Mt 13 Såningsmannen – de på stenig mark

Mat 13:5 En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. Här i Matteus hade säden ingen djup jord så säden som växte upp väldigt snabbt och hade ingen rot…
Läs mer

GUDS VISDOM OCH MÄNNISKORS

Eftersom vi hela tiden måste tolka allting som Paulus säger enligt hans egen ”mönsterförkunnelse”. Den som han hela tiden i skriften återkommer till och som vi har beskrivit i flera studier. Du hittar den i följande studier 2 Tim 1:5-14 >> Titus 1:1-4 >> Rom 8:28-31 >> Jes 51:1-3 >> Guds hemliga visdom är hans vilja och rådslut med oss redan…
Läs mer