Herren har visat att en avskiljning är på gång i Kyrkan. Många har drömt om att en flodvåg kommer emot kyrkan. Eller att en eld kommer som delar kyrkan och liknande – se /Uppenbarelser

Det vi vill göra med det här bibelstudiet är att med ett hebreiskt tankesätt närma oss ändetidens slut. För att vi kommer att finna att det tankesättet är det bibliska. Det hebreiska ordet för frälsning 3467 Yasha beskriver alltid ett bevarande av en kvarleva som går igenom en nöd. Vårat moderna västerländska tankesätt stämmer inte för detta syftar på ett borttagande innan prövningen ens kommit.

Den så moderna Pre – Rapture läran som så många anammar idag stämmer alltså inte alls med bibelns tankesätt om  frälsning. I NT om vi går till de grekiska texterna finner vi inte alls det västerländska tänkesättet utan det hebreiska. Så många gånger ser vi hur översättarna har valt ett västerländskt tankesätt istället för ett Hebreiskt. Låt oss nu närma oss skrifterna med ett Hebreiskt tankesätt för det är nyckeln till förståelse av ändens tid.

Låt nu bibeln få tala till dig och ingen gammal bok eller någonting annat så får du se att vi kommer att finna att bibeln även i NT följer ett Hebreiskt tankesätt. Frälsning är alltid att vara på väg på en väg igenom svåra passage ända tills tiden är slut.

Observera att studiet inte ger oss svaret på vem som blir frälst eller vem som faller av under den här tiden. Inte heller om det blir ”väckelse” eller något annat i den stilen. Det är en strikt tolkning av tidsbegrepp i bibeln. Allt som skall ske och när det skall ske lämnar vi åt Gud.

Det som nu ligger till grund för det här studiet om de sista 3 1/2 åren är bibelkommentaren vi skrev till Upp 11:1-2>> Där finner vi att ändens tid särskilt talar om 3 1/2 år eller 42 Månader som profetiskt kallas för en dag eller en timme.

Det grekiska ordet för dag Hemera och hebreiska ordet för dag Yom betyder förutom en vanlig dag också: En tidsperiod mellan 2 fast fixerade tidspunkter. Även ordet för Timme på Grekiska Hora beskriver samma sak >>

Tidpunkt 1 inleder alltså provet som kommer över hela jorden som leder fram till Tidpunkt 2 som är Jesu Tillkommelse och den nya tidsåldern. Vi beskrev även 6 olika benämningar på den här speciella tiden men här beskriver vi ”Floden”

Noa gick in i arken vid Tidpunkt 1 och blev frälst (3467 Yasha ) och bevarad i arken in i den nya världen tillTidpunkt 2 så förebilden för ändens tid stämmer bra. Frälsning handlar om att bli bevarad rakt igenom floden in i nästa tidsålder vid Jesu tillkommelse. (Tidpunkt 2)

Vi vill tror med skriften som grund att floden är en bild av vedermödan 3 1/2 år eller 42 Månader samtidigt som det också är en dag >> eller en timme. >> I Pre-Trib Rapture läran så undervisar man att bruden som står för det goda ”Rycks upp” och bort innan vedermödan kommer. Men bibeln säger tvärtom att det onda rensas bort först.

Detta gör att vi får närma oss texten i Mt 24 om Noas dagar mycket nogrannt. Vi skall kolla mycket noga vad floden innebär i det ljus vi nu fått om Tidpunkt 1 och Tidpunkt 2. (Dagen – Timman)

Mat 24:36 Men om den dagen (2250 Hemera) eller stunden (5610 Hora = Timme) vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag (2250 Hemera) då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla (3779 Houto – På samma sätt) skall Människosonens ankomst vara. 40 Då (5119 Toteh = På den tiden) skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med (3880 Paralambano = Tas emot i gemenskap) den andre lämnas kvar. (863 Aphiemi – Sändas iväg) 41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med (3880 Paralambano = Tas emot i gemenskap) den andra lämnas kvar. (863 Aphiemi – Sändas iväg) 42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund (5610 Hora = Timme) när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Jämför det här nu med Upp 11:1-2 med det ljus vi fått så blir det en skiljelinje här en tas emot nära medans den andre drivs ut och floden tar honom. Det är exakt vad som sker med dem på den yttre förgården när Johannes mäter templet då det är 42 månader eller 3 1/2 år kvar.

