Eftersom vi hela tiden måste tolka allting som Paulus säger enligt hans egen ”mönsterförkunnelse”. Den som han hela tiden i skriften återkommer till och som vi har beskrivit i flera studier. Du hittar den i följande studier 2 Tim 1:5-14 >> Titus 1:1-4 >> Rom 8:28-31 >> Jes 51:1-3 >>

Guds hemliga visdom är hans vilja och rådslut med oss redan innan världen fanns till.

Paulus har som en grund i sitt evangelium att vi redan innan denna världen fanns var utvalda i honom. Gud bestämde redan då vad du skulle bli och vilka gåvor du skulle ha. De här tankarna kommer upp i den här predikan som Janne höll i mars 2010 som fick namnet ”När Gud bygger” (länk saknas)

Det här måste vi ha i tankarna när vi närmar oss Paulus skrifter. Om vi inte gör det riskerar vi att bomma vad han säger. Och Paulus skrifter är någonting som kommer att förvridas av de laglösa i ändens tid. (2 Petr 3:14-18)

1 Kor 2:1 När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal (3056 Logos) och min predikan bestod inte i ord (3056 Logos) som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro (4102 Pistis) skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång.
7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet (Evangeliet om Guds Rike) den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss.

Vers 1 + 2 Guds hemlighet och hans rådslut finns alltså gömt i Jesus Kristus och honom som korsfäst. Den här gömda visdomen har Gud bestämt redan innan världen fanns skulle bli en härlighet för oss. (V 7)

V 4 Grekiska – Hans tal (3056 Logos) var inte mänskliga visdoms ord (3056 Logos) för sådan visdom ger en tro som bygger på människor. (V5) Hans (3056 Logos) skulle istället överbevisa och ge en tro (4102 Pistis) som skulle vara grundad på Guds Kraft (V5) Eller på Ande och kraft (V4)

Paulus kom med ord (3056 Logos ) vilket betyder i det här sammanhanget Guds plan och hans rådslut. Så här har vi ”mönsterförkunnelsen” igen.

Han förlitade sig på att Gud själv med sin Ande skulle lysa på människohjärtat och överbevisa dem om vad Jesus har gjort och öppnat upp för varje människa att gå in i. Nu kunde varje människa förvandlas och bli det Gud redan innan jorden var till har bestämt om oss att bli. Det var det han menade med att vår tro (4102 Pistis) skulle bygga på.

Eftersom tro (4102 Pistis alltid vilar på någonting som redan är fullbordat så handlar Guds tro om det som var till innan världen skapades. Om vi tittar på vers 7 så förstår vi att Guds hemliga vishet (Evangeliet om Guds Rike) är fördolt för en del (OTRO) och uppenbarat för en del (TRO)

Evangeliet egentliga mening kan alltså bara vara människobud för en del (Blinda – Otroende) Men evangeliet kan också uppenbara Guds Son för en del (Seende – Troende) Uppenbaras Sonen så uppenbaras ett ljus (Ande + Guds Kraft) som fanns redan innan världen skapades.

Titta i bibeln i 1:a mosebok 1 så kommer du att finna ett ljus som fanns innan solen och månen. Vad var detta ljus som övervann mörkret? Det ljuset som kallades för Gott! Nu får vi en liten aning om vad bibeln egentligen menar med det goda nämligen förutberedda gärningar.

härlighet och frälsning är att förvandlas och bli lik den bilden som Sonen har bestämt dig att bli. (Rom 8:30) (2 Kor 3:17-4:7)

Det här måste vi ha i åtanke när vi läser liknelsen om såningsmannen. Liknelserna om Guds Rike handlar inte om mänsklig visdom utan om Guds fördolda visdom som var till innan världens grund var lagd.

Om vi läser bibeln med mänsklig visdom (Täckelse) som alltid är lagisk så blir såningsmannen ungefär så här. Vi har bibeln och i bibeln står det om hur vi skall vara.

  • Vi skall be.
  • Vi skall ge 10:e.
  • Vi skall starta församlingar.
  • Vi skall vara kärleksfulla och snälla
  • Vi skall ut och vittna.

Och om någon ser ut att göra allt det här så bedömer vi honom som God och rättfärdig. Särskilt om han har en ”Titel” och är ledare eller något i den stilen. Men vet du vad? Det är inte alls vad Gud menar med liknelsen om såningsmannen. Det goda hjärtat i liknelsen om såningsmannen är den som Lyssnar Hör och Gör ordet om riket.

Vet du vad Ordet om riket handlar om? Ordet (3056 Logos) betyder Guds plan och Guds rådslut och Guds vilja. Ordet om riket var det mest grundläggande Jesus sa till sina lärjungar. Tror du då det skiljer sig från det mest grundläggande evangelium Paulus fått ta emot direkt från Herren? Nej ”Ordet om riket” är exakt samma sak som ”Mönsterförkunnelsen

Mönsterförkunnelsen” i 2 Tim 1:5-15 >> och Titus 1:1-4 >> Handlar om att du redan är bestämd att bli ett speciellt lerkärl och att i det lerkärlet bära en kraft och en nåd uppmätt för precis din tjänst. Att förvandlas till det kärlet är att förhärligas och att göra gott.

Nu skall vi titta på Mt 13 och se om det stämmer. Låt oss först se om ordet om riket har med något som är berett innan världens grund var lagd.

Mat 13:35 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag skall förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse.

Men för sina lärjungar som älskar och följer honom uppenbarar han ”Ordet om riket” (1 Kor 2:7)

Mat 13:11 Han svarade dem: ”Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. 12 Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 13 Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. 14 På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. 15 Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem.

