För flera månader sedan drömde jag (Janne) att en dörr öppnades på Linneahuset i Göteborg och vi steg in. Vi gick omkring inne i huset och öppnade en dörr till in till vad jag upplevde var en toalett. Plötsligt så började hela golvet därinne att spricka upp och avloppsvattnet började sprida sig snabbt. I drömmen upplevde jag detta som ett farligt hot för jag visste att det skulle bli en flod av smutsvatten som skulle översvämma hela huset.

I drömmen visste jag att i själva kyrksalen var det en massa ungdomar. Jag sprang dit så fort jag kunde, öppnade dörren och skrek allt vad jag orkade 3 gånger: Ni måste sticka härifrån snabbt för en katastrof är på väg!

Frustrationen var stor när jag nu insåg att ingen därinne hörde mig hur högt jag än ropade ut min varning. I drömmen kunde jag liksom höra ljud precis som om floden var på väg men då slutade drömmen.

En tid senare blev vi ombedda att komma till Linneahuset och undervisa på en Ledarskapshelg för ungdomar. Ämnet var: LEDD AV ANDEN och ATT HÖRA GUDS RÖST. (Dörren som öppnades) Gud bekräftade därmed att det är viktigt att höra Guds röst och att Gud vill möta ungdomarnas längtan.

Efter avslutat uppdrag på lördagskvällen kom vi hem och kollade mailen. Ett mail kom från Mats Olsson från Sunne i Värmland. Han hade haft en dröm som bekräftade Jannes dröm.

Hej, jag hade en dröm för en vecka sen, jag drömde att jag såg ett hål i golvet där det strömmade upp stora råttor, jag och en kompis försökte stoppa dom, men det var en alltför stor ström av råttor, jag drömde detta i två omgångar, jag var vaken emellan. Då tänkte jag på bibelordet om brunnar där onda demoner Strömmar upp, kan det vara så att detta redan har börjar? Upp 9 : 1

Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. 5 De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader, och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. 6 I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. 7 Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld, och deras ansikten var som människors ansikten. 8 De hade hår som kvinnor, tänder som lejon 9 och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. 10 De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.

Slut på Drömmen

Smutsvatten symboliserar världen. Men den som vill tillhöra Jesus, höra Guds röst och följa honom är beskyddad.

UPP 2:7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.

________________________________________________________________________________

Fem månader = 150 dagar är inte det ”profetiskt” för Noas flod ?

1 Mos 7:23 Alla levande varelser på jordens yta utplånades, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. De utplånades från jorden. Bara Noa och de som var med honom i arken (I Kristus) räddades. 24 Och vattnet stod högt över jorden i etthundrafemtio dagar.

Herren talar starkt till många, så något stort är på gång i andevärlden helt klart.

Vi ringde upp Mats på söndagen för att stämma av lite. Han berättade då att han hade haft ytterligare en dröm. Han förstod inte hur profetisk även den drömmen var.

Mats befann sig ute och gick och helt plötsligt fick han se att vuxna lejon gick omkring. Ett av lejonen kom emot Mats och öppnade ett väldigt gap och skulle sluka honom. Han upplevde att han till och med var inne i gapet men han hade ett vapen som gjorde att han kom undan.

1Petr 5:5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 10 All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit.

  • Ser du att ödmjukheten och tro är vapnet mot djävulen?

Mvh Ohlins