Tidpunkt 1 inleds alltså med en flod som innebär att de orättfärdiga skiljs från de rättfärdiga precis som när Noa gick in i arken. Han gick inte ut därifrån igen föränn Tidpunkt 2 var inne.

Erkänn att det här ger ljus åt lite mera bibelställen! Vi vet då när floden träffar huset i Mt 7 är det 3 1/2 år kvar eller 42 månader. Jag har jämt trott att det är när Jesus redan kommit tillbaka som han kommer att säga åt de laglösa att gå härifrån.

Men det är på ”Den dagen” han skall säga det (2250 Hemera) (Perioden mellan Tidpunkt 1 och Tidpunkt 2)

Både Upp 11:1-2 + Mt 24:36-44 och Mt 7 beskriver ett utdrivande av det onda som inte håller måttet inför Gud.

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen (2250 Hemera) Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då (5119 Toteh: PÅ den Tiden) skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (458 A-Nomia) 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Herren visade mig vad dörren representerar som Gud satte för Noa och stängde arken med. Den representerar en dom(Avskiljning) till världen. Dörren symboliserar Jesu Kristi kors här. Allting som inte är bakom korset och inne i Arken när Tidpunkt 1 kommer med floden kommer att spolas bort av den. Och kommer inte att nå fram till Tidpunkt 2

Precis som dörren med blodet på symboliserar samma sak i Egypten. Det är att vara korsfäst med Kristus för världen och världen för mig. Arken är försonad med en försoning både på insidan och på utsidan (Blodets kraft) SE Guds Israel och domstaven >>

När vreden drabbar Jesus på Korset är det en symbolik på Noas flod.

Jes 54:9 Jag skall göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. 10 Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare.

Jes 54:9 For this is as the waters of Noah unto me: for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth; so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee. 10 For the mountains shall depart, and the hills be removed; but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the LORD that hath mercy on thee.

Den som är bakom korset i arken är redan dömd och kommer inte att drabbas när floden kommer med vreden (V 10) över alla berg och höjder på jorden. (Se Heb 12)

ÄNDEN SKALL KOMMA SOM EN FLOD

Det står att änden skall komma likt en flod och då finns det väl bara en enda flod vi kan tänka oss nämligen Noas flod. Så att floden som kommer över jorden i ändens tid är alltså en bild på Guds vrede som börjar vid tidpunkt1 coch fullbordas vid tidpunkt 2

Och då stämmer bilden exakt med den senaste tidens alla varningar om en flod som kommer emot ett hus men som drar förbi utan att skada huset. Guds vrede har redan drabbat Jesus Kristus istället för oss.

Vreden skall altså komma över jorden som en flod vid tidpunkt 1 för att intensifieras och nå sin klimax vid tidpunkt 2vilket stämmer exakt med uppenbarelsebokens budskap. Glöm nu inte bort att frälsningen är att gå rakt igenom inte ett bortryckande ifrån. Se Yasha 

1Tess 1:10 och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. (Gk: Orgay = Evig vrede = Vid tidpunkt 2)

Cathrines dröm är intressant För den kopplar ihop floden med ett moget sädesfält och därmed åtskiljandet (Dom) av ogräset och vetet i ändens tid. (Mt 13) (Det onda skiljs ut först genom floden)

2Pe 2:5 Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld

2Pe 2:9 Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur (EX) frestelsen (3986 Peirasmos) och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag,

Lägg nu märke till att (3986 Peirasmos) är ett prov och att frälsningen handlar om att gå rakt igenom (EX) denna prövning. Nu skall vi se på Filadelfia i uppenbarelseboken.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (Ex)prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Upp 3:10 Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from (EX) the hour (5610 Hora) of temptation (3986 Peirasmos) which shall come upon all the world, to try (3985 Peirazo) them that dwell upon the earth.

Samma ord här för prövning eller test som i 2 Petrus 2:9 3986 Peirasmos och frälsningen är rakt igenom (Ex)prövningen och inte bort ifrån som en viss populär eskatologi säger.

