Här följer den fulla skrivna versionen av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission – Göteborg 5/11 – 2017

Heb 10:35 Kasta därför inte bort (GK: KLÄDERNA) er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. 37 Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. 38 Min rättfärdige skall leva av tro. Och vidare: Men om han drar sig undan (TÄCKER ÖVER SIG) finner min själ ingen glädje i honom. 39 Men vi hör inte till dem som drar sig undan (TÄCKER ÖVER OSS) och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.

Grundtextens ord V 35 och V 36 och V 39 Beskriver Kläder som vi kan kasta bort eller Kläda oss i. Vi förstår snart att det handlar om att kläda sig i ”Kristus” (Ef 4:24) + (Gal 3:27)

Både Tron och Rättfärdigheten beskrivs i bibeln som något vi får av Gud. Detta flyter nu fram ifrån den överflödande nåden han skänkt oss. (Ef 2:8) (Rom 5.17-20)

Rom 5:18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv.

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

Här står det i den grekiska texten två gånger:
Du skall stå som rättfärdig genom Jesu Kristi Tro” Även här: Rom 3:22 ”Rättfärdighet genom Jesu Kristi Tro”

Först så får vi alltså tro och liv av Gud men tron måste liksom riktas tillbaka till honom som gav den. Den sanna Tron drar oss alltså till Jesus! Det är därför det står EIS i de flesta fall som betyder: En rörelse In emot centrum! Tex i  (Joh 3:16) Tron vi får sätter oss i rörelse in emot centrum av Jesus själv.

Joh 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. (FRIKÄNNANDE)

Jag vittnade om min frälsning i Kungsbacka för 2 veckor sedan. Hur Gud talade till mig och jag fick tro och började dras till Jesus. Detta var inget som jag själv påverkade det var bara Guds Nåd. Men jag kan säga ett i min ande kunde jag nu uppleva 3 saker.

1/ Överbevisning – Trofasthet – Jag kunde lita på han som talade.
2/ Jag upplevde att jag fick ett Hopp.
3/ Jag ville lyda Gud och jag gjorde det av glädje.

Gud förbarmade sig över mig och skänkte mig tro genom sin Nåd. Jag fick liv i min ande och kunde uppleva Guds beröring i min ande.

Psa 107:20 Han sände sitt ord och botade (RAPHA) dem och räddade dem från undergång. (FÖRDÄRVET)

1 Pet 1:23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

1/ anden i oss få Gudsmedvetande när vi föds på nytt.
2/ Själen i oss har Självmedvetande.
3/ Kroppen har Världsmedvetande.

När de åt av det förbjudna trädet förlorade de bildligt talat sina kläder och därmed sin Frimodighet! Nu drivs man av Fruktan för Döden (STRAFF)

Vår ande kan nu ta emot information ifrån Gud som är Ande. Watchmann Nee säger att anden i oss får nu 3 egenskaper:
Vår pånyttfödda ande får nu 3 egenskaper…… (Watchmann Nee)
1/ Nu kan vi bli medvetna om hans närvaro i vår ande
2/ Nu kan vi ha en gemenskap med honom i vår ande
3/ Nu får vi ett nytt renat samvete genom anden

Men som jag sa det är inte för vår egen skull han föder oss på nytt utan för hans skull. Vi har alltså fått upplevt ett helt nytt liv men det skall levas för hans skull.

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

> Andliga är vi om vi lever för Jesus skull. (Ger Frimodighet)
> Själiska är vi om vi lever för vår egen skull. (Ger Fördömelse)

9 av 10 själavårdfall handlar mer eller mindre om Fördömelse (S Reichmann)
(Har vi missat något i vår undervisning?) (Mt 24:11-12 Agapen skall Kallna 0 bli själisk)

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta (EIDO) vad vi har fått av Gud. (CHARIZOMAI)

EIDO – Att få uppleva något levande i anden
CHARIZOMAI = Talar om Guds överflödande nåd

Stephen Kaung beskriver det som vi kan ta emot av Guds ande genom Nåden i vår ande som 3 saker. (1 Kor 13:13)
1/ Tro
2/ Hopp
3/ Kärlek (Driver ut all Fruktan 1 Joh 4:8 = Tanke på straff)

