Vi skriver ju ofta om saker som skall hända i Ändetiden och upplever oss kallade att varna för olika saker som kommer emot Guds folk. Men en tjänst för Gud innebär först och främst att peka på Jesus och den väg han kallar oss alla att vandra. Gåvorna i våra liv strömmar alltid utifrån den relation vi har med Jesus som är källan till allt liv.

Vet inte hur det är med dig och ditt liv just nu? Men är det inte Andens röst vi hör nu som ropar: Brudgummen kommer gå ut för att möta honom! (Mt 25:6) Jag tror att den rösten kan vara en kraftig inre maning att göra upp med allting som inte behagar Herren i våra liv. Det är också en kallelse att lämna osunda sammanhang och komma samman med andra som tillber Herren i Ande och Sanning.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Kan det vara samma röst som manar de 7 församlingarna i uppenbarelseboken?

UPP 3:5 Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. 6 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Segern som det står talas om är en seger över köttet och över världen och den ges av bara nåd. Det står om Jakob att han brottades med ängeln och vann seger men vad i bestod då segern?

Hos 12:4 Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom, och där talade han med oss,

Gud förberedde Jakobs vandring till ett smalt passage, han gav upp sitt eget liv och Gud kunde ge honom nåd.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Vad är då Nåd? En bild på Nåd är: Guds kraft att göra det som är totalt omöjligt i min egen kraft

Så länge jag trilskas och vill hitta alla mina vägar framåt själv så undanhåller Gud sin befriande Nåd över mitt liv och jag får hålla på tills jag fått nog. Många är de som är i oförklarliga situationer som mänsligt sett verkar totalt meningslöst. Men även då får man hålla fast vid Guds trofasthet och han gör inga misstag för han vet hur han skall få oss färdiga för att gå in i himmelriket.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

Det här samverkandet innebär väldigt ofta en ökenvandring för oss som vi kanske först inte ser någon mening med alls. Men det är just här som han gör någonting i våra liv som vi aldrig kan få uppleva någon annanstans. Jag vill här lämna ett sammandrag på artikeln ökenvandringen av Andrew Stroem.

_________________________________________________________________________

Ökenvandringen är något som man inte gärna vill höra talas om inom kristenheten, även om man inte kan förneka att den vägen är uppenbar genom hela bibeln från 1 Mos till Uppenbarelseboken. När Gud skall handla med oss så använder han den modellen.

När vi studerar ökenvandring så ser vi snart att det ofta handlar om en plats av andlig kris av något slag men där en förberedelse sker.Öknen är det ställe som vi kommer till innan det verkliga som han talat om sker i våra liv. Det måste till en död i våra liv innan vi kan gå in i uppståndelsekraften. Det måste komma en öken innan vi vandrar in i löfteslandet.

Öknen är alltså en plats av kriser och prövningar, det är en plats där förkrosselse sker och där vi överlåter allt vi har till Gud. Där får vi lägga ner alla våra egna strävanden som drivit oss att ”leka” kristna och försökt få saker och ting att ske. Här är platsen där man mer och mer börjar stödja sig på Gud istället för människor. Här förstörs varje avgud i våra liv och det kan innebära vår egen tjänst till och med. Vi förs nu in i Guds genomträngande och avslöjande ljus. Varenda själviskt motiv vi har i hjärtat kommer att bli uppenbarat här för vad det verkligen är. Den här processen kan ta år men leder till en förkrosselse och rening. Det är bara här vi kan göras redo för det Gud redan planerat för oss att gå in i. Det är bara här vi får ett helt annat motiv för att göra saker

Det är otaliga heliga i bibeln som fått gå igenom ökenvandringar så varför ser vi det så omöjligt om Gud tillåter oss att vandra in i en ?

Den mest kända ökenvandraren är nog Mose och Israels barn. Mose hade växt upp i palats och fått Egyptens undervisning. Men när han mötte Israelerna första gången tog hans egen kraft över och han dödade en man. Då fick han fly in i öknen och där var han i 40 år och arbetade som en enkel herde. Tänk om varje kristen ledare skulle få gå så innan Gud kunde använda dem? Det går nog inte att beskriva den smärta och troliga besvikelse Mose upplevde under den här tiden.

Vi kan se hur viktigt det är att Gud får tid att förbereda hans ledare som är efter hans eget hjärta. Ensamhet och desperation och ropet till Gud om hjälp allt har sin del i det hela. Ingenting kan ersätta ökenvandringen där Gud stänger in oss för en tid så vi inte kan fly undan processen. Det här är viktigt för Gud för han vill inte ha några Egoistika herdar över sina dyrbara får.

Det var efter 40 års förberedelse som Mose vände tillbaka igen till Egypten på Guds tilltal att leda fåren ut ur Egyptens fångenskap. Och då började hela Israels ökenvandring som nation. När de lämnat Egypten så var vägen genom öknen enda vägen för att nå löfteslandet.

Detta mönster är så klart beskrivet i bibeln att de som Gud har tänkt att använda sänds in i en ökenvandring innan de förs in i det som är deras egentliga kallelse. De måste kommma in i en tid då de når en total förkrosselse och förlitar sig helt på Gud. Den kanske svåraste prövningen i öknen brukar vara det att man måste vänta och bara det kan bli rena tortyren för en del.

Ökenvandringen plockar även effektivt bort all människofruktan och vårt mänskliga sätt att se på olika saker. Ökenvandringar ger oss ett helt nytt friskt perspektiv på vår omgivning. Ökenvandringen ger mod att predika obekväma sanningar inför andra och det är Guds sätt att ge oss förnyelse i tankelivet när det gäller Guds ord som skall ges åt hans folk.

Om du skulle vara i en ökenvandring just nu så ta mod till dig och se uppåt. Det är nämligen så att din befrielse och utgång är nära. Gud har alltid ett syfte med att sända oss in i öknen så ge inte upp nu löfteslandet är fram för dig och häng fast vid Jesus så tar han dig dit.

Men var aktiv i öknen bed och förberd dig bli inte passiv och låt öknen svälja dig hel. Använd tiden för att dra dig närmare och närmare Jesus. Ödmjuka dig inför honom och han kommer att upphöja dig i rätt tid.

MVh Janne Ohlin