gdd

Källa: Webb of Qabalah

Adam Kadmon är urtypen och själva formen och visonen för den perfekta människan. Detta är den form som enligt tradition har en maskulin form. Men för kvinnor så är målet Eva Kadmon.

En mycket viktig sanning framförs här som skiljer den kabbalistiska filosofen ifrån både exotiska västerländska religioner och huvuddelen av de magiska och hedniska traditionerna. Det ultimata målet i Kabbalah är inte att underordna den individuella viljan till Gud eller bli en tjänare till Gud eller vara ett av Kristi får. Inte heller är det någon teknik för att tvinga Gud eller göra något avtal med någon extern Gud.

Snarare så är syftet med Kabbalah snarare mer likt Freidrich Neitzches filosofi: Att skapa en supermänniska. Man kan säga att på många sätt liknar Adam Kadmon Jesus Kristus, och det i att han är både människa och Gud. Men olik Jesus som antas ha varit Guds ende Son. Adam Kadmon är Guds son i varenda en av oss. Adam Kadmon är ett tillstånd av perfektion i varenda en av oss och som vi alla kan uppnå genom att själva göra oss perfekta. (Bli upplysta)

Och det gör vi när vi uppnått en nivå då vi inser och förstår vår inre natur. Att vår natur är det som är gemensamt för alla saker nämligen Gud. Konceptet Adam Kadmon uppenbarar att Kabbalah också är likt Platonism, or Nyplatonism.

Platon skrev om en evig värld av Gudomliga ideér och original mallar. Dessa ideéer existerar ännu i Guds sinne. Så alla materiella former är operfekta kopier på dessa orginal mallar. Adam Kadmon är Guds orginalidé av människan. Och det är därför det perfekta stadiet som alla Kabbalister försöker att förena sitt jordiska själv med för att kunna uppnå perfekthet. Adam Kadmon är alltså samma sak som vårt ”högre Jag” i alla mystiska traditioner.

Bilden av Adam Kadmon kan användas i bön och i meditation som är en metod identisk med Yoga i österländska religioner. Där en deltagare försöker att förena sig själv med den andliga kraften genom att konstant vända sinnet mot kraften i överlåtelse.

JANNE: Supermänniskan är alltså precis som Gud i Kabbalah både manlig och kvinnlig.

INNERPEDIA: Adam Kadmon is pure Divine light, possessing no vessels. Its expanse within the void (Tomheten) is limited both by the power of the reshimu (residue of Infinite Light) as well as by a limiting power inherent in its light itself (the potential of the light to create vessels). >>

JANNE: Adam Kadmon är alltså exakt samma sak som den mystika upplevelse av ljus i ”Tomheten” som bland annat Katolska Mystiker gör.

ih

Delar av Hebrew Roots influerade av Rebbe Shneerson

 JANNE: Det syns nedan att Kabbalah infiltrerat en stor del av den Hebreiska rötter rörelsen i USA från en undervisning med Eddie Cumney i en lärjungaskola i USA. >> Lägg märke till att den Kabbalah inspirerade Rabbi Shneerson i citatet säger att Messias tillkommelse inte är i köttet utan är ett mystiskt kommande. Vilket är precis vad antikrists ande skall förmedla till världen. (Eddie borde kanske ta och studera lite Grekiska ?) I bildspelet kommer det även fram att han lär ut Kabbalahs 4 steg fram till mystiken SOD >>

 • Här berättas om en astralresa med hjälp av Kabbalah >>
 • Kabbalah i Hebrew Roots >>
 • GWEN SHAW (New Apostolic) – Kabbalah inspirerad >>
 • James Trimm (Hebrew Roots) the Godhead and Sefirot >>
 • Conformed to The Image >>
 • Kabbalah and Qumran >>
 • Kabbalah and the ”Church Fathers” >>
 • Kabbalah on Astrology >>
 • Kabbalah on Relationships >>
 • Kabbalah on Mental Health >>
 • Kabbalah on Dreams >>
 • Lose Your Ego! >>
 • Ockulta läror från Rabbe Shneerson >>

Redan från skapelsens vagga så har gnostiska sekter och den gnostiska Kabbalan talat om att människosläktet skall förvandlas genom evolution till all bli en Gudalik varelse. I Kabbalan så kallas den här varelsen för Adam Kadmon eller Gudamänniskan. Termen ”Adam”  beskriver då hela dem mänskliga rasen och ”Kadmon” beskriver fulländningen eller att bli perfekt.

Den här nyheten om vad Mormonkyrkan tror är ju nästan exakt Kabbalahs – Adam Kadmon.

Elvor: Svensk avhoppare: Mormoner är inte kristna. Tidigre medlemmen Christina Hanke menar att Mormonkyrkan lagt upp en PR-strategi. – De tror att Gud är en upphöjd människa som en gång varit som vi är nu och att de en dag kan bli Gud själva. Kristna kan komma till himlen, men de kan inte bli upphöjda om man inte accepterar mormonkyrkans evangelium. Det här är inte samma gudsbild som finns inom kristendomen, alltså är det inte samma religion. (slut citat) Lögnen att människan kan bli som Gud känner vi väl till. Den passar bra in i den antikristliga världskyrkans religionssynkretism och Kyrkornas världsråds planer. (Sv)

Ken Raggio: Många tror att Fariseerna var mystikerna på Jesu tid. Det var Jesu huvudmotståndare på den tiden. Och Johannes säger att antikrists ande redan var verksam på den tiden. Vem kan argumentera mot att det var just dessa som sände Jesus till döden. Hur mycket mer antikrist kan man väl bli?

 

Mvh / Ohlins