En kvinnas väg till frälsning

”Då öppnades mina ögon”

På Parousia Mission-möten kommer människor från olika folkslag, i olika åldrar och med väldigt olika bakgrund. Här är ett vittnesbörd från en kvinna som vi fick döpa sommaren 2015. Det blev en härlig manifestation vid en sjö en augustikväll, med en hel del badgäster. Några muslimska kvinnor och flera ungdomar kom fram och frågade nyfiket vad vi gjorde.

Vittnesbörd:
Denna Bibelvers sammanfattar den största insikten som ledde mig till omvändelse till Jesus hösten 2014 när jag var 39 år gammal: ”För allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?Första Johannes brev 5: 4-5

Jag lärde känna Jesus och vem Han var i min sena barndom och under tonåren, tack vare att Gud gjorde ett under i mina föräldrars liv. Först genom att leda min mor till omvändelse till Jesus och sedan min far. Både min mor och min far fick en personlig upplevelse av Jesus när de var i nöd. Jag såg hur mina föräldrar fick uppleva befrielse, glädje och frid. Min far led av svår panikångest och stress men jag fick se hur han blev befriad och hur han plötsligt, lugnt och klart visste hur han skulle bära sig åt i livet.

Jag var med när de gick till en fri evangelisk församling där jag lärde mig att läsa Bibeln. Jag trodde på Jesus och visste att det Han sa var mäktigt och rätt men jag hade inte mött Honom än. Jag tyckte egentligen att det var jobbigt att gå till gudstjänst då, för jag kände kontrasten mellan Jesus ord och dess livsideal på ena sidan och människan och dess begär på andra sidan. Jag tyckte nämligen i min okunskap att det var hyckleri att tro på Jesus, för att det kändes som att gå emot de naturliga instinkterna och det naturliga sättet att vara hos människan. Jag hade inte klart för mig (som det är nu) att det endast är Gud som kan göra under hos människan så att denna kan förvandlas och födas på nytt (Guds Helige Andes gåva).

Sedan jag var tonåring hade jag ändå klart för mig att tron i Jesus innebär att vara helt avskild från denna världen (även om vi lever i världen). Jesus innebar för mig sedan dess att vara trogen till Honom och till det som står i Bibeln. Vändpunkten för mig på våren och hösten 2014 var när jag började möta lidandet i olika former hos mina patienter på mitt nya jobb. Gud använde detta för att beröra mitt hjärta. Lidandet fick mig att vilja få svar på de frågorna jag alltid hade haft. Månad efter månad skedde en förändring inom mig i takt med att jag ödmjukade mig allt mer inför Gud (vilket jag inte hade gjort tidigare).

Jag förstod att jag skulle kapitulera inför Sanningen och sluta kämpa emot. Då öppnades mina ögon och jag förstod att det onda (synd) fanns inom mig såsom i människor allmänt – vilket förklarade allt lidande, sjukdomar och ondska som finns i denna världen. Jag förstod att jag skulle omvända mig till Jesus och födas på nytt (Johannes 3) för att detta är den enda vägen för att besegra det onda och även för att få en framtid i Guds kommande rike, utan närvaro av det onda! På så sätt kände jag att jag kunde ge det största bidraget även till mina patienter.

Sedan slutet av hösten 2014 då jag tog emot Jesus har jag fått en frid, lugn och glädje och äntligen hittat meningen med livet. För första gången såg jag allt gott som Gud skapat för oss i naturen i minsta detalj. Det var som att upptäcka allt på nytt. Samtidigt förstod jag allt som Gud hade gjort för mig och hur Han hade lett mig. Jag är så tacksam till Gud. Jag tappade också intresse för det som intresserade mig innan och som tillhörde världen. Jag förstod hur det onda gärna arbetar i det fördolda i många saker i livet, för att leda bort människor från den sanne Guden.

