Undervisning: Elvor Ohlin

1 Joh 5:16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be för den. 17 All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte är till döds. 18 Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom.

Bibeln gör klart att alla människor har gått miste om härligheten från Gud och är syndare (Rom 3:23). När Eva och Adam åt av kunskapens träd var frestelsen att bli som Gud utan Gud, att bli gudar eller sin egen gud. Men utan Gud visade det sig snart att människan är självisk. De kom under inflytande av den Onde i uppror och oberoende av Gud. Konsekvenserna syns överallt på jorden i form av all slags ondska.

Är människan god?

Det finns de som påstår att ”människan är god om man skrapar lite på ytan”. Men Jesus sa något helt annat:

Matt 15:19 Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.

Profeten Jeremia:

Jer 17:9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?

På grund av syndafallet har vi en försvagad natur/syndanatur som gör att vi syndar. Även den som växer upp med tron och aldrig vänder Gud ryggen, har den naturen som gör att människan inte har kraft i sig själv att lyda Gud.

Det finns förlåtelse hos Jesus Kristus

Människan behöver Gud och är skapad för att leva i och av Guds rena och fullkomliga kärlek (agape). När vi vänder om till Gud och bekänner vår synd och vårt beroende av honom, får vi förlåtelse.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

Johannes skriver att vi ljuger om vi säger att vi är utan synd. Jesus tog vår synd på sig på korset för att ge oss förlåtelse och befrielse från synden och dess makt. Hans rättfärdighet blir vår. Vi börjar ett nytt liv i beroende av Jesus Kristus. Vi får leva i hans kärlek och formas efter hans vilja – enligt den plan som han hade för oss redan innan vi föddes.

Den processen kallas helgelse, vilken den helige Ande gör i oss. Efter omvändelsen börjar den helige Ande uppmärksamma oss på olika saker. Vi slutar svära, ljuga, stjäla osv. Det blir en naturlig följd eftersom vi får ”ett nytt hjärta” med nya önskningar, nya planer och ett nytt mål. Istället för att leva i ett oberoende uppror emot Gud blir nu vår högsta önskan att lyda Gud och leva i och av hans kärlek (agape). Vi får en ny drivkraft genom den helige Ande.

Denna nya önskan leder oss till att överlåta varje område i våra liv till Jesus Kristus så att han får bli Herre i våra liv. Då upptäcker vi det verkliga Livet!

Luk 9:23 Sedan sade han till alla: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. 24 Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?

Överlåtelsen, när vi låter Jesus bli Herre och vi ärligt kan be ”ske din vilja” är att mista sitt liv för Jesu skull. Vad får vi istället? Vi får lära känna Jesus och det eviga livet som är så oändligt mycket mer värt än något annat på jorden. Vårt liv drivs inte längre av egna begär som inte kan tillfredsställa mer än tillfälligt, eller alls och som istället binder och förslavar. Livet får verklig mening och mål – det Gud hade tänkt från början. Nu kan vi leva i tacksamhet till Gud och få rätt perspektiv.

Omedveten synd

Omedveten synd är sådant som vi egentligen inte vill göra. Vi misslyckas eller faller och sörjer över det. Då gäller löftet:

1 Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig.

Ibland tar det tid att släppa taget helt omkring något som har bundit en människa och han/hon kanske faller gång på gång (t ex ett missbruksproblem). Gud ser i barmhärtighet och hjälper oss när det är något vi sörjer över och verkligen vill bli fria ifrån och bekänner. Det finns full befrielse och upprättelse i Jesus Kristus!

Vi kan ”uppväcka begär” efter något om det får alltför mycket av vår tid och vårt intresse. Då kan Gud låta omständigheter göra att vi hamnar i problem, för att vi ska inse att vi är fel.

Rom 13:13 Låt oss leva värdigt, det hör dagen till (i ljuset: uppriktigt och ärligt), inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. 14 Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.

Medveten [pågående] synd

Det är allvarligt om vi medvetet lever i uppror och synd och vägrar göra upp. Att stå emot den helige Andes överbevisning leder till andlig död. Hjärtat förhärdas.

1 Joh 5:16 Om någon ser sin broder (en kristen) begå en synd som inte är till döds (medveten pågående synd), skall han be, och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds (medveten pågående synd), och jag säger inte att man skall be för den. 17 All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte är till döds (misslyckanden och syndafall som personen egentligen inte vill begå). 18 Vi vet att ingen som är född av Gud syndar (lever i medveten synd och uppror mot Gud). Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom (beskydd i Jesus).

Pågående medveten synd är ett tillstånd där man vägrar att ändra sig trots att man vet att det strider mot Guds vilja. Bibelläraren Ernest O´Neill drar en intressant parallell till 3 Mos. Kapitel 4 beskriver synder som krävde syndoffer för att få förlåtelse. I kapitel 20 beskrivs synder som det inte fanns förlåtelse för, som gav dödsstraff. Det var när människan vägrade att omvända sig – medveten synd. Den andliga innebörden är samma idag men det handlar om en andlig död.

Att be om befrielse för någon som inte vill och har valt så att det leder till total förhärdelse är i det fallet lönlöst(?). I sådana fall måste vi få klarhet från Gud, för det kan vi inte avgöra på egen hand.

Att häda Anden
”Synd till döds” måste rimligen också höra ihop med det som Jesus sa om att häda den Helige Ande.

Mark 3:28 Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. 29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.” 30 De hade ju sagt att han hade en oren ande.

Många har kämpat med den här versen, inte minst när man mår dåligt psykiskt. ”Tänk om jag har hädat den helige Ande?” men enbart rädslan för att göra det, visar att man inte har gjort det. Då hade man nog varit likgiltig och en sådan hädelse görs inte omedvetet. De som Jesus talade till hade alla bevis framför sina ögon på att Jesus är Guds Messias, både i gärning, ord och liv. Deras hån och förakt avslöjade deras onda och hårda hjärtan och de verkar ha riskerat att förhärda sig så, att det inte fanns någon återvändo.

Vi måste vilja och välja att bli fria. Om viljan är delad, kan vi börja med att be om en ”hel vilja att vilja”. En sådan bön hör Gud om vi ber ärligt och han verkar i viljan så att vi vill det han vill.

Fil 2:12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. 13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

I 1 Kor 5 finns ett exempel på en man som lever i ”otukt” i församlingen, värre än hedningarna. Paulus uppmanar församlingen att driva ut honom ur gemenskapen därför att han vägrar att ändra sig. Han ”överlämnar honom till satan” för att han om möjligt ska bli frälst. När konsekvensen av att leva i uppror emot Gud kommer ifatt, vilket det alltid gör förr eller senare, hoppades Paulus att mannen skulle omvända sig och bli frälst. Som det var nu var han på väg att förlora det andliga livet och dessutom att påverka andra i församlingen att följa efter och ta lätt på allvarlig synd. Det skulle leda till att kärleken (Guds agape-kärlek) kallnar, gudsfruktan förloras och församlingen lever i uppror mot Gud. Att tolerera synden leder till människoförakt och kärlekslöshet (avfall).

Friköpta genom hans blod

Medvetna om vår egen svaghet, förtröstar vi på Guds nåd och gör upp med det som den helige Ande belyser i våra liv. Det är att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning och då är vi lovade beskydd på grund av och genom Jesu blod.

Ef 1:5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, 6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.