparation Of The Corporate Child (avslöjas) (Ed Tarkowski)
Följ gärna de andra delarna…

Alice Baileys “Antikrist” håller på att infiltrera Kyrkan för att få mänskligheten redo för att ta emot en ”Kristusmedvetenhet”. Låt oss titta på David Spangler en annan frontfigur i New Age. Han säger:

“Kristus” är exakt samma kraft som Lucifer (Morgonstjärnan) Det är Lucifer som förbereder människan för att vi skall bli “Kristus” (Gudabarnet som föds) Det är han som är den stora inspirationen. Lucifer (Morgonstjärnan) gör sitt arbete inom var och en av oss  för att föra oss in i en enhet o helhet.(Corporate Christ) Vi förs framåt mot en New Age och på den vägen kommer alla på ett eller annat sätt att möta en Luciferisk (KRISTUS)(MORGONSTJÄRNAN) Initiation. (David Spangler Reflections on the Christ p.44-45)

Det märkliga blir då att Jes 14 och brunnen i Upp 9 troligen talar troligen om en ockult andeutgjutelse. Frågan är hur många som kommer att dras med i denna smutsflod?

Låt oss kolla vad Bailey säger att Kyrkans roll i det här är? Kyrkorna nu är endast en temporär plats för detta övergående livet. Mot slutet av denna tidsålder kommer vi att få se en universell Kyrka. Den kyrkan kommer att aktiveras av Kristus och hans sanna lärjungar när utgjutelsen av Kristus principen kommer. Detta är den sanna andra tillkommelsen och då den kommer skall Kyrkan med dess många grenar agera som en kanal. Nu skall planen med en upplysning av hela världen kunna fullbordas. Kyrkan skall kunna fungera som en lärare för världen nu skall de stora grundläggande doktrinerna (bekämpa den gamla ordningens läror) och visa dem deras sanna och andliga betydelse.

Så kyrkan skall alltså till de yttre behålla sin form för att kunna nå så många som möjligt som är vana vid kyrkans form. Lärare måste nu tränas denna bibelkunskap spridas. Även sakramenten måste få en mystisk innebörd. Det viktigaste är att kyrkans kraft att hela måste demonstreras. ( Alice Bailey, The Externalization of the Hierarchy, 1957.)

Wow! En andeguide säger att New Agarnas plan är att använda kyrkan för att deras Nya Ordning skall bryta fram. Kyrkan skall alltså fungera som en slags kanal för världen så att den skall kunna upplysas. Menar de den bibliska Kristus? Menar de omvändelse och Korset som en enda väg till frälsning? Nej de menar att mitt i kyrkan har Lucifer klivit in och sått en lära som handlar om att vi skall bli gudar.

För att vi skall förstå att detta är nu det som har tagit över i huvuddelen av Kristenheten. Pat Robertson profeterade 1995 följande: 100 tals miljoner själar skall nu omvända sig till Kristus (Vilken?) dessa skall forma en elitarmé som skall döma alla ogudaktiga år 2000. För mig är det tydligt att han tillhör dessa nya.

Han profeterar (Citerar) faktiskt Bailey. Jag tror att min tjänst på CBN är en ändetidstjänst. Precis som Johannes Döparen så har vi blivit kallade att förbereda Jesu Kristi kommande och ingången i New Age. Han säger att han även skall filma Jesu tillkommelse.

Hur är det nu? Jag tänker på vårt eget land och Kristenheten här. Har vi fått en ”Ny Ordning” som i princip hatar ”Den gamla ordningen”. Vi som har varit med sen Toronto när Latter Rain väckelsen startade och denna började komma in måste svara Ja på den här frågan. Samma folk som står bakom Awakening (Latter Rain) kommer att samlas hos Påven. Så hans besök var troligen väl tajmat.

Länkar:
Latter Rain: The Outpouring of New Age DoctrineThe Latter Rain ”Christian”/New Age Movement / Latter Rain – Has it Poured into Your Church? / NEW BEGINNINGS: New Age and Latter RainThe New Apostolic Reformation, Adam-Kadmon, and DNA /

pm-1
Janne Ohlin / Göteborg