Min största önskan idag är endast att kunna användas av Gud i de goda gärningar som Jesus har förutbestämd för just mig och mitt liv här på jorden och sedan på den nya jorden när Jesus kommer tillbaka. Gud fick mig att förstå att det finns en andevärld och att det finns en rak skiljelinje mellan Jesus och hans änglar på ena sidan och Satan och onda makter på andra sidan. Det räcker inte att känna sig som en relativt god och snäll människa, som jag själv tyckte. Jesus säger tydligt i Bibeln att om vi inte tar ställning och är med Honom så är vi emot Honom och vi tar del i det onda. Detta beror på att synden finns i människohjärtat och att vi endast kan bli frälsta av Guds nåd genom att ta emot Jesus. Därför lät jag mig döpas nämligen jag ”begravdes” i vatten och kom ut ur vatten som en ny skapelse fylld av Jesus: ”och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.” Gal.2:20Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny Ande komma in i er.Hesekiel 36:26-27

Vi ser nu det stora avfallet inom ”kyrkorna”(de falska kyrkorna) som Bibeln talar om för den sista tiden och det gäller verkligen att vara mån om vår trohet till Jesus, för att vi ska kunna bestå inför Guds son Jesus återkomst. Det som tidigare också hindrade mig från att ta emot Jesus var att jag såg så mycket hyckleri bland så kallade kristna och inom kyrkorna i världen i allmänhet (det är fiendens listiga trick att få oss att inte se vår roll i detta och ta ansvar). Gud fick dock mig att förstå att alla falska läror, avfall och religioner utvecklas så fort man börjar ha människan (jaget) och dess begär och ritualer i centrum istället för att ha Jesus och hans vilja i centrum.

Han fick mig att förstå att man måste vara född på nytt på riktigt och ha en äkta relation med Jesus. Jesus hatar hyckleri och religiositet! Det är talande att Jesus dog på korset till följd av konspiration av dåtidens religiösa ledare som inte ville ta emot Honom! När Gud visade Sanningen för mig så blev också det onda avslöjat och jag började förstå mycket av det ockulta och dess symbolism som ligger bakom många mänskliga traditioner, framför allt inom den så kallade ”kyrkan” (den falska kyrkan) och inom de olika religionerna (människo-centrerade läror).

Det har varit väldigt värdefullt för mig att få förståelse för varifrån all ockultism, religiositet och dess tomma ritualer kommer ifrån nämligen den gamla Babyloniska mysteriereligionen som beskrivs i Gamla Testamentet. Jag blev så negativt förvånad över att jag behövde leta på nätet efter bibeltrogna kristna hemsidor för att få ta del av denna viktiga undervisning och hitta gemenskap med andra vakna syskon i tron. Jag blev också förvånad av att upptäcka att många så kallade kristna är helt omedvetna om vad som pågår inom många församlingar, nämligen regelbunden ekumenisk gudstjänst där även katolska kyrkan deltar (som i sin tur har gudstjänst med olika religioner). Detta pågår globalt. Det sista globala Babels torn (New World Order, New World Religion = New Age plan) i uppror mot Gud håller på att ta form mer och mer (Uppenbarelseboken 13). ”Mitt folk går under i brist på kunskapHosea 4:6 Gud uppmanar oss att gå ur ”det stora Babylon” (katolska kyrkan, ockultism, religiositet och avfallna kyrkor som är med i avgudadyrkan)! ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” Upp. 18:4

Vi ser att kaos ökar i världen. Jesus ska snart komma tillbaka för att hämta alla som är trogna till Honom. Innan Jesus kommer tillbaka ska en falsk messias (så kallad antikrist) träda fram och genom falska tecken och under bedra mänskligheten och få den att ta märket: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son (antikrist) öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. II Tess. 2:3-4, 8

Endast de som är trogna till Jesus kommer att hänga med så att de inte blir bedragna. Det är så viktigt att få gemenskap med sanna Jesus troende och be om Guds hjälp för att försöka rädda människor ur det stora Babylon: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.” II Tess. 2: 9-12

Till sist vill jag avslöja ett annat vanligt trick som fienden använder för att hindra oss från att komma till Sanningen. Jag var i många år övertygad att jag skulle förlora något om jag omvände mig till Jesus. Detta är lögn. När man omvänder sig till Jesus så sker ett mirakel i ens liv och man blir fylld av Guds kärlek och frid på ett sätt som övergår alla mänskliga erfarenheter, hur häftiga dessa än är. Man återupprättar relationen med Gud! (som bröts sedan Lucifer och Adam gjorde uppror mot Gud). Man får gå igenom livets berg- och dalbanan med dess lidande men Jesus har öppnat dörren för oss till det eviga livet med Honom utan det onda! (Upp. 21: 3-4) ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” Johannes 3:16 Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom migJohannes 14:6

En syndare frälst av Jesus nåd.
All äran till vår frälsare Jesus!