5610 Hora som översätts timme i King James har vi redan beskrivit i Upp 11:1-2  men vi repeterar för att ordet är så intressant. Det har exakt samma innebörd som dag på Grekiska och Hebreiska.

Alltså inleds Herrens dag med en bestämd Tidpunkt 1 som är en period av prövning som kommer över hela jorden som en snara.(Flod) Men bara de som är bedömda och räknas som värdiga (Rättfärdiga) kommer att komma igenom den perioden (Tidpunkt 1) och få stå inför Herrens ansikte (Tidpunkt 2) Om samma tankesätt gäller för ordet ”Timma” så kan vi få ljus över mycket.

En Timme är GK 5610 Hora som enligt Spiro Zodhiates Wordstudy betyder: En intervall av tid mellan 2 fast fixerade punkter. Strongs lexikon visar att det kan betyda: ”Högvatten” alltså tidvatten och ”En flod”. Och då får det alltså innebörden av en tidsperiod mellan högvatten och ebb.

Floder och väldiga vatten står alltid profetiskt för fientliga makter och väldiga svårigheter och ordet säger nu att sådana skall komma över hela jorden för att testa alla jordens innebyggare. Ett test är alltid ett val och det är ju helt uppenbart att Uppenbarelseboken handlar om ett val.

Floden och Tidpunkt 1 börjar med att väldiga vatten tar makten över hela jorden i Upp 13. Gud ger dem Exousia = Auktoritet i 3 1/2 år eller 42 Månader för att vara ett prov där alla jordens innebyggare får välja väg.

Och förebilderna till ändetidens flod hittar vi ju i GT.

Jes 10:20 På den tiden skall kvarlevan av Israel och den räddade skaran av Jakobs hus ej vidare stödja sig vid honom som slog dem; i trohet ska de stödja sig vid HERREN, Israels Helige. 21 En kvarleva skall omvända sig, en kvarleva av Jakob, till Gud, den väldige. 22 Ty om än ditt folk, Israel, vore såsom sanden i havet, så skall dock allenast en kvarleva där omvända sig. Förödelsen är oryggligt besluten, den kommer med rättfärdighet såsom en flod. 23 Ty förstöring och oryggligt besluten straffdom skall Herren, HERREN Sebaot låta komma över hela jorden.

Kvarlevan och den räddande skaran är den som omvänt sig och gått igenom floden och överlevt katastrofen eller prövningen som kommer. Det hebreiska ordet för kvarleva betyder just att ha blivit kvar efter en stor katastrof eller prövning. Profetiskt så kommer bara Sion att vara kvar efter floden = Vilket betyder grund.

Exakt samma betydelse har ordet i NT i 1 Tess 4

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar (4035 Perileipo) till Herrens ankomst (Tidpunkt 2) skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. (Tidpunkt 2) Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar (4035 Perileipo) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. (Vi som klarat tidpunkt 1 och håller ut till tidpunkt 2)

4035 Perileipo har exakt samma betydelse som ordet för kvarleva på hebreiska och betyder att överleva en katastrof (Floden)

Och då blir det ju ganska uppenbart vad katastrofen eller Floden är för någonting som skall inleda Tidpunkt 1 då alla människobyggda verk kommer att falla platt till marken. Jes 10:20 – 23 beskriver den här floden som en dom och som en skiljelinje mellan den som är rättfärdig och den som är orättfärdig.

Rättfärdighet betyder Frikännande från dom Floden kommer mycket riktigt inte att drabba de rättfärdiga men de orättfärdiga. Så när vi nu läser 2 Tess 2 så läser vi om Herrens dag och med den undervisning vi nu har fått om vaden dag (2250 Hemera) betyder så blir det riktigt intressant och förståligt vad Paulus menar Se överst eller >>

