Janne Ohlin: Dom över Guds hus

DRÖMMEN!

En natt drömde jag att vi befann oss stående exakt vid källardörren till ett gammalt hus (min Mormor och Morfars). Det skulle visa sig att min morbror dog exakt på den punkten några år senare. I drömmen var det midnatt och mörker. Gud vet naturligtvis alla saker i förväg så detta blev även ett ”tecken” för mig för jag har varit med om liknande saker förut med Gud. Det är en av de första sakerna Herren lärde mig: Om det är han som ligger bakom en profetisk dröm kommer det alltid att ske.

Nu blev bilden lite ljusare och jag fick se konturerna av en jättestor vingård framför mig i drömmen. Vi blev tillsagda att komma framåt till en väg vi bara kunde se konturerna av, men vi ställde oss på vägen. Från vingården kom det nu små ormar som såg så jättesöta och snälla ut och de hade ett märkligt sken runt om kring sig det påminde om guld.

Helt plötsligt förändrades atmosfären och de blev fiender till oss och högg efter våra ögon. (Sinnen) Nu kom en jättelik lampa från himlen som sänktes ner över oss skenet från lampan var intensivt och kritvitt det lyste igenom allt även våra egna liv. Med våra fötter på vägen och med hjälp av detta intensiva ljussken drevs nu ormarna bort. Det visade sig i Guds ljus att dessa små ormar var huggormsungar med ett kolsvart innersta de flydde in i mörkret i vingården igen.

Nu står vi alltså på en väg som är upplyst från himlen den var smal men jag såg att den ledde till en morgon en gryning längst bort i slutet av vägen. Nu var det alldeles tyst och stilla och det var fortfarande midnatt. Vi visste att detta ljussken från himlen var Gud och utan hans hjälp hade vi inte vunnit den här segern.

Nu står vi helt enkelt stilla här en stund sedan börjar vi sakta väldigt försiktigt vandra framåt i det ljus vi fick från lampan. Nu plötsligt hörs en röst uppifrån himlen: Jag skall visa er varifrån de här ormarna kommer!

Nu kommer en jättelik vit hand ner från himlen och den öppnar upp och sedan lyser Guds Lampa upp hela den mörka vingården. Det som jag nu fick se kommer jag aldrig att glömma. Där syntes konturerna av en jättelik huggormshona som lägger ägg. Ut kom det massor av ormägg. De kläcktes och ut kom massor av små huggormsungar. Så det var alltså från Satan dessa små ormar kom det sista jag ser är att Ormen förvandlades till en jättelik Drake med illröda ögon som var fruktansvärt otäck.

Sedan verkade det som om vi var tillbaka på vägen igen och befann oss under lampan. Nu ökar plötsligt ljuset i styrka och i intensitet och Herren sa: Titta nu vad som sker!

Nu ser jag att vägen som vi stod på som leder till gryningen längre bort blev så upplyst att det blev en tydlig och skarp linje mellan vingården i mörker och väg vi vandrade på. Ingen utom de som vandrade i detta oerhörda ljussken från himlen kunde gå på den här vägen. Jag kunde se hur alla huggormar som var på gränserna av den upplysta vägen drevs undan av ljuset.

Plötsligt säger Herren: Titta noga nu! Nu riktades lampan rakt in i vingården och ljuset blev som en laserstråle. Det var omöjligt att se in i det ljuset så intensivt blev det. Det jag fick se var att allting därinne flydde för att komma undan laserstrålen. Det hela slutade med ett oerhört intensivt inferno av ljus eller eld.

Hela den här drömmen avslutades med rösten från himlen en sista gång: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd

Vi symboliserar i den här drömmen alla som vill gå sanningens väg kvinnans säd (Bruden) De andra symboliserar ormens säd (De laglösa)

Jag har tagit bort alla tidigare kommentarer för jag vågar helt enkelt inget lägga till av mitt eget till denna dröm här. Naturligtvis kommer jag att återkoppla till den i olika predikningar och studier. / Janne Ohlin