1 Kor 2:14 En oandlig (SJÄLISK) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.
Galaterbrevet visar att det är fullkomligt möjligt att börja Gudsmedveten i den Tro Herren skänkt i anden. För att sedan försöka bli rättfärdig genom instruktion. (SJÄLISK)

Resultat:
> Man faller ur Nåden! (Gal 5:4)
> Kristus slutar verka (Gal 5:2)
> Den äkta tacksägelsen slutar (Rom 4:6 + Gal 4:15)

Men det finns hopp för Paulus säger att det kan börja om igen.
Gal 4:19 Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er.

Många församlingar har förlorat andliga rikedomar och förstår inte hur man skall ta sig tillbaka igen. Så man försöker med olika ”Paketlösningar” men de är instruktion och inte liv. De flesta går under namnet ”Församlingstillväxt”

1 Tim 1:5 Vad all förmaning (INSTRUKTION) syftar till är kärlek (AGAPE) av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.6 (EN TRO UTAN TÄCKELSE) Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat.

Om vi förblindas så vi inte ser det målet börjar vi tala tomhet. Den som talar tomhet gör det naturligtvis för att hans inre förlorat rikedomarna i Kristus. Det vårt innersta är fullt av det talar munnen (Mt 12:34)

En sån församling som inte har detta mål med sin VISION eller sin INSTRUKTION liknar Paulus vid Mose. När Härligheten från Gud försvinner måste vi ju ersätta den med olika program.. “Täckelser”

När Abraham offrade Isak så var det en bild på vad?

Mat 10:37 Den som älskar (A) sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar (A) sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.

Det blev sedan församlingstillväxt i Abrahams familj! Alla blev fruktsamma och förökade sig! Du kan läsa om detta i 1 Mos 22. Men nu till Mose! Detta är i stort sett vad vi läste i början i Heb 10:35-39 Att inte täcka över sig.

2 Kor 3:13 säger att Mose satte ett täckelse för sitt ansikte så att de inte skulle se att härligheten försvunnit (Saknades) Adam och Eva klädde över sin nakenhet. (Saknas)

Själen kan bara läsa och ta emot information och kunskap om Gud. Det blir en slags falsk tro som utåt sett verkar hur andlig som helst. Hon kan till och med ha en sån stor kunskap om Gud att hon tror sig kunna flytta berg. (Gnosticismen då är Trosrörelsen idag)

1 Kor 13:2 Och om jag ägde profetisk (gåva står ej) och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek (AGAPE) så vore jag ingenting.

1/ Det står inte gåva utan en förmåga att förutsäga framtid.
2/ Kände alla hemligheter och hade all kunskap (GNOSTICISM)
3/ En tro och en övertygelse så att den kunde flytta berg
4/ Men kommer den från själen istället för anden
5/ Så är Jag ingenting

Jag har nu i två predikningar innan visat att Gnosticismen som Paulus gick emot kommer idag i en ny form. Alltså man lärde att man redan på den här sidan evigheten är fullkomlig. Du skall komma in i den här fullkomligheten genom att lärarna invigde dig i Hemligheter. Gnostikerna var som Magiker.

2 Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.

Detta skall alltså komma att ske i den synliga Kristi Kropp innan Jesus kommer tillbaka igen.
> Herrens Ande gör under och tecken för att befria ifrån Slaveriet.
> Antikrists ande kopierar för att hålla människor kvar i Slaveriet.

DET VI KAN TA EMOT I DENNA TID ÄR BEGRÄNSAT

Paulus sa att fullkomligheten kommer endast när Basunen ljuder och Jesus förvandlar oss. Medan Gnostikerna säger att allting är här och ta ut till fullo redan här och nu. (Kingdom Now)

1 Kor 13:9 Ty vi förstår till en del och profeterar till en del 10 men när det fullkomliga kommer, skall det förgå.

1 Kor 13:12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. 13 Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. (AGAPE)

Gåtfull spegelbild” – alltså på den här sidan evigheten ser jag bara GK:
1/ Mig själv som reflekterad som i en gammal koppar spegel väldigt otydligt
2/ Jag ser Herren som genom ett Mörkt glas! (Titta på Solen)

Alltså det är inte fel på ljuset utan felet sitter hos mig som människa och min förmåga att kunna ta in ljus i min ande. Men en dag skall det bli en Soluppgång och en förvandling! Då skall vi få se honom som han är!