Herrens dag börjar alltså med Tidpunkt 1 och slutar vid Tidpunkt 2 när han själv kommer tillbaka och öppnar upp dörren till evigt liv i nästa tidsålder.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (Tidpunkt 2) och hur vi skall samlas hos honom(Tidpunkt 2) ber vi er, bröder 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens (GK: Kristi ) dag(2250 Hemera) har kommit. (Tidpunkt 1) 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, (Tidpunkt 1) 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.(Tidpunkt 1) 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. (Tidpunkt 1) 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. (Tidpunkt 1) Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. (Tidpunkt 2) 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem (Floden vid tidpunkt 1) så att de tror på lögnen 12 och blir dömda (Avskiljda av floden Jes 10) alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. (2 Kor 4 Skatten i lerkärl = Kunna Gå igenom svårigheter)

Vi lärde oss i 1 Tess 4:15- 17 att en katastrof eller flod skulle komma (Tidpunkt 1) men en kvarleva skulle bli frälst och överleva floden vid Tidpunkt 1 och nå fram till Tidpunkt 2 vid Jesu tillkommelse och nästa tidsålder.

Bli frälsta var att gå igenom prövningen från Tidpunkt 1 till Tidpunkt 2 och inget annat. Om du studerar V 13 – 14 här och jämför det med vad Paulus undervisar i 2 kor 4 så får du se att härligheten är ljus och kraft att gå rakt igenom svårigheter. ( Se Yasha )

Floden kommer helt klart vid Tidpunkt 1 som inleder en fast bestämd period av 3 1/2 år eller 42 månader tillTidpunkt 2. (Dagen eller timman) Vedermödan och Upp 13.

Härligheten ljuset och kraften från GUD kommer allstå över dem som gör det goda här vid Tidpunkt 1 men någonting som är en katastrof kommer över de andra här vid Tidpunkt 1. Läs Rom 2:1-16 (V 16 På den dag Gud dömer)

Nu fortsätter vi att läsa 1 Tess 5 så får vi se vem floden eller katastrofen kommer att drabba vid Tidpunkt 1 som inleder Herrens dag. (2250 Hemera)

Innan i 1 Tess 4 som vi redan tagit upp beskriver Paulus just att bara de som överlever katastofen eller floden vidTidpunkt 1 kommer att nå fram till Tidpunkt 2. (Jesu tillkommelse)

Det här med att förstå att Herrens dag (2250 Hemera) är en bestämd tidsperiod mellan 2 punkter är en grundläggande sanning för att kunna förstå hur Gud handlar i ändens tid. När vi vet det blir texterna helt plötsligt så lätta att förstå.

1Tess 5:1 Om tider (5550 Chronos = Löpande tid) ) och stunder (Kairos – Bestämda händelser och tidsperioder ) bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag (2250 Hemera)kommer som en tjuv om natten. 3 När folk (Gk: De) säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (Domen – Katastrofen) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda ochde slipper inte undan. (Ex – Pheugoo) 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen (2250 Hemera) kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

V2 De visste att på den löpande tiden så kommer det bestämda tidsperioder med bestämda händelser. Herrens Dag var ju en sådan tidsperiod och händelse. (2250 Hemera)

Den inleds ju med Tidpunkt 1 som är Katastofen eller Floden så det är Tidpunkt 1 som kommer som en tjuv inte Jesu tillkommelse vid Tidpunkt 2 ser du det nu?

V3 De skall ha en falsk frid en falsk säkerhet de skall bygga på sand och med mänsklig visdom. De drabbas av floden eller katastrofen vid Tidpunkt 1 och ångest och nöd drabbar dem (födslovånda) men de skall inte komma igenom snaran och den trånga passagen (EX – Pheugoo) så att de når fram till Tidpunkt 2. (Dan 12:1 Beskriver exakt händelsen)(EX – Pheugoo är samma ord som i LK 21:36 Fly ut ur snaran)

V4 De som lever i ljuset kommer att få Tidpunkt 1 uppenbarat för sig. Det är de som är nyktra och inte sover om natten.

Floden symboliskt förutsagd i Upp 9 ?

Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. 5 De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader, och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa.

Stjärnan som fallit är Satan (Jes 14) Får en nyckel = Auktoritet = Upp 13 = 42 månader eller 3 1/2 år.

