ANTROPOSOFI ÄR ”DOLD” RELIGION

När nu antroposofisk medicin är på väg att tas bort som ett 20-årigt undantag för godkänt läkemedel inom svensk sjukvård, kan jag inte låta bli annat än att uttrycka min uppskattning över detta. Undantaget har inneburit att de antroposofiska läkemedlen har fått säljas och av läkare injiceras för särskilt sjukdomsförhållande. Medlen har inte heller behövt registreras hos Läkemedelsverket. Men till skillnad från vanliga läkemedel har de antroposofiska inte genomgått sedvanliga kliniska prövningar där effekten och säkerheten kontrollerats. Vetenskapsakademien har under åren varit mycket kritisk och hänvisat till brist på vetenskap och hållit före att antroposofiska läkemedel handlar om pseudovetenskaplig mytologi.

Enligt min åsikt är antroposofi ”dold” religion. Antroposofi är grekiska och betyder ”vishet om människan”. Här menas en högre och andligare kunskap om människan än vad som tidigare varit känt. Gömt i mängden av gamla religioner och filosofier, samt via egna kosmiska erfarenheter, kom denna mystiska visdom fram genom österrikaren Rudolf Steiner (1861-1925). Centrum för rörelsen förlades till Dornach i Schweiz. I en upplaga av 6.000 exemplar, gav dåvarande KM-förlaget ut två kritiska böcker skrivna av mig med titlarna ”Den antroposofiska människosynen”(1987) och ”Meditation och magi i antroposofin” (1989). Enligt Steiner är inte antroposofin en ”trons” religion utan en ”tankens” religion. Han höll bland annat några eteriska föredrag, som han kallade ”Det femte evangeliet”. Innehållet påstås han under meditativt tillstånd ha hämtat från en ”kosmisk skrift”, benämnd ”Akashakrönikan”.  Enligt Steiner blir all antroposofi till andakt. Allt levande sägs ha ande och kan besjälas mer.

Människan är ett kosmiskt väsen som reinkarneras flera gånger, innan hon småningom i Saturnusregionen kan uppnå ett slutligt fulltmedvetande. Under ett reinkarnationsförlopp, mellan ”död” och återfödelse, kan besjälande kontakt hållas mellan ”döda” och levande åt bägge hållen. Den första antroposofiinspirerade aktiviteten i Sverige, utvecklades i Järna utanför Södertälje 1934. Och den antroposofiska rörelsens växtkraft i detta område har varit stor. Ett tag räknades den som tredje störste arbetsgivare i Södertälje kommun, med över 2.000 anställda i upp till ett 70-tal verksamheter. Till antroposofi hör exempelvis – under begreppet ”praktiska konsekvenser” – Waldorfpedagogiska skolor, Biodynamisk jordbruksodling och Vidarkliniken för cancersjuka. Antroposofiska märken i säljsyften är ”Saltå Kvarn” (mjöl och frön), ”Demeter” (rotfrukter), ”Weleda” (hudprodukter), ”Gryningen” (kläder) och ”Falk” (läkemedel). Inget antroposofiskt har blivit till utan kosmiska krafter har ”tillsats” genom meditation och besjälning.
Den homeopatiska medicin som brukas på patienter på Vidarkliniken i Järna, är en med vatten utspädd ”vaccination”.

Den kosmiska läkeenergi som anses gälla för det outspädda naturämnet, hålls sedan för att ha samma inneboende förmåga oavsett hur många gånger lösningen blivit utspädd. En granne till mig hade varit några veckor på Vidarkliniken i Järna, remitterad dit av Landstingets sjukvård. Grannen berättade att det från Vidarklinikens sida gjordes försök att övertala min granne att återkomma för några veckor till, eftersom grannens ”översjäl” var kvar i rummet och sökte förening igen – som ett måste för läkedomsprocessens skull.
Den 30 juni beslutade regeringen efter påtryckningar från EU, att undantaget alltså ska bort inom fem år. Men att undantaget försvinner innebär inte att dessa preparat förbjuds. Men för att säljas måste de antingen registreras som ett vanligt läkemedel eller som en homeopatiskt eller växtbaserad substans. För de senare krävs ingen bevisad medicinsk effekt, men de måste vara bevisat att de är ofarliga. De får inte heller injiceras eller ligga till grund för diagnos rörande ett uttalat behandlingsområde. Den nya lagen börjar gälla om två år och därefter finns övergångsregler som gäller i ytterligare tre år.
Sigvard Svärd