Stanna kvar hos Jesus

30 januari 2018
Undervisning: Elvor Ohlin (Mp3)

brod

Jesus hade just botat en döv och nästan stum man.
Mark 7:37   Och folk blev utom sig av häpnad och sade: ”Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala.”
1 Mos 1:31 Gud skapade och såg att allt var mycket gott. Jesus är Guds Son ”allt han gjort är gott ”, han ställer allt till rätta/ upprättar.
Mark 8:1  Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. (i vers 20 får vi veta att de var 4000) Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem: 2  ”Det gör mig ont [splagchnizomai G4697] om dessa människor. I tre dagar har de redan varit hos [prosmeno G4357] mig, och nu har de inget att äta. 3  Om jag låter dem gå hem hungriga, kommer de att duka under på vägen. En del av dem kommer långväga ifrån.” 4  Hans lärjungar svarade honom: ”Var skall man få mat här i ödemarken, så att de blir mätta?” 5  Han frågade dem: ”Hur många bröd har ni?” ”Sju”, svarade de. 6  Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket, och de gjorde så. 7  De hade också några små fiskar, och efter att ha tackat Gud sade han att också de skulle sättas fram. 8  Alla åt och blev mätta, och de plockade upp de stycken som blivit över, sju korgar.

hebrew

Profetior om Messias i GT uppfylldes. Det var precis det som Jesus gjorde.

Jes 35:4  Säg till de försagda: ”Var starka, frukta inte!” Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. 5  Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. 6  Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.
Jes 58:11  Och HERREN skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter.
[det inre livet]

Många profetior uppfylls både bokstavligt och andligt. Stämmer profetian om landet bokstavligt?
Mark Twain, besökte landet 1867 och skrev i sin reseberättelse: ”…[ett] öde land vars jord är rik nog, men som fullständigt utlämnas åt ogräset – tysta sorgesamma vidder … här råder en ödslighet som inte ens fantasin kan pryda med prakten hos liv och rörelse. … Vi såg inte en enda människa på hela resan. …Det fanns knappt ett träd eller buskage någonstans.”

Hur ser Israel ut idag? Många av oss har sett det med egna ögon. Öknen blomstrar, landet är blomstrande…!
Kroppsliga helanden som Jesus gjorde var inte bara p g a barmhärtighet. Det var också bevis på att han har makt att förlåta synd, rena, hela, läka och upprätta – att han ÄR GUD.

Jesus botade sjuka både fysiskt och andligt.
Andligt helande:

 • vi var andligt blinda – nu kan vi se Guds rike och Guds vägar!
 • vi var andligt döva – nu kan vi höra och förstå Guds röst enligt Bibelordet!
 • vi var andligt lama – nu kan vi följa Jesus och gå hans ärende, lyda..!
 • vi var andligt stumma – nu kan vi tacka och tillbe Gud från hjärtat!
 • vi var andligt hungriga – nu blir vi mättade!

”Vatten skall bryta fram i öknen” – den som inte kände Jesus får nu liv och fylls med Levande vatten, den Helige Ande. En nyfrälst vän sa till mig: ”Förut var allt liksom i dunkel men nu klarnar de mer och mer” och ”nu ser jag att Jesus och Gud har nog alltid funnits där i mitt liv ändå”. Jesus hade öppnat hennes ögon och så är det ofta efter den nya födelsen: man ser tillbaka och inser ”det måste ha varit Gud som var med mig den gången.. i barndomen eller i tonåren… men jag förstod det inte då.

Det är också viktigt att säga att om vi inte har alla kroppsfunktioner – eller inga helt fungerande alls – är det hjärtats inställning som räknas inför Gud.

pray

Man bar människor till Jesus

Vår uppgift är också att bära och hjälpa människor till Jesus. Ibland kanske vi inte kan säga så mycket men då kan vi bära människor till Gud i bön.