Floden var exakt 5 månader 150 dagar (1 Mos 7:25) Symboliskt 3 1/2 år ? Ordet Hedningarna på Hebreiska betyder just ”en svärm av gräshoppor” (Läs Upp 11:1-2 Hedningarna skulle ju driva ut dem som köpte o sålde)

Helt klart innebär tydligen Antikrists framträdande också ett lössläppande av en hel hop av demoner. Vars resultat vi kan skåda i Rom 2. När vi nu tittar på Rom 2 så vet vi att Herrens Dag är en tidsperiod 3 1/2 år som börjar med Tidpunkt 1 och avslutas med Tidpunkt 2.

Det finns 2 olika betydelser av Guds vrede i bibeln och de uppenbaras här i Rom 2. Tidsperiod 1 kännetäcknas avGuds vrede (2372 Thumos = Vredesutbrott) Medan Tidsperiod 2 inleder Guds vrede (3708 Orgay)

Av dessa 2 sorters vrede så är 3708 Orgay en vrede hos Gud som aldrig går över = Evig dom. Herrens Dag inleds med2372 Thumos och avslutas med 3708 Orgay över den som inte kommer in under försoningen och reningen.

Rom 2:5 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. 6 Han skall ge var och en efter hans gärningar 7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, 8 men vrede (2372 Thumos) och dom (3709 Orgay) åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. 9 Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken, 10 men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, 11 ty Gud är inte partisk. 12 Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. 13 Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. (Frikända från domen)14 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. 16 Det skall visa sig på den dag (2250 Hemera)Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.

När Vreden – Floden (2372 Thumos) är inne vid Tidpunkt 1 så kommer alltså en Nöd och en ångest V 9 att komma över var och en som inte hör och gör V 13 Och detta stämmer ju precis med Floden i Mt 7 som skall träffa bygget på sand som de laglösa byggt i mänsklig visdom utan Anden.

När Tidpunkt 1 är inne kommer alltså Gud vrede (2372 Thumos) som en Flod över varenda verk för att pröva det. Om det är byggt på klippan eller om det är byggt på sanden. Denna period till Tidpunkt 2 är även kallat ”Elden” av Paulus. Och den skall pröva alla ”Byggen

1Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare I är ett Guds åkerfält en Guds byggnad. 10 Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till, hur han bygger därpå. 11 Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd nämligen Jesus Kristus; 12 men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, 13 så skall det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. ”Den dagen” (2250 Hemera) skall göra det kunnigt ty den skall uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är det skallelden pröva. 14 Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, blir beståndande, så skall han undfå lön 15 men om hans verk bränns upp, så skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men såsom igenom eld. 16 Vet I inte att I är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet är I. 18 Ingen bedrage sig själv. Om någon bland er menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så blive han en dåre, för att han skall kunna bli vis. 19 Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: ”Han fångar de visa i deras klokskap” 20 så ock: ”Herren känner de visas tankar, han vet att de är fåfängliga.” 21 Så berömme sig (Skine eller Lysa) då ingen av människor. Allt hör ju er till; 22 det må vara Paulus eller Apollos eller Cefas eller hela världen, det må vara liv eller död, vad som nu är, eller vad som skall komma, alltsammans hör er till. 23 Men I hör Kristus till, och Kristus hör Gud till.

Elden och Floden (Jes 43) är precis samma sak den kommer den dagen (2250 Hemera) Vid Tidpunkt 1 kommer elden eller floden att kasta sig emot byggnaden håller på tills Tidpunkt 2 (3 1/2 År eller 42 Månader)

Lägg märke till att bli frälst fortsätter bara att styrka vår tolkning – Att gå rakt igenom prövningen  Yasha

En annan sak vi skall lägga märke till är att ingen byggnad på sand kommer att bli frälst. Det Paulus talar om är ett bygnadsverk uppfört på den grunden. Från vers 17 varnar han istället för de som bygger på sand genom mänsklig visdom. V 21 Mänsklig visdom lyser eller skiner av sig själv och stjäl därför äran av Gud. Se domen Upp 11:1 >>

Bibeln säger att till och med den som är bedömd som rättfärdig kommer att möta otroliga svårigheter från Tidpunkt 1 till Tidpunkt 2.

