Ray Yungen (avliden) beskriver själva grundtanken till New Age så här. ”Allt som existerar osynligt som synligt är gjort av energi. Små partiklar av vibrerande energi, atomer och molekyler, protoner  etc. Allting är energi. Den energin tror de är Gud, och därför är allting Gud. (ONENESS) Därför att allting är en del av denna ”Gudomliga-Energi” så måste ju vi också vara gudomliga. Gud ses inte som en person som är i himlen skild från sin skapelse utan han är kraften i universum i sig själv och i allting.” (PANTHEISM)

Ray Yungen: Definitionen av New Age-rörelsen är att enskilda personer som genom gamla ockulta tekniker står i en mystisk kontakt med osynliga källor och dimensioner, därifrån hämtar de ledning och tilltal. Dessa förespråkar nu en guldålder för mänskligheten. (Ur boken: Many shall come in my name, sid 16)

Faran i dag i kristenheten är att vi inte ser att fienden kommer in i kyrkan genom att byta namn på New Age-termerna och istället sätter kristna namn på dem. Men resultatet blir detsamma. Man kommer inte i kontakt med Bibelns Gud, utan med mörkret. (1 Tim 4:1). En annan ande har börjat infiltrera en del kristna församlingar. Den mystiska upplevelsen av enhet ligger som grund för mångas tankesätt och därmed förvrids evangeliets raka budskap, som förvrängs. Det blir det   ordet för laglöshet på hebreiska innebär: man förvrider Guds ord/raka vägar så att det passar den nya upplevelsen istället. Laglöshetens hemlighet som står talas om i 2 Tess 2 och måste därför i ljuset av vad som sker just nu, i den religiösa världen, vara den agenda som mörkrets makter har att föra människan in i en ny gyllene tidsålder (New World Order). Där ingår en fred i mellanöstern som tecknet på att den gyllene tidsåldern för människan är nära. Men Bibeln säger precis tvärtom: fördärvet är nära för den som lever i mörkret. Bibeln manar oss till omvändelse, bekännelse av synd och förlåtelsen som bara Jesus kan ge. Då får vi ljus och verklig frid/fred!

1 Tess 5:3 När folk säger: ”Fred och trygghet” då drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.