Jag läste en artikel härom dagen. En gammal, sjuk och fattig tysk snickare, Christian Wolfkes, i Rumänien hade bett till Gud om att få föra en enda judisk man till tro på Yeshua/Jesus. En dag träffade han Richard Wurmbrand, en judisk rumän, börsmäklare och kommunistisk ateist. Under lång tid var det stängt för samtal om tron och mannen bar honom i bön inför Gud. När det blev tillfälle frågade han hur Richard såg på Bibeln/Skrifterna. Svaret var att han hade gråtit när han blivit överbevisad och såg att det finns mycket underbart – men han förstod att det inte gällde honom, för han var jude. Christian kunde då med glädje berätta om Guds kärlek till det judiska folket, vilket ledde till att Richard och hans fru Sabina blev troende. Richard blev präst och de ledde en messiansk församling och fick leda många till tro – både judar och kommunister – och de räddade också många judiska barn under tiden vid WW2. De sattes i fängelse av kommunisterna och Richard blev slagen och torterad. Han skrev boken Torterad för Kristus som kom ut på svenska 1968. De startade senare organisationen ”Martyrernas röst” som är välkänd. Richard dog 2001 och Sabina dog året innan. 2006 blev Richard Wurmbrand utnämnd på femte plats bland de mest inflytelserikaste personerna i Rumäniens historia.
Allt började med att en man bad!

”Det gör mig ont…”, sa Jesus. Ordet splagchnizomai [Strong G4697] betyder att känna medlidande, att vara rörd av barmhärtighet, förbarmande. Det visar Guds hjärta. (Ordet nämns enbart om Jesus, förutom i Mark 9:22 där man vädjar om Jesu barmhärtighet). Vi kan höra lärjungarnas tvivel och klentro: Var skall man få mat här i ödemarken, så att de blir mätta?” Hur ska vi kunna mätta? Det är omöjligt! Och Jesus frågade Hur många bröd har ni?De svaradeSju”.
Är det inte så att v
i ofta underskattar det vi har? Det jag har att ge är för lite. Det är så lite så det är ingenting. Men  när Jesus får ta hand om det och välsignar, då händer något. Ett under kan ske!

7 bröd och några småfiskar + alla åt sig mätta = 7 korgar över
Vad är det för matematik?! Det är Guds matematik.

Undret med soppan
Vi kan läsa om ”brödunder” som har skett genom historien. På 1990-talet var vi engagerade i ”Den öppna kyrkan” i Gileadkyrkan i Göteborg. Kyrkan var öppen hela dagarna och bad, hade undervisning och evangelisation på olika sätt. Gud ledde oss till att servera soppa och smörgås varje tisdag, vilket vi gjorde varje vecka i fyra år. Det kom många hemlösa, uteliggare, människor med missbruksproblem mm. Vi sjöng och vittnade en halvtimme och sen åt vi tillsamman med våra vänner, gästerna. Den här tisdagen kom det många och vi hade beräknat helt fel. Vi såg snart att soppan inte ens skulle räcka till hälften. Vi hade ingen möjlighet att så snabbt ordna mer. Med lite lätt panik samlades vi i köket och bad till Gud att han skulle välsigna soppan. Kön till soppan var lång och vi bad och öste upp och gästerna visste inget om vår situation. Kan ni tänka er att alla åt sig mätta och det blev soppa över. Vi trugade att de skulle äta mer men ingen orkade! Ett under hade skett och vi kunde bara tacka och jubla inför Herren!

Det finns en symbolik med Jesu under här. Jesus tog – han tackade Gud – han bröt dem – och han gav de 7 bröden. Siffran 7 står för fullkomlighet och helighet. Jesus levde ett fullkomligt och heligt liv till Faderns/Guds ära i tacksamhet – han bröts ner – för att ge oss frälsning och evigt liv!

Stanna (kvar) hos Jesus!

Prosmeno [Strong G4357] betyder att stanna kvar hos (mig), att troget hålla sig till, dvs att vara i Guds närhet. Vad fick de vara med om som stannade kvar och höll sig nära Jesus?

 • de blev mättade
 • de fick se ett under
 • de fick något att vittna om och ge vidare

Jesus sänder oss inte tomhänta. Han utrustar och förser när han sänder oss. Stanna. Vi får gå frimodigt till honom och be, stanna och se till att vi står i Guds nåd och att drivkraften är Guds Ande. Håll ut i bön.
I 1 Tim 5:5 kan vi läsa samma ord om dem som har sitt hopp i Gud och troget håller ut [Prosmeno] i bön och åkallan.