Vi är alltså både ett Sädesfält och en Guds byggnad. (1 Kor 3:9) En Flod eller En Eld kommer att komma överSädesfältet eller över Guds byggnad vid Tidpunkt 1 och hålla på till Tidpunkt 2. Vår tolkning av Herrens Dag (2250 Hemera) fortsätter bara att bekräftas eller hur?

Låt oss nu titta på Cathrins dröm en gång till

Jag var på en strand och gick upp mot ett hus som låg uppe på en klippa. När jag kom fram stod dörren öppen och jag gick in. Jag la märke till att det fanns ingen tröskel och huset var byggt direkt på klippan. Golvet bestod av klipphällen och det låg trasmattor på ”golvet”. Det var väldigt hemtrevligt ljust och inbjudande i huset. När jag stängt dörren och vände mig om såg jag ett stort panorama fönster som vätte ut mot ett vidsträckt hav. Fönstret vätte ner mot stranden jag kom ifrån. Helt plötsligt roterade huset så att panoramafönstrets utsikt blev på baksidan av huset. Då såg jag ett stort gult moget sädesfält som vajade för vinden. Medan jag tittar på fältet ser jag långt borta en stor flodvåg som kommer med full kraft över sädesfältet och mot huset. Jag tänker förfärad, hur ska detta gå? När vågen når huset lyfts huset upp och surfar på vågen. Där tar drömmen slut.

Sädesfältet och Huset symboliserar precis samma sak. Flodvågen symboliserar prövningen vid Tidpunkt 1 som också är Elden.

1Pe 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. 8 Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. 9 Var gästfria mot varandra utan att klaga. 10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen. 12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. 14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. 15 Men ingen av er skall lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. 16 Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. 17 Ty tiden är inne för domen, och den (Måste börja) börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om denrättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

Domen (Avskiljningen) börjar med en flod eller en eld emot Guds Hus och emot Guds sädesfält. Floden ochElden kommer att slå ner alla husbyggen som inte Herren har byggt (Mt 7) och ta bort ogräset i sädesfältet som inte Herren har planterat (Mt 13) Se även Upp 11:1-2 

Om den nu är som vi beskrivit så ska vi leta i bibeln efter en mycket bestämd period i Guds rådslut som kommer att avsluta den här tidsåldern som en flod eller en eld. Den kommer att pröva alla människors hjärtan och avgöra vem som blir frälst.

Rom 9:27 Men om Israel utropar Jesaja: Om än Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. 28 Ty snabbt och slutgiltigt skall Herren hålla räkenskap på jorden.

Rom 9:28 ForG1063 he will finishG4931 the work,G3056 andG2532 cut it shortG4932 inG1722 righteousness:G1343 becauseG3754 a shortG4932 workG3056 will the LordG2962 makeG4160 uponG1909 theG3588 earth.G1093

9:28 Han skall i slutet av tiden avsluta sin plan med människorna (Logos) genom en förkortad bestämd tidsperiod i Rättfärdighet (Domsutslag)

Jes 10:22 Ty om än ditt folk, Israel, vore som havets sand, så skall bara en kvarleva av det vända om. Förödelse är beslutad, flödande av rättfärdighet. 23 Ty förödelse och beslutad straffdom skall Herren, HERREN Sebaot låta komma över hela landet. 24 Därför säger Herren, HERREN Sebaot så: Mitt folk, du som bor i Sion, frukta inte för Assur. Han skall slå dig med riset och höja sin stav mot dig, som man gjorde i Egypten.

Jes 10:21 The remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto the mighty God. 22 For though thy people Israel be as the sand of the sea, yet a remnant of them shall return: the consumption decreed shall overflow with righteousness. 23 For the Lord GOD of hosts shall make a consumption, even determined, in the midst of all the land.

V 22 Ser vi att det handlar om sand och om omvändelse (Klippan) Det bestämda slutet eller förödelsen som är bestämd skall komma som en flod med rättfärdighet (6666 Tsedaqah = Rättfärdighet – Ett domsutslag)

Ja Rom 9:28 säger oss att Gud har redam bestämt att en förkortad tidsperiod av prövning kommer att komma över alla för att hans fullständiga plan med människan skall fullbordas. Och den här tiden är alltså den perioden som vi har talat om från Tidpunkt 1 till Tidpunkt 2.

