Ibland händer det förunderliga ting och det får man säga hände omkring talet 666. På våra videos om ändens tid talet 666 nämnt ihop med NWO – Politik ReligionEkonomi.

En dag satt jag (Janne) och förberedde mig för kommande temadagar om ändetiden. Då såg jag en sak jag aldrig tänkt på förut. Jag såg 666 igen (Politik – Religion – Ekonomi) i Upp 18:1-4
(Elvor hade tagit upp det i sin Del 2, men nu blev det så ”levande” för mig).

Upp 18:1 Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Rev 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: ”Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

 • Jordens konungar = Politik
 • Jordens köpmän = Ekonomi
 • Gå ut från henne mitt folk = Religion

Precis i samma ögonblick jag såg detta kom ett mail som gjorde mig mycket förvånad. Det var ett mail som bekräftade våra tankar exakt. Här är mailet!

Angående talet 666 (Av Ola Mobergh)

Det jag här återger hände mig 1993. Jag hade då en tid fördjupat mig i Uppenbarelseboken, och därvid stannade jag en tid vid talet 666. Jag bad om förstånd att räkna ut betydelsen av talet, Upp 13:18.

Upp 13:18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

En vardagsmorgon då jag satt och läste morgontidningen (nästan halvsovande och nästan omedveten om vad jag läste ), drabbades jag plötsligt av en klarsyn/uppenbarelse (?) angående talet 666. Efter det att ”klarsynen” ”gått över” kontrollerade jag tidningen om det fanns något i den text jag just läst, som kunde ge en förklaring till mina tankar och det jag upplevde, men det fanns ingen koppling eller förklaring alls.

Det som slog mig var, att de tre sexorna står för tre olika, av människor skapade/konstruerade, områden/sfärer, där en människa kan utöva makt över en andra människor. Dessa tre områden är:

 1. Politik.
 2. Ekonomi
 3. Religion.

Hur kopplas då dessa områden till 666? Talet sex är människans tal, och de ovan nämnda sfärerna är inte skapade av Gud, utan som ovan sagts, konstruerade av människan. Dessa områden tror jag dessutom är mycket viktiga under ändetiden. Jag upplevde också att den slutliga Antikrist skulle få den totala, samlade maktutövningen över dessa tre områden i sin hand.

Denna ”uppenbarelse” var så omskakande, att jag inte kunde sitta kvar på stolen, utan gick av och an på köksgolvet med tårarna strömmande nerför kinderna, men med ett lyckligt leende på läpparna. Jag var överväldigad av lycka. Jag har senare tackat Gud för att Han inte ”gav mig förstånd att kunna räkna ut vilddjurets tal”, men uppenbarade det för mig ändå på detta sätt. Om jag fått förstånd att räkna ut betydelsen, kunde jag ha drabbats av högmod. Nu kan jag bara ge Gud äran för detta!

Efter denna händelse, delade jag denna händelse med några pastorer och andliga ledare, men det gav ingen genklang. I mitten av juni år, 2004, fick jag en tidning, ”Världen idag”, (040602) av en äldre trossyster. När jag läste den fann jag en artikel om en ev. ny EU- kommissionsordförande; Pat Cox ny ordförande”? I artikeln kan man läsa att Pat Cox, på Kristi Himmelsfärdsdagen 2004 tilldelats  det så kallade ”Karl den stores pris” . Vid instiftandet av priset 1949 formulerades tre mål:

 1. Politisk: en världsregering
 2. Ekonomiskt: en syntes av fri företagsamhet och socialism
 3. Religiöst: katolicism som samhällsfundament

Jag skakades nu om på nytt, och tänkte igen på min ”uppenbarelse”. Den här artikel var den första bekräftelsen på min upplevelse11 år tidigare, och förde med sig att jag tog kontakt med Pierre Enbert och Lennart Wigenstam om detta. Båda rådde mig att skriva ner händelsen.

Så några reflekterande tankar kring denna upplevelse. Varför är dessa tre områden så viktiga när det gäller ändetiden och en Antikrists framträdande??

 1. Politiken. Utan politisk makt har han inget inflytande över andra människor. Hans politik måste ha stöd hos andra ledare.
 2. Ekonomi. Utan ekonomisk makt kan han inte bestämma över handeln (köpa och sälja), och inte heller bestämma att de som inte har märket inte får köpa och/eller sälja.
 3. Religion. Utan religiös makt kan han inte ha beslutsrätt över hur och på vad människor skall tro. Jfr med bl.a. Daniel och de första kristna martyrerna.

Min förhoppning är att detta skall prövas av andra kristna, och att kommentarer, kompletteringar och nya tankar omkring detta kommer mig och andra till kännedom. (Detta kan vidarebefordras av Carmel-Nytts redaktion)

MvH Ola Mobergh

________________________________________________________________________________

Nu råder vi er att titta på en video från Davos Economic Forum 2008 med Tony Blair och Rick Warren i huvudrollen. Ställ er sedan frågan har inte det här med 666 att göra? >>

Är inte detta de 2 Hornen (= Ledarna) i falsk kristi kropp som kommer att bedra massorna i det stora avfallet?

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.

2 ggr tidigare har jag Janne drömt om ett tåg som går mot en katastrof. I den 3:e drömmen om tåget var vi inne i Kupén och tåget skulle precis avgå (Avfallet starta) (T Blair var med och skulle ta över Kristenheten) >>

Det tål att vara uppmärksam för den här artikeln från Världen Idag >> nämner att man ville ha Tony Blair som talare på Jesusmanifestationen 2009.

”Ledningsgruppen för årets Jesusmanifestation är redan upplöst. Istället har en ny grupp bildats där Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingst FFS, Tjebbo van den Eijkhof, UMU-ledare, pastor Linda Bergling och Inga Johansson, ordförande i Stockholms frikyrkoråd, medverkar med Lennart Möller, professor i Miljömedicin vid Karolinska institutet, som ordförande. Känslan som nog alla har är att nästa gång måste våra nysvenska församlingar få större utrymme. Tanken har förts fram som idé att bjuda in Tony Blair, som i senaste numret av Time Magazine framträder med sin tro och menade att Europa måste tillbaka till Gud. Stanley Sjöberg tror att Blairs medverkan skulle betyda mycket för att sätta ett större fokus på Jesusmanifestationen hos både politiker och näringsliv.”

Hur är det med urskiljningen? Har den inte förbättrats på senaste året så hoppar man väl på tåget som kommer.

Mvh Janne Ohlin