Jesus mättade folket – Gud bryr sig också om våra fysiska behov

Matt 6:25  Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? 26  Se på himlens fåglar. (bli fågelskådare!  Janne brukar skämta när någon frågar varför vi blev fågelskådare: vi gör som Jesus sa) De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? 27  Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? 28  Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. 29  Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. 30  Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! [så lite förtröstan på Gud ni har!] 31  Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 32  Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 33  Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 34  Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Visst är det så att vi människor gör oss mycket bekymmer. Men den som stannar hos Jesus får se att allt ordnar sig!

domedag

”Domedagsklockan” – jordens undergång (Svt nyheter torsdagen 25 jan-2018)
Citat: Under torsdagen ställdes återigen den så kallade domedagsklockan och en ny uppskattning görs av avståndet till undergången. Nu är vi bara två minuter ifrån midnatt – ifrån slutet. Bakom domedagsklockan står forskare vid universitetet i Chicago. De avläser omvärlden och beräknar hur nära eller långt ifrån människan är att förstöra världen genom teknologi som vi själva skapat.
En varningsklocka Syftet med domedagsklockan är att varna jordens befolkning inför mänsklighetens stundande undergång, och det ligger i dramatiken av det hela ändå ett allvar bakom.

Bibeln talar om en svår tid, den sista tiden, ändens tid och världen beskrivs som en ”mörk plats”.

2Petr 1:19  Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk [1917 års övers. dyster vildmark (auchmeros)] plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Mörk (plats) – auchmeros [Strong G850] – betyder väldigt smutsig, dammig eller dunkel plats. Det beskriver ett andligt mörker.
Roten till auchmeros är aer [Strong G109] som betyder dålig luft (att andas). Vi kan konstatera att luften är dålig både fysiskt och andligt i den här världen.

morningstar

Morgonstjärnan talar om en ny dag, en ny tid – ett hopp om en ljus framtid och evighet. Jesus sa om sig själv:
Upp 22:16  Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.”
Jesus är morgonstjärnan. Han är vårt hopp och vår framtid.

”Varför kan inte Gud bara förlåta alla? Varför måste Jesus dö för oss?” frågar människor ibland.
Svaret är:
-synden måste sonas och åtgärdas
-vi är hjälplösa i våra synder
-många upplever redan livet här på jorden som ett helvete p g a synden
Om vi alla kom till himlen precis som vi är – skulle himlen snart bli ett helvete. Allt skulle bara börja om igen. Ondska, girighet, själviskhet skulle fortsätta som förut.

”Ursynden” handlade om att vända Gud ryggen, göra sig oberoende av Gud och tro på lögnen att ”ni blir som Gud /ni blir gudar” om ni gör så! Men vad hände? Vi blev lika den som ljög, dvs ”den gamle ormen”, djävulen.
Därför skrev också Johannes: …hela världen är i den ondes våld. (1 Joh 5:19)
Men han skrev också..

Joh 3:16  …så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Vi återvänder till Mark 8
”Och han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket”

Det finns en hemlighet i grundtextens grammatik som tyder på att lärjungarna måste gå tillbaka till Jesus gång på gång för att få mer.

 • det var i Jesu händer som maten multiplicerades
 • lärjungarna var bara redskap – de hade inget eget att ge
 • inga tekniker eller nya metoder att lära sig – inget ”trolleri”

Vi vill ha allt på en gång – men så fungerar det inte i Guds rike. Där gäller steg för steg, bit för bit, så att vi förstår att vi är beroende av Gud hela tiden och ger Honom äran. Det finns falska läror och falska lärare som påstår att vi har fått allt – det är bara att gå ut, sätta igång: ”du har allt som Gud har”, ”du är allt som Gud är”. Men Jesus sa:

Joh 15:4  Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5  Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Om vi är trötta eller uppgivna…
…kanske har vi glömt att gå till Jesus (tillbaka till honom) för att få ny kraft – och få något att ge vidare?
Allt blir bra när vi är med Jesus.