Så liknelsen får en helt ny innebörd bara vi fick nyckeln att öppna med. Och att ”Ordet om riket” inte är ord visar ju Paulus i Rom 14:17 och 1 Kor 4:20

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

1Kor 4:20 Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft.

Vad vi är och vad Gud har berett oss till och vad han vill använda var och en av oss till är alltså fördolt i Gud. Men det kommer bara att uppenbaras för hans lärjungar som älskar och lyder honom.

Lydnad krävs för att få Anden och ordet för lydnad i Apg 5 >> är 3980 Petarheo Vilket betyder att bli överbevisad av en konung till lydnad. Och det är samma betydelse som ordet Agape 

Alltså utan att vi underordnar oss en konungs bud (Agape) Ingen ingång i hans Andliga Rike. Och om vi inte kommer in i hans Andliga rike så kommer vi heller inte in i det verk som är fördolt sedan världens skapelse. Och det kan vi se i 1 Kor 2.

1Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. (Arvedelen) 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig (själisk) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Det goda hjärtat är det hjärtat som i sitt hjärta ser och tror det Gud redan innan den här världens grund var lagd har planerat att han eller hon skall bli.

Helande i bibeln är att få det Goda hjärtat! Helt enligt 2 Tim 2:13. Lägg nu märke till att i nästa liknelse så sår såningsmannen God säd i sin åker. Och vi har nu tidigare här beskrivit att ordet gott kommer ifrån det ljuset som fanns redan innan solen och månen fanns.

  • God säd = Planen som redan är fullbordad (Gud har sagt det är fullbordat)
  • Ogräset = Ett annat evangelium för de blinda (Skulle då Gud ha sagt att allt redan är fullbordat)
  • Den goda säden har vi ju lärt oss leder till frälsning och härlighet = Rikets barn.
  • Ogräset ger ormungar.

1 Kor 2:12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. (Arvedelen)

Vad har vi fått av Gud för arvedel då? Vart ligger arvedelen? Jo den ligger i ljuset (Kol 1:2) Det ljuset uppenbaras i evangelium om Jesus (2 Kor 4:4) Och det handlar om gärningar gjorda i Gud (Joh 3:21) Domen är att vi måste underordna oss ljuset (Joh 3:19) Och att underordna sig ljuset är då rättfärdighet (Frikännande) (Joh 3:19)

Vi har alltså redan fått ett arv i Gud i Jesus Kristus i ljuset en ovärdelig skatt. Den kan inte tas emot på annat sätt än genom lydnad och underordnade av en konung. (Apg 5) Skatten eller arvedelen som är berett av Gud till oss kan baratas emot om vi ser den med våra Andliga ögon (Hjärtats ögon)

Evangelium eller ”Ordet om riket” eller ”Skatten” eller ”Arvet” kan alltså tas emot på olika sätt i hjärtat beroende på hur vi ser på det med själsliga ögon eller med Andliga ögon. (Paulus bön Ef 1 öppna hjärtats ögon med Uppenbarelsens Ande = 1 Kor 2:9-14)

Det Paulus vill att vi skall få se och förstå är ”Mönsterförkunnelsen” 2 Tim 1  >> Titus 1 >> Jesus dog och uppstod och är nu satt som Herren över Guds verk. Guds verk är vi och vi måste komma in i hans vila genom tron och göra gärningarna i ljuset. Det är precis det som vi ser när våra hjärtas ögon öppnas vi får helt automatiskt en Gudsfruktan.

Det är detta evangelium som vi kallar för ”Mönsterförkunnelsen” som Paulus predikar som ger sådan Gudsfruktan som han vinner människor för Gud genom. (2 Kor 5:10-11)

2 Kor 5:10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. 11 Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna (3982 Peitho – Överbevisa) människor men för Gud är det uppenbart hur vi är och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten.

Och detta kapitel 5 pekar ju bakåt mot det Paulus redan har beskrivit så vi tittar på kapitel 4 där Paulus talar om att se(Tro) eller inte se (Otro) ljuset som kommer från evangeliet om Jesus Kristus.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen (hjärtans ögon) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraftenskall vara Guds och inte komma från oss.

Kristi härlighet är att Jesus Kristus är Herren och Gud satt över hans händers verk. Och hans händers verk är skapade och beredda redan innan världens grund var lagd. Och det är när han förvandlar oss med sin Ande så vi blir formade till den bilden som vi förhärligas (Rom 8:30)

Rom 8:30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Och Paulus säger ju att den som ser han förvandlas till Sonens bild och går från härlighet till härlighet.

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Jesus säger att fadern skall förhärliga honom med den härlighet han hade innan världen fanns.

Joh 17:4 Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

Alltså Jesus skall bli återinsatt igen på den positionen han hade redan innan den här jorden skapades. Det är alltså härlighet att bli det Gud bestämt att vi skall bli i hans Plan förutbestämd redan innan världen skapades. (Ef 1)

Och enligt Ef 1 så var det alltså bestämt att Jesus skulle bli Huvud (Herren) över himmel och jord. Det är därför som han av Paulus kallas för Härlighetens Herre.

1Kor 2:7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.

Jesus var alltså Herren över hela Guds verk redan innan världen fanns till. Han klädde av sig härligheten och vandrade i sitt eget rike i blind lydnad utan synd. Och fadern förhärligade honom genom att sätta honom i den positionen som redan var bestämd och som han redan hade innan han klev ner. (Joh 17:4 Ef 1)

Så när Jesus gick in i sin härlighet blev han återigen det som redan var bestämt. (Lk 24:25-32) Messias måste lida detta för att gå in i sin härlighet. Detta innebär att han givetvis måste vara Gud och kommen i köttet.