Den är alltså redan bestämd och förkortad i Guds rådslut precis som Jesus faktiskt själv säger.

Mat 24:15 När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, Mat 24:18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. 23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. 28 Där den döda kroppen är samlas gamarna. 29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Förödelsens styggelse inleder Tidpunkt 1 och Jesu Tillkommelse Tidpunkt 2. V 22 Grekiskan säger precis som Rom 9:28 här att den tiden redan är tidsbestämd och förkortad.

Låt oss nu gå till uppenbarelseboken och läsa. Om den här bestämda avkortade tiden som avslutar hela denna tidsålder med som en flod är en rätt tolkning från vår sida. Då måste det stå så i uppenbarelseboken också eller hur? För den boken handlar ju om ändens tid.

2 Saker skall vi komma ihåg nu när vi läser uppenbarelsebokens budskap. Domen eller floden eller elden måste först komma över Guds hus står det. Vi kan väl avslöja att du kommer att hitta allting enligt den Gudomliga ordning och mönster vi tidigar har följt.

Några saker som vi skall leta efter är:

  • (1) Den förkortade perioden på 3 1/2 år eller 42 månader.
  • (2) Domen över Guds hus först.
  • (3) De som blir frälsta rakt igenom de 3 1/2 åren eller 42 Månaderna symboliskt Timman eller 5 månader.

(1) Rom 9:28 flodens början vid Tidpunkt 1 hittar vi direkt helt enligt Guds eget ord.

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, 2 som har vittnat om Guds ord (Logos – Plan – Rådslut) och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett.

Upp 1:1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass and he sent and signified it by his angel unto his servant John: 2 Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.

Detta stämmer helt överens med Rom 9:28 och hjälper oss att tolka Guds ord rätt. Hans Logos (Rådslut och plan med människan skulle förkortas)

Det är exakt vad som står i UPP 1:1 på grekiskan det står ”En 5034 Tachos” som kommer av GK 5036 som betyder på en kort tidsintervall. Där har vi det igen utan en händelse som skall ske mellan 2 fasta tidpunkter. Precis som DAG (2250 Hemera) alltså mellan tidpunkt 1 och tidpunkt 2.

Det här blir ännu tydligare när Johannes sedan blir förflyttad till Herrens dag i Anden.

Upp 1:10 På Herrens dag (2250 Hemera) kom jag i Anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun, och den sa:

King James.

Upp 1:10 I was in the Spirit on the Lord’s day (2250 Hemera) and heard behind me a great voice, as of a trumpet,

Gk: Jag kom till Herrens dag (2250 Hemera) i Anden.

Tidpunkt 1 och floden och elden och prövningen skall precis släppas lös vid Herrens Dag (2250 Hemera) Vi har ju lärt oss att Tidpunkt 1 måste komma som en flod eller prövning eller eld över Guds Hus först. (1 Petr 4:17)

(2) Johannes får förmedla ett budskap till församlingarna som döms (Avskiljs) sedan i Upp 11:1 (42 Månader kvar)

(3) De som kommer igenom den här dagen då?

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (EX) prövningens stund, (Timma) som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Upp 7:13 En av de äldste frågade mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?” 14 Jag svarade: ”Min herre, du vet det.” Då sade han till mig: ”Dessa är de som kommer ur (EX)den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

Vilka kommer inte att komma igenom det här då?

Upp 3:16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Den som är rik i sig själv bygger på mänsklig visdom och egen säkerhet på sand.

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 1 Th 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk (DE) säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (EX – Pheugoo) 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

De kommer alltså att fastna i prövningen mellan Tidpunkt 1 och Tidpunkt 2 Herrens Dag kom med sin katastrof vid Tidpunkt 1 men de var inte beredda. (Mt 25 Ge oss av er olja)

Samma ord EX – Pheugoo – Ut rakt igenom prövningen har vi även i Lk 21

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly (EX Pheugoo) allt det som skall komma (Tidpunkt 1) och kunna bestå inför Människosonen.”(Tidpunkt 2)

Förklaringen till den här versen kan du hitta här >>