Jesus är en soluppgång (LK 1:78)
Jesus är världens Ljus (Joh 8:12)

En dag ska ljuset bli så starkt att vi förvandlas!

Mal 4:1 Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger HERREN Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist. 2 Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. (Inne i ladugården släpper fönstren inte in så mycket ljus)

Vid hans inträdde i världen så var uppgiften att upplysa oss om vägen. Ingen kan vandra på den vägen om han inte är driven av Anden i vår ande. Nu skulle han lysa in i vår ande och ge oss sann kunskap om Gud och hans vilja.

De som nu frivilligt tar emot honom som Kung och lyder honom.
> De fruktar hans namn för de har förstått vem han är.
> De skall få se honom som han är och förvandlas på den dagen.

Då skall alla högmodiga det är motsats till förkrossade och ödmjuka. Det är alltså de som inte förstått vem han är och underordnat sig Kungen och Faderns vilja. (EF 1:9-10)

De förkrossade och de ödmjuka är alltså en bild på de Rättfärdiga. Vi läste att de skall ha liv genom Jesu Kristi Tro. De frikänns alltså i domen de drivs av Anden för de har upplevt det helande jag tror bibeln menar med sant helande.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er andesjäl och kroppbevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Jes 57 Är ett intressant kapitel det börjar med Israels och människans alla olika svek och synder mot Gud (Vers 1-13 + 17) Guds vrede är upptänd men han har bestämt sig för att stilla den för han vill inte att någon skall förgås (Vers 16 + 1 Tim 2:4-6)

Han vill ge oss Landet eller Jorden till arvedel och de skall även få hans heliga berg till arvedel (57:13)

Dessa löften gäller nu för Abrahams säd som tror både Hedningar och Judar (Rom 4:16)(2 Kor 1:20)

Löftet gäller alla som kommer in under hans beskydd (V 13)

Guds Ande målar upp Ps 91:1-4 så här:

Det är en hemlig plats där du kan bo och där du kan finna vila. Platsen är belägen under Vingarna i det allra heligaste. I GT stillades Guds vrede på Nådastolen. Jesu verk beskrivs som en Nådastol för oss

Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Allt som stod uppräknat nu i Jes 57:1-3
Gud stillar nu sin vrede Jes 57:16

Jes 57:16 Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat.

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

Helande och frälsning handlar i första hand om vårt innersta. Det livet som började i vår ande skall arbeta sig utåt. Det skall övervinna själen så att vi blir helgade rakt igenom. Så väckelse är alltså ett tillstånd av Ödmjukhet och Förkrosselse.

Helandet handlar om att vi blir återupprättade som Herren har tänkt från början. anden i oss skall genom hans Ande väckas till liv så vi vandrar i Tro. Detta är väckelse att bli Ödmjuka och Förkrossade.

Jes 57:15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

ParafrasSå säger den uppståndne från de döda och den upphöjde han som farit upp till himlen. Jag bor och tronar nu i ett evigt tabernakel i himlen. (Arken) Men samtidigt så bor jag genom min Ande i de ödmjukas och förkrossades andar för att väcka upp och ge liv och reparera dem så att de blir hela.

1/Anden ger alltså Liv (2 Kor 3:6)
Det väcker upp min ande så jag kan inspireras på ett levande sätt. Jag kan nu både känna och få uppleva Gud.

2/Bokstaven dödar! (2 Kor 3.6)
Det ger bara själen en kunskap om Gud….Det är denna kunskap som kommer från Trädet i Eden (Gott och Ont)

Vi kan alltså förkasta Väg 1 och välja Väg 2
1 Pet 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god.Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Gud bygger upp oss! = Ande (Judas 20-21)
Vi bygger upp oss! = Själ (Judas 16-19)

parousia6

Janne Ohlin – Parousia – Mission Göteborg 5/11-2017